Henrick Rintjes ‎(Onbekend)‎  ‎(I8992)‎
Voorna(a)m(en): Henrick Rintjes

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 1630 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden: 1698 ‎(Leeftijd 68)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 1630 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland

Overleden 1698 ‎(Leeftijd 68)‎
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F4132)
Joukje Jacobs ‎(Onbekend)‎
1628 - 1728


Notities

Gedeelde Notitie
Bekend boekverkoper te Leeuwarden.


Gedeelde Notitie
Bron: Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde

‎[Hendrik Rintjus]‎

Rintjus ‎(Hendrik)‎, geb. te Leeuwarden in 1630, was sinds 1655 boekdrukker en beoefende de poëzie; men vindt van hem een stuk in de door hem uitgegeven bloemlezing Klioos Kraam. Later werd hij voorganger bij de Waterlandsche doopsgez. en gaf in 1685 een dergelijke verzameling van geestelijke verzen en liederen uit onder den titel: Lustpriëel der Zeeden, waarin van hem voorkomen: Gedachten op den jongsten dag, Leeuw. 1681; De Morgenstond in haar somersche vermakelijkheden vertoont en tot 's Allerhoogsten lof leersaam toegeëigend op de maat van den achtsten psalm gereimt, met titel van Luiken, en dergel. stukjes, ook afz. te Leeuw. 1690. Hij overleed in 1698. Waarschijnlijk was hij ook medewerker aan de Geestelijke goudschaele, zijnde een verzameling van uytgesochte geestelijke liedekens en lofzangen, enz., Leeuw. 1662, 3e druk ald. 1683.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Ontvanger Generaal
Details citaat:  2679/676/4364
  Invoerdatum in orginele bron: 21 oktober 1669

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Ontvanger Generaal
Soort registratie: Inschrijving Ontvanger Generaal
Aktedatum: 21-10-1669

Bijzonderheden:
Hendrick Rinties gewesene slaef in Turckien tot sijn verlossinge 25 £
Toponiem: Turkije

Vermeld
Hendrick Rinties

Bronvermelding
Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 2679, blad 676, aktenummer 4364
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1663-1670


Bron
Autorisatieboeken
Details citaat:  102/325
  Invoerdatum in orginele bron: 5 februari 1681

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: U3

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 05-02-1681

Bijzonderheden:
Tierck Hendrix Banga, woonachtig te Leeuwarden schuldeiser
Hendrick Rinties, woonachtig te Leeuwarden schuldeiser
Beernt Hiddes de Vries kapitein ter zee, woonachtig te Harlingen schuldeiser
Pyter Hendrix, woonachtig te Nes Ameland schuldeiser
Haeye Haeyes, woonachtig te Wons schuldeiser
Janke Hendrix, woonachtig te Ameland schuldeiser
Echtegenote van Lauws Thonis schuldeiser, absent
Wijlen Jarich Jacobs, woonachtig te Dokkum faillissant
Wijlen Eebeltje Hendrix, woonachtig te Dokkum faillissant
Pieco Nienhuis oudburgemeester curator bonorum boedel

Schuldeiser
Tierck Hendrix Banga
Schuldeiser
Hendrick Rinties
Schuldeiser
Beernt Hiddes de Vries
Schuldeiser
Pyter Hendrix
Schuldeiser
Haeye Haeyes
Schuldeiser
Janke Hendrix
Schuldeiser
Echtegenote van Lauws Thonis
Gefailleerde
Wijlen Jarich Jacobs
Gefailleerde
Wijlen Eebeltje Hendrix
Curator
Pieco Nienhuis

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum - Tresoar, inventarisnummer 102, aktenummer 325
Gemeente: Dokkum
Periode: 1667-1696


Bron
Autorisatieboeken
Details citaat:  101/535
  Invoerdatum in orginele bron: 2 december 1662

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 02-12-1662

Bijzonderheden:
Trijntie Broers moeder
Weduwe van Jacob Jaarichs vader
Jarich Jacobs koopman curator over personen en goederen kinderen Jacob en Tryntie
Wijbe Wijbes koopman curator over personen en goederen kinderen Jacob en Tryntie
Hendrick Rinties boekdrukker, woonachtig te Leeuwarden curator over personen en goederen kinderen Jacob en Tryntie
Egbert Anis Idtsckama burgemeester curator ad lites

Moeder
Trijntie Broers
Vader
Weduwe van Jacob Jaarichs
Curator
Jarich Jacobs
Curator
Wijbe Wijbes
Curator
Hendrick Rinties
Curator ad lites
Egbert Anis Idtsckama

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum - Tresoar, inventarisnummer 101, aktenummer 535
Gemeente: Dokkum
Periode: 1638-1667


Bron
Autorisatieboeken
Details citaat:  101/451
  Invoerdatum in orginele bron: 12 november 1659

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: U2

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 12-11-1659

Bijzonderheden:
in margine: 18 mei 1661 curator geeindigd
Broer Jacobs oud 12 jaar weeskind
Jarich Jacobs oud 9 jaar weeskind
Auckien Jacobs oud 6 jaar weeskind
Cornelis Jacobs oud 4 jaar weeskind
Trijntie Broers moeder, requirant
Weduwe van Jacob Jarichs vader
Watse Douwes, woonachtig te Nes curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder, doopsgezind

Weeskind
Broer Jacobs
Weeskind
Jarich Jacobs
Weeskind
Auckien Jacobs
Weeskind
Cornelis Jacobs
Moeder
Trijntie Broers
Vader
Weduwe van Jacob Jarichs
Curator
Watse Douwes

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum - Tresoar, inventarisnummer 101, aktenummer 451
Gemeente: Dokkum
Periode: 1638-1667


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Joukje Jacobs ‎(Onbekend)‎
Henrick Rintjes ‎(Onbekend)‎ ‎(I8992)‎
Geboorte 1630 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1698 ‎(Leeftijd 68)‎
-2 jaren
Partner
 
Joukje Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I8991)‎
Geboorte geschat 1628 13 10
Overleden voor 1728 ‎(Leeftijd 100)‎