Aelze Mients ‎(Onbekend)‎  ‎(I9849)‎
Voorna(a)m(en): Aelze Mients

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1594 14 9
Overleden: voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
Persoonlijke feiten en details
Notities

Gedeelde Notitie
Woonde bij Oudkerk, juist op het gebied van Dantumadeel. Na zijn overlijden, vond in het sterfhuis een de inventarisatie plaats. Er bleken 11 koeien, 9 hokkelingen, 3 schapen, 2 paarden, 2 kalveren, landbouwgereedschappen en voor enige honderden guldens aan huisraad te zijn.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
De Sinnema's
Publicatie: Alle Sinnema's , ook Sennema e.d.

Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/18811

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Eelse Mients Sinnema; boer te Roodkerk, 1640 gebr. stem 21, 1652 te Oudkerk, tr. well. Heintje ...., DAN I7 186 ‎(invent. 7 april 1654)‎, 1652 arbiter bij invent. etc. van Antje Annes; ki.: Uilkje, tr. Tjeerd Harkes, Einte, 1654 uitlandig, Sytske, tr. Tjalle Tjebbes, mr. snijder ‎(kleermaker)‎ te Rinsumageest, Tjerk, Eel ‎(Eelkje ?)‎, tr. Douwe Hanses, Mient, Rinske

Vermeld
Eelse Mients Sinnema
Vader
zoon van Mient Eelses
Moeder
Rinske Sipkes

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 18811
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0093/32/52
  Invoerdatum in orginele bron: 10 mei 1649

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 10-05-1649

Bijzonderheden:
Aelse Mients en Heyntie Entesdr, el. te Oudkerk, verklaren ƒ 250 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Reyner Jelles, koopman te Leeuwarden

Vermeld
Aelse Mients
Vermeld
Reyner Jelles
Vermeld
Heyntie Entesdr

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0093, blad 32, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1654-1658


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎ ‎(I9847)‎
Geboorte geschat 1580
Overleden ongeveer 1624 ‎(Leeftijd 44)‎
5 jaren
Moeder
 
Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I40276)‎
Geboorte geschat 1585
Overleden voor 1685 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Zus
Benedicx Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47073)‎
Geboorte geschat 1592 12 7
Overleden voor 1692 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9849)‎
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
2 jaren
#3
Broer
Dirk Mients SINNEMA ‎(I9851)‎
Geboorte geschat 1596 16 11
Overleden voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
2 jaren
#4
Zus
Baukje Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47075)‎
Geboorte geschat 1598 18 13
Overleden voor 1698 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#5
Broer
Tjerk Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47077)‎
Geboorte 1599 19 14
Overleden voor 1699 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Broer
Douwe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9852)‎
Geboorte geschat 1600 20 15
Overleden voor 1700 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#7
Broer
Haye Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9850)‎
Geboorte geschat 1601 21 16
Overleden voor 1701 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#8
Broer
Marten Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47078)‎
Geboorte geschat 1603 23 18
Overleden voor 1703 ‎(Leeftijd 100)‎
102 jaren
#9
Broer
Romke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47079)‎
Geboorte geschat 1705 125 120
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
-98 jaren
#10
Broer
Gabe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47080)‎
Geboorte geschat 1607 27 22
Overleden voor 1707 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#11
Broer
Sipke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47081)‎
Geboorte geschat 1609 29 24
Overleden voor 1709 ‎(Leeftijd 100)‎
Gezin met Heintje Entesdr ‎(Onbekend)‎
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9849)‎
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
2 jaren
Partner
 
Heintje Entesdr ‎(Onbekend)‎ ‎(I40275)‎
Geboorte geschat 1596
Overleden voor 1696 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Dochter
Uilkje Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9854)‎
Geboorte geschat 1619 25 23
Overleden voor 1670 ‎(Leeftijd 51)‎
2 jaren
#2
Zoon
Eynte Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9856)‎
Geboorte geschat 1621 27 25
Overleden voor 1721 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#3
Dochter
Syts Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9857)‎
Geboorte geschat 1622 28 26
Overleden voor 1722 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#4
Zoon
Tarck Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9858)‎
Geboorte geschat 1623 29 27
Overleden voor 1723 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#5
Dochter
Eelkje.Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9859)‎
Geboorte geschat 1624 30 28
Overleden voor 1724 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Zoon
Mient Aelzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9861)‎
Geboorte ongeveer 1625 31 29 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 2 maart 1690 ‎(Leeftijd 65)‎
2 jaren
#7
Dochter
Rinske AElzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I47083)‎
Geboorte geschat 1627 33 31
Overleden voor 1727 ‎(Leeftijd 100)‎