Foeke Douwes ‎(Onbekend)‎  ‎(I37746)‎
Voorna(a)m(en): Foeke Douwes

Geslacht: ManMan
      

Doop: 17 juli 1698 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 1768 ‎(Leeftijd 69)‎
Persoonlijke feiten en details
Doop 17 juli 1698 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.176 Lengtegraad: E6.06
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Foecke
Gedoopt op 17 juli 1698 in Oostermeer, Eestrum
Zoon van Douwe Dirks en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : FOEKE
Vader : DOUWE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811
Inventarisnr. : DTB 714
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Huwelijk Tjimkjen Pyters ‎(Onbekend)‎ - 7 april 1726 ‎(Leeftijd 27)‎ Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.176 Lengtegraad: E6.06
Adres:

Nederland

Beroep 1740 ‎(Leeftijd 41)‎ mr. glazenmaker Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.176 Lengtegraad: E6.06
Adres:

Nederland

Overleden 1768 ‎(Leeftijd 69)‎
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:29
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F10079)
Douwe Dirks ‎(Onbekend)‎
1649 - 1749
Bauck Aukes ‎(Onbekend)‎
1655 - 1755
Dirk Douwes ‎(Onbekend)‎
1686 -
Trijntje Douwes ‎(Onbekend)‎
1689 - 1691
Trijntje Douwes ‎(Onbekend)‎
1691 -
Auke Douwes ‎(Onbekend)‎
1694 -
(Geboorte) Foeke Douwes ‎(Onbekend)‎
1698 - 1768
Beytske Douwes ‎(Onbekend)‎
1702 - 1802

Directe familie  (F10078)
Tjimkjen Pyters ‎(Onbekend)‎
1701 - 1780
Douwe Foekes ‎(Onbekend)‎
1727 - 1827
Bauk Foekes ‎(Onbekend)‎
1729 - 1829
Pyter Foekes ‎(Onbekend)‎
1730 - 1830
Durk Foekes ‎(Onbekend)‎
1732 - 1779
Auke Foekes van RUITEN
1739 - 1812
Aaltje Foekes ‎(Onbekend)‎
1741 - 1841
Pytje Foekes ‎(Onbekend)‎
1744 - 1783


Notities
Doop Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Foecke
Gedoopt op 17 juli 1698 in Oostermeer, Eestrum
Zoon van Douwe Dirks en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : FOEKE
Vader : DOUWE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811
Inventarisnr. : DTB 714
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1740
Man : Foeke Douwes, mr. glazenmaker
Vrouw: Tjimkjen Pyters
- Op 3 april 1740 zij belijdenis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎
FOEKE DOUWES
TJIMKJE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum, lidmaten 1667-1850
DTB 716 blad 92


Bron
Speciekohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
Aktedatum: 1748
Plaats: Oostermeer

Bijzonderheden:
Locatie: 87

Bewoner
Foeke Douwes

Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1764 naar Oostermeer 79, Tietjerksteradeel
Bewoner
Hendrik Jans

Diversen: Post 2 - In 1764 hoofdbewoner, begint - In 1765 overleden
Bewoner
Geert Ybeles

Diversen: Post 3 - In 1765 hoofdbewoner, begint - In 1768 naar Oostermeer 73, Tietjerksteradeel
Bewoner
Fokke Jans

Diversen: Post 4 - In 1768 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 97, Tietjerksteradeel - In 1769 wordt inwonend
Bewoner
De weduwe van Sybren Alles

Diversen: Post 5 - In 1769 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 80, Tietjerksteradeel - In 1770 overleden
Bewoner
Fokke Jans

Diversen: Post 6 - In 1769 inwonend, was hoofdbewoner - In 1770 naar Oostermeer 70, Tietjerksteradeel
Bewoner
Taeke Sybrens

Diversen: Post 7 - In 1770 hoofdbewoner, ingekomen van post 5 - In 1780 naar Oostermeer 58, Tietjerksteradeel
Bewoner
Klaas Sybrens

Diversen: Post 8 - In 1770 nevenbewoner, ingekomen van post 5 - In 1775 dient nu
Bewoner
Sjouke Johannes

Diversen: Post 9 - In 1780 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 82, Tietjerksteradeel - In 1781 naar Oostermeer 43, Tietjerksteradeel
Bewoner
Dirk Ruurds

Diversen: Post 10 - In 1781 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 80, Tietjerksteradeel - In 1790 naar Oostermeer 90, Tietjerksteradeel
Bewoner
Sjoerd Ruurds

Diversen: Post 11 - In 1781 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 80, Tietjerksteradeel - In 1783 naar Kooten, Achtkarspelen
Bewoner
De weduwe van Sjoerd Geerts

Diversen: Post 12 - In 1788 nevenbewoner, ingekomen van Kooten, Achtkarspelen - In 1790 wordt inwonend
Bewoner
Pieter Oedses

Diversen: Post 13 - In 1790 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 75, Tietjerksteradeel - In 1791 naar Oostermeer 75, Tietjerksteradeel
Bewoner
De weduwe van Alle Sybrens

Diversen: Post 14 - In 1790 nevenbewoner, heeft gediend - In 1793 naar Oostermeer 79, Tietjerksteradeel
Bewoner
De weduwe van Sjoerd Geerts

Diversen: Post 15 - In 1790 inwonend, was nevenbewoner - In 1793 naar Oostermeer 64, Tietjerksteradeel
Bewoner
Anne Jurjens

Diversen: Post 16 - In 1791 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 96, Tietjerksteradeel - In 1793 naar Oostermeer 79, Tietjerksteradeel
Bewoner
Jan Pieters Ketelaar

Diversen: Post 17 - In 1793 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 79, Tietjerksteradeel - In 1797 overleden
Bewoner
Anne Willems

Diversen: Post 18 - In 1793 nevenbewoner, begint - In 1794 naar Oostermeer 74, Tietjerksteradeel
Bewoner
Jeltje Jans

Diversen: Post 19 - In 1794 nevenbewoner, begint - In 1798 niet meer vermeld - Opm.: gealimenteerd; Sjoerd Ruurds erven eigenaar ‎(1797 Sjoerd Sjoerds)‎
Bewoner

Diversen: Post 20 - In 1797 door armen bewoond
Bewoner
Sybe Roels

Diversen: Post 21 - In 1798 hoofdbewoner, begint - In 1803 naar Oostermeer 114, Tietjerksteradeel
Bewoner
Alle Jans

Diversen: Post 22 - In 1798 nevenbewoner, begint - In 1799 naar Oostermeer 111, Tietjerksteradeel
Bewoner
Aaltje Nannes

Diversen: Post 23 - In 1799 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 58, Tietjerksteradeel - In 1800 niet meer vermeld - Opm.: gealimenteerd; Sjoerd Ruurds erven eigenaar
Bewoner
Jetske Taekes

Diversen: Post 24 - In 1800 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 39, Tietjerksteradeel - In 1801 niet meer vermeld - Opm.: gealimenteerd; Sjoerd Ruurds erven eigenaar
Bewoner
Jan Heerkes

Diversen: Post 25 - In 1801 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 48, Tietjerksteradeel - In 1803 naar Oostermeer 129, Tietjerksteradeel - Opm.: gealimenteerd; Sjoerd Ruurds erven eigenaar
Bewoner
Pieter Johannes

Diversen: Post 26 - In 1803 hoofdbewoner, begint - In 1805 nog alhier

Bronvermelding
Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 818
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1748-1805


Bron
Speciekohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
Aktedatum: 1748
Plaats: Oostermeer

Bijzonderheden:
Locatie: 79

Bewoner
mr. Sytse Baetema ‎(ook: Beetema)‎ ‎(schoolmeester)‎

Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1764 naar Oostermeer 56, Tietjerksteradeel - Opm.: 1763: vrouw overleden; 1764: getrouwd met Harmen Christoffels weduwe
Bewoner
Foeke Douwes

Diversen: Post 2 - In 1764 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 87, Tietjerksteradeel - In 1768 overleden
Bewoner
De weduwe van Foeke Douwes

Diversen: Post 3 - In 1768 hoofdbewoner, ingekomen van post 2 - In 1780 overleden - Opm.: 1772: zoon met vrouw op nr. 61
Bewoner
Edze Gerbens

Diversen: Post 4 - In 1772 inwonend, ingekomen van Opeinde, Smallingerland - In 1775 naar Oostermeer 76, Tietjerksteradeel
Bewoner
Pieter Benedictus

Diversen: Post 5 - In 1775 nevenbewoner, ingekomen van Opeinde, Smallingerland - In 1776 naar Oostermeer 58, Tietjerksteradeel
Bewoner
Pieter Gjolts

Diversen: Post 6 - In 1776 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 59, Tietjerksteradeel - In 1783 naar Oostermeer 57, Tietjerksteradeel
Bewoner

Diversen: Post 7 - In 1780 staat ledig
Bewoner
Sjoukje Willems

Diversen: Post 8 - In 1781 hoofdbewoner, ingekomen van Harlingen - In 1782 naar Oostermeer 80, Tietjerksteradeel
Bewoner
Arjen Roels

Diversen: Post 9 - In 1782 hoofdbewoner, begint - In 1784 naar Oostermeer 66, Tietjerksteradeel
Bewoner
Willem Annes

Diversen: Post 10 - In 1783 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 70, Tietjerksteradeel - In 1784 naar Oostermeer 44, Tietjerksteradeel
Bewoner
Antje Pieters

Diversen: Post 11 - In 1784 hoofdbewoner - In 1786 naar Oostermeer 114, Tietjerksteradeel - Opm.: gealimenteerd; Jan Pieters Ketelaar eigenaar
Bewoner
Jan Pieters Ketelaar

Diversen: Post 12 - In 1784 nevenbewoner, ingekomen van Buitenpost, Achtkarspelen - In 1793 naar Oostermeer 87, Tietjerksteradeel
Bewoner
Gjolt Johannes

Diversen: Post 13 - In 1786 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 82, Tietjerksteradeel - In 1791 naar Oostermeer 82, Tietjerksteradeel - Opm.: gealimenteerd; Jan Pieters Ketelaar eigenaar
Bewoner
Wytske Feddes ‎(vrijgezel)‎

Diversen: Post 14 - In 1787 inwonend - In 1789 niet meer vermeld
Bewoner
Egbert Goffes

Diversen: Post 15 - In 1791 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 81, Tietjerksteradeel - In 1793 naar Oostermeer 75, Tietjerksteradeel
Bewoner
De weduwe van Alle Sybrens

Diversen: Post 16 - In 1793 hoofdbewoner, ingekomen van Oostermeer 87, Tietjerksteradeel - In 1799 naar Leeuwarden - Opm.: 1795-1797: onder exemptie
Bewoner
Anne Jurjens

Diversen: Post 17 - In 1793 nevenbewoner, ingekomen van Oostermeer 87, Tietjerksteradeel - In 1801 wordt hoofdbewoner
Bewoner
Reinier Theunissen

Diversen: Post 18 - In 1799 hoofdbewoner, begint - In 1800 niet meer vermeld
Bewoner

Diversen: Post 19 - In 1800 staat ledig - Opm.: Anne Jurjens eigenaar
Bewoner
Anne Jurjens

Diversen: Post 20 - In 1801 hoofdbewoner, was nevenbewoner - In 1805 nog alhier

Bronvermelding
Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 810
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1748-1805


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Foeke Douwes; glazenmaker te Oostermeer ‎(1732 bij de Wal, 1739, 1744 Snakkerburen)‎, tr. O'meer 7 april 1726 Tjimkje Pieters ‎(bdn v O'meer)‎, quot.: een glaasmaker, wint de cost en niet meer, 5+3, 24-1, person. koh.: de wed. 1768 £ 350, 1780 de erven, 1789: vele erven, onvermogend; TIE S19 67, S20 135, S21 97; ki. ‎(ged. O'meer)‎: Douwe, 20 april 1727, Baukje, 15 mei 1729, Pieter, 5 ... 1730, Dirk, 10 jan. 1732, Auke, 12 april 1739, Aaltje, 24 sept. 1741, Pietje, 18 okt. 1744

Vermeld
Foeke Douwes

Diversen: Gedoopt Oostermeer 17 juli 1698
Vader
zoon van Douwe Dirks
Moeder
Baukje Aukes

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 19855
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Foecke
Gedoopt op 17 juli 1698 in Oostermeer, Eestrum
Zoon van Douwe Dirks en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : FOEKE
Vader : DOUWE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811
Inventarisnr. : DTB 714
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Douwe Dirks ‎(Onbekend)‎ ‎(I37747)‎
Geboorte ongeveer 1649 Kollum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1749 ‎(Leeftijd 100)‎
6 jaren
Moeder
 
Bauck Aukes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37761)‎
Geboorte geschat 1655 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1755 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 14 oktober 1683 -- Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#1
Broer (Geboorte)
Dirk Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37756)‎
Doop 28 november 1686 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden Ja
3 jaren
#2
Zus (Geboorte)
Trijntje Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37757)‎
Doop 10 november 1689 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 16 december 1691 ‎(Leeftijd 2)‎
2 jaren
#3
Zus (Geboorte)
Trijntje Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37758)‎
Doop 20 december 1691 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden Ja
3 jaren
#4
Broer (Geboorte)
Auke Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37759)‎
Geboorte 2 december 1694 45 39 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden Ja
4 jaren
#5
(Geboorte)
Foeke Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37746)‎
Doop 17 juli 1698 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1768 ‎(Leeftijd 69)‎
4 jaren
#6
Zus (Geboorte)
Beytske Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37760)‎
Doop 22 januari 1702 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1802 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Tjimkjen Pyters ‎(Onbekend)‎
Foeke Douwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37746)‎
Doop 17 juli 1698 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1768 ‎(Leeftijd 69)‎
3 jaren
Partner
 
Tjimkjen Pyters ‎(Onbekend)‎ ‎(I37748)‎
Geboorte geschat 1701
Overleden 1780 ‎(Leeftijd 79)‎

Huwelijk: 7 april 1726 -- Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
1 jaar
#1
Zoon (Geboorte)
Douwe Foekes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37750)‎
Doop 20 april 1727 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1827 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Bauk Foekes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37751)‎
Doop 15 mei 1729 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1829 ‎(Leeftijd 99)‎
14 maanden
#3
Zoon (Geboorte)
Pyter Foekes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37752)‎
Doop 15 juli 1730 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1830 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Durk Foekes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37753)‎
Doop 10 oktober 1732 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1779 ‎(Leeftijd 46)‎
7 jaren
#5
Zoon (Geboorte)
Auke Foekes van RUITEN ‎(I37754)‎
Doop 12 april 1739 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 21 maart 1812 ‎(Leeftijd 72)‎ Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Aaltje Foekes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37741)‎
Doop 24 september 1741 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1841 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Pytje Foekes ‎(Onbekend)‎ ‎(I37755)‎
Doop 18 oktober 1744 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1 augustus 1783 ‎(Leeftijd 38)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland