Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎  ‎(I9373)‎
Voorna(a)m(en): Jan Aetzes

Geslacht: ManMan
      

Doop: 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
Persoonlijke feiten en details
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2639 Lengtegraad: E5.8882
Adres:
Oudkerk
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, doopjaar 1713
Oudkerk en Roodkerk, Doop Herv. gem. 1652-1811
DTB: 717
Dopeling: Jan
Gedoopt op 26 februari 1713 in Oudkerk
Kind van Eedtse Dids en niet genoemde moeder


Beroep meester-bakker
Huwelijk Aaltje Popkes ‎(Onbekend)‎ - 15 december 1748 ‎(Leeftijd 35)‎ Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.111 Lengtegraad: E6.105
Adres:
Drachten
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AALTJE POPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Huwelijk Sybrigje Tjitzes ‎(Onbekend)‎ - 18 augustus 1754 ‎(Leeftijd 41)‎ Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.111 Lengtegraad: E6.105
Adres:
Drachten
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Huwelijk Antje Dirks ‎(Onbekend)‎ - 23 september 1759 ‎(Leeftijd 46)‎ Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.111 Lengtegraad: E6.105
Adres:
Drachten
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: ANTJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Huwelijk Aafke Cornelis ‎(Onbekend)‎ - 8 mei 1763 ‎(Leeftijd 50)‎ Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.111 Lengtegraad: E6.105
Adres:
Drachten
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses
Bruid: Aafke Cornelis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AAFKE KORNELIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
Religie doopsgezind
Laatste wijziging 12 januari 2018 - 12:20:30
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F7107)
Aetze Dids ‎(Onbekend)‎
1685 - 1785
Gerlske Jelles ‎(Onbekend)‎
-
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎
1711 - 1713
Didde Aetzes ‎(Onbekend)‎
-
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎
1713 - 1788
Gerben Aetzes ‎(Onbekend)‎
1724 - 1782

Directe familie  (F4250)
Joukjen Molles ‎(Onbekend)‎
1718 - 1747
Anne Jans ‎(Onbekend)‎
1743 - 1843
Antje Jans ‎(Onbekend)‎
1745 -
Hinke Jans ‎(Onbekend)‎
1747 -

Directe familie  (F7105)
Aaltje Popkes ‎(Onbekend)‎
1721 - 1754
Gerlske Jans ‎(Onbekend)‎
1749 - 1751
Popke Jans ‎(Onbekend)‎
1750 - 1850
Gerlske Jans ‎(Onbekend)‎
1751 - 1851

Directe familie  (F7104)
Sybrigje Tjitzes ‎(Onbekend)‎
1715 - 1759
Lolkje Jans ‎(Onbekend)‎
1756 -
Sybrichje Jans ‎(Onbekend)‎
1758 -

Directe familie  (F7106)
Antje Dirks ‎(Onbekend)‎
1715 - 1763

Directe familie  (F11372)
Aafke Cornelis ‎(Onbekend)‎
1715 - 1815


Notities

Gedeelde Notitie
"Een gemeen backer" in Zuider-Dragten. Hij werd curator over Molle Jolkes ‎(1745 - 1781)‎.
Gerben Molles ‎(1731 - 10-2-1801)‎, was medecurator over hun kleinkind Jouckien Uijlkes, nagelaten kind van Antie Jans en Uylke Ebles‎(Proclamatieboek Smallingerland 13-06-1788)‎.

Doop Tietjerksteradeel, doopjaar 1713
Oudkerk en Roodkerk, Doop Herv. gem. 1652-1811
DTB: 717
Dopeling: Jan
Gedoopt op 26 februari 1713 in Oudkerk
Kind van Eedtse Dids en niet genoemde moeder

Overlijden van een partner Joukje Molles ‎(JOUKJE MOLLES)‎
overl. Drachten 1747/48, tr. Jan AEtses

Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AALTJE POPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AALTJE POPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: ANTJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: ANTJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses
Bruid: Aafke Cornelis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AAFKE KORNELIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Voorheen ook genoemd Dragten, oorspronkelijk onstaan uit Noorder-Drachten en Zuijder-Drachten

Huwelijk Smallingerland, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses
Bruid: Aafke Cornelis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AAFKE KORNELIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Allemaal Mollema
Publicatie: Het nageslacht van Jolke Hepkes en Hein Molles

Gedeelde Notitie: - Aanwezig bij Kees Mollema

Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/familie.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/familie.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 24-12-1788
Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden:
Op 24 december 1788 zij belijdenis

Man:
Jan Eetses
Vrouw:
Aafke Kornelis

Lidmatenregister Herv. Gemeente Drachten, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 625, aktenummer 1331
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1674-1850


Bron
Quotisatiekohieren

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden:
Aantal volwassenen: 4
Aantal kinderen: 2
Aanslag: £ 59:16:-

Bewoner
Jan Eetses

Diversen:
backer

Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek, Stavoren, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6482, pagina 74, aktenummer 27308
Periode: 1749


Bron
aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Datum: 28-07-1769

Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ 1:4:-

Citaat:
van Jan Eetses weegens 't gebruik van 't lijklaken bij Martsen Jans

Overledene
Martsen Jans overleden op 28-07-1769

Archief college van diakenen Drachten, archiefnummer 247, Hervormde gemeente Drachten - Tresoar, inventarisnummer 90, aktenummer 415
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1765-1779

Doop aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, doopjaar 1713
Oudkerk en Roodkerk, Doop Herv. gem. 1652-1811
DTB: 717
Dopeling: Jan
Gedoopt op 26 februari 1713 in Oudkerk
Kind van Eedtse Dids en niet genoemde moeder

Overlijden van een partner Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎

Toon details Gedeelde Notitie: - Joukje Molles (JOUKJE MOLLES)
overl. Drachten 1747/48, tr. Jan AEtses

Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens.

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AALTJE POPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AALTJE POPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AALTJE POPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: ANTJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: ANTJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: ANTJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses
Bruid: Aafke Cornelis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AAFKE KORNELIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses
Bruid: Aafke Cornelis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AAFKE KORNELIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Smallingerland, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
Bruidegom: Jan Eetses
Bruid: Aafke Cornelis

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAN EDSES
Bruid: AAFKE KORNELIS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
Inventarisnr.: DTB 624
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Aetze Dids ‎(Onbekend)‎ ‎(I35294)‎
Doop 12 februari 1685 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1785 ‎(Leeftijd 99)‎
Moeder

Huwelijk: 2 augustus 1711 -- Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
#1
Broer
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I33285)‎
Doop 2 augustus 1711 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1713 ‎(Leeftijd 16 maanden)‎
#2
Broer
#3
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9373)‎
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
11 jaren
#4
Broer
Gerben Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I26099)‎
Doop 23 januari 1724 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1782 ‎(Leeftijd 57)‎ Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Gezin met Joukjen Molles ‎(Onbekend)‎
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9373)‎
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
5 jaren
Partner
 
Joukjen Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I9372)‎
Geboorte ongeveer 1718 35
Overleden ongeveer 1747 ‎(Leeftijd 29)‎
#1
Zoon
Anne Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I30231)‎
Doop 17 november 1743 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1843 ‎(Leeftijd 99)‎
19 maanden
#2
Dochter
Antje Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I23740)‎
Doop 13 juni 1745 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden Ja
2 jaren
#3
Dochter
Hinke Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I36333)‎
Doop 14 mei 1747 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden Ja
Gezin met Aaltje Popkes ‎(Onbekend)‎
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9373)‎
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
9 jaren
Partner
 
Aaltje Popkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I34472)‎
Doop 6 december 1721 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1754 ‎(Leeftijd 32)‎

Huwelijk: 15 december 1748 -- Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Dochter
Gerlske Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I24490)‎
Doop 12 oktober 1749 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1751 ‎(Leeftijd 14 maanden)‎
14 maanden
#2
Zoon
Popke Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I32990)‎
Doop 6 december 1750 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1850 ‎(Leeftijd 99)‎
11 maanden
#3
Dochter
Gerlske Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I36526)‎
Doop 21 november 1751 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1851 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Sybrigje Tjitzes ‎(Onbekend)‎
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9373)‎
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
2 jaren
Partner
 
Sybrigje Tjitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I28610)‎
Geboorte geschat 1715
Overleden geschat 1759 ‎(Leeftijd 44)‎

Huwelijk: 18 augustus 1754 -- Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
17 maanden
#1
Dochter
Lolkje Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I24169)‎
Doop 25 januari 1756 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden Ja
2 jaren
#2
Dochter
Sybrichje Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I29956)‎
Doop 25 juni 1758 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden Ja
Gezin met Antje Dirks ‎(Onbekend)‎
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9373)‎
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
2 jaren
Partner
 
Antje Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I34711)‎
Geboorte geschat 1715
Overleden voor 1763 ‎(Leeftijd 48)‎

Huwelijk: 23 september 1759 -- Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Gezin met Aafke Cornelis ‎(Onbekend)‎
Jan Aetzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9373)‎
Doop 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1788 ‎(Leeftijd 74)‎
2 jaren
Partner
 
Aafke Cornelis ‎(Onbekend)‎ ‎(I40772)‎
Geboorte geschat 1715
Overleden voor 1815 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 8 mei 1763 -- Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland