Izaak Tjerks BOORSMA  ‎(I28838)‎
Voorna(a)m(en): Izaak Tjerks
Achternaam: BOORSMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 18 juni 1800 33 34 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden: 31 oktober 1827 ‎(Leeftijd 27)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 18 juni 1800 33 34 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.152 Lengtegraad: E5.847
Adres:
Warga
Nederland

Doop 29 juni 1800 ‎(Leeftijd 11 dagen)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.152 Lengtegraad: E5.847
Adres:
Warga
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  431/1259
  Invoerdatum in orginele bron: 29 juni 1800

Toon details Gedeelde Notitie: - Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Isaak
Geboren op 18 juni 1800 in Warga
Gedoopt op 29 juni 1800 in Warga
Zoon van Tjerk Isaaks en Feikjen Brants

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : ISAAK
Vader : TJERK ISAAKS
Moeder : FEIKJE BRANDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811
Inventarisnr. : DTB 431
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar


Huwelijk Wimke Tjerks de JONG - 12 juni 1823 ‎(Leeftijd 22)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.1186 Lengtegraad: E5.8136
Adres:

Nederland


Toon details Bron: aa Burgerlijke Stand

Details citaat:  2004/13
  Invoerdatum in orginele bron: 12 juni 1823

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Izaäk Tjerks Boorsma, oud 22 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Izaäks Boorsma en Feykje Brants
Vrouw : Wimkje Tjerks de Jong, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Gerbens de Jong en Baukje Tjallings
Datum : 12 juni 1823, akte nr. 13


Beroep timmerknecht
Overleden 31 oktober 1827 ‎(Leeftijd 27)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.1186 Lengtegraad: E5.8136
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Yzaak Tjerks Boorsma
Overleden op: 10 juni 1818
Wonende te : Warga
Tekst:
man van Hiltje Jans ‎(erft vruchtgebruik)‎; vader van Tjerk, timmerknecht Warga,
Wytske ‎(vrouw van Feitze Jans Hoekstra, arbeider Roordahuizum)‎, Jan, kastelein
Huizum, wijlen Martzen ‎(vrouw van Sjoerd Sytzes Teyema, onderwijzer Harlingen;
moeder van minderjarige Yzaak, Hendrik en Hitje Sjoerds Teyema)‎, wijlen Wytze
‎(man van Antje Jelles, winkeliersche; vader van minderjarige Grietje, Hitje,
Jeltje, Ykke en Trijntje Wytzes Boorsma)‎ en wijlen NN Yzaaks Boorsma ‎(moeder
van Jan, arbeider Roordahuizum en Hitje Feytzes Hoekstra, naaister aldaar)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 205

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar


Toon details Bron: aa Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Overlijdensakte Idaarderadeel, 1827
Aangiftedatum 31 oktober 1827, blad nr. 47 ‎(suppl. nr. 3)‎
Izaak Tjerks Boorsma, overleden 31 oktober 1827, 27 jaar, man
Gehuwd


Laatste wijziging 12 januari 2018 - 12:20:31
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F6836)
Tjerk Ysaäks BOORSMA
1766 - 1848
Feikje Brands VEENSTRA
1766 - 1855
Hitje Tjerks BOORSMA
1792 - 1830
Brand Tjerks BOORSMA
1793 - 1893
Gabriël Tjerks BOORSMA
1796 - 1886
Taetske Tjerks BOORSMA
1798 - 1858
Izaak Tjerks BOORSMA
1800 - 1827
Johannes Tjerks BOORSMA
1802 - 1902
Trijntje Tjerks BOORSMA
1804 - 1848
Jan Tjerks BOORSMA
1807 - 1859

Directe familie  (F6846)
Wimke Tjerks de JONG
1802 - 1902
Tjerk Izaaks BOORSMA
1824 - 1924
Wytze Izaaks BOORSMA
1826 - 1926


Notities
Doop Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Isaak
Geboren op 18 juni 1800 in Warga
Gedoopt op 29 juni 1800 in Warga
Zoon van Tjerk Isaaks en Feikjen Brants

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : ISAAK
Vader : TJERK ISAAKS
Moeder : FEIKJE BRANDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811
Inventarisnr. : DTB 431
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Izaäk Tjerks Boorsma, oud 22 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Izaäks Boorsma en Feykje Brants
Vrouw : Wimkje Tjerks de Jong, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Gerbens de Jong en Baukje Tjallings
Datum : 12 juni 1823, akte nr. 13

Huwelijk Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Izaäk Tjerks Boorsma, oud 22 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Izaäks Boorsma en Feykje Brants
Vrouw : Wimkje Tjerks de Jong, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Gerbens de Jong en Baukje Tjallings
Datum : 12 juni 1823, akte nr. 13

Overleden Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Yzaak Tjerks Boorsma
Overleden op: 10 juni 1818
Wonende te : Warga
Tekst:
man van Hiltje Jans ‎(erft vruchtgebruik)‎; vader van Tjerk, timmerknecht Warga,
Wytske ‎(vrouw van Feitze Jans Hoekstra, arbeider Roordahuizum)‎, Jan, kastelein
Huizum, wijlen Martzen ‎(vrouw van Sjoerd Sytzes Teyema, onderwijzer Harlingen;
moeder van minderjarige Yzaak, Hendrik en Hitje Sjoerds Teyema)‎, wijlen Wytze
‎(man van Antje Jelles, winkeliersche; vader van minderjarige Grietje, Hitje,
Jeltje, Ykke en Trijntje Wytzes Boorsma)‎ en wijlen NN Yzaaks Boorsma ‎(moeder
van Jan, arbeider Roordahuizum en Hitje Feytzes Hoekstra, naaister aldaar)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 205

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden Overlijdensakte Idaarderadeel, 1827
Aangiftedatum 31 oktober 1827, blad nr. 47 ‎(suppl. nr. 3)‎
Izaak Tjerks Boorsma, overleden 31 oktober 1827, 27 jaar, man
Gehuwd


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
aa Burgerlijke Stand
  Invoerdatum in orginele bron: 20 september 2003
Doop aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  431/1259
  Invoerdatum in orginele bron: 29 juni 1800

Toon details Gedeelde Notitie: - Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1800, doopjaar 1800
Dopeling: Isaak
Geboren op 18 juni 1800 in Warga
Gedoopt op 29 juni 1800 in Warga
Zoon van Tjerk Isaaks en Feikjen Brants

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎:
Dopeling : ISAAK
Vader : TJERK ISAAKS
Moeder : FEIKJE BRANDS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. gem. Warga, Wartena en Warstiens, doop 1672-1811
Inventarisnr. : DTB 431
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Huwelijk aa Burgerlijke Stand
Details citaat:  2004/13
  Invoerdatum in orginele bron: 12 juni 1823

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Izaäk Tjerks Boorsma, oud 22 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Izaäks Boorsma en Feykje Brants
Vrouw : Wimkje Tjerks de Jong, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Gerbens de Jong en Baukje Tjallings
Datum : 12 juni 1823, akte nr. 13

Huwelijk aa Burgerlijke Stand
Details citaat:  2004/13
  Invoerdatum in orginele bron: 12 juni 1823

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Izaäk Tjerks Boorsma, oud 22 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Izaäks Boorsma en Feykje Brants
Vrouw : Wimkje Tjerks de Jong, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Gerbens de Jong en Baukje Tjallings
Datum : 12 juni 1823, akte nr. 13

Huwelijk aa Burgerlijke Stand
Details citaat:  2004/13
  Invoerdatum in orginele bron: 12 juni 1823

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Izaäk Tjerks Boorsma, oud 22 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Izaäks Boorsma en Feykje Brants
Vrouw : Wimkje Tjerks de Jong, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjerk Gerbens de Jong en Baukje Tjallings
Datum : 12 juni 1823, akte nr. 13

Overleden Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Sneek, overl. jaar 1818

Overledene : Yzaak Tjerks Boorsma
Overleden op: 10 juni 1818
Wonende te : Warga
Tekst:
man van Hiltje Jans ‎(erft vruchtgebruik)‎; vader van Tjerk, timmerknecht Warga,
Wytske ‎(vrouw van Feitze Jans Hoekstra, arbeider Roordahuizum)‎, Jan, kastelein
Huizum, wijlen Martzen ‎(vrouw van Sjoerd Sytzes Teyema, onderwijzer Harlingen;
moeder van minderjarige Yzaak, Hendrik en Hitje Sjoerds Teyema)‎, wijlen Wytze
‎(man van Antje Jelles, winkeliersche; vader van minderjarige Grietje, Hitje,
Jeltje, Ykke en Trijntje Wytzes Boorsma)‎ en wijlen NN Yzaaks Boorsma ‎(moeder
van Jan, arbeider Roordahuizum en Hitje Feytzes Hoekstra, naaister aldaar)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1928
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 14001
Dagregisternr.: 205

Op microfilm nr. 272 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden aa Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Overlijdensakte Idaarderadeel, 1827
Aangiftedatum 31 oktober 1827, blad nr. 47 ‎(suppl. nr. 3)‎
Izaak Tjerks Boorsma, overleden 31 oktober 1827, 27 jaar, man
Gehuwd


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Tjerk Ysaäks BOORSMA ‎(I29192)‎
Geboorte 14 december 1766 28 31 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 5 februari 1848 ‎(Leeftijd 81)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
-11 maanden
Moeder
 
Feikje Brands VEENSTRA ‎(I29896)‎
Geboorte ongeveer 1766 48 34 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 8 maart 1855 ‎(Leeftijd 89)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 29 mei 1791 -- Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
8 maanden
#1
Zus
Hitje Tjerks BOORSMA ‎(I36589)‎
Geboorte 25 januari 1792 25 26 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 juli 1830 ‎(Leeftijd 38)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Broer
Brand Tjerks BOORSMA ‎(I36590)‎
Geboorte 20 december 1793 27 27 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1893 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#3
Broer
Gabriël Tjerks BOORSMA ‎(I36388)‎
Geboorte 1 mei 1796 29 30 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 26 mei 1886 ‎(Leeftijd 90)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#4
Zus
Taetske Tjerks BOORSMA ‎(I30456)‎
Geboorte 10 augustus 1798 31 32 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 11 september 1858 ‎(Leeftijd 60)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#5
Izaak Tjerks BOORSMA ‎(I28838)‎
Geboorte 18 juni 1800 33 34 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 oktober 1827 ‎(Leeftijd 27)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#6
Broer
Johannes Tjerks BOORSMA ‎(I28755)‎
Geboorte 10 juni 1802 35 36 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1902 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#7
Zus
Trijntje Tjerks BOORSMA ‎(I36592)‎
Geboorte 14 april 1804 37 38 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 30 augustus 1848 ‎(Leeftijd 44)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#8
Broer
Jan Tjerks BOORSMA ‎(I31822)‎
Geboorte 9 april 1807 40 41 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 30 september 1859 ‎(Leeftijd 52)‎ Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Wimke Tjerks de JONG
Izaak Tjerks BOORSMA ‎(I28838)‎
Geboorte 18 juni 1800 33 34 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 oktober 1827 ‎(Leeftijd 27)‎ Idaarderadeel, Friesland, Nederland
18 maanden
Partner
 
Wimke Tjerks de JONG ‎(I24227)‎
Geboorte ongeveer 1802 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1902 ‎(Leeftijd 100)‎

Huwelijk: 12 juni 1823 -- Idaarderadeel, Friesland, Nederland
7 maanden
#1
Zoon
Tjerk Izaaks BOORSMA ‎(I36600)‎
Geboorte ongeveer 1824 23 22 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1924 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#2
Zoon
Wytze Izaaks BOORSMA ‎(I36601)‎
Geboorte ongeveer 1826 25 24 Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1926 ‎(Leeftijd 100)‎