Jan Carel KUTSCH
JanCarelKutsch
Jan Carel KUTSCH  ‎(I5833)‎
Voorna(a)m(en): Jan Carel
Achternaam: KUTSCH

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 14 juli 1704 36 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden: 18 mei 1765 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 14 juli 1704 36 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland

Doop 4 augustus 1704 ‎(Leeftijd 21 dagen)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 04-08-1704
Plaats: Leeuwarden

Kind
Jean Charles
Vader
Jean Reinhard Kutsch ‎(docteur en droit)‎
Moeder
Wilhelmine Buck

Doopboek Waalse gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1010, aktenummer 315Gedeelde Notitie: - In de Waalse kerk. Is gedopt als Jean Charles.
Beroep wijnkoper
Beroep bouwmeester
Huwelijk Catharina BROUWER - 4 juli 1728 ‎(Leeftijd 23)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: xNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 04-07-1728
Opmerkingen:
x in de Westerkerk

Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: oNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 25-06-1728
Opmerkingen:
131;wynhandelaar


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-06-1728
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is wijnhandelaar

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-07-1728
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
getrouwd in de Westerkerk

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121


Overleden 18 mei 1765 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland

Begrafenis 24 mei 1765 ‎(6 dagen na overlijden)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Begraven in de Wester kerk.
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F0671)
Johan Reinhard KUTSCH
1667 - 1743
Wilhelmina BÜCK
1676 - 1762
Henric Wilhelm KUTSCH
1699 - 1799
Gabriel Jodocus KUTSCH
1701 - 1801
(Geboorte) Jan Carel KUTSCH
1704 - 1765
Tarquinius Bernardus KUTSCH
1706 - 1737
Amelia Johanna KUTSCH
1708 - 1808
Louis Charles KUTSCH
1710 - 1810
Carolus KUTSCH
1711 - 1775
Carolina Elisabeth KUTSCH
1716 - 1816

Stiefouders familie  (F6416)
Johan Reinhard KUTSCH
1667 - 1743
Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎
1670 - 1698
Theodorus KUTSCH
1694 - 1794

Directe familie  (F0679)
Catharina BROUWER
1708 - 1792
Petrus KUTSCH
1730 - 1730
Petrus KUTSCH
1732 - 1813
Wilhelmina KUTSCH
1734 - 1807
Jan Reinhard KUTSCH
1735 - 1835
Uilkje KUTSCH
1740 - 1807
Fredericus KUTSCH
1742 - 1816
Jan Karel KUTSCH
1744 - 1803
Catharina KUTSCH
1747 - 1807
Anna Amelia Johanna KUTSCH
1749 - 1750
Otto Karel KUTSCH
1754 - 1816


Notities

Gedeelde Notitie
Fragment dagboek van Roelof Storm 1774 - 1814 ‎(gemeente archief Leeuwarden)‎ op 9 april 1795:
Heeden de dag, dat de volksstem gaande was, als in de
westerkerk, de menonite kerk, de Luthersche Kerk in de Fraterniteit, als meede
op het Stadshuis en sijn op heden de 10 dezer daaruit verkooren:
Burgering, Apotheker.
van Gurkum, alias de beul sijn soon.
Ros, Silversmids Knegt.
van der Wal, Boekbinder.
van Asperen, bakker.
vander Veen, Coopman.
Gorter, Coopman.
Westerveldt, Rentenier.
Falk, Coopman.
Diekstra, Distelateur.
Miedema, gewesen Koetssier.
I.K. Kutsch, Wijncoper.
‎(Aant C.M. Dit gaat waarschijnlijk om de verkiezing van het revolutionaire republikeinse commité, kort daarna heeft in Leeuwarden een ware beeldenstorm gewoed, waarbij alle beeltenissen in de stad die, aan de Oranjes deden denken zijn vernietigd, ook de grafkelder van de Oranjes in de Wester(?)‎-kerk zijn leeggehaald, de botten en schedels kapotgeslagen en daarna verbrand.)

Nog een fragment uit hetzelfde dagboek op 30 januari 1796:
Tussen de 29 en 30ste is de Old Gripman Sikko Aijlva, en de Representant
Broersma na het Blokhuis gebragt, en sijn der weder verscheiden boeren
ingekomen, en des nademiddags is al gewapent volk, het geen hier in de stad
was, in de waapens gekoomen, wel een 1600 mans, en sijn na de
vrouwenpoort gemarscheerd en hebben daar affgehaald Kutsch en Dijkstra,
Staal en Koon, en so de geheele voorstraat langs door de St Jacobsstraat na het
Stadshuis, en hebben de uitgewekenen daargebragt met slaande Trommels en
vliegende vaandels en met een groot geschreeuw van Hoesé; en na dato in het
gewapent volk weder na de Lange piep gemarscheerd, en sijn doe gescheiden;
des avonds is B. Schrader en de beide Represn van Kollumerland de Stads
arest aangesegt.

Nogmaals op 29 maart 1796:
Is de stemdag geweest wegens een Nieuwe Munsipialiteit, en daartoe verkooren, weder vijff, die rede het een jaar geweest zijn, als: J. Valk, O.G. Gorter, R. Bos, J.van Asperen, J.C. Kutsch, en tot Nieuwe: J. Buisman ‎(Mr Bakker)‎, J. Teulinz ‎(Handschoenmaker)‎, F.de Haan ‎(Coopman)‎, T. Leenhuis ‎(verver)‎, H. Cuperus ‎(Mr Silversmid)‎, R. Nollides ‎(Gortmaker)‎, B.van Daalen ‎(Hoedemaker)‎.

Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân ‎(1962)‎:
Wijnkoper te Huizum, vanwaar hij op 10 sept. 1738 met attestatie naar Leeuwarden komt. Hij vestigt zich daar in het op 8 nov 1741 ‎(gr.cons. 27 apr 1742)‎ voor 1650 ggld. door hem gekochte huis Grote Hoogstraat, naast een huis op de hoek van de Poststraat. Volgens het quotisatiekohier van 1749 kan hij dan wel bestaan, wat een aanslag van f 130:3:-- oplevert; zijn gezin bestaat dan uit vijf volwassenen en vijf kinderen.
Hij is 8 april 1733 - 15 maart 1753 secr.-penningmeester van het tuchthuis, 13 juli 1738 ‎(Bevest. 27 juli 1738)‎ - 1740 diaken, 1740 0 1748 burgervaandrig in Minnem espel, 1742 - 1745 bouwmeester en schepen en op 3 april 1748 vroedman. Burgemeester Arnoldi noemt hem in 1749 "seer geattacheerd aan Swalue en groot antagonist van Bourboom" zulks in tegenstelling tot zijn zwager Jacobus Brouwer ‎(van 1749 - 1775 ook vroedsman en klerk van "t comptoir van Bouricius, "onder directie van Bourboom, aan wien dezelve zeer sterk is geatacheerd")‎.

Doop In de Waalse kerk. Is gedopt als Jean Charles.

Doop Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 04-08-1704
Plaats: Leeuwarden

Kind
Jean Charles
Vader
Jean Reinhard Kutsch ‎(docteur en droit)‎
Moeder
Wilhelmine Buck

Doopboek Waalse gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1010, aktenummer 315

Huwelijk Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: xNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 04-07-1728
Opmerkingen:
x in de Westerkerk

Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: oNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 25-06-1728
Opmerkingen:
131;wynhandelaar

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-06-1728
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is wijnhandelaar

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-07-1728
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
getrouwd in de Westerkerk

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121

Huwelijk Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: xNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 04-07-1728
Opmerkingen:
x in de Westerkerk

Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: oNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 25-06-1728
Opmerkingen:
131;wynhandelaar

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-06-1728
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is wijnhandelaar

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-07-1728
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
getrouwd in de Westerkerk

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121

Begrafenis Begraven in de Wester kerk.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 10-09-1738
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Op 10 september 1738 ingekomen van Huizum

Lidmaat
Jan Carel Kutsch

Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1008, aktenummer 23583

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 04-08-1704
Plaats: Leeuwarden

Kind
Jean Charles
Vader
Jean Reinhard Kutsch ‎(docteur en droit)‎
Moeder
Wilhelmine Buck

Doopboek Waalse gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1010, aktenummer 315

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: xNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 04-07-1728
Opmerkingen:
x in de Westerkerk

Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: oNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 25-06-1728
Opmerkingen:
131;wynhandelaar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-06-1728
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is wijnhandelaar

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-07-1728
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
getrouwd in de Westerkerk

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: xNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 04-07-1728
Opmerkingen:
x in de Westerkerk

Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: oNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 25-06-1728
Opmerkingen:
131;wynhandelaar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-06-1728
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is wijnhandelaar

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-07-1728
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
getrouwd in de Westerkerk

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: xNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 04-07-1728
Opmerkingen:
x in de Westerkerk

Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
Gebeurtenis: oNH
Datum ‎(onder)‎trouw,
attestatie of proclamatie: 25-06-1728
Opmerkingen:
131;wynhandelaar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-06-1728
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is wijnhandelaar

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 04-07-1728
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
getrouwd in de Westerkerk

Bruidegom
Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
Bruid
Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121

Begrafenis Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
JanCarelKutschJanCarelKutsch  ‎(M947)‎

Toon details Gedeelde Notitie: - Auteur en functie Kaldenbach, Arnold (schilder)
Collectie Topografisch-historische Atlas
Documentidentificatienummer FDPORTRA1060
Beschrijving Jan Carel Kutsch ‎(1704-1765)‎. Wijnkoper. Bouwmeester en vroedsman van Leeuwarden.
Periode 1747 - 1747
Opmerking periode Fotoreproductie uit 1961 van een schilderij uit 1747
Annotatie algemeen Schilderij van A. Kaldenbach, 1747 ‎(83x68 cm.)‎, in 1961 in het bezit van L.C. Kutsch Lojenga te Amsterdam.


Toon details Gedeelde Notitie: - Auteur en functie Kaldenbach, Arnold (schilder)
Collectie Topografisch-historische Atlas
Documentidentificatienummer FDPORTRA1060
Beschrijving Jan Carel Kutsch ‎(1704-1765)‎. Wijnkoper. Bouwmeester en vroedsman van Leeuwarden.
Periode 1747 - 1747
Opmerking periode Fotoreproductie uit 1961 van een schilderij uit 1747
Annotatie algemeen Schilderij van A. Kaldenbach, 1747 ‎(83x68 cm.)‎, in 1961 in het bezit van L.C. Kutsch Lojenga te Amsterdam.

Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Johan Reinhard KUTSCH ‎(I5830)‎
Doop 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
9 jaren
Moeder
 
Wilhelmina BÜCK ‎(I1784)‎
Geboorte 22 september 1676 36 30 Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Overleden 5 januari 1762 ‎(Leeftijd 85)‎ Tjallebert, Aengwirden, Friesland, Nederland

Huwelijk: 10 mei 1698 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
20 maanden
#1
Broer (Geboorte)
Henric Wilhelm KUTSCH ‎(I30781)‎
Doop 26 december 1699 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1799 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Broer (Geboorte)
Gabriel Jodocus KUTSCH ‎(I26283)‎
Doop 15 december 1701 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1801 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#3
(Geboorte)
Jan Carel KUTSCH ‎(I5833)‎
Geboorte 14 juli 1704 36 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 18 mei 1765 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#4
Broer (Geboorte)
Tarquinius Bernardus KUTSCH ‎(I36463)‎
Doop 1 juli 1706 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 23 april 1737 ‎(Leeftijd 30)‎ Capital Region, Batavia, Java, Indonesië
19 maanden
#5
Zus (Geboorte)
Amelia Johanna KUTSCH ‎(I1763)‎
Doop 29 januari 1708 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1808 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#6
Broer (Geboorte)
Louis Charles KUTSCH ‎(I35784)‎
Doop 12 mei 1710 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1810 ‎(Leeftijd 99)‎
19 maanden
#7
Broer (Geboorte)
Carolus KUTSCH ‎(I1792)‎
Doop 11 december 1711 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 12 augustus 1775 ‎(Leeftijd 63)‎ Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#8
Zus (Geboorte)
Carolina Elisabeth KUTSCH ‎(I23657)‎
Doop 8 mei 1716 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1816 ‎(Leeftijd 99)‎
Vaders gezin met Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎
Vader
Johan Reinhard KUTSCH ‎(I5830)‎
Doop 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
Stiefmoeder
 
Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎ ‎(I28361)‎
Geboorte geschat 1670
Overleden voor 1698 ‎(Leeftijd 28)‎

Huwelijk: 25 november 1694 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
#1
Halfbroer (Geboorte)
Theodorus KUTSCH ‎(I32627)‎
Doop 15 november 1694 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1794 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Catharina BROUWER
Jan Carel KUTSCH ‎(I5833)‎
Geboorte 14 juli 1704 36 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 18 mei 1765 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
4 jaren
Partner
 
Catharina BROUWER ‎(I1783)‎
Geboorte 1 augustus 1708 34 32 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 mei 1792 ‎(Leeftijd 83)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland

Huwelijk: 4 juli 1728 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#1
Zoon (Geboorte)
Petrus KUTSCH ‎(I1805)‎
Geboorte 26 augustus 1730 26 22
Overleden 8 september 1730 ‎(Leeftijd 13 dagen)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Petrus KUTSCH ‎(I1806)‎
Geboorte 28 juli 1732 28 23
Overleden 4 juni 1813 ‎(Leeftijd 80)‎ Hemelum, Gaasterland, Friesland, Nederland
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Wilhelmina KUTSCH ‎(I1807)‎
Geboorte 25 juni 1734 29 25 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 30 september 1807 ‎(Leeftijd 73)‎ Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
17 maanden
#4
Zoon (Geboorte)
Jan Reinhard KUTSCH ‎(I1809)‎
Geboorte 5 december 1735 31 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1835 ‎(Leeftijd 99)‎
5 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Uilkje KUTSCH ‎(I1811)‎
Geboorte 1 juni 1740 35 31
Overleden 1 oktober 1807 ‎(Leeftijd 67)‎
2 jaren
#6
Zoon (Geboorte)
Fredericus KUTSCH ‎(I1812)‎
Geboorte 7 juli 1742 37 33 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 29 mei 1816 ‎(Leeftijd 73)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
18 maanden
#7
Zoon (Geboorte)
Jan Karel KUTSCH ‎(I1815)‎
Geboorte 1744 39 35
Overleden 11 mei 1803 ‎(Leeftijd 59)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
4 jaren
#8
Dochter (Geboorte)
Catharina KUTSCH ‎(I1819)‎
Geboorte 1 september 1747 43 39 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 2 oktober 1807 ‎(Leeftijd 60)‎ Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#9
Dochter (Geboorte)
Anna Amelia Johanna KUTSCH ‎(I1818)‎
Doop 17 december 1749 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 29 september 1750 ‎(Leeftijd 9 maanden)‎
5 jaren
#10
Zoon (Geboorte)
Otto Karel KUTSCH ‎(I1820)‎
Geboorte 5 juli 1754 49 45 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 17 augustus 1816 ‎(Leeftijd 62)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland