Lambert Martens BRANDSMA  ‎(I26392)‎
Voorna(a)m(en): Lambert Martens
Achternaam: BRANDSMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 8 maart 1772 Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 23 maart 1842 ‎(Leeftijd 70)‎ Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 8 maart 1772 Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3542 Lengtegraad: E5.9291
Adres:
Brantgum
Nederland

Doop 15 maart 1772 ‎(Leeftijd 7 dagen)‎ Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3542 Lengtegraad: E5.9291
Adres:
Brantgum
Nederland

Overleden 23 maart 1842 ‎(Leeftijd 70)‎ Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3807 Lengtegraad: E5.965
Adres:
Ternaard
Nederland


Toon details Bron: aa Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: BS Overlijden
Soort registratie: Overlijdensakte
Aktedatum: 24-03-1842

Bijzonderheden:
De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.

Overledene
Lammert Martens Brandsma 71 jaar oud, overleden op 23-03-1842

Diversen: weduwnaar

Bronvermelding
Overlijdensregister 1842, archiefnummer 30-40, Burgerlijke Stand Westdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 3008, blad 008
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1842


Toon details Bron: Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Dokkum

Bijzonderheden:
Filmnummer: 57
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

72 jr; gardenier; geboren Brantgum; wednr.; vader van Gatske ‎(vrouw van Pieter Lieuwes v.der Kooy, gardenier Ternaard)‎, Marten, idem, Lieuwe, idem, Hendrik, Elisabeth ‎(vrouw van Jan Klazes Cupery, winkelier)‎, Froukje ‎(vrouw van Symon Oeges Jaarsma, landbouwer)‎ en Hylke Lammerts Brandsma, boerenknecht.

Overledene
Lammert Martens Brandsma overleden op 23-03-1842 , wonende te Ternaard

Bronvermelding
Memories kantoor Dokkum, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 3035, aktenummer 394
Gemeente: Dokkum
Periode: 1842


Laatste wijziging 12 januari 2018 - 12:20:31
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F7063)
Lambert Martens BRANDSMA
1772 - 1842

Directe familie  (F6506)
Saskia Lieuwes ECHTEL
- 1842
Gaatske Lammerts BRANDSMA
1795 - 1848
Marten Lammerts BRANDSMA
1798 - 1864
Lieuwe Lammerts BRANDSMA
1801 - 1895
Hendrik Lammerts BRANDSMA
1804 - 1904
Hendrik Lammerts BRANDSMA
1806 - 1846
Lysbeth Lammerts BRANDSMA
1809 - 1859
Froukje Lammerts BRANDSMA
1813 - 1880
Hylke Lammerts BRANTSMA
1815 - 1892


Notities
Overleden Voorheen gemeente Westdongeradeel

Overleden Bron: BS Overlijden
Soort registratie: Overlijdensakte
Aktedatum: 24-03-1842

Bijzonderheden:
De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.

Overledene
Lammert Martens Brandsma 71 jaar oud, overleden op 23-03-1842

Diversen: weduwnaar

Bronvermelding
Overlijdensregister 1842, archiefnummer 30-40, Burgerlijke Stand Westdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 3008, blad 008
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1842

Overleden Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Dokkum

Bijzonderheden:
Filmnummer: 57
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

72 jr; gardenier; geboren Brantgum; wednr.; vader van Gatske ‎(vrouw van Pieter Lieuwes v.der Kooy, gardenier Ternaard)‎, Marten, idem, Lieuwe, idem, Hendrik, Elisabeth ‎(vrouw van Jan Klazes Cupery, winkelier)‎, Froukje ‎(vrouw van Symon Oeges Jaarsma, landbouwer)‎ en Hylke Lammerts Brandsma, boerenknecht.

Overledene
Lammert Martens Brandsma overleden op 23-03-1842 , wonende te Ternaard

Bronvermelding
Memories kantoor Dokkum, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 3035, aktenummer 394
Gemeente: Dokkum
Periode: 1842


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Familienamen 1811

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Aktedatum: 1811
Plaats: Ternaard

Bijzonderheden:
Kind‎(eren)‎:
Marten 11, Lieuwe 10, Hendrik 5, Gatske 15, Lysbet 12

Ingeschreven
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Bronvermelding
Ternaard, Hantum, Hantumhuizen, Waaksens, Brantgum, Foudgum, Hiaure, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0053
Periode: 1811-1825


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Biense Ypma
Kantoor: Holwerd
Repertoire: 063021

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 19-03-1814
Soort akte: verhuring

Verhuurder
Ids Hessels Bierma wonende te Ferwerd

Diversen:
Ligging vastgoed: Ternaard en Wierum
Bedrag: huur fl. 386 per jaar, voor 7 jaar
bouwland
Huurder
Kornelis Theunis wonende te Ternaard
Huurder
Hidde Taekes Koopmans wonende te Ternaard
Huurder
Douwe Klazes Peima wonende te Ternaard
Huurder
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard
Huurder
Alle Ulbes Postmus wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1813-1815, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 063001, aktenummer 00040
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1813-1815


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Dokkum II
Repertoire: 028011

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 06-12-1815
Soort akte: huurcontract

Verhuurder
Pieter Jans Bakker wonende te Ternaard

Diversen:
Ligging vastgoed: Wierum
Bedrag: jaarhuur fl. 46; voor 7 jaar
bouwland
Huurder
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard
Verhuurder
Renze Posthumus wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1815, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 028007, aktenummer 00349
Gemeente: Dokkum
Periode: 1815


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 28-12-1818
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00003

Verkoper
Jan Ales Pautsma wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Tjetske Jans Boersma
Koper
Luitzen Gerrits Elzinga wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Sibbeltje Lourens van der Gang
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 720
bouwland
Koper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Seeske Lieuwes
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 660
bouwland
Koper
Jan Jans Grasma wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Renske Cornelis

Bronvermelding
Minuut-akten 1818, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129001, aktenummer 00112
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1818


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 27-03-1819
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00051

Verkoper
Hessel Idses Bierma wonende te Holwerd

Diversen: en anderen
Koper
Pieter Gaatzes Koopmans wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Antje Rinderts Hayma
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 691
bouwland
Koper
Bote Nannes Wieukstra wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Siedske Siedzes Visser
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 1935
bouwland
Koper
Pieter Jans Kamstra wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Grietje Jitzes Wouda
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 825
bouwland
Koper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Seeske Lieuwes
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 313
bouwland

Bronvermelding
Minuut-akten 1819, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129002, aktenummer 00033
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1819


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 24-12-1819
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00002

Verkoper voor zich en in kwaliteit
Jan Pieters Schoorstra wonende te Ternaard
Koper
Lammert Martens Brantsma wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Seeske Lieuwes
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 1100
een huizinge, schuur en hornleger
Koper
Rense Posthumus wonende te Ternaard

Diversen:
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 515
bouwland
Koper
Jan Theunis Bosch wonende te Wierum

Diversen: gehuwd met Antje Annes
Ligging vastgoed: Wierum
Bedrag: koopsom fl. 1011
bouwland

Bronvermelding
Minuut-akten 1819, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129002, aktenummer 00219
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1819


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 01-06-1820
Soort akte: koopakte

Verkoper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen: en anderen
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 330
bouwland
Koper
Jan Jans Grasma wonende te Ternaard

Diversen: en anderen

Bronvermelding
Minuut-akten 1820, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129003, aktenummer 00086
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1820


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 24-06-1822
Soort akte: huurcontract

Kerkvoogd en verhuurder in kwaliteit
Douwe Wybes Lelia wonende te Ternaard

Diversen:
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: huursom fl. 32 per jaar
bouwland voor 7 jaar
Kerkvoogd en verhuurder in kwaliteit
Pieter Jans Bakker wonende te Ternaard
Huurder
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1822, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129005, aktenummer 00091
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1822


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Gerhardus Wiebes Posthuma
Kantoor: Dokkum I
Repertoire: 027035

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 18-09-1822
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen: gehuwd met Seeske Lieuwes
Bedrag: kapitaal fl. 600
Schuldeiser
Jan Klaasesz wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1822, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 027015, aktenummer 00174
Gemeente: Dokkum
Periode: 1822


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 09-11-1829
Soort akte: verhuring

Verhuurder in kwaliteit
Ale Wikkes Bouma

Diversen:
Ligging vastgoed: Ternaard
bouwland voor 7 jaar
Huurder
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen: en anderen

Bronvermelding
Minuut-akten 1829, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129012, aktenummer 00129
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1829


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Biense Ypma
Kantoor: Holwerd
Repertoire: 063021

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 18-03-1831
Soort akte: koopakte

Verkoper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen:
Ligging vastgoed: Wierum
Bedrag: koopsom fl. 800
bouwland
Koper
Ype Klazes Sipma wonende te Wierum

Bronvermelding
Minuut-akten 1829-1831, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 063005, aktenummer 00016
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1829-1831


Bron
Kadaster

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Aktedatum: 1832
Plaats: Nes ‎(D)‎

Bijzonderheden:
Minuutplan Nes ‎(D)‎A1
Sectie A
Legger 40

Eigenaar
Lambertus Martens Bransma ‎(voerman)‎ wonende te Ternaard

Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
7 Bouwland 8110 1

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Nes ‎(D)‎, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 8, aktenummer 30957
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1832


Bron
Kadaster

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Kadaster 1832
Soort registratie: Akte Kadaster 1832
Aktedatum: 1832
Plaats: Ternaard

Bijzonderheden:
Minuutplan Ternaard A1
Sectie A
Legger 43

Eigenaar
Lammert Martens Brandsma ‎(landbouwer)‎ wonende te Ternaard

Diversen:
Perceelnr. In gebruik als Oppervlakte m² Klasse Belasting
8 Tuin 1750 2
60 Huis en Erf 900 1 27
145 a Bouland 4250 4
146 b Bouland 3930 4
152 Bouland 3470 4

Bronvermelding
Oorspronkelijk aanwijzende tafel Ternaard, archiefnummer 38, Commissie herziening grondbelasting - Tresoar, inventarisnummer 9, aktenummer 41859
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1832


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 27-03-1834
Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden:
Bijbehorende aktenummers: 00023

Verkoper
mevrouw Siccama van de Harkstede wonende te 's-Hertogenbosch

Diversen:
Ligging vastgoed: Ternaard
een zathe en landen
Verkoper in kwaliteit
Johannes Schik wonende te Leeuwarden
Koper
Lammert Martens Brantsma wonende te Ternaard

Diversen: en anderen

Bronvermelding
Minuut-akten 1834, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129016, aktenummer 00017
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1834


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Jan Klaasesz
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129019

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 05-05-1836
Soort akte: koopakte

Verkoper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen: en anderen
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 662
13/14 in een huizinge en erve
Koper
Theunis Martens Bouta wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1836, aktes 1837, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129018, aktenummer 00039
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1836-1837


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Gerhardus Wiebes Posthuma
Kantoor: Dokkum I
Repertoire: 027035

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 29-06-1836
Soort akte: koopakte

Verkoper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen:
Bedrag: koopsom fl. 950
een huis en schuur c.a.
Koper
Jan Klaasesz wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1835, aktes 1836, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 027026, aktenummer 00072
Gemeente: Dokkum
Periode: 1835-1836


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Harmanus Klaasesz Boekhout
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129056

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 20-11-1837
Soort akte: koopakte

Verkoper
Anne Jans Bosch wonende te Wierum

Diversen:
Ligging vastgoed: Ternaard
Bedrag: koopsom fl. 500
een huizinge
Koper
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1837, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129021, aktenummer 00111
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1837


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Gerhardus Wiebes Posthuma
Kantoor: Dokkum I
Repertoire: 027035

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 22-11-1837
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Lammert Martens Brandsma ‎(voerman)‎ wonende te Ternaard

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 420
Schuldeiser
Jan Klaasesz ‎(gemeente secretaris)‎ wonende te Ternaard

Bronvermelding
Minuut-akten 1837, aktes 1838, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 027027, aktenummer 00124
Gemeente: Dokkum
Periode: 1837-1838


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Harmanus Klaasesz Boekhout
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129056

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 06-06-1839
Soort akte: verkoping

Vermeld
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 39
roerende goederen

Bronvermelding
Minuut-akten 1839, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129023, aktenummer 00070
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1839


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Notaris: Harmanus Klaasesz Boekhout
Kantoor: Ternaard
Repertoire: 129056

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Aktedatum: 06-06-1839
Soort akte: verkoping

Vermeld
Lammert Martens Brandsma wonende te Ternaard

Diversen:
Bedrag: opbrengst fl. 80
roerende goederen

Bronvermelding
Minuut-akten 1839, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 129023, aktenummer 00069
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1839

Overleden aa Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: BS Overlijden
Soort registratie: Overlijdensakte
Aktedatum: 24-03-1842

Bijzonderheden:
De bron van de akte is een folio of blad in het register. Op een blad staan aktes aan de voorzijde en aan de achterzijde. Mogelijk staat de akte die u zoekt op de achterzijde van het rechter blad. Gebruik hiervoor de toets “Volgende” rechts boven in het scherm.

Overledene
Lammert Martens Brandsma 71 jaar oud, overleden op 23-03-1842

Diversen: weduwnaar

Bronvermelding
Overlijdensregister 1842, archiefnummer 30-40, Burgerlijke Stand Westdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 3008, blad 008
Gemeente: Westdongeradeel
Periode: 1842

Overleden Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie
Plaats: Dokkum

Bijzonderheden:
Filmnummer: 57
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

72 jr; gardenier; geboren Brantgum; wednr.; vader van Gatske ‎(vrouw van Pieter Lieuwes v.der Kooy, gardenier Ternaard)‎, Marten, idem, Lieuwe, idem, Hendrik, Elisabeth ‎(vrouw van Jan Klazes Cupery, winkelier)‎, Froukje ‎(vrouw van Symon Oeges Jaarsma, landbouwer)‎ en Hylke Lammerts Brandsma, boerenknecht.

Overledene
Lammert Martens Brandsma overleden op 23-03-1842 , wonende te Ternaard

Bronvermelding
Memories kantoor Dokkum, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 3035, aktenummer 394
Gemeente: Dokkum
Periode: 1842


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders

Huwelijk: 27 oktober 1765 -- Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
6 jaren
#1
Lambert Martens BRANDSMA ‎(I26392)‎
Geboorte 8 maart 1772 Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 23 maart 1842 ‎(Leeftijd 70)‎ Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Gezin met Saskia Lieuwes ECHTEL
Lambert Martens BRANDSMA ‎(I26392)‎
Geboorte 8 maart 1772 Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 23 maart 1842 ‎(Leeftijd 70)‎ Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Partner
Saskia Lieuwes ECHTEL ‎(I26515)‎
Overleden voor 1842
#1
Dochter
Gaatske Lammerts BRANDSMA ‎(I35895)‎
Geboorte 22 oktober 1795 23 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 september 1848 ‎(Leeftijd 52)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#2
Zoon
Marten Lammerts BRANDSMA ‎(I26300)‎
Geboorte 8 september 1798 26 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 26 december 1864 ‎(Leeftijd 66)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#3
Zoon
Lieuwe Lammerts BRANDSMA ‎(I34698)‎
Geboorte 22 februari 1801 28 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 27 februari 1895 ‎(Leeftijd 94)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#4
Zoon
Hendrik Lammerts BRANDSMA ‎(I27237)‎
Geboorte 24 januari 1804 31 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1904 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#5
Zoon
Hendrik Lammerts BRANDSMA ‎(I24117)‎
Geboorte 26 maart 1806 34 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 20 oktober 1846 ‎(Leeftijd 40)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#6
Dochter
Lysbeth Lammerts BRANDSMA ‎(I30688)‎
Geboorte 7 oktober 1809 37 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 22 november 1859 ‎(Leeftijd 50)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#7
Dochter
Froukje Lammerts BRANDSMA ‎(I27500)‎
Geboorte 21 juni 1813 41 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 9 augustus 1880 ‎(Leeftijd 67)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#8
Zoon
Hylke Lammerts BRANTSMA ‎(I31432)‎
Geboorte 23 september 1815 43 Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 9 april 1892 ‎(Leeftijd 76)‎ Westdongeradeel, Friesland, Nederland