Aelze Mients ‎(Onbekend)‎  ‎(I9849)‎
Voorna(a)m(en): Aelze Mients

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1594 14 9
Overleden: voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F4459)
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎
1580 - 1624
Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎
1585 - 1685
Benedicx Mients ‎(Onbekend)‎
1592 - 1692
(Geboorte) Aelze Mients ‎(Onbekend)‎
1594 - 1651
Dirk Mients SINNEMA
1596 - 1658
Baukje Mients ‎(Onbekend)‎
1598 - 1698
Tjerk Mients ‎(Onbekend)‎
1599 - 1699
Douwe Mients ‎(Onbekend)‎
1600 - 1700
Haye Mients ‎(Onbekend)‎
1601 - 1701
Marten Mients ‎(Onbekend)‎
1603 - 1703
Romke Mients ‎(Onbekend)‎
1705 - 1805
Gabe Mients ‎(Onbekend)‎
1607 - 1707
Sipke Mients ‎(Onbekend)‎
1609 - 1709

Directe familie  (F4460)
Heintje Entesdr ‎(Onbekend)‎
1596 - 1696
Uilkje Aelzes ‎(Onbekend)‎
1619 - 1670
Eynte Aelzes ‎(Onbekend)‎
1621 - 1721
Syts Aelzes ‎(Onbekend)‎
1622 - 1722
Tarck Aelzes ‎(Onbekend)‎
1623 - 1723
Eelkje.Aelzes ‎(Onbekend)‎
1624 - 1724
Mient Aelzes ‎(Onbekend)‎
1625 - 1690
Rinske AElzes ‎(Onbekend)‎
1627 - 1727


Notities

Gedeelde Notitie
Woonde bij Oudkerk, juist op het gebied van Dantumadeel. Na zijn overlijden, vond in het sterfhuis een de inventarisatie plaats. Er bleken 11 koeien, 9 hokkelingen, 3 schapen, 2 paarden, 2 kalveren, landbouwgereedschappen en voor enige honderden guldens aan huisraad te zijn.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
De Sinnema's
Publicatie: Alle Sinnema's , ook Sennema e.d.

Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/18811

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Eelse Mients Sinnema; boer te Roodkerk, 1640 gebr. stem 21, 1652 te Oudkerk, tr. well. Heintje ...., DAN I7 186 ‎(invent. 7 april 1654)‎, 1652 arbiter bij invent. etc. van Antje Annes; ki.: Uilkje, tr. Tjeerd Harkes, Einte, 1654 uitlandig, Sytske, tr. Tjalle Tjebbes, mr. snijder ‎(kleermaker)‎ te Rinsumageest, Tjerk, Eel ‎(Eelkje ?)‎, tr. Douwe Hanses, Mient, Rinske

Vermeld
Eelse Mients Sinnema
Vader
zoon van Mient Eelses
Moeder
Rinske Sipkes

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 18811
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0093/32/52
  Invoerdatum in orginele bron: 10 mei 1649

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 10-05-1649

Bijzonderheden:
Aelse Mients en Heyntie Entesdr, el. te Oudkerk, verklaren ƒ 250 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Reyner Jelles, koopman te Leeuwarden

Vermeld
Aelse Mients
Vermeld
Reyner Jelles
Vermeld
Heyntie Entesdr

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0093, blad 32, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎ ‎(I9847)‎
Geboorte geschat 1580
Overleden ongeveer 1624 ‎(Leeftijd 44)‎
5 jaren
Moeder
 
Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I40276)‎
Geboorte geschat 1585
Overleden voor 1685 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Zus (Geboorte)
Benedicx Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47073)‎
Geboorte geschat 1592 12 7
Overleden voor 1692 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
(Geboorte)
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9849)‎
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
2 jaren
#3
Broer (Geboorte)
Dirk Mients SINNEMA ‎(I9851)‎
Geboorte geschat 1596 16 11
Overleden voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
2 jaren
#4
Zus (Geboorte)
Baukje Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47075)‎
Geboorte geschat 1598 18 13
Overleden voor 1698 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#5
Broer (Geboorte)
Tjerk Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47077)‎
Geboorte 1599 19 14
Overleden voor 1699 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Broer (Geboorte)
Douwe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9852)‎
Geboorte geschat 1600 20 15
Overleden voor 1700 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#7
Broer (Geboorte)
Haye Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9850)‎
Geboorte geschat 1601 21 16
Overleden voor 1701 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#8
Broer (Geboorte)
Marten Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47078)‎
Geboorte geschat 1603 23 18
Overleden voor 1703 ‎(Leeftijd 100)‎
102 jaren
#9
Broer (Geboorte)
Romke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47079)‎
Geboorte geschat 1705 125 120
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
-98 jaren
#10
Broer (Geboorte)
Gabe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47080)‎
Geboorte geschat 1607 27 22
Overleden voor 1707 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#11
Broer (Geboorte)
Sipke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47081)‎
Geboorte geschat 1609 29 24
Overleden voor 1709 ‎(Leeftijd 100)‎
Gezin met Heintje Entesdr ‎(Onbekend)‎
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9849)‎
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
2 jaren
Partner
 
Heintje Entesdr ‎(Onbekend)‎ ‎(I40275)‎
Geboorte geschat 1596
Overleden voor 1696 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Dochter (Geboorte)
Uilkje Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9854)‎
Geboorte geschat 1619 25 23
Overleden voor 1670 ‎(Leeftijd 51)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Eynte Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9856)‎
Geboorte geschat 1621 27 25
Overleden voor 1721 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#3
Dochter (Geboorte)
Syts Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9857)‎
Geboorte geschat 1622 28 26
Overleden voor 1722 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#4
Zoon (Geboorte)
Tarck Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9858)‎
Geboorte geschat 1623 29 27
Overleden voor 1723 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#5
Dochter (Geboorte)
Eelkje.Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9859)‎
Geboorte geschat 1624 30 28
Overleden voor 1724 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Zoon (Geboorte)
Mient Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9861)‎
Geboorte ongeveer 1625 31 29 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 2 maart 1690 ‎(Leeftijd 65)‎
2 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Rinske AElzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I47083)‎
Geboorte geschat 1627 33 31
Overleden voor 1727 ‎(Leeftijd 100)‎