Barteld Rienks de BOER  ‎(I25603)‎
Voorna(a)m(en): Barteld Rienks
Voorvoegsel achternaam: de
Achternaam: BOER

Geslacht: ManMan
      

Doop: 17 juli 1768 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 6 januari 1865 ‎(Leeftijd 96)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Doop 17 juli 1768 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.176 Lengtegraad: E6.06
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Doopboek Herv. gem. Oostermeer en Eestrum

Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 17-07-1768
Plaats: Oostermeer, Eestrum

Dopeling
Barel
Vader
Rienk Warners
Moeder
Geeske Jans

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 714, aktenummer 2804
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1640-1811


Huwelijk Baukjen Jans SYTSEMA - 3 augustus 1794 ‎(Leeftijd 26)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.146 Lengtegraad: E6.103
Adres:

Rottevalle
Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
attestatie verleend, bruidegom woonachtig te Rottevalle

Bruidegom
Barteld Rienks wonende te Oostermeer
Bruid
Baukje Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 715, aktenummer 630
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1670-1811


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Bartelt Rienks wonende te Witveen
Bruid
Baukjen Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 630, aktenummer 137
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1811


Beroep 1844 ‎(Leeftijd 75)‎ landbouwer

LIVD: Woonplaats 1844 ‎(Leeftijd 75)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.146 Lengtegraad: E6.103
Adres:

Rottevalle
Nederland

Overleden 6 januari 1865 ‎(Leeftijd 96)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.146 Lengtegraad: E6.103
Adres:

Rottevalle
Nederland

Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F7527)
(Geboorte) Barteld Rienks de BOER
1768 - 1865

Directe familie  (F4771)
Baukjen Jans SYTSEMA
1769 - 1840
Sjoerdje Barelds de BOER
1795 - 1885
Rienk Barelds de BOER
1796 - 1841
Geeske Barelds de BOER
1798 - 1885
Jan Barelds de BOER
1801 - 1875
Hiltje Barelds de BOER
1807 -
Geeuwke Barelds de BOER
1809 - 1844


Notities

Gedeelde Notitie
Was getuige bij het huwelijk van zijn kleinzoon Bareld de Boer ‎(*5/4/1840)‎

Wordt op 22 september 1808 in de dorpskerk met drie andere ingezetene van Rottevalle gekozen om de overdracht te regelen van de Compagnie der Vaarten en Verlaten. Hij is Gecommitteerde van 1814-1816 in 1823-24 , 1827-28 en in 1839-40

Hij wordt in Achtkarspelen voor het eerst vermeld in 1793. Hij koopt dan 1 1/2 lopenstal land in de Rottevalle van Grietje Tobias en Berent Wybes voor 40-20-0

Hij wordt verder vermeld in proclamatieboek Achterkarspelen vanaf 1792 tot ca 1800: Inv. 103 fol. 259; Inv 104 fol. 230 + 382; Inv 105 fol. 100 + 122 + 427 + 534 en 535; Inv 107 fol. 319 en Inv. 108 fol. 277

Doop Doopboek Herv. gem. Oostermeer en Eestrum

Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 17-07-1768
Plaats: Oostermeer, Eestrum

Dopeling
Barel
Vader
Rienk Warners
Moeder
Geeske Jans

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 714, aktenummer 2804
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1640-1811

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
attestatie verleend, bruidegom woonachtig te Rottevalle

Bruidegom
Barteld Rienks wonende te Oostermeer
Bruid
Baukje Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 715, aktenummer 630
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1670-1811

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Bartelt Rienks wonende te Witveen
Bruid
Baukjen Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 630, aktenummer 137
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1811

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
attestatie verleend, bruidegom woonachtig te Rottevalle

Bruidegom
Barteld Rienks wonende te Oostermeer
Bruid
Baukje Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 715, aktenummer 630
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1670-1811

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Bartelt Rienks wonende te Witveen
Bruid
Baukjen Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 630, aktenummer 137
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1811


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Nedergerechten

Toon details Gedeelde Notitie: - Informatieboek 239

Bron: Tietjerksteradeel informatieboeken
Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel informatieboeken
Datum: 10-11-1790

Bijzonderheden:
Hendrik Jans, huisman op 't Witveen onder Oostermeer, oud 60 jaar, doopsgezind, verklaart dat er gisteren "een jonge", zich noemende Cornelis en zich ophoudende te Rottevalle, bij hem is komen bedelen, zoals hij wel eerder heeft gedaan; kort daarop kwamen Barelt Rienks, zoon van Rienk Warners, en "desselfs" arbeider Sjoerd Jans met de jongen bij aangever; ze hadden namelijk gezien dat Cornelis linnen van de bleek had gestolen; de dorprechter en de extra-ordinaris adsistent hebben hem in bewaring genomen
- verklaring van Barelt Rienks, vrijgezel, oud 22 jaar, wonende bij zijn moeder Geeske Jans wed. Rienk Warners, op het Witveen onder Oostermeer ‎(w.g. Bartelt Rienks)‎
- idem van Sjoerd Jans, 19 jaar, arbeider, wonende op 't Witveen, "arbeidende" bij Geeske Jans
- verklaring van de gedetineerde Cornelis Cornelis, zich ophoudende op de Heidburen te Rottevalle; weet zijn leeftijd niet, zegt dat hij gestolen heeft op aandringen van zekere Miente, zich mede ophoudende op de Heidburen ‎(tekent met x)‎

Vermeld
Bartelt Rienks
Vermeld
Hendrik Jans
Vermeld
Cornelis Cornelis
Vermeld
Rienk Warners
Vermeld
Geeske Jans
Vermeld
Sjoerd Jans
Vermeld
Barelt Rienks

Bronvermelding
Informatieboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0004, pagina 239, aktenummer 83
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1781-1796


Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 17-11-1803
Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden:
Op 17 november 1803 belijdenis

Man:
Barteld Rienks
Vrouw:
Baukjen Jans

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 631, aktenummer 845
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1850


Bron
Lidmatenboeken
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Lidmaat_PetrusBrouwerTernaard.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 17-11-1803
Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden:
Op 17 november 1803 belijdenis

Man:
Barteld Rienks
Vrouw:
Baukjen Jans

Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 631, aktenummer 1233
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1850


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1810

Notaris: Jan Romein
Kantoor: Buitenpost I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 07-05-1810
Soort akte: borgstelling

Bijzonderheden:
Akte is niet aanwezig

Borg
Auke Jans wonende te Rottevalle
Borg
Barrolt Rienks wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Minuut-akten 1810, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 024001, aktenummer 00017
Gemeente: Achtkarspelen
Periode: 1810


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1810

Notaris: Jan Romein
Kantoor: Buitenpost I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 07-05-1810
Soort akte: afstand

Vermeld
Martje Fokkes wonende te Rottevalle

Diversen: gehuwd met Jacobus Alderts Wynja
Vermeld
Barrolt Rienks wonende te Rottevalle
Vermeld
Jan Hendriks Bakker wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Minuut-akten 1810, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 024001, aktenummer 00018
Gemeente: Achtkarspelen
Periode: 1810


Bron
Familienamen 1811

Toon details Gedeelde Notitie: - Oudega, Nijega, Opeinde, Rottevalle

Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Oudega

Bijzonderheden:
Kind‎(eren)‎:
Sjoerdtje 16, Rienk 15, Geeske 13, Jan 10, Hiltje 4, ke 2 Vgl. Helder J.J. Posthuma W.W.

Ingeschreven
Barelt Rienks de Boer wonende te Rottevalle

Diversen: nr. 45

Bronvermelding
Oudega, Nijega, Opeinde, Rottevalle, archiefnummer 29, Register van familienamen - Tresoar, inventarisnummer 0016
Periode: 1811-1825


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1811

Notaris: Jan Romein
Kantoor: Buitenpost I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 15-03-1811
Soort akte: koopakte

Verkoper
Jan Minnema de With wonende te Buitenpost

Diversen:
Ligging vastgoed: Rottevalle
Bedrag: koopsom fl. 770
bouwland
Koper
Barrolt Rienks wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Minuut-akten 1811, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 024002, aktenummer 00037
Gemeente: Achtkarspelen
Periode: 1811


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1811

Notaris: Gerrit Wilhelmij
Kantoor: Bergum I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 30-05-1811
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Wytze Lammerts wonende te Rottevalle

Diversen:
Bedrag: kapitaal fl. 400
Schuldeiser in kwaliteit
Bareld Rienks wonende te Rottevalle

Diversen: en anderen
Borg
Johannes Rienks wonende te Oostermeer

Bronvermelding
Minuut-akten 1811, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 012004, aktenummer 00095
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1811


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1813

Notaris: Gerrit Wilhelmij
Kantoor: Bergum I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 17-05-1813
Soort akte: obligatie

Schuldenaar
Tjerk Liebbes Bouma wonende te Oostermeer

Diversen:
Bedrag: kapitaal fr. 2100
Schuldenaar
Foppe Liebbes Bouma wonende te Oostermeer
Schuldeiser
Gauke Jans Sytzema wonende te Rottevalle
Schuldeiser
Bareld Rienks de Boer wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 012006, aktenummer 00129
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1813


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1813

Notaris: Fedde Tjeerds Posthumus
Kantoor: Beetsterzwaag II

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 18-06-1813
Soort akte: verkoping

Verkoper
Bareld Rienks de Boer wonende te Rottevalle

Diversen:
Bedrag: opbrengst fr. 659
Verkoper
Eedsge Ymmes van der Veen wonende te Rottevalle
Verkoper
Wybren Wobbes van der Veen wonende te Rottevalle
Verkoper
Jan Hendriks Bakker wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Minuut-akten 1813, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 010005, aktenummer 00407
Gemeente: Opsterland
Periode: 1813


Bron
Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - Minuut-akten 1814

Notaris: Jan Romein
Kantoor: Buitenpost I

Bron: Notarieel archief
Soort registratie: Akte Notarieel archief
Datum: 17-05-1814
Soort akte: koopakte

Verkoper
Roel Fokkes Fokkinga wonende te Harkema Opeinde

Diversen:
Ligging vastgoed: Oostermeer
Bedrag: koopsom fl. 140
grasland
Koper
Barolt Rienks de Boer wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Minuut-akten 1814, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 024005, aktenummer 00096
Gemeente: Achtkarspelen
Periode: 1814

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Doopboek Herv. gem. Oostermeer en Eestrum

Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 17-07-1768
Plaats: Oostermeer, Eestrum

Dopeling
Barel
Vader
Rienk Warners
Moeder
Geeske Jans

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 714, aktenummer 2804
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1640-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
attestatie verleend, bruidegom woonachtig te Rottevalle

Bruidegom
Barteld Rienks wonende te Oostermeer
Bruid
Baukje Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 715, aktenummer 630
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1670-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Bartelt Rienks wonende te Witveen
Bruid
Baukjen Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 630, aktenummer 137
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
attestatie verleend, bruidegom woonachtig te Rottevalle

Bruidegom
Barteld Rienks wonende te Oostermeer
Bruid
Baukje Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 715, aktenummer 630
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1670-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Bartelt Rienks wonende te Witveen
Bruid
Baukjen Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 630, aktenummer 137
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: derde proclamatie

Bijzonderheden:
attestatie verleend, bruidegom woonachtig te Rottevalle

Bruidegom
Barteld Rienks wonende te Oostermeer
Bruid
Baukje Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 715, aktenummer 630
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1670-1811

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 03-08-1794
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom
Bartelt Rienks wonende te Witveen
Bruid
Baukjen Jans wonende te Rottevalle

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 630, aktenummer 137
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1724-1811


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
#1
(Geboorte)
Barteld Rienks de BOER ‎(I25603)‎
Doop 17 juli 1768 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 6 januari 1865 ‎(Leeftijd 96)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Gezin met Baukjen Jans SYTSEMA
Barteld Rienks de BOER ‎(I25603)‎
Doop 17 juli 1768 Oostermeer, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 6 januari 1865 ‎(Leeftijd 96)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
15 maanden
Partner
 
Baukjen Jans SYTSEMA ‎(I28204)‎
Geboorte 9 oktober 1769 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 12 mei 1840 ‎(Leeftijd 70)‎ Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland

Huwelijk: 3 augustus 1794 -- Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
15 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Sjoerdje Barelds de BOER ‎(I28715)‎
Geboorte 9 november 1795 27 26 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 13 december 1885 ‎(Leeftijd 90)‎ Lutjegast, Grootegast, Groningen, Nederland
1 jaar
#2
Zoon (Geboorte)
Rienk Barelds de BOER ‎(I33932)‎
Geboorte 8 november 1796 28 27 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 31 maart 1841 ‎(Leeftijd 44)‎ Smallingerland, Friesland, Nederland
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Geeske Barelds de BOER ‎(I31100)‎
Geboorte 10 november 1798 30 29 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 23 maart 1885 ‎(Leeftijd 86)‎ Smallingerland, Friesland, Nederland
2 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Jan Barelds de BOER ‎(I29496)‎
Geboorte 23 maart 1801 32 31 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1875 ‎(Leeftijd 73)‎
6 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Hiltje Barelds de BOER ‎(I25084)‎
Geboorte 16 april 1807 38 37 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden Ja
3 jaren
#6
Zoon (Geboorte)
Geeuwke Barelds de BOER ‎(I34337)‎
Geboorte 11 oktober 1809 41 40 Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland
Overleden 11 april 1844 ‎(Leeftijd 34)‎ Eestrum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland