Cornelis Jarig MOLLEMA  ‎(I9307)‎
Voorna(a)m(en): Cornelis Jarig
Achternaam: MOLLEMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 17 mei 1834 39 27 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden: 18 juni 1881 ‎(Leeftijd 47)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 17 mei 1834 39 27 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.175 Lengtegraad: E5.419
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Geboorteakte Harlingen, 1834
Aangiftedatum 20 mei 1834, blad nr. 47
Cornelis Mollema, geboren 17 mei 1834
Zoon van Jarig Cornelis Mollema en Foekje Sybrands Spannenburg


Gedoopt Oude Bildtzijl, Het Bildt, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.301 Lengtegraad: E5.718
Adres:
Oude Bildtzijl
Nederland

Beroep 1853 ‎(Leeftijd 18)‎ boer

Beroep 1857 ‎(Leeftijd 22)‎ landbouwer Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.223 Lengtegraad: E5.5904
Adres:

Nederland


Bron: Burgerlijke Stand

Huwelijk Tjitske Everts van AISMA - 28 oktober 1857 ‎(Leeftijd 23)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Details citaat:  2019/080
  Invoerdatum in orginele bron: 28 oktober 1857

Toon details Gedeelde Notitie: - Bruidegom
Cornelis Jarigs Mollema
Geboorteplaats
Harlingen
Leeftijd
23 jaar

Bruid
Tjitske Everts van Aisma
Geboorteplaats
Beetgum
Leeftijd
23 jaar

Vader van de bruidegom
Jarig Cornelis Mollema

Moeder van de bruidegom
Foekje Sybrands Spannenburg

Vader van de bruid
Evert Klazes van Aisma

Moeder van de bruid
Houkjen Pieters Siderius

Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
28-10-1857

Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-25
Registratienummer
2019
Aktenummer
80
Registratiedatum
28-10-1857
Akteplaats
Menaldumadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 2019, Periode: 1857
Boek
Huwelijksregister 1857


Leeuwarder Courant 13/10/1857Leeuwarder Courant 13/10/1857


Beroep 1874 ‎(Leeftijd 39)‎ winkelier Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.232 Lengtegraad: E5.7033
Adres:
Beetgumermolen
Nederland

Beroep 1874 ‎(Leeftijd 39)‎ koopman Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.232 Lengtegraad: E5.7033
Adres:
Beetgumermolen
Nederland

MENT: Mentioned 1874 ‎(Leeftijd 39)‎ Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.232 Lengtegraad: E5.7033
Adres:
Beetgumermolen
Nederland


Toon details Bron: Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1874 * Leeuwarden, notaris Horatius Albarda
Inv. nr. 078108 repertoire nr. 311 d.d. 6 november 1874
Obligatie
- Cornelis Jarigs Mollema te Beetgumermolen als
schuldenaar; kapitaal fl. 2000
- Jan van Hulst te Harlingen als schuldeiser; kapitaal
fl. 2000


MENT: Mentioned 1875 ‎(Leeftijd 40)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1875 Leeuwarden, notaris A. Th Haagsma
Inv. nr. 077066 repertoirenrs. 153 en 156 d.d. 11 december
1875
Provisionele en finale verhuring
- Gerardus van Wageningen te Leeuwarden als lasthebber van
Wiardus Rengers Hora Siccama
- Wiardus Rengers Hora Siccama te Olst, gehuwd met Caroline
Francoise Wolfeline barones thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg als verhuurder
- Bauke Jacobs Kuijk te Beetgum
- Foppe Jacobs Kuyk te Beetgum
- Minne Foppes Fopma te Beetgum
- Jelle Pieters Hempenius te Beetgum
- Douwe Arjens van der Schaaf te Beetgum
- Hotze Dirks Zwager te Beetgum
- Kornelis Dirks Zwager te Beetgum
- Taeke Lieuwes Douma te Beetgum
- Pylger Folkerts te Beetgum
- Folkert Hendriks Damsma te Beetgum
- Gerlof Pieters Koopmans te Beetgum
- Auke Johannes de Haan te Beetgum
- Jacob Klazes Goslyga te Beetgum
- Sietze Andries de Haan te Beetgum
- Berend Nauta te Beetgum
- Dirk Arjens van der Schaaf te Beetgum
- Klaas Pieters Hoogland te Beetgum
- Meindert Hayes Hofstra te Beetgum
- Pieter Jacobs Tanja te Beetgum
- Folkert Johannes van der Wal te Beetgum
- Nammen Nammens Halma te Beetgum
- Willem Ridzers Jager te Beetgum
- Jan Jans Jouwsma te Beetgum
- Schelte Abrahams Wijma te Beetgum
- Wybren Abrahams Wijma te Beetgum
- AEde Daams Bakker te Beetgum
- Kornelis Kuperus te Beetgum
- Klaas Dirks de Boer te Beetgum
- Minne Martens de Vries te Beetgum
- Jan Abrahams Wijma te Beetgum
- Abraham Sakes Wijma te Beetgum
- Meile Wierds Zijlstra te Beetgum
- Sytze Ypes Sipma te Beetgum
- Bauke Sjoerds Heslinga te Beetgum
- Sjoerd Baukes Heslinga te Beetgum
- Taeke Harmens Bijlsma te Beetgum
- Luma Jacobs Tuininga te Beetgum
- Cornelis Jarigs Mollema te Beetgum
- Pieter Elgersma te Beetgum
- Jacob Alles Dijkstra te Beetgum
- Evert Romkes de Vries te Beetgum
- Pier Roelofs Hovinga te Beetgum
- Tjeerd Theunis Runia te Berlikum
- Pieter Bienzes Hoogland te Menaldum
- Lieuwe Andries Wassenaar te Marssum
- Douwe Lieuwes Douma te Engelum
- Jurjen Alles Bergstra te Engelum
- Foppe Klazes Smits te Engelum
- Frederik Wybrens Groenveld te Engelum
- Sjoerd Wybrens Groenveld te Engelum
- Hendrik Andries de Haan te Berlikum


Overleden 18 juni 1881 ‎(Leeftijd 47)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.118 Lengtegraad: E5.784
Adres:
Roordahuizum
Nederland


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Overledene
Cornelis Jarigs Mollema
Geslacht
Man
Leeftijd
47 jaar
diversen
gehuwd

Gebeurtenis
Overlijden
Datum
18-06-1881

Documenttype
BS Overlijden
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-20
Registratienummer
3014
Pagina
012
Registratiedatum
20-06-1881
Akteplaats
Idaarderadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Idaarderadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 3014, Periode: 1881
Boek
Overlijdensregister 1878-1882
Opmerking
<i><b>De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.</b></i>Toon details Gedeelde Notitie: - Acte nr. 12.
's Voormiddags half zeven te Roordahuizum.

Religie doopsgezind
Laatste wijziging 30 juli 2018 - 08:04:42
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F4211)
Jarig Cornelis MOLLEMA
1795 - 1866
Foekje Sijbrands SPANNENBURG
1807 - 1838
Holkje MOLLEMA
1831 - 1846
Sybrand Jarig MOLLEMA
1832 - 1881
Mietje MOLLEMA
1833 - 1834
(Geboorte) Cornelis Jarig MOLLEMA
1834 - 1881
Maria MOLLEMA
1835 - 1850
Jan MOLLEMA
1837 - 1870

Stiefouders familie  (F4218)
Jarig Cornelis MOLLEMA
1795 - 1866
Catharina Anna FONTEIN
1808 - 1894
Jarig MOLLEMA
1841 - 1908
Geertruida Adriana MOLLEMA
1842 - 1921
Cornelia MOLLEMA
1844 - 1845

Directe familie  (F0218)
Tjitske Everts van AISMA
1834 - 1909
Jarig Cornelis MOLLEMA
1859 - 1944
Houkje MOLLEMA
1861 - 1865
Levenloos MOLLEMA
1863 - 1863
Evert Cornelis MOLLEMA
1864 - 1865
Evert Cornelis MOLLEMA
1866 - 1943
Sybrand MOLLEMA
1869 - 1874
Houkje MOLLEMA
1870 - 1948


Notities

Gedeelde Notitie
Nationale Militie: Bij Loting van 1853 is ten deel gevallen Nummer 47; hetwelk hem tot de dienst verplichte; hij daaran heeft voldaan door nummerverwisseling in 1857.

Geboorte Geboorteakte Harlingen, 1834
Aangiftedatum 20 mei 1834, blad nr. 47
Cornelis Mollema, geboren 17 mei 1834
Zoon van Jarig Cornelis Mollema en Foekje Sybrands Spannenburg

Huwelijk Bruidegom
Cornelis Jarigs Mollema
Geboorteplaats
Harlingen
Leeftijd
23 jaar

Bruid
Tjitske Everts van Aisma
Geboorteplaats
Beetgum
Leeftijd
23 jaar

Vader van de bruidegom
Jarig Cornelis Mollema

Moeder van de bruidegom
Foekje Sybrands Spannenburg

Vader van de bruid
Evert Klazes van Aisma

Moeder van de bruid
Houkjen Pieters Siderius

Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
28-10-1857

Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-25
Registratienummer
2019
Aktenummer
80
Registratiedatum
28-10-1857
Akteplaats
Menaldumadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 2019, Periode: 1857
Boek
Huwelijksregister 1857

Huwelijk Bruidegom
Cornelis Jarigs Mollema
Geboorteplaats
Harlingen
Leeftijd
23 jaar

Bruid
Tjitske Everts van Aisma
Geboorteplaats
Beetgum
Leeftijd
23 jaar

Vader van de bruidegom
Jarig Cornelis Mollema

Moeder van de bruidegom
Foekje Sybrands Spannenburg

Vader van de bruid
Evert Klazes van Aisma

Moeder van de bruid
Houkjen Pieters Siderius

Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
28-10-1857

Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-25
Registratienummer
2019
Aktenummer
80
Registratiedatum
28-10-1857
Akteplaats
Menaldumadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 2019, Periode: 1857
Boek
Huwelijksregister 1857

MENT: 1874 * Leeuwarden, notaris Horatius Albarda
Inv. nr. 078108 repertoire nr. 311 d.d. 6 november 1874
Obligatie
- Cornelis Jarigs Mollema te Beetgumermolen als
schuldenaar; kapitaal fl. 2000
- Jan van Hulst te Harlingen als schuldeiser; kapitaal
fl. 2000

MENT: 1875 Leeuwarden, notaris A. Th Haagsma
Inv. nr. 077066 repertoirenrs. 153 en 156 d.d. 11 december
1875
Provisionele en finale verhuring
- Gerardus van Wageningen te Leeuwarden als lasthebber van
Wiardus Rengers Hora Siccama
- Wiardus Rengers Hora Siccama te Olst, gehuwd met Caroline
Francoise Wolfeline barones thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg als verhuurder
- Bauke Jacobs Kuijk te Beetgum
- Foppe Jacobs Kuyk te Beetgum
- Minne Foppes Fopma te Beetgum
- Jelle Pieters Hempenius te Beetgum
- Douwe Arjens van der Schaaf te Beetgum
- Hotze Dirks Zwager te Beetgum
- Kornelis Dirks Zwager te Beetgum
- Taeke Lieuwes Douma te Beetgum
- Pylger Folkerts te Beetgum
- Folkert Hendriks Damsma te Beetgum
- Gerlof Pieters Koopmans te Beetgum
- Auke Johannes de Haan te Beetgum
- Jacob Klazes Goslyga te Beetgum
- Sietze Andries de Haan te Beetgum
- Berend Nauta te Beetgum
- Dirk Arjens van der Schaaf te Beetgum
- Klaas Pieters Hoogland te Beetgum
- Meindert Hayes Hofstra te Beetgum
- Pieter Jacobs Tanja te Beetgum
- Folkert Johannes van der Wal te Beetgum
- Nammen Nammens Halma te Beetgum
- Willem Ridzers Jager te Beetgum
- Jan Jans Jouwsma te Beetgum
- Schelte Abrahams Wijma te Beetgum
- Wybren Abrahams Wijma te Beetgum
- AEde Daams Bakker te Beetgum
- Kornelis Kuperus te Beetgum
- Klaas Dirks de Boer te Beetgum
- Minne Martens de Vries te Beetgum
- Jan Abrahams Wijma te Beetgum
- Abraham Sakes Wijma te Beetgum
- Meile Wierds Zijlstra te Beetgum
- Sytze Ypes Sipma te Beetgum
- Bauke Sjoerds Heslinga te Beetgum
- Sjoerd Baukes Heslinga te Beetgum
- Taeke Harmens Bijlsma te Beetgum
- Luma Jacobs Tuininga te Beetgum
- Cornelis Jarigs Mollema te Beetgum
- Pieter Elgersma te Beetgum
- Jacob Alles Dijkstra te Beetgum
- Evert Romkes de Vries te Beetgum
- Pier Roelofs Hovinga te Beetgum
- Tjeerd Theunis Runia te Berlikum
- Pieter Bienzes Hoogland te Menaldum
- Lieuwe Andries Wassenaar te Marssum
- Douwe Lieuwes Douma te Engelum
- Jurjen Alles Bergstra te Engelum
- Foppe Klazes Smits te Engelum
- Frederik Wybrens Groenveld te Engelum
- Sjoerd Wybrens Groenveld te Engelum
- Hendrik Andries de Haan te Berlikum

Overleden Acte nr. 12.
's Voormiddags half zeven te Roordahuizum.

Overleden Overledene
Cornelis Jarigs Mollema
Geslacht
Man
Leeftijd
47 jaar
diversen
gehuwd

Gebeurtenis
Overlijden
Datum
18-06-1881

Documenttype
BS Overlijden
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-20
Registratienummer
3014
Pagina
012
Registratiedatum
20-06-1881
Akteplaats
Idaarderadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Idaarderadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 3014, Periode: 1881
Boek
Overlijdensregister 1878-1882
Opmerking
<i><b>De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.</b></i>


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geboorte Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Geboorteakte Harlingen, 1834
Aangiftedatum 20 mei 1834, blad nr. 47
Cornelis Mollema, geboren 17 mei 1834
Zoon van Jarig Cornelis Mollema en Foekje Sybrands Spannenburg

Beroep Burgerlijke Stand
Huwelijk Burgerlijke Stand
Details citaat:  2019/080
  Invoerdatum in orginele bron: 28 oktober 1857

Toon details Gedeelde Notitie: - Bruidegom
Cornelis Jarigs Mollema
Geboorteplaats
Harlingen
Leeftijd
23 jaar

Bruid
Tjitske Everts van Aisma
Geboorteplaats
Beetgum
Leeftijd
23 jaar

Vader van de bruidegom
Jarig Cornelis Mollema

Moeder van de bruidegom
Foekje Sybrands Spannenburg

Vader van de bruid
Evert Klazes van Aisma

Moeder van de bruid
Houkjen Pieters Siderius

Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
28-10-1857

Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-25
Registratienummer
2019
Aktenummer
80
Registratiedatum
28-10-1857
Akteplaats
Menaldumadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 2019, Periode: 1857
Boek
Huwelijksregister 1857

Huwelijk Burgerlijke Stand
Details citaat:  2019/080
  Invoerdatum in orginele bron: 28 oktober 1857

Toon details Gedeelde Notitie: - Bruidegom
Cornelis Jarigs Mollema
Geboorteplaats
Harlingen
Leeftijd
23 jaar

Bruid
Tjitske Everts van Aisma
Geboorteplaats
Beetgum
Leeftijd
23 jaar

Vader van de bruidegom
Jarig Cornelis Mollema

Moeder van de bruidegom
Foekje Sybrands Spannenburg

Vader van de bruid
Evert Klazes van Aisma

Moeder van de bruid
Houkjen Pieters Siderius

Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
28-10-1857

Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-25
Registratienummer
2019
Aktenummer
80
Registratiedatum
28-10-1857
Akteplaats
Menaldumadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 2019, Periode: 1857
Boek
Huwelijksregister 1857

Huwelijk Burgerlijke Stand
Details citaat:  2019/080
  Invoerdatum in orginele bron: 28 oktober 1857

Toon details Gedeelde Notitie: - Bruidegom
Cornelis Jarigs Mollema
Geboorteplaats
Harlingen
Leeftijd
23 jaar

Bruid
Tjitske Everts van Aisma
Geboorteplaats
Beetgum
Leeftijd
23 jaar

Vader van de bruidegom
Jarig Cornelis Mollema

Moeder van de bruidegom
Foekje Sybrands Spannenburg

Vader van de bruid
Evert Klazes van Aisma

Moeder van de bruid
Houkjen Pieters Siderius

Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
28-10-1857

Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-25
Registratienummer
2019
Aktenummer
80
Registratiedatum
28-10-1857
Akteplaats
Menaldumadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Menaldumadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 2019, Periode: 1857
Boek
Huwelijksregister 1857

Gebeurtenis Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1874 * Leeuwarden, notaris Horatius Albarda
Inv. nr. 078108 repertoire nr. 311 d.d. 6 november 1874
Obligatie
- Cornelis Jarigs Mollema te Beetgumermolen als
schuldenaar; kapitaal fl. 2000
- Jan van Hulst te Harlingen als schuldeiser; kapitaal
fl. 2000

Gebeurtenis Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1875 Leeuwarden, notaris A. Th Haagsma
Inv. nr. 077066 repertoirenrs. 153 en 156 d.d. 11 december
1875
Provisionele en finale verhuring
- Gerardus van Wageningen te Leeuwarden als lasthebber van
Wiardus Rengers Hora Siccama
- Wiardus Rengers Hora Siccama te Olst, gehuwd met Caroline
Francoise Wolfeline barones thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg als verhuurder
- Bauke Jacobs Kuijk te Beetgum
- Foppe Jacobs Kuyk te Beetgum
- Minne Foppes Fopma te Beetgum
- Jelle Pieters Hempenius te Beetgum
- Douwe Arjens van der Schaaf te Beetgum
- Hotze Dirks Zwager te Beetgum
- Kornelis Dirks Zwager te Beetgum
- Taeke Lieuwes Douma te Beetgum
- Pylger Folkerts te Beetgum
- Folkert Hendriks Damsma te Beetgum
- Gerlof Pieters Koopmans te Beetgum
- Auke Johannes de Haan te Beetgum
- Jacob Klazes Goslyga te Beetgum
- Sietze Andries de Haan te Beetgum
- Berend Nauta te Beetgum
- Dirk Arjens van der Schaaf te Beetgum
- Klaas Pieters Hoogland te Beetgum
- Meindert Hayes Hofstra te Beetgum
- Pieter Jacobs Tanja te Beetgum
- Folkert Johannes van der Wal te Beetgum
- Nammen Nammens Halma te Beetgum
- Willem Ridzers Jager te Beetgum
- Jan Jans Jouwsma te Beetgum
- Schelte Abrahams Wijma te Beetgum
- Wybren Abrahams Wijma te Beetgum
- AEde Daams Bakker te Beetgum
- Kornelis Kuperus te Beetgum
- Klaas Dirks de Boer te Beetgum
- Minne Martens de Vries te Beetgum
- Jan Abrahams Wijma te Beetgum
- Abraham Sakes Wijma te Beetgum
- Meile Wierds Zijlstra te Beetgum
- Sytze Ypes Sipma te Beetgum
- Bauke Sjoerds Heslinga te Beetgum
- Sjoerd Baukes Heslinga te Beetgum
- Taeke Harmens Bijlsma te Beetgum
- Luma Jacobs Tuininga te Beetgum
- Cornelis Jarigs Mollema te Beetgum
- Pieter Elgersma te Beetgum
- Jacob Alles Dijkstra te Beetgum
- Evert Romkes de Vries te Beetgum
- Pier Roelofs Hovinga te Beetgum
- Tjeerd Theunis Runia te Berlikum
- Pieter Bienzes Hoogland te Menaldum
- Lieuwe Andries Wassenaar te Marssum
- Douwe Lieuwes Douma te Engelum
- Jurjen Alles Bergstra te Engelum
- Foppe Klazes Smits te Engelum
- Frederik Wybrens Groenveld te Engelum
- Sjoerd Wybrens Groenveld te Engelum
- Hendrik Andries de Haan te Berlikum

Overleden Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Overledene
Cornelis Jarigs Mollema
Geslacht
Man
Leeftijd
47 jaar
diversen
gehuwd

Gebeurtenis
Overlijden
Datum
18-06-1881

Documenttype
BS Overlijden
Erfgoedinstelling
Tresoar
Collectiegebied
Friesland
Archief
30-20
Registratienummer
3014
Pagina
012
Registratiedatum
20-06-1881
Akteplaats
Idaarderadeel
Collectie
Archiefnaam: Burgerlijke Stand Idaarderadeel - Tresoar, Bron: boek, Deel: 3014, Periode: 1881
Boek
Overlijdensregister 1878-1882
Opmerking
<i><b>De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.</b></i>


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
Leeuwarder Courant 13/10/1857Leeuwarder Courant 13/10/1857  ‎(M1349)‎
Tjitske Everts van AISMA

Multimedia-object
WoningkaartRoordah41WoningkaartRoordah41  ‎(M1350)‎
Tjitske Everts van AISMA

Multimedia-object
Bevolkingsregister Leeuwarden Noordvliet 27 bovenBevolkingsregister Leeuwarden Noordvliet 27 boven  ‎(M1351)‎
Tjitske Everts van AISMA
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Jarig Cornelis MOLLEMA ‎(I9319)‎
Geboorte 21 maart 1795 30 33 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 22 februari 1866 ‎(Leeftijd 70)‎ Lochem, Lochem, Gelderland, Nederland
12 jaren
Moeder
 
Foekje Sijbrands SPANNENBURG ‎(I9320)‎
Geboorte 12 maart 1807 29 20 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 7 april 1838 ‎(Leeftijd 31)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland

Huwelijk: 22 april 1830 -- Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
9 maanden
#1
Zus (Geboorte)
Holkje MOLLEMA ‎(I9326)‎
Geboorte 25 januari 1831 35 23 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 16 juni 1846 ‎(Leeftijd 15)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
13 maanden
#2
Broer (Geboorte)
Sybrand Jarig MOLLEMA ‎(I9327)‎
Geboorte 1 maart 1832 36 24 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 18 januari 1881 ‎(Leeftijd 48)‎ Sindanglaya, , , IN
13 maanden
#3
Zus (Geboorte)
Mietje MOLLEMA ‎(I9328)‎
Geboorte 1 april 1833 38 26 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 4 juli 1834 ‎(Leeftijd 15 maanden)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
14 maanden
#4
(Geboorte)
Cornelis Jarig MOLLEMA ‎(I9307)‎
Geboorte 17 mei 1834 39 27 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 18 juni 1881 ‎(Leeftijd 47)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
13 maanden
#5
Zus (Geboorte)
Maria MOLLEMA ‎(I9329)‎
Geboorte 8 juni 1835 40 28 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 4 juni 1850 ‎(Leeftijd 14)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
2 jaren
#6
Broer (Geboorte)
Jan MOLLEMA ‎(I9330)‎
Geboorte 31 maart 1837 42 30 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 16 april 1870 ‎(Leeftijd 33)‎ Hoogwoud, Opmeer, Noord-Holland, Nederland
Vaders gezin met Catharina Anna FONTEIN
Vader
Jarig Cornelis MOLLEMA ‎(I9319)‎
Geboorte 21 maart 1795 30 33 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 22 februari 1866 ‎(Leeftijd 70)‎ Lochem, Lochem, Gelderland, Nederland
14 jaren
Stiefmoeder
 
Catharina Anna FONTEIN ‎(I9323)‎
Geboorte 17 oktober 1808 23 21 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 25 februari 1894 ‎(Leeftijd 85)‎ Steenwijk, Steenwijk, Overijssel, Nederland

Huwelijk: 30 juli 1840 -- Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
9 maanden
#1
Halfbroer (Geboorte)
Jarig MOLLEMA ‎(I9331)‎
Geboorte 12 mei 1841 46 32 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 11 december 1908 ‎(Leeftijd 67)‎ 's Gravenhage, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
19 maanden
#2
Halfzuster (Geboorte)
Geertruida Adriana MOLLEMA ‎(I9332)‎
Geboorte 8 december 1842 47 34 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 18 oktober 1921 ‎(Leeftijd 78)‎ 's Gravenhage, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
14 maanden
#3
Halfzuster (Geboorte)
Cornelia MOLLEMA ‎(I9336)‎
Geboorte 11 februari 1844 48 35 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 13 mei 1845 ‎(Leeftijd 15 maanden)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Gezin met Tjitske Everts van AISMA
Cornelis Jarig MOLLEMA ‎(I9307)‎
Geboorte 17 mei 1834 39 27 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 18 juni 1881 ‎(Leeftijd 47)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
-2 maanden
Partner
 
Tjitske Everts van AISMA ‎(I9308)‎
Geboorte 3 maart 1834 66 27 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 maart 1909 ‎(Leeftijd 75)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 28 oktober 1857 -- Menaldumadeel, Friesland, Nederland
15 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Jarig Cornelis MOLLEMA ‎(I9309)‎
Geboorte 25 januari 1859 24 24 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 11 maart 1944 ‎(Leeftijd 85)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Houkje MOLLEMA ‎(I9311)‎
Geboorte 17 februari 1861 26 26 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 15 januari 1865 ‎(Leeftijd 3)‎ Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Levenloos MOLLEMA ‎(I9312)‎
Geboorte 28 maart 1863 28 29 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 28 maart 1863 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
14 maanden
#4
Zoon (Geboorte)
Evert Cornelis MOLLEMA ‎(I9313)‎
Geboorte 12 mei 1864 29 30 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 29 januari 1865 ‎(Leeftijd 8 maanden)‎ Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#5
Zoon (Geboorte)
Evert Cornelis MOLLEMA ‎(I0425)‎
Geboorte 13 februari 1866 31 31 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 29 juni 1943 ‎(Leeftijd 77)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
4 jaren
#6
Zoon (Geboorte)
Sybrand MOLLEMA ‎(I9314)‎
Geboorte 26 augustus 1869 35 35 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 11 oktober 1874 ‎(Leeftijd 5)‎ Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
15 maanden
#7
Dochter (Geboorte)
Houkje MOLLEMA ‎(I9315)‎
Geboorte 10 december 1870 36 36 Ried, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 27 april 1948 ‎(Leeftijd 77)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland