Johan Reinhard KUTSCH
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/115-1529_IMG.JPG
Johan Reinhard KUTSCH  ‎(I5830)‎
Voorna(a)m(en): Johan Reinhard
Achternaam: KUTSCH

Geslacht: ManMan
      

Doop: 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden: 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Doop 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  931/6383
  Invoerdatum in orginele bron: 18 september 1667

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 18-09-1667
Plaats: Leeuwarden

Dopeling
Johan Reyner
Vader
Gabbryel Coets

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 931, aktenummer 6383
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1654-1667


Beroep 5 februari 1678 ‎(Leeftijd 10)‎ schrijver Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Wordt op 5 februari 1678 schrijver van een compagnie, en op 17 mei 1695 (dan compagnie Van Scheltinga) als zodanig vervangen.
Beroep 3 mei 1690 ‎(Leeftijd 22)‎ advocaat Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Advocaat Hof van Friesland, wordt op 14 september 1728 bevorderd tot oudste advokaat van het Hof.
Huwelijk Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎ - 25 november 1694 ‎(Leeftijd 27)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  906/1824
  Invoerdatum in orginele bron: 10 november 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-11-1694
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  906/874
  Invoerdatum in orginele bron: 25 januari 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-11-1694
Soort akte: derde proclamatie

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874


Huwelijk Wilhelmina BÜCK - 10 mei 1698 ‎(Leeftijd 30)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Gedeelde Notitie: - Ondertrouw op 23 april 1698, attestatie op 10 mei 1698.
Beroep 1706 ‎(Leeftijd 38)‎ burgerhopman Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Burgerhopman in het Noord Oldehoofster espel.
Beroep tussen 1709 en 1714 ‎(Leeftijd 41)‎ bouwmeester Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962

Beroep na 1714 ‎(Leeftijd 46)‎ rentmeester Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Bron: Hof van Friesland, Civiele dossiers


Gedeelde Notitie: - Aan het Hof van stadhouder regentesse Maria Louise van Orange en Nassau (Marijke Meu)
Beroep tussen 13 november 1716 en 8 april 1733 ‎(Leeftijd 49)‎ secretaris-penningmeester


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Tussen 13 nov. 176 en 8 april 1743 secretaris-penningmeester van 's Lands Tuchthuis.
Beroep tussen 1721 en 1724 ‎(Leeftijd 53)‎ schepen Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962

Overleden 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Overleden in het Hofstraatje te Leeuwarden.
Begrafenis 3 april 1743 ‎(8 dagen na overlijden)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland


Toon details Bron: Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân

Details citaat:  1962


Gedeelde Notitie: - Begraven in de Grote kerk te Leeuwarden.
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F2803)
Gabriël KUTSCH
1627 - 1679
Anna Outgers ‎(Onbekend)‎
1637 - 1693
Johan Danyel KUTSCH
1657 - 1695
Outger KUTSCH
1659 - 1722
Johan Rynnert KUTSCH
1661 - 1661
Bontie ‎(Bottie of Bondina)‎ KUTSCH
1662 - 1683
Johan Reinner KUTSCH
1664 - 1664
Anna Margieta KUTSCH
1665 - 1666
(Geboorte) Johan Reinhard KUTSCH
1667 - 1743
Hendricus Petrus KUTSCH
1668 - 1748
Anna Maria KUTSCH
1670 - 1670
Tarquinius KUTSCH
1673 - 1747
Anna Margriet KUTSCH
1674 - 1730
Johannes Davidt KUTSCH
1677 - 1705

Directe familie  (F6416)
Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎
1670 - 1698
Theodorus KUTSCH
1694 - 1794

Directe familie  (F0671)
Wilhelmina BÜCK
1676 - 1762
Henric Wilhelm KUTSCH
1699 - 1799
Gabriel Jodocus KUTSCH
1701 - 1801
Jan Carel KUTSCH
1704 - 1765
Tarquinius Bernardus KUTSCH
1706 - 1737
Amelia Johanna KUTSCH
1708 - 1808
Louis Charles KUTSCH
1710 - 1810
Carolus KUTSCH
1711 - 1775
Carolina Elisabeth KUTSCH
1716 - 1816


Notities

Gedeelde Notitie
Johan Reinhard was onder meer Rentmeester aan het hof van Oranje Nassau ‎(Leeuwarden)‎. In deze functie was hij kennelijk ook vertegenwoordiger van het stadhouderlijk hof in rechtzaken. Hierdoor zijn in de archieven van de Provincie Friesland een aantal zaken in de civiele dossiers terug te vinden waarin hij een rol heeft gespeeld. Meestal ging het hier om betalings en/of eigendoms kwesties, waarbij slechts weinig bekend wordt over de persoon van Johan Reinhard. Wel interessant is dat hierdoor zijn handschrift, inclusief zijn handtekening bewaard is gebleven. Deze heb ik in de in de mediabestanden bijgevoegd.

