Feitze Gaeles ‎(Onbekend)‎  ‎(I40412)‎
Voorna(a)m(en): Feitze Gaeles

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1637 30 27
Overleden: voor 1737 ‎(Leeftijd 100)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1637 30 27
Huwelijk Dieuke Hedzers ‎(Onbekend)‎ - 24 november 1661 ‎(Leeftijd 24)‎ Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.22325 Lengtegraad: E5.911939
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  721/53
  Invoerdatum in orginele bron: 24 november 1661

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-11-1661
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Fetse Gaeles wonende te Garijp
Bruid
Dieucke Hedsers wonende te Rijperkerk

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1810


Overleden voor 1737 ‎(Leeftijd 100)‎
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:30
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F11211)
Gaele Haijes ‎(Onbekend)‎
1607 - 1707
Mary Feitzes ‎(Onbekend)‎
1610 - 1710
(Geboorte) Feitze Gaeles ‎(Onbekend)‎
1637 - 1737
Lijsbeth Geeles ‎(Onbekend)‎
1639 - 1739

Directe familie  (F11209)
Dieuke Hedzers ‎(Onbekend)‎
1636 - 1740
Gaele Feitzes ‎(Onbekend)‎
1662 - 1762
Hedzer Feitzes ‎(Onbekend)‎
1664 - 1764
Maycke Feitzes ‎(Onbekend)‎
1667 - 1767
Antie Feitzes ‎(Onbekend)‎
1673 - 1773
Lijsbeth Feitzes ‎(Onbekend)‎
1675 - 1735
Aukje Feitses ‎(Onbekend)‎
1678 - 1778
Keimpe Feitses ‎(Onbekend)‎
1680 - 1769


Notities
Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-11-1661
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Fetse Gaeles wonende te Garijp
Bruid
Dieucke Hedsers wonende te Rijperkerk

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1810

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-11-1661
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Fetse Gaeles wonende te Garijp
Bruid
Dieucke Hedsers wonende te Rijperkerk

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1810


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0096/32/47
  Invoerdatum in orginele bron: 28 april 1665

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 28-04-1665

Bijzonderheden:
Fetse Gaeleszn, zullende metterwoon komen te Garijp, mede voor zijn vrouw Diucke Hedsersdr, verklaart ƒ 200 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Gielt Stevenszn te Suawoude

Vermeld
Diucke Hedsersdr
Vermeld
Fetse Gaeleszn
Vermeld
Gielt Stevenszn

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0096, blad 32, aktenummer 47
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1669-1675


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0096/140v/221
  Invoerdatum in orginele bron: 2 mei 1665

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 02-05-1665

Bijzonderheden:
Fetse Geelis en Dieucke Hedsers, el. te Garijp, verklaren ƒ 500 tegen 4,5% rente schuldig te zijn aan Homme Stevens en Lijsbet Geelis, el. te Leeuwarden; onderpand: afkoop c.a., waarvoor deze lening is aangewend

Vermeld
Dieucke Hedsers
Vermeld
Homme Stevens
Vermeld
Lijsbet Geelis
Vermeld
Fetse Geelis

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0096, blad 140v, aktenummer 221
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1669-1675


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0096/141/222
  Invoerdatum in orginele bron: 7 mei 1666

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 07-05-1666

Bijzonderheden:
Koopcontract; Fetse Geelis en Dieucke Hedsers, el. te Garijp, verkopers; Freerck Jans en Auck Symensdr, el. te Suawoude, kopers van een huizinge en schuur, bomen en plantagie, ruig en ruigscharne, hekken, hekstokken etc., met overdracht van de ontruiming der zate en landen, alles staande en gelegen te Rijperkerk, waarvan grondheer is jr. Scipio Meckama van Aylva, huur ‎(boven de twee florenen)‎ ƒ 35 per jaar; verkocht voor ƒ 925 en twee zilveren ducatons

Vermeld
Fetse Geelis
Vermeld
Freerck Jans
Vermeld
Dieucke Hedsers
Vermeld
Auck Symensdr
Vermeld
Scipio Meckama van Aylva

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0096, blad 141, aktenummer 222
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1669-1675


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  705/197
  Invoerdatum in orginele bron: 1679
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1679
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
In 1679 ingekomen

Man:
Fetze Geles
Vrouw:
Dieuke Hedzers

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Bergum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 705, aktenummer 197
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1679-1850


Bron
Hypotheekboek
Details citaat:  0097/313v/486
  Invoerdatum in orginele bron: 2 oktober 1680

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 02-10-1680

Bijzonderheden:
Jan Baniers Offringa en Grietje Bartels, el. te Bergum, verklaren ƒ 315 schuldig te zijn aan Ceympe Gerloffs, Melle Gerloffs, Jacob Gerloffs en Gerryt Gerloffs, alsmede Aeffke Gerloffs, huisvrouw van Jan Pyters, en de twee weeskinderen van wijlen Egbert Gerloffs, allen wonende onder Bergum, erfgenamen van hun ‎(groot)‎vader Gerloff Melles, wegens koop van twee akkers land, lopende van de Zomerweg ‎("Somerwegh")‎ ten noorden tot aan Homme Stevens landen, door Fetse Gaeles gebruikt, vrij van floreen doch bezwaard met andere lasten zoals de naastliggers; aldus verkocht voor ƒ 315; ter voldoening van de koopsom te leveren voor ƒ 200 aan vee en boerengereedschap, de resterende ƒ 115 op 1 mei 1681 in contanten; de betaling in natura heeft inmiddels plaatsgevonden

Vermeld
Aeffke Gerloffs
Vermeld
Egbert Gerloffs
Vermeld
Gerryt Gerloffs
Vermeld
Ceympe Gerloffs
Vermeld
Fetse Gaeles
Vermeld
Gerloff Melles
Vermeld
Homme Stevens
Vermeld
Jacob Gerloffs
Vermeld
Jan Baniers Offringa
Vermeld
Melle Gerloffs
Vermeld
Grietje Bartels
Vermeld
Jan Pyters

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0097, blad 313v, aktenummer 486
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1675-1689


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/19677

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Feitse Gaeles; wsch. boer, overl. ‎(Garijp)‎ ‎(voor)‎ 1691, tr. Rijperkerk 27 nov. 1661 Dieuwke Hedzers, v Rpk., hij v Garijp; belijd. Rijperk. 11 nov. 1664, woont 1666 te Garijp, ca. 1679 te Bergum, komt ca. 1683 te Suawoude / Tietjerk, met att., de wed. 2 aug. 1691 te Oudega met att. v Garijp; TIE S14 143v, 169; ki. ‎(ged. Rijperk.)‎: Gaele, 31 okt. 1662; Hedzer, 14 dec. 1664; ‎(ged. Garijp)‎: Maaike, 9 maart 1667; Antje 26 feb. 1673; verder nog: Keimpe, Lijsbeth, well. ook Aukje

Vermeld
Feitse Gaeles

Diversen: Gedoopt Garijp 12 aug. 1638
Vader
zoon van Gaele Hayes
Moeder
Marijke Feitses

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 19677
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  721/53
  Invoerdatum in orginele bron: 24 november 1661

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-11-1661
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Fetse Gaeles wonende te Garijp
Bruid
Dieucke Hedsers wonende te Rijperkerk

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1810

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  721/53
  Invoerdatum in orginele bron: 24 november 1661

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-11-1661
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Fetse Gaeles wonende te Garijp
Bruid
Dieucke Hedsers wonende te Rijperkerk

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1810

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  721/53
  Invoerdatum in orginele bron: 24 november 1661

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-11-1661
Plaats: Rijperkerk
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Fetse Gaeles wonende te Garijp
Bruid
Dieucke Hedsers wonende te Rijperkerk

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 53
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1658-1810


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Gaele Haijes ‎(Onbekend)‎ ‎(I40416)‎
Geboorte geschat 1607
Overleden voor 1707 ‎(Leeftijd 100)‎
3 jaren
Moeder
 
Mary Feitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I40417)‎
Geboorte geschat 1610 44 40
Overleden voor 1710 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
(Geboorte)
Feitze Gaeles ‎(Onbekend)‎ ‎(I40412)‎
Geboorte geschat 1637 30 27
Overleden voor 1737 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
Zus (Geboorte)
Lijsbeth Geeles ‎(Onbekend)‎ ‎(I48766)‎
Geboorte geschat 1639 32 29
Overleden voor 1739 ‎(Leeftijd 100)‎
Gezin met Dieuke Hedzers ‎(Onbekend)‎
Feitze Gaeles ‎(Onbekend)‎ ‎(I40412)‎
Geboorte geschat 1637 30 27
Overleden voor 1737 ‎(Leeftijd 100)‎
-2 maanden
Partner
 
Dieuke Hedzers ‎(Onbekend)‎ ‎(I40413)‎
Doop 6 november 1636 Tietjerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1740 ‎(Leeftijd 103)‎

Huwelijk: 24 november 1661 -- Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
11 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Gaele Feitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I48764)‎
Doop 31 oktober 1662 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1762 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Hedzer Feitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I48765)‎
Doop 14 december 1664 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1764 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Maycke Feitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I48768)‎
Doop 9 maart 1667 Garijp, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1767 ‎(Leeftijd 99)‎
6 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Antie Feitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I48769)‎
Doop 26 februari 1673 Garijp, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1773 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Lijsbeth Feitzes ‎(Onbekend)‎ ‎(I48782)‎
Geboorte geschat 1675 38 38
Overleden 1735 ‎(Leeftijd 60)‎ Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Aukje Feitses ‎(Onbekend)‎ ‎(I48785)‎
Geboorte geschat 1678 41 41
Overleden voor 1778 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#7
Zoon (Geboorte)
Keimpe Feitses ‎(Onbekend)‎ ‎(I37610)‎
Geboorte geschat 1680 43 43
Overleden 1769 ‎(Leeftijd 89)‎ Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland