Rinnert Goyties ‎(Onbekend)‎  ‎(I9016)‎
Voorna(a)m(en): Rinnert Goyties

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1580 30 30
Overleden: voor 1640 ‎(Leeftijd 60)‎
Persoonlijke feiten en details
Notities

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0087/114/144
  Invoerdatum in orginele bron: 4 januari 1623

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 04-01-1623

Bijzonderheden:
Koopcontract tussen Rennert Goytjes en Syecke Hylckedr, el. te Bergum, verkopers, en Douwe Rennerts en Stijntje Douwedr, el. aldaar, kopers van "een huysinge ende schuire, mette halve kamer", met alles wat daaraan aard- en nagelvast is, bomen, plantagie, hovinge, etc.; inclusief "den balckholten, hecken, stecken ende steckadie, wringe ende dampalen, immers, een trogh, drie berten, dongh, ruygh ende rap"; de andere helft van de kamer is eigendom van Goytjen Jansz; voorts wordt overgedragen "den opruiminge ende gebruickma" van de zate en landen, bestaande uit bouw- en weidlanden en maden, eigendom van het Landschap ‎(de Staten)‎ van Friesland, ƒ 40 huur per jaar doende; Goytjen Jans moet worden toegestaan, twee koeien te laten grazen ‎("die garssinge van twe koeyen")‎, de kopers mogen daarvoor ƒ 200 korten in de koopsom; aldus verkocht voor ƒ 2880 en twee rijksdaalders voor de verkoperse; baarsluiden: Aucke Wallesz ‎(tekent met merk, lijkend op schaar)‎, Sioerd Pibesz en Feycke Gauckesz, ‎(allen)‎ te Bergum; Douwe Rennertsz tekent met merk ‎(soort swastika)‎

Vermeld
Stijntje Douwedr
Vermeld
Feycke Gauckesz
Vermeld
Sioerd Pibesz
Vermeld
Aucke Wallesz
Vermeld
Goytjen Jansz
Vermeld
Rennert Goytjes
Vermeld
Syecke Hylckedr
Vermeld
Douwe Rennerts

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0087, blad 114, aktenummer 144
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1621-1625

‎(C.M.: Dat Douwe Rennerts tekent met een 'soort swastika' is vrij logisch, hij is molenaar te Bergum.)‎


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Gooytsen Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I9030)‎
Geboorte geschat 1550
Overleden voor 1650 ‎(Leeftijd 100)‎
Moeder
N Hayedr ‎(Onbekend)‎ ‎(I9031)‎
Geboorte geschat 1550 30
Overleden voor 1650 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
(Geboorte)
Rinnert Goyties ‎(Onbekend)‎ ‎(I9016)‎
Geboorte geschat 1580 30 30
Overleden voor 1640 ‎(Leeftijd 60)‎
Moeders gezin met Hedzer N ‎(Onbekend)‎
Stiefvader
Hedzer N ‎(Onbekend)‎ ‎(I9032)‎
Geboorte geschat 1550
Overleden voor 1650 ‎(Leeftijd 100)‎
Moeder
N Hayedr ‎(Onbekend)‎ ‎(I9031)‎
Geboorte geschat 1550 30
Overleden voor 1650 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Halfbroer (Geboorte)
Haye Hedsers ‎(Onbekend)‎ ‎(I9033)‎
Geboorte geschat 1575 25 25
Overleden voor 1675 ‎(Leeftijd 100)‎
Gezin met Sijcke Hylckes ‎(Onbekend)‎
Rinnert Goyties ‎(Onbekend)‎ ‎(I9016)‎
Geboorte geschat 1580 30 30
Overleden voor 1640 ‎(Leeftijd 60)‎
Partner
Sijcke Hylckes ‎(Onbekend)‎ ‎(I9017)‎
Geboorte geschat 1580 30 30 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1680 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Zoon (Geboorte)
Jan Rinnerts ‎(Onbekend)‎ ‎(I8995)‎
Geboorte geschat 1610 30 30
Overleden voor 1668 ‎(Leeftijd 58)‎ Opeinde, Smallingerland, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Douwe Rennerts ‎(Onbekend)‎ ‎(I46704)‎
Geboorte geschat 1612 32 32
Overleden voor 1712 ‎(Leeftijd 100)‎