Zie voor zijn Kwartieren in het Genealogisch jaarboek 1962 pagina 15.

Misschien is hij de Jon Kutsch, die in de Leeuwarder kerkeraadshandelingen in 1687 wordt vermeld als ontucht hebbende gepleegd met een zekere juffrouw Caron. De zaak wordt eerst vermeld in de acta van 8 jan 1687; zij is dan uit de stad en wordt op 21 dec. 1687 aan de gemeente voorgesteld. Wellicht is zij de Catharina Caron , die op 12 oct 1687 met attestatie van Rotterdam naar Leeuwarden komt.

Jierboek fan it Frysk Genealogisk wurferbân 1962:
Hij promoveert in april 1690 te Franeker op het dispuut "de Mutuo"en wordt 3 mei 1690 als advokaat voor den Hove van Friesland ingeschreven. Hij komt op 16 juli 1690 met attestatie van Franeker naar Leeuwarden en is later Waals. Als Ancien ‎(ouderling)‎ wordt hij vermeld in 1701 en 1708. Nog later is hij weer NederDuitsch Gereformeerd en op 12 juli ‎(bevestiging 26 juli)‎ 1739 tot 1741 ouderling.
In 1706 wordt hij burgerhopman in het Oldehoofster espel. van 1709 tot 1714 is hij tevens bouwmeester. Op 9 januari 1714 wordt hij verkozen tot vroedsman en van 1721 tot 1724 is hij schepen. Bovendien komt hij voor als rentmeester van H.Hoogheid ‎(zie Civ. sententies Hof van Friesland)‎, is hij van 13 nov. 1716 tot 8 april 1728 secretaris-penningmeester van 's Lands Tuchthuis en wordt hij op 14 sept. 1728 bevorderd tot den rang van oudsten advokaat.
Hij sterft in het Hofstraatje op 26 maart 1743 en wordt op 3 april 1743 in de Grote kerk te Leeuwarden begraven. Op 27 maart 1743 wordt hij als vroedsman vervangen.
Een in zijn eigen huis geënclaveerde kelderkamer verwerft hij op 17 febr 1724 ‎(kl.cons 18 sept 1724)‎ voor 125 Car. gld. ‎(de ligging van het huis wordt niet vermeld)‎.

Doop Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 18-09-1667
Plaats: Leeuwarden

Dopeling
Johan Reyner
Vader
Gabbryel Coets

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 931, aktenummer 6383
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1654-1667

Beroep Wordt op 5 februari 1678 schrijver van een compagnie, en op 17 mei 1695 ‎(dan compagnie Van Scheltinga)‎ als zodanig vervangen.

Beroep Advocaat Hof van Friesland, wordt op 14 september 1728 bevorderd tot oudste advokaat van het Hof.

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-11-1694
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-11-1694
Soort akte: derde proclamatie

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-11-1694
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-11-1694
Soort akte: derde proclamatie

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874

Huwelijk Ondertrouw op 23 april 1698, attestatie op 10 mei 1698.

Huwelijk Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1434

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 983, aktenummer 882

Huwelijk Ondertrouw op 23 april 1698, attestatie op 10 mei 1698.

Huwelijk Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1434

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 983, aktenummer 882

Beroep Burgerhopman in het Noord Oldehoofster espel.

Beroep Aan het Hof van stadhouder regentesse Maria Louise van Orange en Nassau ‎(Marijke Meu)‎

Beroep Tussen 13 nov. 176 en 8 april 1743 secretaris-penningmeester van 's Lands Tuchthuis.

Overleden Overleden in het Hofstraatje te Leeuwarden.

Begrafenis Begraven in de Grote kerk te Leeuwarden.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962

Toon details Gedeelde Notitie: - Mogelijk zoon van J. Gallieris, ontvanger der gemene lands middelen te Sluis
‎(1693)‎; trouwde 's-Gravenhage ‎(Scheveningsek.)‎ 19 okt. 1712 Lidwina van der
Burcht, geb. 's-Gravenhage 24 aug., ged. aldaar ‎(Gr.k.)‎ 27 aug. 1681, f Regensburg
14 nov., begr. aldaar ‎(Drieëenheidsk.)‎ 17 nov. 1760148,149, dochter van Mr.
Johan van der Burcht, advocaat voor den Hove van Holland, en Maria Wittewrongel.
Tussen 1724 en 1733 was zijn amanuensis Hemic Wilhelm Kutsch,
ged. Leeuwarden ‎(Waalse k.)‎ 26 dec. 1699, schrijver van een
compagnie 25 april 1714 tot 9 maart 1718, schrijver te Leeuwarden
‎(1723)‎, notaris aldaar ‎(geadmitteerd 10 nov. 1736)‎, later te
Heerenveen.
Zoon van Mr. Johan Reinhard Kutsch, schrijver van een compagnie 1678 tot
1695, phil. student te Franeker 27 mei 1684, als jur. cand. opnieuw ingeschreven
okt. 1689, promoveerde 29 april 1690, advocaat voor den Hove
van Friesland 1690, ancien van de Waalse gemeente te Leeuwarden 1701,
1708, ouderling van de Gereformeerde gemeente 1739 tot 1741, burgerhopman
in het Noord Oldehoofser espel 1706, bouwmeester 1709 tot 1714,
vroedsman 1714, schepen 1721 tot 1724, rentmeester van de Prinses van
Oranje 1714, secretaris-penningmeester van 's lands tuchthuis 1716 tot 1733,
en Wilhelmina Buck, kamenier van Prinses Johanna Agnes van Nassau ‎(1698)‎.
Jierb. 1962, 21.


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  5555

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Sijbrandaburen
Soort akte: Inscriptie

Bijzonderheden:
Wilhelmina Buck overleden 5 january 1762 weduwe J.R. Kutsch in leeven j.u.d. advocaat voor den hove van Friesland
Bron: Grafschriften Roorda
Object: grafsteen

Genoemd
Wilhelmina Buck 87 jaar oud, overleden op 05-01-1762

Diversen: geboren rond 1675 Religie: N.H.
Gehuwd met: 1698 Johannes Reinhard Gabriels Kutsch
Genoemd
Johannes Reinhard Gabriels Kutsch 76 jaar oud, overleden op 26-03-1743

Diversen: advocaat in 1690; doctor Religie: N.H.
Kind van: Gabriel Kutsch en Anna Outgers
Gehuwd met: 1698 Wilhelmina Buck

Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 5555
Periode: 1341-1901


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  583/184
  Invoerdatum in orginele bron: 31 januari 1751
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 31-01-1751
Plaats: Rauwerderhem

Bijzonderheden:
Op 31 januari 1751 ingekomen van Makkum
Op 5 januari 1762 zij overleden

Man:
J. R. Kutsch ‎(J.U.D.Advocaat Hof van Friesland)‎
Vrouw:
Wilhelmina Buck

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Sijbrandaburen en Terzool, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 583, aktenummer 184
Gemeente: Rauwerderhem
Periode: 1671-1850

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  931/6383
  Invoerdatum in orginele bron: 18 september 1667

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 18-09-1667
Plaats: Leeuwarden

Dopeling
Johan Reyner
Vader
Gabbryel Coets

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 931, aktenummer 6383
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1654-1667

Beroep Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Beroep Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  906/1824
  Invoerdatum in orginele bron: 10 november 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-11-1694
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  906/874
  Invoerdatum in orginele bron: 25 januari 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-11-1694
Soort akte: derde proclamatie

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  906/1824
  Invoerdatum in orginele bron: 10 november 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-11-1694
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  906/874
  Invoerdatum in orginele bron: 25 januari 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-11-1694
Soort akte: derde proclamatie

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  906/1824
  Invoerdatum in orginele bron: 10 november 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 10-11-1694
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  906/874
  Invoerdatum in orginele bron: 25 januari 1694

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 25-11-1694
Soort akte: derde proclamatie

Bruidegom
Johan Reinhart Kutsch
Bruid
Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Beroep Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Beroep Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Beroep Hof van Friesland, Civiele dossiers
Beroep Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Beroep Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Overleden Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962
Begrafenis Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân
Details citaat:  1962

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/115-1529_IMG.JPG/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/115-1529_IMG.JPG  ‎(M945)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Gabriël KUTSCH ‎(I5831)‎
Doop 19 juni 1627 Frankfurt-am-Main, Hessen, Duitsland
Overleden ongeveer 24 april 1679 ‎(Leeftijd 51)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
10 jaren
Moeder
 
Anna Outgers ‎(Onbekend)‎ ‎(I5832)‎
Geboorte 1637 30 28 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1693 ‎(Leeftijd 56)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland

Huwelijk: 21 december 1656 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
1 jaar
#1
Broer (Geboorte)
Johan Danyel KUTSCH ‎(I23735)‎
Doop 23 december 1657 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 23 januari 1695 ‎(Leeftijd 37)‎
2 jaren
#2
Broer (Geboorte)
Outger KUTSCH ‎(I33302)‎
Doop 18 september 1659 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1722 ‎(Leeftijd 62)‎
2 jaren
#3
Broer (Geboorte)
Johan Rynnert KUTSCH ‎(I24935)‎
Doop 1 november 1661 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1661 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
13 maanden
#4
Zus (Geboorte)
Bontie ‎(Bottie of Bondina)‎ KUTSCH ‎(I33422)‎
Doop 14 december 1662 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1683 ‎(Leeftijd 20)‎
19 maanden
#5
Broer (Geboorte)
Johan Reinner KUTSCH ‎(I30645)‎
Doop 17 juli 1664 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1664 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
15 maanden
#6
Zus (Geboorte)
Anna Margieta KUTSCH ‎(I33907)‎
Doop 11 oktober 1665 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1666 ‎(Leeftijd 2 maanden)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#7
(Geboorte)
Johan Reinhard KUTSCH ‎(I5830)‎
Doop 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
1 jaar
#8
Broer (Geboorte)
Hendricus Petrus KUTSCH ‎(I24114)‎
Doop 13 september 1668 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden na 1748 ‎(Leeftijd 79)‎
16 maanden
#9
Zus (Geboorte)
Anna Maria KUTSCH ‎(I28791)‎
Doop 26 januari 1670 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1670 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
3 jaren
#10
Broer (Geboorte)
Tarquinius KUTSCH ‎(I35281)‎
Doop 16 maart 1673 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1747 ‎(Leeftijd 73)‎
17 maanden
#11
Zus (Geboorte)
Anna Margriet KUTSCH ‎(I23747)‎
Doop 12 augustus 1674 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 1730 ‎(Leeftijd 55)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
3 jaren
#12
Broer (Geboorte)
Johannes Davidt KUTSCH ‎(I28531)‎
Doop 15 augustus 1677 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 11 september 1705 ‎(Leeftijd 28)‎
Gezin met Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎
Johan Reinhard KUTSCH ‎(I5830)‎
Doop 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
Partner
 
Neeltie Dircks ‎(Onbekend)‎ ‎(I28361)‎
Geboorte geschat 1670
Overleden voor 1698 ‎(Leeftijd 28)‎

Huwelijk: 25 november 1694 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
#1
Zoon (Geboorte)
Theodorus KUTSCH ‎(I32627)‎
Doop 15 november 1694 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1794 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Wilhelmina BÜCK
Johan Reinhard KUTSCH ‎(I5830)‎
Doop 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 26 maart 1743 ‎(Leeftijd 75)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
9 jaren
Partner
 
Wilhelmina BÜCK ‎(I1784)‎
Geboorte 22 september 1676 36 30 Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Overleden 5 januari 1762 ‎(Leeftijd 85)‎ Tjallebert, Aengwirden, Friesland, Nederland

Huwelijk: 10 mei 1698 -- Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
20 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Henric Wilhelm KUTSCH ‎(I30781)‎
Doop 26 december 1699 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1799 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Gabriel Jodocus KUTSCH ‎(I26283)‎
Doop 15 december 1701 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1801 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Jan Carel KUTSCH ‎(I5833)‎
Geboorte 14 juli 1704 36 27 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 18 mei 1765 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Tarquinius Bernardus KUTSCH ‎(I36463)‎
Doop 1 juli 1706 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 23 april 1737 ‎(Leeftijd 30)‎ Capital Region, Batavia, Java, Indonesië
19 maanden
#5
Dochter (Geboorte)
Amelia Johanna KUTSCH ‎(I1763)‎
Doop 29 januari 1708 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1808 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#6
Zoon (Geboorte)
Louis Charles KUTSCH ‎(I35784)‎
Doop 12 mei 1710 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1810 ‎(Leeftijd 99)‎
19 maanden
#7
Zoon (Geboorte)
Carolus KUTSCH ‎(I1792)‎
Doop 11 december 1711 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 12 augustus 1775 ‎(Leeftijd 63)‎ Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#8
Dochter (Geboorte)
Carolina Elisabeth KUTSCH ‎(I23657)‎
Doop 8 mei 1716 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1816 ‎(Leeftijd 99)‎