Dirk Everts ‎(Onbekend)‎  ‎(I39268)‎
Voorna(a)m(en): Dirk Everts

Geslacht: ManMan
      

Doop: 6 oktober 1695 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden: voor 1755 ‎(Leeftijd 59)‎
Persoonlijke feiten en details
Doop 6 oktober 1695 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.28 Lengtegraad: E5.703
Adres:
Vrouwenparochie
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  125/1831
  Invoerdatum in orginele bron: 6 oktober 1695

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB inschrijving geboortes en dopen
Aktedatum: 06-10-1695
Plaats: Vrouwenparochie

Dopeling
Dirck
Vader
Ewert Foppes

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 125, aktenummer 1831
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1623-1750


Huwelijk Grietje Doekes RINIA - 3 november 1726 ‎(Leeftijd 31)‎ Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.28 Lengtegraad: E5.703
Adres:
Vrouwenparochie
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-10-1726
Plaats: St. Annaparochie
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
met attestatie naar Vrouwenparochie, afgegeven na de derde proclamatie

Bruidegom
Dirk Ewerts wonende te St. Annaparochie
Bruid
Gryttje Doekis Rynia wonende te Wirdum

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 120, aktenummer 1441
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1600-1811


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 03-11-1726
Plaats: Vrouwenparochie
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
met attestatie van St. Annaparochie en Wirdum

Bruidegom
Dirk Ewerts
Bruid
Grytje Doekes Rynia

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 128, aktenummer 1033
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1725-1810


Overleden voor 1755 ‎(Leeftijd 59)‎
Laatste wijziging 14 mei 2018 - 11:14:15
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F10721)
Everdt Foppes ‎(Onbekend)‎
1671 - 1771
Bauckje Dircks ‎(Onbekend)‎
1667 - 1767
(Geboorte) Dirk Everts ‎(Onbekend)‎
1695 - 1755
Jannigje Everts ‎(Onbekend)‎
1694 - 1794
Foppe Everts ‎(Onbekend)‎
1697 - 1797
Lysbeth Everts ‎(Onbekend)‎
1699 - 1700
Lysbeth Everts ‎(Onbekend)‎
1700 - 1800
Arjen Everts ‎(Onbekend)‎
1704 - 1804
Claas Everts ‎(Onbekend)‎
1701 - 1705
Claas Everts ‎(Onbekend)‎
1707 - 1807

Directe familie  (F10720)
Grietje Doekes RINIA
1699 - 1799
Doeke Dirks ‎(Onbekend)‎
1727 - 1827
Foppe Dirks ‎(Onbekend)‎
1729 - 1829
Jan Dirks ‎(Onbekend)‎
1732 - 1832
Jentje Dirks ‎(Onbekend)‎
1734 - 1834
Evert Dirks SIDERIUS
1735 - 1795
Lipkje Dirks ‎(Onbekend)‎
1737 - 1837
Baukje Dirks ‎(Onbekend)‎
1739 - 1742


Notities
Doop Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB inschrijving geboortes en dopen
Aktedatum: 06-10-1695
Plaats: Vrouwenparochie

Dopeling
Dirck
Vader
Ewert Foppes

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 125, aktenummer 1831
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1623-1750

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-10-1726
Plaats: St. Annaparochie
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
met attestatie naar Vrouwenparochie, afgegeven na de derde proclamatie

Bruidegom
Dirk Ewerts wonende te St. Annaparochie
Bruid
Gryttje Doekis Rynia wonende te Wirdum

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 120, aktenummer 1441
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1600-1811

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 03-11-1726
Plaats: Vrouwenparochie
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
met attestatie van St. Annaparochie en Wirdum

Bruidegom
Dirk Ewerts
Bruid
Grytje Doekes Rynia

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 128, aktenummer 1033
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1725-1810

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-10-1726
Plaats: St. Annaparochie
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
met attestatie naar Vrouwenparochie, afgegeven na de derde proclamatie

Bruidegom
Dirk Ewerts wonende te St. Annaparochie
Bruid
Gryttje Doekis Rynia wonende te Wirdum

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 120, aktenummer 1441
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1600-1811

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 03-11-1726
Plaats: Vrouwenparochie
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
met attestatie van St. Annaparochie en Wirdum

Bruidegom
Dirk Ewerts
Bruid
Grytje Doekes Rynia

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 128, aktenummer 1033
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1725-1810


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Het Bildt

Bijzonderheden:
Locatie: Vrouwenparochie
Stemnr.: 4
Ligging: op het Oude Bildt
Aantal stemmen: 1

Gebruiker voor 1/2
Waling Ydes
Eigenaar voor 1/4
Dirk Everts
Eigenaar voor 1/2
Jkh. Willem Haren oud- en substituut-grietman over het Bildt
Eigenaar voor 1/4
Foppe Everts weduwe en kinderen

Bronvermelding
Floreenkohieren 1728, 1738 en 1748, inventarisnummer 3224
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1728


Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Het Bildt

Bijzonderheden:
Alleen stemrecht in dorps- en grietenijzaken
Locatie: Sint Annaparochie, oude gepachte Bildtlanden
Stemnr.: 33

Eigenaar
Staten van Friesland te Leeuwarden
Pachter
Dirk Everts

Bronvermelding
Floreenkohieren 1728, 1738 en 1748, inventarisnummer 3224
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1728


Bron
Autorisatieboeken

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: F3

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 24-04-1751

Schuldeiser
Dirk Everts
Gefailleerde
Wijlen Dirkje Martens
Curator bonorum
Johannes Hoitsma

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-07, Nedergerecht Het Bildt - Tresoar, inventarisnummer 28, aktenummer 94
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1733-1783

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  125/1831
  Invoerdatum in orginele bron: 6 oktober 1695

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB inschrijving geboortes en dopen
Aktedatum: 06-10-1695
Plaats: Vrouwenparochie

Dopeling
Dirck
Vader
Ewert Foppes

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 125, aktenummer 1831
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1623-1750

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-10-1726
Plaats: St. Annaparochie
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
met attestatie naar Vrouwenparochie, afgegeven na de derde proclamatie

Bruidegom
Dirk Ewerts wonende te St. Annaparochie
Bruid
Gryttje Doekis Rynia wonende te Wirdum

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 120, aktenummer 1441
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1600-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 03-11-1726
Plaats: Vrouwenparochie
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
met attestatie van St. Annaparochie en Wirdum

Bruidegom
Dirk Ewerts
Bruid
Grytje Doekes Rynia

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 128, aktenummer 1033
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1725-1810

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-10-1726
Plaats: St. Annaparochie
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
met attestatie naar Vrouwenparochie, afgegeven na de derde proclamatie

Bruidegom
Dirk Ewerts wonende te St. Annaparochie
Bruid
Gryttje Doekis Rynia wonende te Wirdum

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 120, aktenummer 1441
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1600-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 03-11-1726
Plaats: Vrouwenparochie
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
met attestatie van St. Annaparochie en Wirdum

Bruidegom
Dirk Ewerts
Bruid
Grytje Doekes Rynia

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 128, aktenummer 1033
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1725-1810

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 27-10-1726
Plaats: St. Annaparochie
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
met attestatie naar Vrouwenparochie, afgegeven na de derde proclamatie

Bruidegom
Dirk Ewerts wonende te St. Annaparochie
Bruid
Gryttje Doekis Rynia wonende te Wirdum

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 120, aktenummer 1441
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1600-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 03-11-1726
Plaats: Vrouwenparochie
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
met attestatie van St. Annaparochie en Wirdum

Bruidegom
Dirk Ewerts
Bruid
Grytje Doekes Rynia

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 128, aktenummer 1033
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1725-1810


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Everdt Foppes ‎(Onbekend)‎ ‎(I39270)‎
Doop 16 juli 1671
Overleden voor 1771 ‎(Leeftijd 99)‎
-4 jaren
Moeder
 
Bauckje Dircks ‎(Onbekend)‎ ‎(I39271)‎
Doop 4 april 1667 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1767 ‎(Leeftijd 99)‎

Huwelijk: 6 augustus 1693 -- Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
2 jaren
#1
(Geboorte)
Dirk Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39268)‎
Doop 6 oktober 1695 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1755 ‎(Leeftijd 59)‎
-13 maanden
#2
Zus (Geboorte)
Jannigje Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39276)‎
Doop 9 september 1694 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1794 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#3
Broer (Geboorte)
Foppe Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39277)‎
Doop 15 augustus 1697 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1797 ‎(Leeftijd 99)‎
20 maanden
#4
Zus (Geboorte)
Lysbeth Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39278)‎
Doop 30 april 1699 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1700 ‎(Leeftijd 8 maanden)‎
14 maanden
#5
Zus (Geboorte)
Lysbeth Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39279)‎
Doop 30 juni 1700 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1800 ‎(Leeftijd 99)‎
4 jaren
#6
Broer (Geboorte)
Arjen Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39280)‎
Doop 13 januari 1704 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1804 ‎(Leeftijd 99)‎
-2 jaren
#7
Broer (Geboorte)
Claas Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39281)‎
Doop 2 oktober 1701 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1705 ‎(Leeftijd 3)‎
6 jaren
#8
Broer (Geboorte)
Claas Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39282)‎
Doop 13 juni 1707 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1807 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Grietje Doekes RINIA
Dirk Everts ‎(Onbekend)‎ ‎(I39268)‎
Doop 6 oktober 1695 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1755 ‎(Leeftijd 59)‎
3 jaren
Partner
 
Grietje Doekes RINIA ‎(I39269)‎
Geboorte ongeveer 1699
Overleden voor 1799 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 3 november 1726 -- Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Doeke Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I45124)‎
Doop 24 augustus 1727 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1827 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Foppe Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I45125)‎
Doop 7 augustus 1729 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1829 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Jan Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I45126)‎
Doop 4 mei 1732 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1832 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Jentje Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I45127)‎
Doop 24 januari 1734 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1834 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#5
Zoon (Geboorte)
Evert Dirks SIDERIUS ‎(I33447)‎
Doop 4 december 1735 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 10 september 1795 ‎(Leeftijd 59)‎ Sint Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
2 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Lipkje Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I45128)‎
Doop 15 december 1737 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1837 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Baukje Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I45129)‎
Doop 6 december 1739 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland
Overleden voor 1742 ‎(Leeftijd 2)‎