Ysaäk Tjerks BOORSMA  ‎(I34954)‎
Voorna(a)m(en): Ysaäk Tjerks
Achternaam: BOORSMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 27 oktober 1738 33 30 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 10 juni 1818 ‎(Leeftijd 79)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 27 oktober 1738 33 30 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.152 Lengtegraad: E5.847
Adres:
Warga
Nederland

Doop 9 november 1738 ‎(Leeftijd 13 dagen)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.152 Lengtegraad: E5.847
Adres:
Warga
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1738, doopjaar 1738
Dopeling: Isaak
Geboren op 27 oktober 1738 in Warga
Gedoopt op 9 november 1738 in Warga
Zoon van Tjerk Tjepkes en Maartje Jans

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : ISAAK
Vader : TJERK TJEPKES
Moeder : MARTJEN JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811
Inventarisnr. : DTB 431
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Huwelijk Hiltje Jans ‎(Onbekend)‎ - 8 november 1761 ‎(Leeftijd 23)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.152 Lengtegraad: E5.847
Adres:
Warga
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

  Invoerdatum in orginele bron: 21 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1761
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 november 1761, Warga
Man: Isak Tjerx, Warga
Vrouw: Hiltje Jans, Eernewoude

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Derde proclamatie op 3 november 1761
Man : Isaäk Tjerks afkomstig van Warga
Vrouw : Hittje Jans afkomstig van Eernewoude

Gestandaardiseerde namen: ISAAK TJERKS en HITJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Beroep 1813 ‎(Leeftijd 74)‎ meester timmerman

Overleden 10 juni 1818 ‎(Leeftijd 79)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.152 Lengtegraad: E5.847
Adres:
Warga
Nederland


Toon details Bron: Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Yzaak Tjerks Boorsma
Overleden op: 10 juni 1818
Wonende te : Warga
Tekst:
man van Hiltje Jans ‎(erft vruchtgebruik)‎; vader van Tjerk, timmerknecht Warga,
Wytske ‎(vrouw van Feitze Jans Hoekstra, arbeider Roordahuizum)‎, Jan, kastelein
Huizum, wijlen Martzen ‎(vrouw van Sjoerd Sytzes Teyema, onderwijzer Harlingen;
moeder van minderjarige Yzaak, Hendrik en Hitje Sjoerds Teyema)‎, wijlen Wytze
‎(man van Antje Jelles, winkeliersche; vader van minderjarige Grietje, Hitje,
Jeltje, Ykke en Trijntje Wytzes Boorsma)‎ en wijlen NN Yzaaks Boorsma ‎(moeder
van Jan, arbeider Roordahuizum en Hitje Feytzes Hoekstra, naaister aldaar)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 205

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Laatste wijziging 14 april 2018 - 09:30:38
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F9623)
Tjerk Tjepkes ‎(Onbekend)‎
1705 - 1805
Maartje Jans ‎(Onbekend)‎
1708 - 1808
(Geboorte) Ysaäk Tjerks BOORSMA
1738 - 1818

Stiefouders familie  (F15702)
Tjerk Tjepkes ‎(Onbekend)‎
1705 - 1805
Saske Wybes ‎(Onbekend)‎
1708 - 1808
Tjepke Tjerks ‎(Onbekend)‎
1729 - 1829
Wytske Tjerks ‎(Onbekend)‎
1735 - 1835
Ysak Tjerks ‎(Onbekend)‎
1736 - 1738

Directe familie  (F6837)
Hiltje Jans ‎(Onbekend)‎
1735 - 1819
Wytske Ysaacs BOORSMA
1763 - 1825
Grietje Isaaks BOORSMA
1764 - 1864
Tjerk Ysaäks BOORSMA
1766 - 1848
Jan Ysaäks BOORSMA
1770 - 1870
Martje Isaaks ‎(Onbekend)‎
1772 - 1808
Wytse Ysaäks BOORSMA
1775 - 1823
Trijntje Izaaks BOORSMA
1764 - 1814


Notities

Gedeelde Notitie
Familienamen 1811: Boorsma, Ysaäk Tjerks, Warga; k. Tjerk 46, Jan 42, Wytze 36, Wytske 49; kk. Hitje 20, Brand 18, Gabriël 15, Teitske 13, Ysaak 11, Johannes 9, Trijntje 7, Jan 4, Grietje 8, Hittje 6, Jeltje 4, Yke 1 ‎(v. ?)‎; Mairie Roordahuizum, fol. 52v

Doop Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1738, doopjaar 1738
Dopeling: Isaak
Geboren op 27 oktober 1738 in Warga
Gedoopt op 9 november 1738 in Warga
Zoon van Tjerk Tjepkes en Maartje Jans

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : ISAAK
Vader : TJERK TJEPKES
Moeder : MARTJEN JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811
Inventarisnr. : DTB 431
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1761
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 november 1761, Warga
Man: Isak Tjerx, Warga
Vrouw: Hiltje Jans, Eernewoude

Huwelijk Tietjerksteradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Derde proclamatie op 3 november 1761
Man : Isaäk Tjerks afkomstig van Warga
Vrouw : Hittje Jans afkomstig van Eernewoude

Gestandaardiseerde namen: ISAAK TJERKS en HITJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1761
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 november 1761, Warga
Man: Isak Tjerx, Warga
Vrouw: Hiltje Jans, Eernewoude

Huwelijk Tietjerksteradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Derde proclamatie op 3 november 1761
Man : Isaäk Tjerks afkomstig van Warga
Vrouw : Hittje Jans afkomstig van Eernewoude

Gestandaardiseerde namen: ISAAK TJERKS en HITJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Yzaak Tjerks Boorsma
Overleden op: 10 juni 1818
Wonende te : Warga
Tekst:
man van Hiltje Jans ‎(erft vruchtgebruik)‎; vader van Tjerk, timmerknecht Warga,
Wytske ‎(vrouw van Feitze Jans Hoekstra, arbeider Roordahuizum)‎, Jan, kastelein
Huizum, wijlen Martzen ‎(vrouw van Sjoerd Sytzes Teyema, onderwijzer Harlingen;
moeder van minderjarige Yzaak, Hendrik en Hitje Sjoerds Teyema)‎, wijlen Wytze
‎(man van Antje Jelles, winkeliersche; vader van minderjarige Grietje, Hitje,
Jeltje, Ykke en Trijntje Wytzes Boorsma)‎ en wijlen NN Yzaaks Boorsma ‎(moeder
van Jan, arbeider Roordahuizum en Hitje Feytzes Hoekstra, naaister aldaar)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 205

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Familienamen 1811
  Invoerdatum in orginele bron: 21 september 2003
Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1738, doopjaar 1738
Dopeling: Isaak
Geboren op 27 oktober 1738 in Warga
Gedoopt op 9 november 1738 in Warga
Zoon van Tjerk Tjepkes en Maartje Jans

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : ISAAK
Vader : TJERK TJEPKES
Moeder : MARTJEN JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811
Inventarisnr. : DTB 431
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
  Invoerdatum in orginele bron: 21 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1761
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 november 1761, Warga
Man: Isak Tjerx, Warga
Vrouw: Hiltje Jans, Eernewoude

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Derde proclamatie op 3 november 1761
Man : Isaäk Tjerks afkomstig van Warga
Vrouw : Hittje Jans afkomstig van Eernewoude

Gestandaardiseerde namen: ISAAK TJERKS en HITJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
  Invoerdatum in orginele bron: 21 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1761
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 november 1761, Warga
Man: Isak Tjerx, Warga
Vrouw: Hiltje Jans, Eernewoude

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Derde proclamatie op 3 november 1761
Man : Isaäk Tjerks afkomstig van Warga
Vrouw : Hittje Jans afkomstig van Eernewoude

Gestandaardiseerde namen: ISAAK TJERKS en HITJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
  Invoerdatum in orginele bron: 21 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens, 1761
DTB nr: 432, 1715 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 november 1761, Warga
Man: Isak Tjerx, Warga
Vrouw: Hiltje Jans, Eernewoude

Toon details Gedeelde Notitie: - Tietjerksteradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Derde proclamatie op 3 november 1761
Man : Isaäk Tjerks afkomstig van Warga
Vrouw : Hittje Jans afkomstig van Eernewoude

Gestandaardiseerde namen: ISAAK TJERKS en HITJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1635-1771
Inventarisnr.: DTB 708
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Yzaak Tjerks Boorsma
Overleden op: 10 juni 1818
Wonende te : Warga
Tekst:
man van Hiltje Jans ‎(erft vruchtgebruik)‎; vader van Tjerk, timmerknecht Warga,
Wytske ‎(vrouw van Feitze Jans Hoekstra, arbeider Roordahuizum)‎, Jan, kastelein
Huizum, wijlen Martzen ‎(vrouw van Sjoerd Sytzes Teyema, onderwijzer Harlingen;
moeder van minderjarige Yzaak, Hendrik en Hitje Sjoerds Teyema)‎, wijlen Wytze
‎(man van Antje Jelles, winkeliersche; vader van minderjarige Grietje, Hitje,
Jeltje, Ykke en Trijntje Wytzes Boorsma)‎ en wijlen NN Yzaaks Boorsma ‎(moeder
van Jan, arbeider Roordahuizum en Hitje Feytzes Hoekstra, naaister aldaar)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 205

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Tjerk Tjepkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I36594)‎
Geboorte geschat 1705
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
3 jaren
Moeder
 
Maartje Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I36595)‎
Geboorte geschat 1708
Overleden voor 1808 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 7 juni 1743 -- Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
-5 jaren
#1
(Geboorte)
Ysaäk Tjerks BOORSMA ‎(I34954)‎
Geboorte 27 oktober 1738 33 30 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 10 juni 1818 ‎(Leeftijd 79)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Vaders gezin met Saske Wybes ‎(Onbekend)‎
Vader
Tjerk Tjepkes ‎(Onbekend)‎ ‎(I36594)‎
Geboorte geschat 1705
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
3 jaren
Stiefmoeder
 
Saske Wybes ‎(Onbekend)‎ ‎(I50862)‎
Geboorte geschat 1708
Overleden voor 1808 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 17 oktober 1728 -- Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
11 maanden
#1
Halfbroer (Geboorte)
Tjepke Tjerks ‎(Onbekend)‎ ‎(I50863)‎
Doop 11 september 1729 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1829 ‎(Leeftijd 99)‎
6 jaren
#2
Halfzuster (Geboorte)
Wytske Tjerks ‎(Onbekend)‎ ‎(I50864)‎
Doop 24 juli 1735 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1835 ‎(Leeftijd 99)‎
1 jaar
#3
Halfbroer (Geboorte)
Ysak Tjerks ‎(Onbekend)‎ ‎(I36596)‎
Doop 21 juli 1736 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1738 ‎(Leeftijd 17 maanden)‎
Gezin met Hiltje Jans ‎(Onbekend)‎
Ysaäk Tjerks BOORSMA ‎(I34954)‎
Geboorte 27 oktober 1738 33 30 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 10 juni 1818 ‎(Leeftijd 79)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
-4 jaren
Partner
 
Hiltje Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I35526)‎
Geboorte ongeveer 1735
Overleden 20 juni 1819 ‎(Leeftijd 84)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 8 november 1761 -- Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
15 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Wytske Ysaacs BOORSMA ‎(I36593)‎
Geboorte 27 januari 1763 24 28 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1 februari 1825 ‎(Leeftijd 62)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
19 maanden
#2
Dochter (Geboorte)
Grietje Isaaks BOORSMA ‎(I36597)‎
Geboorte 26 augustus 1764 25 29 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1864 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Tjerk Ysaäks BOORSMA ‎(I29192)‎
Geboorte 14 december 1766 28 31 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 5 februari 1848 ‎(Leeftijd 81)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Jan Ysaäks BOORSMA ‎(I33848)‎
Geboorte 27 april 1770 31 35 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1870 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Martje Isaaks ‎(Onbekend)‎ ‎(I36598)‎
Geboorte 16 oktober 1772 33 37 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Begrafenis 8 september 1808 ‎(Leeftijd 35)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
3 jaren
#6
Zoon (Geboorte)
Wytse Ysaäks BOORSMA ‎(I23883)‎
Geboorte 21 april 1775 36 40 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1823 ‎(Leeftijd 47)‎
-11 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Trijntje Izaaks BOORSMA ‎(I36617)‎
Geboorte 26 augustus 1764 25 29 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1814 ‎(Leeftijd 49)‎