Jan Johannes ‎(Onbekend)‎  ‎(I41185)‎
Voorna(a)m(en): Jan Johannes

Geslacht: ManMan
      
Persoonlijke feiten en details
Notities

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0096/189/295
  Invoerdatum in orginele bron: 20 augustus 1664

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 20-08-1664

Bijzonderheden:
Egbert Cornelis Gayckama, brouwer te Bergum, mede voor zijn vrouw Marijke Reneman, verklaart £ 500 en een ducaat schuldig te zijn aan Neeltie Cornelisdr, huisvrouw van Jan Johannes te Surhuisterveen, wegens overdracht van haar gerechtigheid van de zate en landen, gelegen op het Zwartveen onder Oostermeer, tegenwoordig door Reyd Martens cum uxore als meiers gebruikt; met kwitantie voor £ 200; geheel geroyeerd 25 juli 1681

Vermeld
Reyd Martens
Vermeld
Marijke Reneman
Vermeld
Egbert Cornelis Gayckama
Vermeld
Neeltie Cornelisdr
Vermeld
Jan Johannes

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0096, blad 189, aktenummer 295
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1669-1675


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/31300

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Johannes Jans; overl. Surhuisterveen 1740, tr. Grietje Jurjens ‎(overl. ald. 1762)‎, op lidm. lijst Doopsgez. gem. Surh'veen 1730

Vermeld
Johannes Jans
Vader
zoon van Jan Johannes
Moeder
Neeltje Cornelis

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 31300
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/33056

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Cornelis Jans; tr. Antje Roelofs; ki.: Neeltje, Sytske, beiden op belijd. ged. Surhuisterveen 19 april 1715

Vermeld
Cornelis Jans
Vader
waarschijnlijk zoon van Jan Johannes
Moeder
Neeltje Cornelis Gaikema

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 33056
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/19332

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Eene Jans; koopman te Surhuisterveen, 1730 diaken der Doopsgez. gem. ald., overl. S'veen 1742, tr. aldaar 19 april 1696 Tieltje Tjerks ‎(overl. Surh'veen 1747)‎; ki. ‎(o.a.)‎ Tjepke, Neeltje, overl. 1742, tr. Wybren Feikes

Vermeld
Eene Jans
Vader
zoon van Jan Johannes
Moeder
Neeltje Cornelis

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 19332
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Moeder
#1
Gezin met Neeltje Cornelis GAAIJKEMA
Partner
#1
Dochter
Antje Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I41180)‎
Geboorte ongeveer 1663
Overleden ongeveer 1718 ‎(Leeftijd 55)‎
#2
Zoon
Johannes Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I48411)‎
Overleden 1740 Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
#3
Zoon
#4
Zoon
Eene Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I48417)‎
Overleden 1742 Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland