Molle Wygers ‎(Onbekend)‎  ‎(I30110)‎
Voorna(a)m(en): Molle Wygers

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1657
Overleden: voor 1757 ‎(Leeftijd 100)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1657
Beroep molenaar
Beroep meester kuiper
Volwassen doop 4 december 1687 ‎(Leeftijd 30)‎ Kortezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N52.9936 Lengtegraad: E6.0684
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Opsterland, dopen, doopjaar 1687
Dopeling: Molle Wijgers
Gedoopt op belijdenis op 4 december 1687 in Kortezwaag
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: Een bejaard persoon

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : MOLLE WIEGERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, doop 1654-1723
Inventarisnr. : DTB 561
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Huwelijk Saakje Klaasens ‎(Onbekend)‎ - 7 januari 1700 ‎(Leeftijd 43)‎ Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N52.983 Lengtegraad: E6.004
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  563/10
  Invoerdatum in orginele bron: 7 januari 1700

Toon details Gedeelde Notitie: - Opsterland, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1700
Man : Molle Wygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Saak Klases afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE WIEGERS en SAAKJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Overleden voor 1757 ‎(Leeftijd 100)‎
Laatste wijziging 23 maart 2018 - 19:59:19
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F11663)
Ybeltje Alles ‎(Onbekend)‎
1657 - 1757
Ludske Molles ‎(Onbekend)‎
1687 - 1787
Alle Molles ‎(Onbekend)‎
1695 - 1734
Wijgger Molles ‎(Onbekend)‎
1689 - 1701

Directe familie  (F8431)
Saakje Klaasens ‎(Onbekend)‎
1660 - 1760
Wijger Molles ‎(Onbekend)‎
1701 - 1801
Sytske Molles ‎(Onbekend)‎
1703 - 1704
Sytske Melles CLASINGA
1704 - 1796
Gesina Molles HOPPINGA | HOTTINGA
1705 - 1805
Gjalt Molles ‎(Onbekend)‎
1707 - 1807
Geeske Molles ‎(Onbekend)‎
1710 - 1810


Notities

Gedeelde Notitie
Zie ook Molle Jolkes, Molle Wygers werd in 1695 eigenaar van de " wint- of rogmolen" bij het Swagemer Hoff te Langezwaag. In 1702 werd deze met Nolle Jans geruild tegen een "rogh- of windtmolen" in Drachten.

Volwassen doop Opsterland, dopen, doopjaar 1687
Dopeling: Molle Wijgers
Gedoopt op belijdenis op 4 december 1687 in Kortezwaag
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: Een bejaard persoon

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : MOLLE WIEGERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, doop 1654-1723
Inventarisnr. : DTB 561
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Opsterland, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1700
Man : Molle Wygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Saak Klases afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE WIEGERS en SAAKJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Opsterland, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1700
Man : Molle Wygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Saak Klases afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE WIEGERS en SAAKJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Stemkohier 1698 Hemrik (Opsterland)
Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Molle Wygers ‎(WIEGERS)‎, eigenaar
Boele Wybes ‎(WIEBES)‎, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland


Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Stemkohier 1698 Langezwaag (Opsterland)
Stem nr. 26, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Langezwaag, eigenaar voor 3/5 ofwel negen roeden
Mr. Lyckle ‎(LIEKELE)‎ Cornelis ‎(KORNELIS)‎ Swartjen, uit naam
van zijn vrouw, eigenaar voor 2/5
Molle Wychers ‎(WIEGERS)‎, gebruiker voor 3/5 ‎(het
Patroonsland)‎
Harmen Teunis, gebruiker voor 2/5

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland


Bron
Floreencohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Floreencohier 1713 Zuider Drachten:

Molle Wijgers eigenaar en gebruiker
Van een huijsinge, schuijre en roghmolen getauxeert te huijr te conen doen
168 gulden, 6e penning f 28.00.00


Toon details Gedeelde Notitie: - Floreencohier 1713 Zuider Drachten:

Molle Wijgers eigenaar en gebruiker
Van een huijsinge, schuijre en roghmolen getauxeert te huijr te conen doen
168 gulden, 6e penning f 28.00.00


Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Opsterland

Bijzonderheden:
Locatie: Hemrik
Stemnr.: 9
Aantal stemmen: 1

Gebruiker
Boele Wybes
Eigenaar
Molle Wygers

Bronvermelding
Cohieren van de Wouden, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2692
Gemeente: Opsterland
Periode: 1698


Bron
Collectie Pieter Nieuwland ‎(Tresoar, Leeuwarden)‎
Details citaat:  1/12834

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:
Alle Molles; molenaar te Akkerwoude, overl. ald. 1734, tr. Dantumawoude 1721 ‎(att. v Akk. 2 maart)‎ Hinke Willems, v Oostermeer, belijd. Akk. 31 jan. 1723, diaken 1 jan. 1733, vervangen 1 jan. 1735; ki. ‎(ged. Akk.)‎ Willem 5 april 1722, Ybeltje 22 okt. 1724, Wieger 18 mei 1727 ‎(alle drie overl.)‎; Willem 1730, Ybeltje 17 jan. 1734, curatoren Goitsen Luimstra en Abraham Couperus, aangeh. omen; TIE M16 98 ‎(1741)‎; N1 99, 209

Vermeld
Alle Molles

Diversen:
Geboren ‎(Kortezwaag ca. 1695)‎
Vader
Molle Wygers
Moeder
Ybeltje Alles

Bronvermelding
, archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 12834
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850


Bron
Lidmatenboeken
Details citaat:  625/752
  Invoerdatum in orginele bron: 1700
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 1700
Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden:
In 1700 ingekomen van Langezwaag

Man:
Molle Wygers
Vrouw:
Saak Klases

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Drachten, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 625, aktenummer 752
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1674-1850


Bron
Autorisatieboeken
Details citaat:  69/128
  Invoerdatum in orginele bron: 3 april 1719

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: I1

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 03-04-1719

Bijzonderheden:
Wegens proceduren tegen Molle Wygers en Beerent Claasen, over het "gemaalspacht " van Smallingerland, door wijlen Redmer Roels "gesustineert en aangestelt".

Curator ad litis
Giolt Douwes ‎(molenaar)‎ wonende te Gorredijk

Diversen: Plaats kenmerk: op de
Vader
Wijlen Redmer Roels
Moeder
Frouck Piers weduwe

Diversen: wegens haar kinderen, gesterkt met haar crediteuren.
Crediteur
Haack Rommerts
Crediteur
Giolt Bouwes
Gedaagde
Molle Wygers
Gedaagde
Beerent Claases

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-32, Nedergerecht Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 69, blad 128, aktenummer 434
Gemeente: Schoterland
Periode: 1662-1806

Volwassen doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Opsterland, dopen, doopjaar 1687
Dopeling: Molle Wijgers
Gedoopt op belijdenis op 4 december 1687 in Kortezwaag
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

Opm.: Een bejaard persoon

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : MOLLE WIEGERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, doop 1654-1723
Inventarisnr. : DTB 561
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  563/10
  Invoerdatum in orginele bron: 7 januari 1700

Toon details Gedeelde Notitie: - Opsterland, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1700
Man : Molle Wygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Saak Klases afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE WIEGERS en SAAKJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  563/10
  Invoerdatum in orginele bron: 7 januari 1700

Toon details Gedeelde Notitie: - Opsterland, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1700
Man : Molle Wygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Saak Klases afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE WIEGERS en SAAKJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  563/10
  Invoerdatum in orginele bron: 7 januari 1700

Toon details Gedeelde Notitie: - Opsterland, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1700
Man : Molle Wygers afkomstig van Langezwaag
Vrouw : Saak Klases afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen: MOLLE WIEGERS en SAAKJE KLASES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Ybeltje Alles ‎(Onbekend)‎
Molle Wygers ‎(Onbekend)‎ ‎(I30110)‎
Geboorte geschat 1657
Overleden voor 1757 ‎(Leeftijd 100)‎
Partner
Ybeltje Alles ‎(Onbekend)‎ ‎(I41473)‎
Geboorte geschat 1657
Overleden voor 1757 ‎(Leeftijd 100)‎
#1
Dochter (Geboorte)
Ludske Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I28356)‎
Doop 4 december 1687 Kortezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1787 ‎(Leeftijd 99)‎
7 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Alle Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I41474)‎
Geboorte 1695 38 38 Kortezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
Overleden 1734 ‎(Leeftijd 39)‎ Akkerwoude, Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland
-6 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Wijgger Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I25695)‎
Doop 12 juli 1689 Korte/Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
Overleden voor 8 mei 1701 ‎(Leeftijd 11)‎
Gezin met Saakje Klaasens ‎(Onbekend)‎
Molle Wygers ‎(Onbekend)‎ ‎(I30110)‎
Geboorte geschat 1657
Overleden voor 1757 ‎(Leeftijd 100)‎
3 jaren
Partner
 
Saakje Klaasens ‎(Onbekend)‎ ‎(I29914)‎
Geboorte geschat 1660
Overleden voor 1760 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 7 januari 1700 -- Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
16 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Wijger Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I28081)‎
Doop 8 mei 1701 Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1801 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Sytske Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I49990)‎
Doop 5 augustus 1703 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1704 ‎(Leeftijd 4 maanden)‎
17 maanden
#3
Dochter (Geboorte)
Sytske Melles CLASINGA ‎(I8947)‎
Doop 28 december 1704 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 9 november 1796 ‎(Leeftijd 91)‎ Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
#4
Dochter (Geboorte)
Gesina Molles HOPPINGA | HOTTINGA ‎(I34561)‎
Geboorte geschat 1705 48 45
Overleden voor 1805 ‎(Leeftijd 100)‎
3 jaren
#5
Zoon (Geboorte)
Gjalt Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I49991)‎
Doop september 1707 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1807 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Geeske Molles ‎(Onbekend)‎ ‎(I49992)‎
Doop 19 januari 1710 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1810 ‎(Leeftijd 99)‎