Hendrik Jarichs van der LEIJ  ‎(I41941)‎
Voorna(a)m(en): Hendrik Jarichs
Voorvoegsel achternaam: van der
Achternaam: LEIJ

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1525 25 Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland
Overleden: 13 september 1585 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1525 25 Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3276 Lengtegraad: E6.0016
Adres:

Nederland

Overleden 13 september 1585 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland

Laatste wijziging 6 juni 2018 - 10:41:28
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F11871)
Jarigh van der LEIJ
1500 - 1563
Claes Jarichs van der LEIJ
1520 - 1620
(Geboorte) Hendrik Jarichs van der LEIJ
1525 - 1585
Eelck Jarichs van der LEIJ
1525 - 1625
Pytter Jarichs van der LEIJ
1530 - 1630
Jel Jarichs van der LEIJ
1532 - 1582

Directe familie  (F11870)
Maycke ‎(Onbekend)‎
1530 - 1630
Rints Hendricks van der LEIJ
1550 - 1650
Jarich Hendrixs van der LEIJ
1550 - 1581
Jurjen Hendricks van der LEIJ
1560 - 1632
Rixt Hendricks van der LEIJ
1565 - 1665
Jan Hendricks van der LEIJ
1572 - 1639
Philip Hendricks van der LEIJ
1575 - 1675


Notities

Gedeelde Notitie
­http­://­www­.­simonwierstra­.­nl­/­Leij­.­htm­
Voor zijn kinderen zie HCL, T119 ‎(over het Tietemaleen)‎.

Vanaf 1571 wordt Hendrick Jarichs te Leeuwarden herhaaldelijk genoemd bij zaken voor het Hof van Friesland.

Hij werd in 1579 door de Staten van Friesland afgevaardigd om de Unie van Utrecht te ondertekenen.

HvF 16700-103 d.d.1582: Hendrick Jarichs te Leeuwarden als curator over de kinderen van wijlen Dirck Willems en Jel Jarichs.

HCL Y8-217 d.d.10-12-1585: inventarisatie boedel Henrick Jarichs.

HvF 16703-11 d.d.9-5-1588: Georgien Hendricks borger binnen Lewarden voor hem zelve ende mede namens de andere erfgenamen van wijlen Hendrick Jarichs zijne vader contra Ulck Jans wonende in Steens.

HvF 16703-215 d.d.13-3-1589: Juryan Hendricks, erfgenaam van Hendrick Jarichs, en de rato voor de overige erfgenamen contra Ulck Jans wonende Steens.

HvF 16703-278 d.d.4-6-1589: Juryan Hendricksz borger binnen Lewarden voor hem en vanwege de andere erfgenamen van Hendrick Jarichsz contra Sipcke Kempes te Stiens.

HvF 16704-40 d.d.9-4-1590: Dyrck Simons wonende Anjum in Dongeradeel voor hem en voor zijn huisvrouw Auck Bauckesdr contra Aene Pybes en Jurgien Ennes als voormonden over Jarich Hendricks weeskinderen en Henrick Pouwels als voormond over Jan Henryx, Aedgie Lammerts voor zijn kinderen bij Rints Hendricx zijn overleden huisvrouw, Juryan Hendricx voor zichzelf, allen wonende binnen Lewarden en Rixt Hendricksdr, weduwe van Jacob Wincents op Ameland, allen erfgenamen van Hendrick Jarichs.

Aene Pybes is een zoon van Eelck Jarichsdr en dus een neef van Jarich Hendricks..

HvF 16704-101 d.d.10-7-1590: Aene Pybes ende Jurgien Jurgiens als voormonden over naegelaetene weeskinderen wijlen Jarich Hendricks indier qualiteit mede erfgenamen van wijlen Hendrick Jarichs …….. contra Jochem Juckema.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Quaclappen
Details citaat:  16703/278/2695
  Invoerdatum in orginele bron: 1589

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Aktedatum: 1589

Vermeld
Juryan Hendricks wonende te Leeuwarden

Diversen: erfgenaam van Hendrick Jarichs; en diens overige erfgenamen

Bronvermelding
Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16703, blad 278, aktenummer 2695
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1588-1590


Bron
Quaclappen
Details citaat:  16703/215/2199
  Invoerdatum in orginele bron: 13 maart 1589

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Quaclappen
Soort registratie: Inschrijving Quaclappen
Aktedatum: 13-03-1589

Vermeld
Juryan Hendricks

Diversen: erfgenaam van Hendrick Jarichs; en diens overige erfgenamen; zoon van Hendrick Jarichs

Bronvermelding
Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16703, blad 215, aktenummer 2199
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1588-1590


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Jarigh van der LEIJ ‎(I41943)‎
Geboorte 1500
Overleden voor 3 april 1563 ‎(Leeftijd 63)‎
#1
Broer (Geboorte)
Claes Jarichs van der LEIJ ‎(I41944)‎
Geboorte ongeveer 1520 20
Overleden voor 1620 ‎(Leeftijd 100)‎
5 jaren
#2
(Geboorte)
Hendrik Jarichs van der LEIJ ‎(I41941)‎
Geboorte geschat 1525 25 Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland
Overleden 13 september 1585 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
#3
Zus (Geboorte)
Eelck Jarichs van der LEIJ ‎(I41945)‎
Geboorte geschat 1525 25
Overleden voor 1625 ‎(Leeftijd 100)‎
5 jaren
#4
Broer (Geboorte)
Pytter Jarichs van der LEIJ ‎(I41946)‎
Geboorte geschat 1530 30
Overleden voor 1630 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#5
Zus (Geboorte)
Jel Jarichs van der LEIJ ‎(I41947)‎
Geboorte geschat 1532 32
Overleden voor 1582 ‎(Leeftijd 50)‎
Gezin met Maycke ‎(Onbekend)‎
Hendrik Jarichs van der LEIJ ‎(I41941)‎
Geboorte geschat 1525 25 Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland
Overleden 13 september 1585 ‎(Leeftijd 60)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
5 jaren
Partner
 
Maycke ‎(Onbekend)‎ ‎(I41942)‎
Geboorte ongeveer 1530
Overleden voor 1630 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Dochter (Geboorte)
Rints Hendricks van der LEIJ ‎(I40125)‎
Geboorte ongeveer 1550 25 20
Overleden voor 1650 ‎(Leeftijd 100)‎
#2
Zoon (Geboorte)
Jarich Hendrixs van der LEIJ ‎(I41955)‎
Geboorte ongeveer 1550 25 20 Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland
Overleden 20 december 1581 ‎(Leeftijd 31)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
10 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Jurjen Hendricks van der LEIJ ‎(I38977)‎
Geboorte 1560 35 30
Overleden 1632 ‎(Leeftijd 72)‎
5 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Rixt Hendricks van der LEIJ ‎(I40551)‎
Geboorte ongeveer 1565 40 35
Overleden voor 1665 ‎(Leeftijd 100)‎
7 jaren
#5
Zoon (Geboorte)
Jan Hendricks van der LEIJ ‎(I41954)‎
Geboorte ongeveer 1572 47 42
Overleden 20 maart 1639 ‎(Leeftijd 67)‎ Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland
3 jaren
#6
Zoon (Geboorte)
Philip Hendricks van der LEIJ ‎(I40795)‎
Geboorte ongeveer 1575 50 45
Overleden voor 1675 ‎(Leeftijd 100)‎