Jacob Keimpes ‎(Onbekend)‎  ‎(I28311)‎
Voorna(a)m(en): Jacob Keimpes

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1682
Overleden: 1762 ‎(Leeftijd 80)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1682
Huwelijk Lamke Mattheus HARINGHOEK - juli 1705 ‎(Leeftijd 23)‎ Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.397 Lengtegraad: E6.0479
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  760/333
  Invoerdatum in orginele bron: 27 juni 1705

Toon details Gedeelde Notitie: - Westdongeradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Ondertrouw op 27 juni 1705 in Nes
Bruidegom: Jacob Keympes
Bruid: Lamke Matheus Haringhoek

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB KEIMPES
Bruid: LAMKE MATTEUS HARINGHOEK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum 1697-1811
Inventarisnr.: DTB 760
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Overleden 1762 ‎(Leeftijd 80)‎


Toon details Bron: Autorisatieboeken

Details citaat:  32/147/380
  Invoerdatum in orginele bron: 30 maart 1762

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: H2

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 30-03-1762

Bijzonderheden:
Jacob en Reitse Uilkes en de bijzitter Humalda en de gezworen clerck Poutsma wegens Hiltie Uilkes die mede erfgenamen geworden zijn van haar overleden grootvader Jacob Keimpes te Nes.
Curator Poulus Popes onder Anjum
Opm. curator scheiding van de boedel van Jacob Keimpes

Kind en medeerfgenaam
Jacob Uilkes
Kind en medeerfgenaam
Reitse Uilkes
Genoemd
Humalda ‎(bijzitter)‎
Genoemd
Poutsma ‎(gezworen klerk)‎
Kind en medeerfgenaam
Hiltie Uilkes
Grootvader en erflater
Jacob Keimpes wonende te Nes
Curator
Poulus Popes wonende te Anjum

Diversen: Plaats kenmerk: onder

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-27, Nedergerecht Oostdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 32, blad 147, aktenummer 380
Gemeente: Oostdongeradeel
Periode: 1685-1788


Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...


Directe familie  (F4765)
Lamke Mattheus HARINGHOEK
1685 - 1758
Keympe Jacobs ‎(Onbekend)‎
1706 - 1806
Albert Jacobs ‎(Onbekend)‎
1708 - 1808
Jan Jacobs ‎(Onbekend)‎
1709 - 1809
Pietertie Jacobs ‎(Onbekend)‎
1712 - 1812
Tryntie Jacobs ‎(Onbekend)‎
1713 - 1813
Aeltie Jacobs ‎(Onbekend)‎
1716 - 1816
Mattyntje Jacobs ‎(Onbekend)‎
1721 - 1821
Auke Jacobs ‎(Onbekend)‎
1727 - 1778


Notities
Huwelijk Westdongeradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Ondertrouw op 27 juni 1705 in Nes
Bruidegom: Jacob Keympes
Bruid: Lamke Matheus Haringhoek

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB KEIMPES
Bruid: LAMKE MATTEUS HARINGHOEK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum 1697-1811
Inventarisnr.: DTB 760
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Westdongeradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Ondertrouw op 27 juni 1705 in Nes
Bruidegom: Jacob Keympes
Bruid: Lamke Matheus Haringhoek

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB KEIMPES
Bruid: LAMKE MATTEUS HARINGHOEK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum 1697-1811
Inventarisnr.: DTB 760
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden Oude inventaris: H2

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 30-03-1762

Bijzonderheden:
Jacob en Reitse Uilkes en de bijzitter Humalda en de gezworen clerck Poutsma wegens Hiltie Uilkes die mede erfgenamen geworden zijn van haar overleden grootvader Jacob Keimpes te Nes.
Curator Poulus Popes onder Anjum
Opm. curator scheiding van de boedel van Jacob Keimpes

Kind en medeerfgenaam
Jacob Uilkes
Kind en medeerfgenaam
Reitse Uilkes
Genoemd
Humalda ‎(bijzitter)‎
Genoemd
Poutsma ‎(gezworen klerk)‎
Kind en medeerfgenaam
Hiltie Uilkes
Grootvader en erflater
Jacob Keimpes wonende te Nes
Curator
Poulus Popes wonende te Anjum

Diversen: Plaats kenmerk: onder

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-27, Nedergerecht Oostdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 32, blad 147, aktenummer 380
Gemeente: Oostdongeradeel
Periode: 1685-1788


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Stemkohier
Details citaat:  3593
  Invoerdatum in orginele bron: 1728

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Westdongeradeel

Bijzonderheden:
Locatie: Nes
Stemnr.: 28
Aantal stemmen: 1

Eigenaar en gebruiker
Jacob Keimpes

Bronvermelding
Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3593
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1728


Bron
Stemkohier
Details citaat:  3593
  Invoerdatum in orginele bron: 1728

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Westdongeradeel

Bijzonderheden:
Locatie: Nes
Stemnr.: 24
Aantal stemmen: 1

Eigenaar
Jkh. Ernst Aylva weduwe
Gebruiker
Jacob Keimpes

Bronvermelding
Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3593
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1728


Bron
Stemkohier
Details citaat:  3593
  Invoerdatum in orginele bron: 1728

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Westdongeradeel

Bijzonderheden:
Locatie: Nes
Stemnr.: 22
Aantal stemmen: 1

Eigenaar en gebruiker
Jacob Keimpes

Bronvermelding
Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3593
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1728


Bron
Stemkohier
Details citaat:  3593
  Invoerdatum in orginele bron: 1728

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1728
Plaats: Westdongeradeel

Bijzonderheden:
Locatie: Nes
Stemnr.: 19
Aantal stemmen: 1

Eigenaar
Juffr. Popma vrouw van ds. Oevering
Gebruiker
Jacob Keimpes

Bronvermelding
Stem- en floreenkohieren 1728, inventarisnummer 3593
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1728


Bron
Volkstellingen
Details citaat:  1628/571
  Invoerdatum in orginele bron: 1744

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Aktedatum: 1744
Plaats: Nes

Bijzonderheden:
Gemeente: Westdongeradeel

Vermeld
Jacob Keimpes

Diversen: Aantal personen: 6 Toegezegd bedrag £ 0:0:0

Bronvermelding
Omschrijvinge van familiën in Friesland ‎("Volkstelling")‎; Oostergo, inventarisnummer 1628, aktenummer 571
Periode: 1744


Bron
Quotisatiekohieren
Details citaat:  5/6483/21/31644v
  Invoerdatum in orginele bron: 1749

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Westdongeradeel

Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Nes
Aantal volwassenen: 5
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 90:19:14

Bewoner
Jacob Keimpes

Diversen: boer

Bronvermelding
Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6483, blad 21, aktenummer 31644v
Periode: 1749

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  760/333
  Invoerdatum in orginele bron: 27 juni 1705

Toon details Gedeelde Notitie: - Westdongeradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Ondertrouw op 27 juni 1705 in Nes
Bruidegom: Jacob Keympes
Bruid: Lamke Matheus Haringhoek

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB KEIMPES
Bruid: LAMKE MATTEUS HARINGHOEK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum 1697-1811
Inventarisnr.: DTB 760
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  760/333
  Invoerdatum in orginele bron: 27 juni 1705

Toon details Gedeelde Notitie: - Westdongeradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Ondertrouw op 27 juni 1705 in Nes
Bruidegom: Jacob Keympes
Bruid: Lamke Matheus Haringhoek

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB KEIMPES
Bruid: LAMKE MATTEUS HARINGHOEK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum 1697-1811
Inventarisnr.: DTB 760
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  760/333
  Invoerdatum in orginele bron: 27 juni 1705

Toon details Gedeelde Notitie: - Westdongeradeel, huwelijken 1705
Vermelding: Ondertrouw op 27 juni 1705 in Nes
Bruidegom: Jacob Keympes
Bruid: Lamke Matheus Haringhoek

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: JAKOB KEIMPES
Bruid: LAMKE MATTEUS HARINGHOEK

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Nes Wierum 1697-1811
Inventarisnr.: DTB 760
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Overleden Autorisatieboeken
Details citaat:  32/147/380
  Invoerdatum in orginele bron: 30 maart 1762

Toon details Gedeelde Notitie: - Oude inventaris: H2

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Aktedatum: 30-03-1762

Bijzonderheden:
Jacob en Reitse Uilkes en de bijzitter Humalda en de gezworen clerck Poutsma wegens Hiltie Uilkes die mede erfgenamen geworden zijn van haar overleden grootvader Jacob Keimpes te Nes.
Curator Poulus Popes onder Anjum
Opm. curator scheiding van de boedel van Jacob Keimpes

Kind en medeerfgenaam
Jacob Uilkes
Kind en medeerfgenaam
Reitse Uilkes
Genoemd
Humalda ‎(bijzitter)‎
Genoemd
Poutsma ‎(gezworen klerk)‎
Kind en medeerfgenaam
Hiltie Uilkes
Grootvader en erflater
Jacob Keimpes wonende te Nes
Curator
Poulus Popes wonende te Anjum

Diversen: Plaats kenmerk: onder

Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-27, Nedergerecht Oostdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 32, blad 147, aktenummer 380
Gemeente: Oostdongeradeel
Periode: 1685-1788


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Verwanten
Gezin met Lamke Mattheus HARINGHOEK
Jacob Keimpes ‎(Onbekend)‎ ‎(I28311)‎
Geboorte geschat 1682
Overleden 1762 ‎(Leeftijd 80)‎
4 jaren
Partner
 
Lamke Mattheus HARINGHOEK ‎(I23720)‎
Doop 27 december 1685 Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1758 ‎(Leeftijd 72)‎

Huwelijk: juli 1705 -- Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
9 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Keympe Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47477)‎
Doop 4 april 1706 Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1806 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#2
Zoon (Geboorte)
Albert Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47478)‎
Doop 1 januari 1708 Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1808 ‎(Leeftijd 100)‎
18 maanden
#3
Zoon (Geboorte)
Jan Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47479)‎
Doop 23 juni 1709 Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1809 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Pietertie Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47480)‎
Doop 24 april 1712 Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1812 ‎(Leeftijd 99)‎
1 jaar
#5
Dochter (Geboorte)
Tryntie Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47481)‎
Doop 7 mei 1713 Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1813 ‎(Leeftijd 99)‎
3 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Aeltie Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47482)‎
Doop 10 april 1716 Nes, Ameland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1816 ‎(Leeftijd 99)‎
5 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Mattyntje Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I47483)‎
Doop 26 januari 1721 Nes, Ameland, Friesland, Nederland
Overleden voor 1821 ‎(Leeftijd 99)‎
6 jaren
#8
Zoon (Geboorte)
Auke Jacobs ‎(Onbekend)‎ ‎(I29306)‎
Doop 15 juni 1727 Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden tussen 1778 en 1788 ‎(Leeftijd 50)‎ Nes, Westdongeradeel, Friesland, Nederland