Wierd Bouwes ‎(Onbekend)‎  ‎(I41471)‎
Voorna(a)m(en): Wierd Bouwes

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 1685 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden: voor 1785 ‎(Leeftijd 100)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 1685 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.178 Lengtegraad: E5.926
Adres:

Nederland

Huwelijk Wytske Harryts ‎(Onbekend)‎ - 16 november 1708 ‎(Leeftijd 23)‎ Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.178 Lengtegraad: E5.926
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  723/593
  Invoerdatum in orginele bron: 16 november 1708

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 16-11-1708
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Wierd Bouwes
Bruid
Wytske Harrits

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 593
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811


Overleden voor 1785 ‎(Leeftijd 100)‎
Laatste wijziging 5 juni 2018 - 08:50:01
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F11673)
Wytske Harryts ‎(Onbekend)‎
1688 - 1751
Marike Wierds ‎(Onbekend)‎
1710 - 1792
Harryt Wierds ‎(Onbekend)‎
1712 - 1812
Jitske Wierds ‎(Onbekend)‎
1715 - 1815
Eedske Wierds ‎(Onbekend)‎
1717 - 1817
Bouwe Wierds ‎(Onbekend)‎
1719 - 1802


Notities
Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 16-11-1708
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Wierd Bouwes
Bruid
Wytske Harrits

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 593
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 16-11-1708
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Wierd Bouwes
Bruid
Wytske Harrits

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 593
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  723/581
  Invoerdatum in orginele bron: 24 november 1727
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 24-11-1727
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
Op 24 november 1727 lidmaat; uit lijst ds. D. Duursma

Man:
Wierd Bouwes wonende te Suawoude
Vrouw:
Wytske Harryts

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Suawoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 581
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1850


Bron
Stemkohier
Details citaat:  3563
  Invoerdatum in orginele bron: 1728

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
Locatie: Suawoude
Stemnr.: 4
Aantal stemmen: 1

Eigenaar
Mevr. Johanna Vierssen weduwe Glinstra
Gebruiker
Wierd Bouwes

Bronvermelding
Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3563
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1728


Bron
Stemkohier
Details citaat:  2563
  Invoerdatum in orginele bron: 1728

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
Locatie: Suawoude
Stemnr.: 4
Aantal stemmen: 1

Eigenaar
Mevr. Johanna Vierssen weduwe Glinstra
Gebruiker
Wierd Bouwes

Bronvermelding
Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3563
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1728


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  723/628
  Invoerdatum in orginele bron: 1741
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1741
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
In 1741 lidmaat; uit lijst ds. M. Vitringa

Man:
Wierd Bouwes wonende te Suawoude
Vrouw:
Wytske Harryts

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Suawoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 628
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1850


Bron
Omschrijvinge van familiën in Friesland
Details citaat:  1628/370
  Invoerdatum in orginele bron: 1744

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Aktedatum: 1744
Plaats: Suawoude

Bijzonderheden:
Gemeente: Tietjerksteradeel

Vermeld
Wieerd Bouwes

Diversen: Aantal personen: 5 Toegezegd bedrag £ 6:-:-

Bronvermelding
Omschrijvinge van familiën in Friesland ‎("Volkstelling")‎; Oostergo, inventarisnummer 1628, aktenummer 370
Periode: 1744


Bron
Speciekohier
Details citaat:  1/1152
  Invoerdatum in orginele bron: 1748

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
Aktedatum: 1748
Plaats: Suawoude

Bijzonderheden:
Locatie: 6

Bewoner
Wierd Bouwes

Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1763 overleden - Opm.: 1758: bezit geen £ 600; het huis, waaronder meer dan 30 pondematen land, afgebrand 1762
Bewoner
Jochum Linses

Diversen: Post 2 - In 1749 inwonend - In 1750 niet meer vermeld
Bewoner
Hendrik Alles

Diversen: Post 3 - In 1758 nevenbewoner, heeft gediend - In 1759 dient nu
Bewoner
De weduwe van Bokke Wiegers

Diversen: Post 4 - In 1761 inwonend, ingekomen van Lekkum, Leeuwarderadeel - In 1764 naar Suawoude 32, Tietjerksteradeel
Bewoner
Rinse Douwes

Diversen: Post 5 - In 1763 hoofdbewoner, ingekomen van Bergum 210, Tietjerksteradeel - In 1773 overleden
Bewoner
De weduwe van Rinse Douwes

Diversen: Post 6 - In 1773 hoofdbewoner, ingekomen van post 5 - In 1780 wordt nevenbewoner - Opm.: 1773: dochter getrouwd; 1774: de ene zoon getrouwd
Bewoner
Fokke Douma

Diversen: Post 7 - In 1779 hoofdbewoner, begint - In 1802 naar Franeker
Bewoner
De weduwe van Rinse Douwes

Diversen: Post 8 - In 1780 nevenbewoner, was hoofdbewoner - In 1798 overleden
Bewoner
Rinnert Sipkes

Diversen: Post 9 - In 1802 hoofdbewoner, ingekomen van Suawoude 2, Tietjerksteradeel - In 1805 nog alhier

Bronvermelding
Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 1152
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1748-1805


Bron
Quotisatiekohieren
Details citaat:  6483/28/29535
  Invoerdatum in orginele bron: 1749

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Suawoude
Aantal volwassenen: 5
Aanslag: £ 41:9:-

Bewoner
Wieerd Bouwes

Diversen: gemeen boer

Bronvermelding
Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6483, blad 28, aktenummer 29535
Periode: 1749


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  723/666
  Invoerdatum in orginele bron: 1751
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1751
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
In 1751 lidmaat; uit lijst ds. S.R. Veenstra

Man:
Wierd Bouwes wonende te Suawoude
Vrouw:
Wytske Harrits

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Suawoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 666
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1850


Bron
Autorisatieboeken
Details citaat:  30/20/033
  Invoerdatum in orginele bron: 20 maart 1754

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: L

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 20-03-1754

Bijzonderheden:


Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de afbeeldingen met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Vader
wijlen Douwe Bouwes ‎(huisman)‎ wonende te Suawoude
Curator
Wierd Bouwes ‎(huisman)‎ wonende te Suawoude
Curator
Bocke Wygers ‎(huisman)‎ wonende te Miedum
Weeskind
Martzen Douwes 6 jaar oud

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 30, blad 20, aktenummer 033
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1747-1810


Bron
Autorisatieboeken
Details citaat:  30/21/034
  Invoerdatum in orginele bron: 22 april 1754

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: L

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 22-04-1754

Bijzonderheden:
T.b.v. de crediteuren als requiranten over de geabandonneerde boedel van wijlen Douwe Bouwes te Suameer.

Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de afbeeldingen met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Vader
wijlen Douwe Bouwes ‎(huisman)‎ wonende te Suawoude
Curator bonorum
Wierd Bouwes ‎(huisman)‎ wonende te Suawoude
Curator bonorum
Bocke Wygers ‎(huisman)‎ wonende te Miedum

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 30, blad 21, aktenummer 034
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1747-1810


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/46513

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Wierd Bouwes; zie Gen. Jierb. 1987 KW ‎[ 830]‎

Vermeld
Wierd Bouwes

Diversen: Geboren Suawoude 1685

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 46513
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  723/593
  Invoerdatum in orginele bron: 16 november 1708

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 16-11-1708
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Wierd Bouwes
Bruid
Wytske Harrits

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 593
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  723/593
  Invoerdatum in orginele bron: 16 november 1708

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 16-11-1708
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Wierd Bouwes
Bruid
Wytske Harrits

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 593
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  723/593
  Invoerdatum in orginele bron: 16 november 1708

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 16-11-1708
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Wierd Bouwes
Bruid
Wytske Harrits

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 723, aktenummer 593
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1632-1811


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Wytske Harryts ‎(Onbekend)‎
Wierd Bouwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I41471)‎
Geboorte 1685 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1785 ‎(Leeftijd 100)‎
3 jaren
Partner
 
Wytske Harryts ‎(Onbekend)‎ ‎(I41472)‎
Geboorte geschat 1688
Overleden tussen 1751 en 1759 ‎(Leeftijd 63)‎

Huwelijk: 16 november 1708 -- Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#1
Dochter (Geboorte)
Marike Wierds ‎(Onbekend)‎ ‎(I45518)‎
Geboorte 22 november 1710 25 22 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Begrafenis 14 juni 1792 ‎(Leeftijd 81)‎ Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Harryt Wierds ‎(Onbekend)‎ ‎(I45519)‎
Geboorte 2 november 1712 27 24 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1812 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Jitske Wierds ‎(Onbekend)‎ ‎(I45520)‎
Doop 27 januari 1715 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1815 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Eedske Wierds ‎(Onbekend)‎ ‎(I45521)‎
Geboorte 17 maart 1717 32 29 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1817 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#5
Zoon (Geboorte)
Bouwe Wierds ‎(Onbekend)‎ ‎(I45522)‎
Geboorte 19 februari 1719 34 31 Suawoude, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1802 ‎(Leeftijd 82)‎ Tietjerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland