Evert Klazes van AISMA
ProvAlmanakFriesland1841p65
Evert Klazes van AISMA  ‎(I35542)‎
Voorna(a)m(en): Evert Klazes
Voorvoegsel achternaam: van
Achternaam: AISMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:
Menaldum
Nederland

Doop 26 april 1767 ‎(Leeftijd 16 dagen)‎ Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:
Menaldum
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  519/1425
  Invoerdatum in orginele bron: 26 april 1767

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Ewert
Geboren op 10 april 1767
Gedoopt op 26 april 1767 in Menaldum
Kind van Claas Ewerts en Geertje Johannis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : EVERT of EVERTJE
Vader : KLAAS EVERTS
Moeder : GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Menaldum, doop 1665-1811
Inventarisnr. : DTB 519
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Huwelijk Geertje Johannes WIJNGAARDEN - 20 november 1795 ‎(Leeftijd 28)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Beroep 22 december 1830 ‎(Leeftijd 63)‎ rentenier Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland

Huwelijk Houkjen Pieters SIDERIUS - 22 december 1830 ‎(Leeftijd 63)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Notarieel archief

Details citaat:  078017/00479
  Invoerdatum in orginele bron: 17 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50


Beroep 1834 ‎(Leeftijd 66)‎ assessor


Gedeelde Notitie: - Is bij de geboorte van Tjitske, assessor van de grietenij Menaldumadeel. Bij het nakijken van diverse huwelijksbijlagen van de gemeente Menaldumadeel komt de handtekening van Evert Klazes zeer vaak voor.
Beroep 30 september 1837 ‎(Leeftijd 70)‎ assessor Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.215 Lengtegraad: E5.662
Adres:

Nederland

Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Details citaat:  3014/015
  Invoerdatum in orginele bron: 5 mei 1851

Toon details Gedeelde Notitie: - Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Menaldumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 15
Aangiftedatum: 05-05-1851
Nadere informatie
Oud 84 jaar, gehuwd


Toon details Bron: Memories van successie

Details citaat:  11073/1212
  Invoerdatum in orginele bron: 1851

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 194
Register IV: 3690
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

man van Houkje Pieters Siderius ‎(erft volgens huwelijkscontract 1/5)‎; vader van Johannes, landbouwer en minderjarige Minke, Tjitske en Trijntje Everts van Aisma.

Overledene
Evert Klazes van Aisma overleden op 04-05-1851 , wonende te Beetgumermolen

Bronvermelding
Memories kantoor Leeuwarden, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 11073, aktenummer 1212
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1851Toon details Gedeelde Notitie: - Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:

RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./

Selectie_011Selectie_011


Beroep 4 mei 1851 ‎(op de datum van overlijden)‎ rentenier Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2354 Lengtegraad: E5.6892
Adres:
Beetgum
Nederland

Laatste wijziging 30 juli 2018 - 18:01:01
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F4606)
Klaas Evertsen van AISMA
1733 - 1780
Minke Johannes ‎(Onbekend)‎
1742 - 1813
Evert Clazes van AISMA
1765 - 1765
(Geboorte) Evert Klazes van AISMA
1767 - 1851
Aafke Clazes van AISMA
1770 - 1870
Trijntje Klazes van AISMA
1773 - 1834
Antje Klazes van AISMA
1776 - 1849
Jeltje Klazes van AISMA
1780 - 1856

Directe familie  (F4607)
Geertje Johannes WIJNGAARDEN
1771 - 1825
Johannes Everts van AISMA
1804 - 1852

Directe familie  (F4212)
Houkjen Pieters SIDERIUS
1806 - 1878
Minke Everts van AISMA
1831 - 1867
Tjitske Everts van AISMA
1834 - 1909
Klaaske Everts van AISMA
1837 - 1848
Trijntje Everts van AISMA
1843 - 1927


Notities

Gedeelde Notitie
Evert Klazes van Aisma is op 13/12/1830 lid van het bestuur van de Grietenij Menaldumadeel.

Aisma E. K. van te Beetgum , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 ‎(3)‎

Aisma Evert K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 ‎(3)‎

Aisma Evert Klazes , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 ‎(2)‎

Aisma Evert Klazes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 ‎(2)‎ alles ‎(13)‎

Aisma Evert, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 ‎(2)‎

Aisma v. E. K. , Staat vermeld als zetter met zijn handtekening op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 ‎(6)‎

Aisma van Evert Klazes te Menaldum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 ‎(2)‎ ‎(dossier met alle zetters van Friesland (62)‎


Gedeelde Notitie
­http­://­www­.­erfgoed­-­fundaasje­.­nl­/­van­-­aisma­/­van­-­aisma­-­genealogy­/

‎(Syn achternamme wurdt ek wol Eisma stavere, ûnder oaren yn ’e floreenkohieren.)‎

Âlderling, tsjerk- en earmfâd te Bitgum, gemeentlik kommittearde earmesoarch, gemeenteriedslid en assessor ‎(=wethâlder)‎ fan Menameradiel 1798-1848, lid ‘Zetterscollege’ oangeande belestingoanslaggen.

Eigner en brûker fan Nij Grut Aysma ‎(hûs nr B10)‎; wenne yn 1820, 1830 yn Bitgummole; yn 1851 rintenier neamd.

Earder stie Nij Grut Aysma te boek as Palsma state ‎(nei de eigners de famylje Paulsma of Palsma)‎, letter Baerda state ‎(nei de famylje Baard(a)‎). Yn 1883 waard it spul op ôfbraak ferkocht. Fan de âlde grêft is noch in stik te sjen.

Op dit stee steane no twa mitsele homeiepeallen mei ‘Groot Aysma’ derop.

‎(By testamint fan Johannes Hartman van Aisma (VI 1.)‎ moasten ûnder oaren de grêft en de homeiepeallen yn stân hâlden wurde.)De Van Aisma’s ‎(mei i)‎ binne net besibbe oan de aadlike Van Aysma’s ‎(mei y)‎. De Van Aisma’s neamden har nei de pleats dêr’t se op buorken: Nij Grut Aysma ‎(B10)‎ op Dyksterhuzen.De aadlike Van Aysma’s bewennen Âld Grut Aysma ‎(B15)‎ op Dyksterhuzen.

‎(No it stee ‘Saadsum’, Dyksterhuzen 18.)‎

De lêste eigner fan Âld Grut Aysma state wie Albert van Aysma, + 1741, 71 jier. Hy leit begroeven ûnder in mânske stien yn ’e Bitgumer tsjerke; yn ’t Latyn stiet dêr ûnder oaren op:

‘De heechste rom en krêft fan syn skaai Aysma; in stânfêst riedsman, in ferdigener en bestjoerder fan syn lân. Syn geast wie lykwols rjochte op de stjerren fan de heechste himelen. No hat er diel oan dy himelske gloarje en ken er dizze wrâld net mear, om sa mar te sizzen ek net har eare en har ferachtlik slyk.’

Hy wie troud mei Tjets Hotzes van Aysma. Har namme stiet by sines op ’ e stien. Har soan, Johan van Aysma + 15-6-1659, 54 jier, leit hjir ek begroeven. Hy wie ‘capiteyn over een compagnie te voet, commandeur overt garnisoen tot Embden.’Op Dyksterhuzen nr 32 stiet noch in pleats dy’t fanâlds de namme Aysma draacht: Lyts Aysma, Cleyn Aysma ‎(B16)‎.It klassisistys hûs yn Bitgummole ‎(J.H. van Aismawei 93)‎, dat troch de famylje Van Aisma sûnt 1897 bewenne waard, draacht de namme ‘Nieuw Aisma’ en wurdt gewoanwei ‘Aismahûs’ neamd.

Doop Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Ewert
Geboren op 10 april 1767
Gedoopt op 26 april 1767 in Menaldum
Kind van Claas Ewerts en Geertje Johannis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : EVERT of EVERTJE
Vader : KLAAS EVERTS
Moeder : GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Menaldum, doop 1665-1811
Inventarisnr. : DTB 519
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overlijden van een partner 's morgens ten vier uren, in het huis nommer 27 te Beetgum, oud 53 jaren, wonend te Beetgum en geboren te Beetgum, gehuwd met Evert Klazes van Aisma, dochter van "de benamen der ouders bij de getuigen onbekend".

Huwelijk Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Beroep Is bij de geboorte van Tjitske, assessor van de grietenij Menaldumadeel. Bij het nakijken van diverse huwelijksbijlagen van de gemeente Menaldumadeel komt de handtekening van Evert Klazes zeer vaak voor.

Overleden Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:

RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./

Overleden Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Menaldumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 15
Aangiftedatum: 05-05-1851
Nadere informatie
Oud 84 jaar, gehuwd

Overleden Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 194
Register IV: 3690
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

man van Houkje Pieters Siderius ‎(erft volgens huwelijkscontract 1/5)‎; vader van Johannes, landbouwer en minderjarige Minke, Tjitske en Trijntje Everts van Aisma.

Overledene
Evert Klazes van Aisma overleden op 04-05-1851 , wonende te Beetgumermolen

Bronvermelding
Memories kantoor Leeuwarden, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 11073, aktenummer 1212
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1851


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Frysk en Frij

Toon details Gedeelde Notitie: - Bitgum r. 13, gr. 8, grêfskrift:
RUSTPLAATS/VAN/EVERT KLAZES VAN AISMA,/IN LEVEN
KERKVOOGD/TE BEETGUM, OVERLEDEN DEN/4 MEI 1851, IN
DEN OUDERDOM/VAN RUIM 84 JAREN./
‎(Syn achternamme wurdt ek wol Eisma stavere, ûnder oaren
yn e floreenkohieren.)‎
Âlderling, tsjerk- en earmfâd te Bitgum, gemeentlik kommittearde
earmesoarch, gemeenteriedslid en assessor ‎(=wethâlder)‎
fan Menameradiel 1798-1848, lid Zetterscollege oangeande
belestingoanslaggen.
Eigner en brûker fan Nij Grut Aysma ‎(hûs nr B10)‎; wenne yn
1820, 1830 yn Bitgummole; yn 1851 rintenier neamd.
Earder stie Nij Grut Aysma te boek as Palsma state ‎(nei de
VAN AISMA GENEALOGY | Frysk en Frij Utjouwerij | side 8 eigners de famylje Paulsma of Palsma)‎, letter Baerda state
‎(nei de famylje Baard(a)‎). Yn 1883 waard it spul op ôfbraak
ferkocht. Fan de âlde grêft is noch in stik te sjen.
Op dit stee steane no twa mitsele homeiepeallen mei Groot
Aysma derop.
‎(By testamint fan Johannes Hartman van Aisma (VI 1.)‎
moasten ûnder oaren de grêft en de homeiepeallen yn stân
hâlden wurde.)
De Van Aismas ‎(mei i)‎ binne net besibbe oan de aadlike Van
Aysmas ‎(mei y)‎. De Van Aismas neamden har nei de pleats dêrt
se op buorken: Nij Grut Aysma ‎(B10)‎ op Dyksterhuzen.
De aadlike Van Aysmas bewennen Âld Grut Aysma ‎(B15)‎ op
Dyksterhuzen.
‎(No it stee Saadsum, Dyksterhuzen 18.)‎
De lêste eigner fan Âld Grut Aysma state wie Albert van Aysma,
1741, 71 jier. Hy leit begroeven ûnder in mânske stien yn e
Bitgumer tsjerke; yn t Latyn stiet dêr ûnder oaren op:
De heechste rom en krêft fan syn skaai Aysma; in stânfêst riedsman,
in ferdigener en bestjoerder fan syn lân. Syn geast wie lykwols
rjochte op de stjerren fan de heechste himelen. No hat er diel oan
dy himelske gloarje en ken er dizze wrâld net mear, om sa mar te
sizzen ek net har eare en har ferachtlik slyk.
Hy wie troud mei Tjets Hotzes van Aysma. Har namme stiet by
sines op e stien. Har soan, Johan van Aysma 15-6-1659, 54 jier,
leit hjir ek begroeven. Hy wie capiteyn over een compagnie te voet,
commandeur overt garnisoen tot Embden.
Op Dyksterhuzen nr 32 stiet noch in pleats dyt fanâlds de namme
Aysma draacht: Lyts Aysma, Cleyn Aysma ‎(B16)‎.
It klassisistys hûs yn Bitgummole ‎(J.H. van Aismawei 93)‎, dat
troch de famylje Van Aisma sûnt 1897 bewenne waard, draacht de
namme Nieuw Aisma en wurdt gewoanwei Aismahûs neamd.


