Dirk Mients SINNEMA  ‎(I9851)‎
Voorna(a)m(en): Dirk Mients
Achternaam: SINNEMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1596 16 11
Overleden: voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1596 16 11
Beroep bijzitter Dantumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.289 Lengtegraad: E5.998
Adres:

Nederland

LIVD: Woonplaats Roodkerk, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2603 Lengtegraad: E5.9218
Adres:

Nederland

Beroep 6 mei 1656 ‎(Leeftijd 60)‎ rechter ‎(dorprechter)‎ en ontvanger van Roodkerk en bijzitter van Dantumadeel Roodkerk, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2603 Lengtegraad: E5.9218
Adres:

Nederland

Overleden voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F4459)
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎
1580 - 1624
Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎
1585 - 1685
Benedicx Mients ‎(Onbekend)‎
1592 - 1692
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎
1594 - 1651
(Geboorte) Dirk Mients SINNEMA
1596 - 1658
Baukje Mients ‎(Onbekend)‎
1598 - 1698
Tjerk Mients ‎(Onbekend)‎
1599 - 1699
Douwe Mients ‎(Onbekend)‎
1600 - 1700
Haye Mients ‎(Onbekend)‎
1601 - 1701
Marten Mients ‎(Onbekend)‎
1603 - 1703
Romke Mients ‎(Onbekend)‎
1705 - 1805
Gabe Mients ‎(Onbekend)‎
1607 - 1707
Sipke Mients ‎(Onbekend)‎
1609 - 1709

Directe familie  (F4462)
Bieuck Jelledr ‎(Onbekend)‎
1600 - 1700
Mient Dirks ‎(Onbekend)‎
1626 - 1726
Sytske Dirks ‎(Onbekend)‎
1628 - 1728
Aeltie Dircksdr ‎(Onbekend)‎
1929 - 1729


Notities

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 02-11-1658

Bijzonderheden:
Koopcontract; Mient Dirckx te Roodkerk, verkoper; Eemcke Sytses en Aeltie Dirckxdr, el. aldaar, kopers van mijn verkopers tegenwoordig bewoonde huizinge, schuur, bomen en plantagie, cum annexis, ruigscherne, hekken, e.d., alsmede de ontruiming van zodanige landen als ik verkoper in koop heb bekomen van mijn wl. vader Dirck Mients; belast met 9 floreen, doende te huur aan de landheer ƒ 100 per jaar; aldus verkocht voor ƒ 2600

Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0094, pagina 170, aktenummer 216


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/17680

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Dirk Mients Sinnema; boer te Roodkerk ‎(1640 nrs. 16 en 18)‎ mederechter v Dantumadeel, tr. Ykje / Eeck Oenes, DAN N7 94v; TIE M2 99; ki.: Mient, Sijke

Vermeld
Dirk Mients Sinnema
Vader
zoon van Mient Eelses
Moeder
Rinske Sipkes

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 17680
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0094/138/162
  Invoerdatum in orginele bron: 13 juni 1658

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 13-06-1658

Bijzonderheden:
Mient Dirckxz te Roodkerk verklaart ƒ 200 en een rijksdaalder schuldig te zijn aan Claes Lycklesz en Sytske Dirckxdr, el. te Oudkerk, als mede-erfgenamen van Dirck Mients, hun wl. schoonvader resp. vader, volgens akkoord d.d. 1 mei 1658 tussen de gezamenlijke erfgenamen; geroyeerd 27 juni 1660

Vermeld
Dirck Mients
Vermeld
Claes Lycklesz
Vermeld
Mient Dirckxz
Vermeld
Sytske Dirckxdr

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0094, blad 138, aktenummer 162
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1664


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0094/170/216
  Invoerdatum in orginele bron: 2 november 1658

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 02-11-1658

Bijzonderheden:
Koopcontract; Mient Dirckx te Roodkerk, verkoper; Eemcke Sytses en Aeltie Dirckxdr, el. aldaar, kopers van mijn verkopers tegenwoordig bewoonde huizinge, schuur, bomen en plantagie, cum annexis, ruigscherne, hekken, e.d., alsmede de ontruiming van zodanige landen als ik verkoper in koop heb bekomen van mijn wl. vader Dirck Mients; belast met 9 floreen, doende te huur aan de landheer ƒ 100 per jaar; aldus verkocht voor ƒ 2600

Vermeld
Aeltie Dirckxdr
Vermeld
Eemcke Sytses
Vermeld
Dirck Mients
Vermeld
Mient Dirckx

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0094, blad 170, aktenummer 216
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1664


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/35527

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Mient Dirks; woont te Roodkerk 1656, DAN N7 94v; ki.: Oense, ged. Oudkerk c.a. 2 maart 1655

Vermeld
Mient Dirks
Vader
zoon van Dirk Mients

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 35527
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0093/314/354
  Invoerdatum in orginele bron: 6 mei 1656

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 06-05-1656

Bijzonderheden:
Jr. Feyo van Heemstra de oude, Oudkerk, verklaart ƒ 152 schuldig te zijn aan Dirck Meynts ‎(lees: Dirck Mients)‎, rechter ‎(dorprechter)‎ en ontvanger van Roodkerk en bijzitter van Dantumadeel, als vader en voorstander van Sytske Dircx, wegens koop van 1/5 van ¼ van zekere plaats of zate, gelegen onder Oudkerk, doch ressorterende onder Dantumadeel, zijnde het aandeel van Sytske, breder volgens koopbrief van 30 april 1655; te betalen bij mondigheid of huwelijk van Sytske

Vermeld
Dirck Mients
Vermeld
Sytske Dircx
Vermeld
Dirck Meynts
Vermeld
Feyo van Heemstra

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0093, blad 314, aktenummer 354
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎ ‎(I9847)‎
Geboorte geschat 1580
Overleden ongeveer 1624 ‎(Leeftijd 44)‎
5 jaren
Moeder
 
Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I40276)‎
Geboorte geschat 1585
Overleden voor 1685 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Zus (Geboorte)
Benedicx Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47073)‎
Geboorte geschat 1592 12 7
Overleden voor 1692 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
Broer (Geboorte)
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9849)‎
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
2 jaren
#3
(Geboorte)
Dirk Mients SINNEMA ‎(I9851)‎
Geboorte geschat 1596 16 11
Overleden voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
2 jaren
#4
Zus (Geboorte)
Baukje Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47075)‎
Geboorte geschat 1598 18 13
Overleden voor 1698 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#5
Broer (Geboorte)
Tjerk Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47077)‎
Geboorte 1599 19 14
Overleden voor 1699 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Broer (Geboorte)
Douwe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9852)‎
Geboorte geschat 1600 20 15
Overleden voor 1700 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#7
Broer (Geboorte)
Haye Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9850)‎
Geboorte geschat 1601 21 16
Overleden voor 1701 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#8
Broer (Geboorte)
Marten Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47078)‎
Geboorte geschat 1603 23 18
Overleden voor 1703 ‎(Leeftijd 100)‎
102 jaren
#9
Broer (Geboorte)
Romke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47079)‎
Geboorte geschat 1705 125 120
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
-98 jaren
#10
Broer (Geboorte)
Gabe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47080)‎
Geboorte geschat 1607 27 22
Overleden voor 1707 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#11
Broer (Geboorte)
Sipke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47081)‎
Geboorte geschat 1609 29 24
Overleden voor 1709 ‎(Leeftijd 100)‎
Gezin met Bieuck Jelledr ‎(Onbekend)‎
Dirk Mients SINNEMA ‎(I9851)‎
Geboorte geschat 1596 16 11
Overleden voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
4 jaren
Partner
 
Bieuck Jelledr ‎(Onbekend)‎ ‎(I47090)‎
Geboorte geschat 1600
Overleden voor 1700 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Zoon (Geboorte)
Mient Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I9866)‎
Geboorte geschat 1626 30 26
Overleden voor 1726 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Sytske Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I47086)‎
Geboorte geschat 1628 32 28
Overleden voor 1728 ‎(Leeftijd 100)‎
301 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Aeltie Dircksdr ‎(Onbekend)‎ ‎(I47088)‎
Geboorte geschat 1929 333 329
Overleden voor 1729 ‎(Leeftijd )‎