Mient Eelses ‎(Onbekend)‎  ‎(I9847)‎
Voorna(a)m(en): Mient Eelses

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1580
Overleden: ongeveer 1624 ‎(Leeftijd 44)‎
Persoonlijke feiten en details
Notities

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
De Sinnema's
Publicatie: Alle Sinnema's , ook Sennema e.d.

Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  78/100
  Invoerdatum in orginele bron: 29 april 1621

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 29-04-1621

Bijzonderheden:
Gerryt Jansz en Jid Sibrensdr, el., "althans" wonende te Oudkerk, verklaren ƒ 50 tegen 6% rente schuldig te zijn aan ds. Heere Uuldricksz, predikant, en Anna Tiepckedr, el. aldaar; getuige: Mient Aeltzesz, "rechter ende bisitter" in Dantumadeel; Gerryt tekent met merk ‎(gripe)‎, Jid ook met merk ‎(kruis met twee dwarsstreepjes)‎

Vermeld
Anna Tiepckedr
Vermeld
Jid Sibrensdr
Vermeld
Mient Aeltzesz
Vermeld
Gerryt Jansz
Vermeld
Heere Uuldricksz

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0087, blad 78, aktenummer 100
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1621-1625


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/35528

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Mient Eelses; woont 1613, 1614 te Oudkerk, dorprechter van Roodkerk 1614, bijzitter van Dantumadeel 1615, 1621, overl. 1624, tr. 1. Rinske Sipkes, tr. 2. Grietje Bouwes / Gryt Buwedr; TIE M1 17, 126, 126v ‎(voorspr. ki. v Folkert Sybrens en Aaltje Sipkes)‎, M2 47, 53, 84v, 95v, 99 110, S3 78, DAN I1 324v, I2 46 ‎(1624)‎, I3 202v ‎(1627)‎; ki. ‎(allen ex 1)‎: dochter Benedicx, tr. Radbodus Jelles, Eelse, Dirk, Baukje, tr. Gosse Hettes, Tjerk, 1599, Douwe, Marten, Romke, Gabe, Sipke

Vermeld
Mient Eelses

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 35528
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/17680

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Dirk Mients Sinnema; boer te Roodkerk ‎(1640 nrs. 16 en 18)‎ mederechter v Dantumadeel, tr. Ykje / Eeck Oenes, DAN N7 94v; TIE M2 99; ki.: Mient, Sijke

Vermeld
Dirk Mients Sinnema
Vader
zoon van Mient Eelses
Moeder
Rinske Sipkes

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 17680
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/16472

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Benedicx Mientsdr; woont te Oudkerk, tr. 1. AEbe Pieters, tr. 2. Radbodus Jelles; TIE M2 95-99v, 110

Vermeld
Benedicx Mientsdr
Vader
dochter van Mient Eelses
Moeder
Rinske Sipkes

Diversen: moeder niet zeker

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 16472
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎ ‎(I9847)‎
Geboorte geschat 1580
Overleden ongeveer 1624 ‎(Leeftijd 44)‎
5 jaren
Partner
 
Rinske Sipkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I40276)‎
Geboorte geschat 1585
Overleden voor 1685 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Dochter (Geboorte)
Benedicx Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47073)‎
Geboorte geschat 1592 12 7
Overleden voor 1692 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Aelze Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9849)‎
Geboorte geschat 1594 14 9
Overleden voor 7 april 1651 ‎(Leeftijd 57)‎
2 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Dirk Mients SINNEMA ‎(I9851)‎
Geboorte geschat 1596 16 11
Overleden voor 1658 ‎(Leeftijd 62)‎
2 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Baukje Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47075)‎
Geboorte geschat 1598 18 13
Overleden voor 1698 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#5
Zoon (Geboorte)
Tjerk Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47077)‎
Geboorte 1599 19 14
Overleden voor 1699 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Zoon (Geboorte)
Douwe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9852)‎
Geboorte geschat 1600 20 15
Overleden voor 1700 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#7
Zoon (Geboorte)
Haye Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I9850)‎
Geboorte geschat 1601 21 16
Overleden voor 1701 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#8
Zoon (Geboorte)
Marten Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47078)‎
Geboorte geschat 1603 23 18
Overleden voor 1703 ‎(Leeftijd 100)‎
102 jaren
#9
Zoon (Geboorte)
Romke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47079)‎
Geboorte geschat 1705 125 120
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
-98 jaren
#10
Zoon (Geboorte)
Gabe Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47080)‎
Geboorte geschat 1607 27 22
Overleden voor 1707 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#11
Zoon (Geboorte)
Sipke Mients ‎(Onbekend)‎ ‎(I47081)‎
Geboorte geschat 1609 29 24
Overleden voor 1709 ‎(Leeftijd 100)‎
Gezin met Griet Buwedr ‎(Onbekend)‎
Mient Eelses ‎(Onbekend)‎ ‎(I9847)‎
Geboorte geschat 1580
Overleden ongeveer 1624 ‎(Leeftijd 44)‎
5 jaren
Partner
 
Griet Buwedr ‎(Onbekend)‎ ‎(I47072)‎
Geboorte geschat 1585
Overleden voor 1685 ‎(Leeftijd 100)‎