Bron
Registres Civiques
Details citaat:  6420/Mn-314
  Invoerdatum in orginele bron: 1811

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Registres civiques
Soort registratie: Inschrijving Registres civiques
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Locatie: Menaldum

Kiesgerechtigde
Evert Klases Aisma ‎(boer)‎ geboren op 10-04-1767 , wonende te Beetgum

Diversen: Locatie: 087

Bronvermelding
Lijst van inwoners, archiefnummer 348 test, Verzameling kopieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 6420, aktenummer Mn-314
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1811-1812


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1665
  Invoerdatum in orginele bron: 22 april 1804
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 22-04-1804
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 22 april 1804 belijdenis

Man:
Evert Klaaszens
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1665
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1677
  Invoerdatum in orginele bron: 1 oktober 1806
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 01-10-1806
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 1 oktober 1806 lidmaat

Man:
Everd Klaaszens
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1677
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1751
  Invoerdatum in orginele bron: 8 november 1810
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 08-11-1810
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 8 november 1810 lidmaat

Man:
Evert Klazes wonende te Molenbuurt
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1751
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1838
  Invoerdatum in orginele bron: 20 mei 1816
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 20-05-1816
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 20 mei 1816 lidmaat

Man:
Evert Klazes van Aysma
Vrouw:
Geertje Johannes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1838
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/1992
  Invoerdatum in orginele bron: 1 januari 1824
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 01-12-1824
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 1 december 1824 lidmaat
In april 1825 zij overleden

Man:
Evert Klases van Aysma
Vrouw:
Geertje Johannes Wijngarden

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 1992
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079031/01915
  Invoerdatum in orginele bron: 27 mei 1847

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 27-05-1847
Soort akte: obligatie

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Schuldenaar
Schelte Klazes Hellema wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 2000
Schuldenaar
Geertje Klazes Hellema wonende te Beetgum
Schuldeiser
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1847 I, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079031, aktenummer 01915
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1847


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004003/00092
  Invoerdatum in orginele bron: 23 juni 1812

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 23-06-1812
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Berlikum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 879
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1812, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004003, aktenummer 00092
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1812


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004005/00089
  Invoerdatum in orginele bron: 23 juni 1813

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 23-06-1813
Soort akte: verkoping

Vermeld
Evert Klasen van Aysma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fr. 600
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004005, aktenummer 00089
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1813


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102005/00081
  Invoerdatum in orginele bron: 25 september 1813

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 25-09-1813
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00089, 00090, 00091

Verkoper
Lutske Jouwerts Buwalda wonende te Marssum

Diversen: weduwe van Hesselius Duif
Ligging vastgoed: Dronrijp, Beetgum en Deinum
diverse onroerende goederen
Verkoper
Klaaske Hesselius Duif wonende te Marssum

Diversen: gehuwd met Jan Reinders van der Heide, verver
Koper
Marten Sakes Tjepkema wonende te Dronrijp

Diversen:
Ligging vastgoed: Dronrijp
onroerend goed
Koper
Age Ruurds Feitsma wonende te Dronrijp

Diversen:
Ligging vastgoed: Dronrijp
onroerend goed
Koper
Evert Klazes Aysma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Beetgum
onroerend goed
Koper
Dirk Martens Koopmans wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Beetgum
onroerend goed
Koper
Pier Jans Bruining wonende te Marssum

Diversen:
Ligging vastgoed: Deinum
onroerend goed

Bronvermelding
Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102005, aktenummer 00081
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1813


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  076012/00630
  Invoerdatum in orginele bron: 10 december 1813

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Carel Kutsch
Kantoor: Leeuwarden II
Repertoire: 076095

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 10-12-1813
Soort akte: volmacht

Bijzonderheden:Akte is niet aanwezig

In kwaliteit en kerkvoogd en lastgever
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Gelastigde
Jan Frederik Koning wonende te Amsterdam
Gelastigde
Jacob van der Goes wonende te Amsterdam

Bronvermelding
Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 076012, aktenummer 00630
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1813


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  04006/00076
  Invoerdatum in orginele bron: 6 juli 1814

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 06-07-1814
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 499
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1814, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004006, aktenummer 00076
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1814


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102006/00090
  Invoerdatum in orginele bron: 19 juli 1814

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 19-07-1814
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00096

Kerkvoogd verkoper in kwaliteit
Evert Klazes van Aisma ‎(huisman)‎ wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Beetgum
Bedrag: koopsom fl. 1310
bouwland
Kerkvoogd verkoper in kwaliteit
Dirk Martens Koopmans ‎(huisman)‎ wonende te Beetgum
Verkoper
De Kerkvoogdij van Beetgum
Vermeld
Jan Arjens Osinga ‎(percepteur)‎ wonende te Menaldum
Koper
De Gemeente Menaldumadeel

Bronvermelding
Minuut-akten 1814, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102006, aktenummer 00090
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1814


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102006/00115
  Invoerdatum in orginele bron: 12 september 1814

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 12-09-1814
Soort akte: contract

Kerkvoogd en verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen: zie akte 90/96 van 19 juli 1814
Ligging vastgoed: Beetgum
land
Kerkvoogd en verkoper
Dirk Martens Koopmans wonende te Beetgum
Koper
Jan Arjens Osinga wonende te Menaldum

Bronvermelding
Minuut-akten 1814, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102006, aktenummer 00115
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1814


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102006/00145
  Invoerdatum in orginele bron: 17 december 1814

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 17-12-1814
Soort akte: huurcontract

Kerkvoogd en verhuurder in kwaliteit
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Beetgum
Bedrag: huursom fl. 887 per jaar
bouw- en greidland voor 7 jaar
Kerkvoogd en verhuurder in kwaliteit
Dirk Martens Koopmans wonende te Beetgum
Verhuurder
De Kerkvoogdij van Beetgum
Huurder
Klaas Rienks Bouma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1814, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102006, aktenummer 00145
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1814


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  085004/00121
  Invoerdatum in orginele bron: 28 juli 1815

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Johannes Casparus Bergsma
Kantoor: Leeuwarden XI
Repertoire: 085007

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 28-07-1815
Soort akte: volmacht

Bijzonderheden:Akte is niet aanwezig

Lastgever
Evert Klases van Aisma wonende te Beetgum

Diversen: rente
Lastgever
Dirk Martens Koopmans wonende te Beetgum
Gelastigde
Jan Fredrik Koning wonende te Amsterdam
Gelastigde
Jacob van der Goes wonende te Amsterdam

Bronvermelding
Minuut-akten 1814, aktes 1815, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 085004, aktenummer 00121
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1814-1815


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004008/00089
  Invoerdatum in orginele bron: 15 augustus 1816

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 15-08-1816
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 101
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1816, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004008, aktenummer 00089
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1816


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004009/00079
  Invoerdatum in orginele bron: 26 juni 1817

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 26-06-1817
Soort akte: verkoping

Vermeld
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 704
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1817, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004009, aktenummer 00079
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1817


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102010/00011
  Invoerdatum in orginele bron: 24 januari 1818

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 24-01-1818
Soort akte: koopakte

Verkoper
Heere Jansonius wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Franeker
Bedrag: koopsom fl. 575
een huis en een schip
Koper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1818, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102010, aktenummer 00011
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1818


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004010/00072
  Invoerdatum in orginele bron: 17 juni 1818

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 17-06-1818
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 496
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1818, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004010, aktenummer 00072
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1818


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004011/00111
  Invoerdatum in orginele bron: 30 juni 1819

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 30-06-1819
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 598
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1819, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004011, aktenummer 00111
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1819


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004011/00123
  Invoerdatum in orginele bron: 3 augustus 1819

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 03-08-1819
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 20
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1819, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004011, aktenummer 00123
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1819


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004012/00112
  Invoerdatum in orginele bron: 1 juli 1820

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 01-07-1820
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 962
hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1820, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004012, aktenummer 00112
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1820


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004012/00115
  Invoerdatum in orginele bron: 20 juli 1820

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 20-07-1820
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 2215
gerst en koolzaad

Bronvermelding
Minuut-akten 1820, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004012, aktenummer 00115
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1820


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  004012/00119
  Invoerdatum in orginele bron: 10 augustus 1820

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 004014

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 10-08-1820
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klasen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 1335
weit en rogge

Bronvermelding
Minuut-akten 1820, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 004012, aktenummer 00119
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1820


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005001/00120
  Invoerdatum in orginele bron: 30 juni 1821

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 30-06-1821
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 429
percelen gras en hooi
Koper
Reinder Pieters Schat wonende te St. Annaparochie

Diversen: en andere kopers

Bronvermelding
Minuut-akten 1821, aktes 1822, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005001, aktenummer 00120
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1821-1822


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102013/00142
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1821

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 22-12-1821
Soort akte: verhuring

Verhuurder in kwaliteit
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Huurder
Foppe Tomas Dijkstra wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1821, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102013, aktenummer 00142
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1821


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005001/00284
  Invoerdatum in orginele bron: 25 juni 1822

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 25-06-1822
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 387
enige percelen op steel staand hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1821, aktes 1822, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005001, aktenummer 00284
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1821-1822


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005002/00493
  Invoerdatum in orginele bron: 2 juli 1823

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 02-07-1823
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 441
op steel staand hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1823, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005002, aktenummer 00493
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1823


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  076033/00315
  Invoerdatum in orginele bron: 8 augustus 1823

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Carel Kutsch
Kantoor: Leeuwarden II
Repertoire: 076095

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 08-08-1823
Soort akte: obligatie

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Schuldenaar
Sybe Sjoerds Koopal wonende te Engelum

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 2000
Schuldeiser
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1823, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 076033, aktenummer 00315
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1823


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005003/00709
  Invoerdatum in orginele bron: 22 juni 1824

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 22-06-1824
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 345
enige percelen op steel staand hooi

Bronvermelding
Minuut-akten 1824, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005003, aktenummer 00709
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1824


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102016/00107
  Invoerdatum in orginele bron: 19 juli 1824

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 19-07-1824
Soort akte: koopakte

Verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Franeker
Bedrag: koopsom fl. 150
een huis
Koper
Jurjen Haringsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Minuut-akten 1824, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102016, aktenummer 00107
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1824


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102016/00152
  Invoerdatum in orginele bron: 9 december 1824

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 09-12-1824
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Bauke Jans Jouwsma wonende te Beetgum
Schuldeiser
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1824, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102016, aktenummer 00152
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1824


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005004/00857
  Invoerdatum in orginele bron: 21 juni 1825

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 21-06-1825
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klases van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 759
enige percelen op steel staand hooi
Koper
Johannes Johannes Postma wonende te Stiens

Diversen: en andere kopers

Bronvermelding
Minuut-akten 1825, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005004, aktenummer 00857
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1825


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102018/00295
  Invoerdatum in orginele bron: 25 januari 1826

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 25-01-1826
Soort akte: provisionele en finale verhuring

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00312

Verhuurder in kwaliteit
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Huurder
Foppe Tomas Dijkstra wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1826, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102018, aktenummer 00295
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1826


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005005/01054
  Invoerdatum in orginele bron: 26 juni 1826

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 26-06-1826
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 650
enige op steel staand

Bronvermelding
Minuut-akten 1826, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005005, aktenummer 01054
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1826


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102018/00384
  Invoerdatum in orginele bron: 29 juli 1826

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 29-07-1826
Soort akte: provisionele en finale verhuring

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00385

Verhuurder
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Huurder
Hendrik Andeles Palsma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1826, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102018, aktenummer 00384
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1826


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005006/01235
  Invoerdatum in orginele bron: 21 juni 1827

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 21-06-1827
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazen van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Vrouwenparochie
Bedrag: opbrengst fl. 867
enige percelen hooiland

Bronvermelding
Minuut-akten 1827, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005006, aktenummer 01235
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1827


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  005007/01393
  Invoerdatum in orginele bron: 24 juni 1828

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Everhardus van Loon
Kantoor: St. Annaparochie
Repertoire: 005008

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 24-06-1828
Soort akte: verkoping

Verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 1386
enige percelen hooigewas
Verkoper
Andries Gerbens Kooystra wonende te Dronrijp

Bronvermelding
Minuut-akten 1828, aktes 1829, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 005007, aktenummer 01393
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1828-1829


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  078013/00203
  Invoerdatum in orginele bron: 5 juli 1828

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 05-07-1828
Soort akte: boedelscheiding

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Vermeld
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Diversen: weduwnaar van Gertje Johannes van Wijngaarden
Vermeld
Johannes Everts van Wijngaarden wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1828, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078013, aktenummer 00203
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1828


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102020/00122
  Invoerdatum in orginele bron: 26 november 1828

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 26-11-1828
Soort akte: boelgoed

Vermeld
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1828, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102020, aktenummer 00122
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1828


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/2126
  Invoerdatum in orginele bron: 30 november 1829
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 30-11-1829
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 30 november 1829 lidmaat

Lidmaat
Evert Klasens van Aisma

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 2126
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  078017/00276
  Invoerdatum in orginele bron: 8 juli 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 08-07-1830
Soort akte: procuratie

Bijzonderheden:Akte is niet aanwezig

Vermeld
Hervormde Gemeente

Diversen: het grootboek
Kerkvoogd
Evert Klazes van Aisma ‎(landbouwer)‎ wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00276
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102023/00268
  Invoerdatum in orginele bron: 26 maart 1831

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 26-03-1831
Soort akte: provisionele en finale verhuring

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00276

Verhuurder in kwaliteit
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Huurder
Foppe Thomas Dijkstra wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1831, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102023, aktenummer 00268
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1831


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102023/00278
  Invoerdatum in orginele bron: 9 april 1831

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 09-04-1831
Soort akte: royement

Vermeld
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1831, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102023, aktenummer 00278
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1831


Bron
Kadaster
Details citaat:  4/3212
  Invoerdatum in orginele bron: 1832
Kadaster1832Aysma_2Kadaster1832Aysma_2Kadaster1832EKAisma_1Kadaster1832EKAisma_1Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving
Aktedatum: 1832
Plaats: Beetgum

Bijzonderheden:
Minuutplan Beetgum B1
Sectie B
Legger 12

Eigenaar
Evert Klazes van Aysma ‎(landbouwer)‎ wonende te Beetgum

Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
49 a Boomgaard 420 1
76 Bouwland 13880 2
85 Bouwland 8320 2
86 Bouwland 22580 2
87 Bouwland 20480 2
88 Bouwland 6670 2
115 Bouwland 14980 2
116 Bouwland 15160 2
137 Huis en Erf 310 1 27
140 Tuin 280 2
152 Erf 660 1
153 Gragt als Bouwland 2080 1
154 Huis en Erf 1970 1 75
155 Boomgaard 3350 1
156 Boschje als Bouwland 720 1
157 Bouwland 8370 1
158 Weiland 102 2
265 Bouwland 26900 2
267 Weiland 27590 1
268 Weiland 15720 2
269 Weiland 15170 1
270 Weiland 29480 2
280 Weiland 15590 1
281 Bouwland 14250 1
282 Bouwland 18630 1
283 Weiland 14890 1
284 Bouwland 21620 1
365 Weiland 21930 2
366 Weiland 26660 3
416 Weiland 13570 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Beetgum, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 4, aktenummer 3212
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1832


Bron
Kadaster
Details citaat:  4/3211
  Invoerdatum in orginele bron: 1832

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving
Aktedatum: 1832
Plaats: Beetgum

Bijzonderheden:
Minuutplan Beetgum B1
Sectie B
Legger 12

Eigenaar
Evert Klazen van Aysma ‎(landbouwer)‎ wonende te Beetgum

Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
81 Bouwland 5160 2

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Beetgum, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 4, aktenummer 3211
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1832


Bron
Kadaster
Details citaat:  7/46285
  Invoerdatum in orginele bron: 1832

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving
Aktedatum: 1832
Plaats: Vrouwenparochie

Bijzonderheden:
Minuutplan Vrouwenparochie D1
Sectie D
Legger 1

Eigenaar
Evert Klazes van Aisma ‎(landbouwer)‎ wonende te Beetgum

Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
167 Weiland 12230 2
170 Weiland 27140 2
171 Weiland 17760 3
176 Weiland 9120 2
177 Weiland 2880 3
178 Bouland 3880 2
179 Huis en Erf 126 1 30
180 Weiland 21620 2
244 Weiland 43170 3
245 Weiland 25570 3

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Vrouwenparochie, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 7, aktenummer 46285
Gemeente: Het Bildt
Periode: 1832


Bron
Kadaster
Details citaat:  4/3208
  Invoerdatum in orginele bron: 1832

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Kadaster 1832 inschrijving
Aktedatum: 1832
Plaats: Beetgum

Bijzonderheden:
Minuutplan Beetgum B1
Sectie B
Legger 12

Eigenaar
Evert Klazes van Aysma ‎(landbouwer)‎ wonende te Beetgum

Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
121 Bouwland 16820 1
122 Bouwland 17050 1
123 Bouwland 7040 1

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Beetgum, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 4, aktenummer 3208
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1832


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/2277
  Invoerdatum in orginele bron: 2 juni 1833
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 02-06-1833
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 2 juni 1833 bevestigd

Man:
Evert Klazes van Aisma
Vrouw:
Haukje Pieters Siderius

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 2277
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/2330
  Invoerdatum in orginele bron: 20 april 1834
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 20-04-1834
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 20 april 1834 lidmaat

Man:
Evert Klases van Aisma
Vrouw:
Haukje Pieters Siderius

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 2330
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102025/00194
  Invoerdatum in orginele bron: 17 november 1834

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 17-11-1834
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00206

Verkoper in kwaliteit
Klaas Johannes Faber wonende te Marssum

Diversen:
Ligging vastgoed: Menaldum
Bedrag: koopsom fl. 615
een huis
Koper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1834, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102025, aktenummer 00194
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1834


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102027/00352
  Invoerdatum in orginele bron: 19 maart 1836

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 19-03-1836
Soort akte: provisionele en finale verhuring

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00354

Kerkvoogd en verhuurder in kwaliteit
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Kerkvoogd en verhuurder in kwaliteit
Sybe Sjoerds Koopal wonende te Beetgum
Verhuurder
De Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Beetgum
Huurder
Klaas Jacobs Hiemstra wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1836, aktes 1838, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102027, aktenummer 00352
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1836-1838


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102027/00416
  Invoerdatum in orginele bron: 25 oktober 1836

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 25-10-1836
Soort akte: koopakte

Verkoper
Dirk Jacobus Hoitsma wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Beetgum
Bedrag: koopsom fl. 40
een plek grond
Koper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1836, aktes 1838, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102027, aktenummer 00416
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1836-1838


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  102027/00055
  Invoerdatum in orginele bron: 17 augustus 1837

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Paulus Johannes Mebius
Kantoor: Marssum
Repertoire: 102028

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 17-08-1837
Soort akte: royement

Bijzonderheden:
Akte is niet aanwezig

In kwaliteit
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1836, aktes 1838, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 102027, aktenummer 00055
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1836-1838


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  037022/00026
  Invoerdatum in orginele bron: 17 november 1838

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Johannes Bernardus Schultze
Kantoor: Dronrijp
Repertoire: 037040

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 17-11-1838
Soort akte: cessie

Cedent
Sytske Sjoerds Koopal wonende te Engelum

Diversen: gehuwd met Andries Lieuwes Wassenaar, landbouwer
Bedrag: kapitaal fl. 604 en fl. 1400
Cedent
Willem Sjoerds Koopal ‎(landbouwer)‎ wonende te Stiens
Cessionaris
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Schuldenaar
Antje Jacobs Hemrica wonende te Beetgum

Diversen: weduwe van Alle Thomas Dijkstra

Bronvermelding
Minuut-akten 1838, aktes 1839, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 037022, aktenummer 00026
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1838-1839


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  103004/00019
  Invoerdatum in orginele bron: 2 maart 1841

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Tjeerd Alma
Kantoor: Menaldum
Repertoire: 103031

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 02-03-1841
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Klaas Arjens Hellema wonende te Beetgum

Diversen: gehuwd met Wyke Scheltes Heslinga
Schuldeiser
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1841, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 103004, aktenummer 00019
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1841


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079022/00387
  Invoerdatum in orginele bron: 8 oktober 1842

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 08-10-1842
Soort akte: verhuring

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Verhuurder
de Kerkvoogdij van Beetgum
Verhuurder en als kerkvoogd
Evert Klazes Aysma wonende te Beetgum
Verhuurder en als kerkvoogd
Jacob Doekeles Tolsma wonende te Beetgum
Kerkvoogd
Jhr. Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg wonende te Beetgum
Verhuurder
de Diaconie van St. Annaparochie
Diaken
Heerke Sjoerds Veenman wonende te St. Annaparochie
Diaken
Sikke Symons Reitsma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1842 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079022, aktenummer 00387
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1842


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  103005/00101
  Invoerdatum in orginele bron: 3 november 1842

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Tjeerd Alma
Kantoor: Menaldum
Repertoire: 103031

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 03-11-1842
Soort akte: verkoping

Verkoper
Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg ‎(grietman van Menaldumadeel)‎ wonende te Beetgum

Diversen:
Ligging vastgoed: Boxum
afbraak dorpstoren
Verkoper
Neno Burhoven Vietor ‎(assessor van Menaldumadeel)‎ wonende te Dronrijp
Verkoper
Evert Klazes van Aisma ‎(assessor van Menaldumadeel)‎ wonende te Beetgum
Verkoper
Jan Sybes Sevester ‎(assessor van Menaldumadeel)‎ wonende te Beetgum
Koper
Frans van Esta Tjallingii wonende te Harlingen

Diversen: en anderen

Bronvermelding
Minuut-akten 1842, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 103005, aktenummer 00101
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1842


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  502/2630
  Invoerdatum in orginele bron: 12 februari 1845
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
Aktedatum: 12-02-1845
Plaats: Menaldumadeel

Bijzonderheden:
Op 12 februari 1845 lidmaat

Man:
Evert Klazes van Aisma
Vrouw:
Haukje Pieters Siderius

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 502, aktenummer 2630
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1645-1850


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079029/01414
  Invoerdatum in orginele bron: 10 januari 1846

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 10-01-1846
Soort akte: verhuring

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Verhuurder
Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg wonende te Beetgum
Verhuurder
Marten Ouwes de Boer wonende te Beetgum
Verhuurder
de Kerkvoogdij van Beetgum
Administrerend kerkvoogd
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Huurder
Feike Minnes Spanjer wonende te Beetgum

Diversen: en anderen
Huurder
Marten Sjoerds de Vries wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1846 I, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079029, aktenummer 01414
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1846


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079029/01575
  Invoerdatum in orginele bron: 20 mei 1846

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 20-05-1846
Soort akte: obligatie

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Schuldenaar
Gijsbertus Jans Wassenaar wonende te Berlikum

Diversen: gehuwd met Jifke Ymes Appelhof
Bedrag: kapitaal fl. 3000
Schuldeiser
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1846 I, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079029, aktenummer 01575
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1846


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079031/01756
  Invoerdatum in orginele bron: 2 februari 1847

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 02-02-1847
Soort akte: verhuring

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Verhuurder
Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg wonende te Beetgum
Verhuurder
Johannes Posthumus wonende te Leeuwarden
Verhuurder
Jan Jacobus Spijkerman wonende te Leeuwarden
Verhuurder
Jan Paulus van Dijk wonende te Beetgum
Verhuurder
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Huurder
Klaas Johannes Osinga wonende te Menaldum

Diversen: en anderen
Huurder
Johannes Klazes Osinga wonende te Menaldum

Bronvermelding
Minuut-akten 1847 I, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079031, aktenummer 01756
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1847


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079031/01914
  Invoerdatum in orginele bron: 27 mei 1847

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 27-05-1847
Soort akte: royement

Bijzonderheden:Akte is niet aanwezig

Vermeld
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1847 I, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079031, aktenummer 01914
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1847


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  079031/01915
  Invoerdatum in orginele bron: 27 mei 1847

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Cornelis Wiersma
Kantoor: Leeuwarden V
Repertoire: 079084

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 27-05-1847
Soort akte: obligatie

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Schuldenaar
Schelte Klazes Hellema wonende te Beetgum

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 2000
Schuldenaar
Geertje Klazes Hellema wonende te Beetgum
Schuldeiser
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1847 I, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 079031, aktenummer 01915
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1847


Bron
Notarieel archief
Details citaat:  103011/00001
  Invoerdatum in orginele bron: 3 januari 1848

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Tjeerd Alma
Kantoor: Menaldum
Repertoire: 103031

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Notarieel archief akte
Aktedatum: 03-01-1848
Soort akte: koopakte

Verkoper
Evert Klazes van Aisma wonende te Beetgum
Koper
Pieter Bienzes Hoogland wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1848, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 103011, aktenummer 00001
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1848


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/19503

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen

Bijzonderheden:
Evert Klases van Aisma; overl. Beetgum 4 mei 1851, oud 84 jaar, tr. Geertje Johannes, op lidm. lijst Beetgum 1810 ‎(Molenbuurt, is Beetgumermolen)‎

Vermeld
Evert Klases van Aisma

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 19503
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/347

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen

Bijzonderheden:
Evert Klazes van Aisma; overl. Beetgum 4 mei 1851, oud 84 jaar, tr. Geertje Johannes; op lidm. lijst Beetgum 1810 ‎(Molenbuurt)‎

Vermeld
Evert Klazes van Aisma

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 347
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  519/1425
  Invoerdatum in orginele bron: 26 april 1767

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
Dopeling: Ewert
Geboren op 10 april 1767
Gedoopt op 26 april 1767 in Menaldum
Kind van Claas Ewerts en Geertje Johannis

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : EVERT of EVERTJE
Vader : KLAAS EVERTS
Moeder : GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Menaldum, doop 1665-1811
Inventarisnr. : DTB 519
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  501/617
  Invoerdatum in orginele bron: 20 november 1795

Toon details Gedeelde Notitie: - Menaldumadeel, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1795 in Beetgum
Bruidegom: Everd Klaaszens afkomstig van Beetgum
Bruid: Geertje Johannes afkomstig van Beetgum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: EVERT KLASES
Bruid: GEERTJE JOHANNES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten
Inventarisnr.: DTB 501
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Notarieel archief
Details citaat:  078017/00479
  Invoerdatum in orginele bron: 17 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk Burgerlijke Stand
Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notarieel archief
Details citaat:  078017/00479
  Invoerdatum in orginele bron: 17 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk Burgerlijke Stand
Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Huwelijk Notarieel archief
Details citaat:  078017/00479
  Invoerdatum in orginele bron: 17 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Hzn Albarda
Kantoor: Leeuwarden IV
Repertoire: 078074

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 17-12-1830
Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Bijzonderheden:
Aktes zijn niet aan scans gekoppeld, blader door de aktes met de toetsen "Volgende" en "Vorige" rechts boven in het scherm.

Bruidegom
Evert Klazes van Aisma ‎(raadslid)‎ wonende te Beetgum
Bruid
Houkje Pieters Siderius wonende te Beetgum

Bronvermelding
Minuut-akten 1830 II, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 078017, aktenummer 00479
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1830

Huwelijk Burgerlijke Stand
Details citaat:  2009/50
  Invoerdatum in orginele bron: 22 december 1830

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Menaldumadeel, 1830
Man : Evert Klazes van Aisma, oud 63 jaar, geboren te Menaldum
Ouders: Klaas Everts van Aisma en Minke Johannes
Vrouw : Houkjen Pieters Siderius, oud 24 jaar, geboren te Weidum, gemeente
Baarderadeel
Ouders: Pieter Everts Siderius en Tjitske Broers
Datum : 22 december 1830, akte nr. 50

Overleden Burgerlijke Stand
Details citaat:  3014/015
  Invoerdatum in orginele bron: 5 mei 1851

Toon details Gedeelde Notitie: - Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-24
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Menaldumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 15
Aangiftedatum: 05-05-1851
Nadere informatie
Oud 84 jaar, gehuwd

Overleden Memories van successie
Details citaat:  11073/1212
  Invoerdatum in orginele bron: 1851

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Memories van successie
Soort registratie: Memorie van successie inschrijving
Plaats: Leeuwarden

Bijzonderheden:
Filmnummer: 194
Register IV: 3690
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

man van Houkje Pieters Siderius ‎(erft volgens huwelijkscontract 1/5)‎; vader van Johannes, landbouwer en minderjarige Minke, Tjitske en Trijntje Everts van Aisma.

Overledene
Evert Klazes van Aisma overleden op 04-05-1851 , wonende te Beetgumermolen

Bronvermelding
Memories kantoor Leeuwarden, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 11073, aktenummer 1212
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1851


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
ProvAlmanakFriesland1841p65ProvAlmanakFriesland1841p65  ‎(M810)‎

Multimedia-object
Kadaster1832EKAisma_1Kadaster1832EKAisma_1  ‎(M809)‎

Multimedia-object
Kadaster1832Aysma_2Kadaster1832Aysma_2  ‎(M808)‎

Multimedia-object
Selectie_011Selectie_011  ‎(M807)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Klaas Evertsen van AISMA ‎(I28872)‎
Doop 5 april 1733 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1780 ‎(Leeftijd 46)‎ Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
9 jaren
Moeder
 
Minke Johannes ‎(Onbekend)‎ ‎(I25346)‎
Geboorte 1742 25 22
Overleden 8 maart 1813 ‎(Leeftijd 71)‎ Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 19 oktober 1764 -- Menaldumadeel, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Broer (Geboorte)
Evert Clazes van AISMA ‎(I40394)‎
Doop 10 augustus 1765 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1765
20 maanden
#2
(Geboorte)
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#3
Zus (Geboorte)
Aafke Clazes van AISMA ‎(I40395)‎
Geboorte 11 maart 1770 36 28 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1870 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#4
Zus (Geboorte)
Trijntje Klazes van AISMA ‎(I28142)‎
Geboorte 9 maart 1773 39 31 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 13 september 1834 ‎(Leeftijd 61)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#5
Zus (Geboorte)
Antje Klazes van AISMA ‎(I29701)‎
Geboorte 30 juni 1776 43 34 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 21 september 1849 ‎(Leeftijd 73)‎ Berlikum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#6
Zus (Geboorte)
Jeltje Klazes van AISMA ‎(I32513)‎
Geboorte 22 januari 1780 46 38 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 13 april 1856 ‎(Leeftijd 76)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Geertje Johannes WIJNGAARDEN
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
Partner
 
Geertje Johannes WIJNGAARDEN ‎(I26291)‎
Geboorte 21 juni 1771 36 32 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 12 april 1825 ‎(Leeftijd 53)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 20 november 1795 -- Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
9 jaren
#1
Zoon (Geboorte)
Johannes Everts van AISMA ‎(I34540)‎
Geboorte 18 september 1804 37 33 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 december 1852 ‎(Leeftijd 48)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Houkjen Pieters SIDERIUS
Evert Klazes van AISMA ‎(I35542)‎
Geboorte 10 april 1767 34 25 Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 mei 1851 ‎(Leeftijd 84)‎ Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
40 jaren
Partner
 
Houkjen Pieters SIDERIUS ‎(I28105)‎
Geboorte 16 oktober 1806 24 21 Weidum, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 november 1878 ‎(Leeftijd 72)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 22 december 1830 -- Menaldumadeel, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Minke Everts van AISMA ‎(I34707)‎
Geboorte 16 oktober 1831 64 25 Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 2 december 1867 ‎(Leeftijd 36)‎ Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Tjitske Everts van AISMA ‎(I9308)‎
Geboorte 3 maart 1834 66 27 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 maart 1909 ‎(Leeftijd 75)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Klaaske Everts van AISMA ‎(I34266)‎
Geboorte 28 september 1837 70 30 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 20 januari 1848 ‎(Leeftijd 10)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
5 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Trijntje Everts van AISMA ‎(I1896)‎
Geboorte 3 februari 1843 75 36 Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 5 februari 1927 ‎(Leeftijd 84)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland