Polle Jeltes ‎(Onbekend)‎  ‎(I31712)‎
Voorna(a)m(en): Polle Jeltes

Geslacht: ManMan
      

Doop: 20 maart 1707 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 1776 ‎(Leeftijd 68)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Doop 20 maart 1707 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2639 Lengtegraad: E5.8882
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  717/653
  Invoerdatum in orginele bron: 20 maart 1707

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 20-03-1707
Plaats: Oudkerk

Bijzonderheden:
Patroniem vader ook Palis

Dopeling
Palle
Vader
Jelte Palles

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Oudkerk en Roodkerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 717, aktenummer 653
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1652-1811


Beroep timmerman
Overleden 1776 ‎(Leeftijd 68)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.1999 Lengtegraad: E5.9783
Adres:

Nederland

Laatste wijziging 16 juni 2018 - 08:50:07
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F13058)
Jelte Palles ‎(Onbekend)‎
1680 - 1722
Aaltje Jacobs ‎(Onbekend)‎
1683 - 1783
Sikje Jeltes ‎(Onbekend)‎
1704 - 1706
Sickien Jeltes ‎(Onbekend)‎
1706 - 1806
(Geboorte) Polle Jeltes ‎(Onbekend)‎
1707 - 1776
Jan Jeltes ‎(Onbekend)‎
1710 - 1810
Folkert Jeltes ‎(Onbekend)‎
1712 - 1812
Nieske Jeltes ‎(Onbekend)‎
1714 - 1814
Binnert Jeltes ‎(Onbekend)‎
1716 - 1816
Pieter Jeltes ‎(Onbekend)‎
1722 - 1822

Directe familie  (F7953)
Jancke Lieuwes ‎(Onbekend)‎
1712 - 1786
Taetske Palles ‎(Onbekend)‎
1739 - 1752
Lieuwe Palles ‎(Onbekend)‎
1742 - 1745
Lieuwe Palles ‎(Onbekend)‎
1745 - 1748
Lieuwe Palles ‎(Onbekend)‎
1748 - 1809
Taetske Palles ‎(Onbekend)‎
1752 - 1788
Aaltje Palles ‎(Onbekend)‎
1756 - 1811


Notities
Doop Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 20-03-1707
Plaats: Oudkerk

Bijzonderheden:
Patroniem vader ook Palis

Dopeling
Palle
Vader
Jelte Palles

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Oudkerk en Roodkerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 717, aktenummer 653
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1652-1811

Overleden Thans Burgum ‎(Friese plaatsnaamwijzinging)‎

Overleden Voorheen Bergum ‎(Friese plaatsnaamwijziging)‎.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 07-11-1663

Bijzonderheden:
Koopcontract; Albert Andries en Rinske Saeckes Sipma, el. te Rijperkerk, verkopers; Oets Sioerdts en Doutzen Alberts ‎(of: Doitzen Alberts)‎, el. te Suawoude, kopers van een huizinge, schuur, hovinge, bomen en plantagie, etc., en de meierlijke gerechtigheden, alles staande en gelegen te Rijperkerk op verkopers bewoonde en gebruikte zate en landen; verkocht voor ƒ 1630, en twee ducaten en een gouden ducaton als geschenk; hiervan ƒ 900 gereed te voldoen. Het is de kopers toegestaan, een vogelkooi ‎("koy ofte horde")‎ aan te leggen, maar deze zal bij de taxatie na afloop van de huurjaren niet worden vergoed; getuigen: Minne Jeppes, Palle Jeltes en Freerck Jans; geroyeerd 7 aug. 1676

Vermeld
Palle Jeltes
Vermeld
Rinske Saeckes Sipma
Vermeld
Minne Jeppes
Vermeld
Freerck Jans
Vermeld
Albert Andries
Vermeld
Doutzen Alberts
Vermeld
Oets Sioerdts

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0096, blad 18v, aktenummer 25
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1669-1675


Bron
Omschrijvinge van familiën in Friesland

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Aktedatum: 1744
Plaats: Oudkerk

Bijzonderheden:
Gemeente: Tietjerksteradeel

Vermeld
Palle Jeltes

Diversen: Aantal personen: 5 Toegezegd bedrag £ 3:-:-

Bronvermelding
Omschrijvinge van familiën in Friesland ‎("Volkstelling")‎; Oostergo, inventarisnummer 1628, aktenummer 102
Periode: 1744


Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1746
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
In 1746 lidmaat

Man:
Palle Jeltes
Vrouw:
Janke Lieuwes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 719, aktenummer 667
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1652-1850


Bron
Speciekohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
Aktedatum: 1748
Plaats: Oudkerk

Bijzonderheden:
Locatie: 22 lq

Bewoner
Palle Jeltes

Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1761 naar Bergum 29, Tietjerksteradeel - Opm.: 1753: zoon overleden
Bewoner
Cornelis Pieters

Diversen: Post 2 - In 1761 hoofdbewoner, ingekomen van Oudkerk 61, Tietjerksteradeel - In 1765 overleden - Opm.: 1764: vrouw overleden
Bewoner
Hendrik Martens

Diversen: Post 3 - In 1765 hoofdbewoner, ingekomen van Oudkerk 4 lq, Tietjerksteradeel - In 1788 overleden
Bewoner
De weduwe van Hendrik Martens

Diversen: Post 4 - In 1788 hoofdbewoner, ingekomen van post 3 - In 1805 overleden - Opm.: 1792: zoon overleden; 1795-1797: onder exemptie
Bewoner
Marten Hendriks

Diversen: Post 5 - In 1788 inwonend - In 1791 overleden, de weduwe naar nr. 23 - Opm.: 1788-1790: vrijgezel
Bewoner
Sytske Hendriks ‎(vrijgezel)‎

Diversen: Post 6 - In 1789 inwonend - In 1791 dient nu
Bewoner
Sytske Hendriks

Diversen: Post 7 - In 1794 inwonend, begint - In 1798 niet meer vermeld - Opm.: 1795-1797: onder exemptie
Bewoner

Diversen: Post 8 - In 1805 staat ledig

Bronvermelding
Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 945
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1748-1805


Bron
Speciekohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
Aktedatum: 1748
Plaats: Bergum

Bijzonderheden:
Locatie: 29

Bewoner
Jan Metskes

Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1756 naar Veenwouden, Dantumadeel
Bewoner

Diversen: Post 2 - In 1756 staat ledig - Opm.: Jacob Hessels eigenaar
Bewoner
Hed Heds

Diversen: Post 3 - In 1757 hoofdbewoner, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1759 naar Veenwouden, Dantumadeel
Bewoner
Wybe Aukes

Diversen: Post 4 - In 1759 hoofdbewoner, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1761 niet meer vermeld
Bewoner
Palle Jeltes

Diversen: Post 5 - In 1761 hoofdbewoner, ingekomen van Oudkerk 22, Tietjerksteradeel - In 1776 overleden
Bewoner
De weduwe van Palle Jeltes

Diversen: Post 6 - In 1776 hoofdbewoner, ingekomen van post 5 - In 1781 wordt inwonend
Bewoner
Doeye Joukes

Diversen: Post 7 - In 1781 hoofdbewoner, ingekomen van Hardegarijp 19, Tietjerksteradeel - In 1782 naar Veenwouden, Dantumadeel
Bewoner
De weduwe van Palle Jeltes

Diversen: Post 8 - In 1781 inwonend, was hoofdbewoner - In 1782 naar Veenwouden, Dantumadeel
Bewoner
Meint Pieters

Diversen: Post 9 - In 1782 hoofdbewoner, begint - In 1783 naar Veenwouden, Dantumadeel
Bewoner
Doeye Joukes

Diversen: Post 10 - In 1783 hoofdbewoner, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1805 nog alhier
Bewoner
De weduwe van Palle Jeltes

Diversen: Post 11 - In 1785 inwonend, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1786 overleden

Bronvermelding
Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 29
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1748-1805


Bron
Quotisatiekohieren

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Oudkerk
Aantal volwassenen: 3
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 23:5:-

Bewoner
Palle Jeltes

Diversen: tamelijk welgesteld man

Bronvermelding
Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6483, blad 7, aktenummer 29238
Periode: 1749


Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1758
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
In 1758 kerkeraad; ouderling

Lidmaat
Palle Jeltes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 719, aktenummer 808
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1652-1850


Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Aktedatum: 1758
Plaats: Tietjerksteradeel

Bijzonderheden:
In 1758 lidmaat

Lidmaat
Palle Jeltes

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 719, aktenummer 730
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1652-1850


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/36449

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Palle Jeltes; timmerman te Oudkerk, later Bergum, overl. Bergum 1777, tr. Janke Lieuwes, op lidm. lijst Oudk. 1746, 1755 ‎(vertr. naar Veenwouden)‎, diaken Oudk. 1738, ouderling 1758, quot.: tamelijk welgesteld man, 3+1, 23-13, person. koh. Bergum: 1768 £ 250, 1778 de wed., 1786: verscheidene erven, vrij; TIE S19 229, 497, S21 26; ki. ‎(ged. Oudkerk)‎: Taetske, 29 maart 1739, Lieuwe, 1 juli 1742, Lieuwe, 27 mei 1745, Lieuwe, 17 maart 1748, Taetske, 2 jan. 1752, Aaltje, 4 jan. 1756

Vermeld
Palle Jeltes

Diversen: Gedoopt Oudkerk 20 maart 1707
Vader
zoon van Jelte Palles
Moeder
Aaltje Jacobs

Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 36449
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  717/653
  Invoerdatum in orginele bron: 20 maart 1707

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 20-03-1707
Plaats: Oudkerk

Bijzonderheden:
Patroniem vader ook Palis

Dopeling
Palle
Vader
Jelte Palles

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Oudkerk en Roodkerk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 717, aktenummer 653
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1652-1811


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Jelte Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I44762)‎
Geboorte geschat 1680
Overleden tussen 1722 en 1724 ‎(Leeftijd 42)‎ Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
Moeder
 
Aaltje Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I44768)‎
Geboorte geschat 1683
Overleden voor 1783 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 23 september 1703 -- Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
11 maanden
#1
Zus (Geboorte)
Sikje Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53083)‎
Doop 17 augustus 1704 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1706 ‎(Leeftijd 16 maanden)‎
19 maanden
#2
Zus (Geboorte)
Sickien Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53084)‎
Doop 21 maart 1706 Oenkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1806 ‎(Leeftijd 99)‎
1 jaar
#3
(Geboorte)
Polle Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I31712)‎
Doop 20 maart 1707 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1776 ‎(Leeftijd 68)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#4
Broer (Geboorte)
Jan Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53085)‎
Doop 13 april 1710 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1810 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#5
Broer (Geboorte)
Folkert Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53086)‎
Doop 30 oktober 1712 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1812 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#6
Zus (Geboorte)
Nieske Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53087)‎
Doop 2 september 1714 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1814 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#7
Broer (Geboorte)
Binnert Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53088)‎
Doop 22 november 1716 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1816 ‎(Leeftijd 99)‎
6 jaren
#8
Broer (Geboorte)
Pieter Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I53089)‎
Doop 26 juli 1722 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1822 ‎(Leeftijd 99)‎
Gezin met Jancke Lieuwes ‎(Onbekend)‎
Polle Jeltes ‎(Onbekend)‎ ‎(I31712)‎
Doop 20 maart 1707 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1776 ‎(Leeftijd 68)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
6 jaren
Partner
 
Jancke Lieuwes ‎(Onbekend)‎ ‎(I34328)‎
Doop 30 oktober 1712 Wouterswoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1786 ‎(Leeftijd 73)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
#1
Dochter (Geboorte)
Taetske Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I44763)‎
Doop 29 maart 1739 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1752 ‎(Leeftijd 12)‎
3 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Lieuwe Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I44764)‎
Doop 1 juli 1742 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1745 ‎(Leeftijd 2)‎
3 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Lieuwe Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I44765)‎
Doop 27 mei 1745 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1748 ‎(Leeftijd 2)‎
3 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Lieuwe Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I44766)‎
Doop 17 maart 1748 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 november 1809 ‎(Leeftijd 61)‎ Hardegarijp, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Taetske Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I44767)‎
Doop 2 januari 1752 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1788 ‎(Leeftijd 35)‎
4 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Aaltje Palles ‎(Onbekend)‎ ‎(I30221)‎
Doop 4 januari 1756 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 15 november 1811 ‎(Leeftijd 55)‎ Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland