Jacob Jarichs van der LEIJ  ‎(I24494)‎
Voorna(a)m(en): Jacob Jarichs
Voorvoegsel achternaam: van der
Achternaam: LEIJ

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: geschat 1702 23
Overleden: voor 1802 ‎(Leeftijd 100)‎
Persoonlijke feiten en details
Geboorte geschat 1702 23
Huwelijk Aeltie Andries REINALDA - 13 december 1727 ‎(Leeftijd 25)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.175 Lengtegraad: E5.419
Adres:
Harlingen
Nederland


Toon details Bron: aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  318/17
  Invoerdatum in orginele bron: 13 december 1727

Toon details Gedeelde Notitie: - Harlingen, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1727
Man : Jacob Jarigs van der Ley afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aeltie Andrys afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JARICHS en AALTJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732
Inventarisnr.: DTB 318
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Overleden voor 1802 ‎(Leeftijd 100)‎
Laatste wijziging 22 februari 2018 - 20:57:05
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F9545)
Jarig Jacobs van der LEIJ
1679 - 1735
Auckje Pyters ‎(Onbekend)‎
1792 - 1706
Jacob Jarichs van der LEIJ
1702 - 1802

Stiefouders familie  (F10588)
Jarig Jacobs van der LEIJ
1679 - 1735
Attie Theunisdr HESLINGA
1680 - 1719
Theunis Jarigs van der LEIJ
1707 - 1771
Adriaantje Jarigs van der LEIJ
1715 - 1788

Stiefouders familie  (F10589)
Jarig Jacobs van der LEIJ
1679 - 1735
Romckien Annes HUIDEKOPER
1675 - 1754
Anne Jarigs van der LEIJ
1723 - 1778
Bente Jarigs van der LEIJ
1725 - 1777

Directe familie  (F9520)
Aeltie Andries REINALDA
1706 - 1776
Simon Jacobs van der LEIJ
1732 - 1804
Jarig Jacobs van der LEIJ
1735 - 1803
Trijntje Jacobs van der LEIJ
1744 - 1808
Aukje Jacobs van der LEIJ
1730 - 1830


Notities

Gedeelde Notitie
­http­://­www­.­simonwierstra­.­nl­/­Leij­.­htm­:

Hij was winkelier en koopman te Harlingen.

Jacob was doopsgezind, maar geen lidmaat, hij is niet als volwassene gedoopt.

In het lidmatenboek van de Gecomb.D.G. Harlingen ‎(1673-1837)‎ genoemd als vader van Simon Jacobs bij diens doop op 28-1-1768.

In 1728 voor een derde eigenaar van stem 1 Sexbierum en eigenaar van Lollum stem 3.

Authorisatieboek Harlingen:Jacob Jarigs van der Ley op 16-6-1732 als curator en op 15-2-1734 als procureur.

HCL proclamatieboek 250-28 d.d.april 1739: hij koopt met zijn vrouw op de Wortelhaven te Leeuwarden.

Q1749: Jacob J. van der Ley, winkelier, 6+1.

Jacob trouwt gerecht Harlingen op 13-12-1727 met Aaltje Andries Reinalda, geboren te Harlingen in 1706, overleden Harlingen 1776 ‎(lidmatenboek)‎, dochter van Andries Symons en Tryntje Wytses Wassenaar.Aaltje werd lid van de Gecombineerde D.G.Harlingen, als volwassene gedoopt 26-1-1770.

Huwelijk Harlingen, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1727
Man : Jacob Jarigs van der Ley afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aeltie Andrys afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JARICHS en AALTJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732
Inventarisnr.: DTB 318
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Harlingen, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1727
Man : Jacob Jarigs van der Ley afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aeltie Andrys afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JARICHS en AALTJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732
Inventarisnr.: DTB 318
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Harlingen, huwelijken 1743
Vermelding: Ondertrouw op 1 juni 1743
Man : Zent Ypes afkomstig van Harlingen
Vrouw : Janke Jans afkomstig van Harlingen
Opmerking : de bruid wordt gecompareerd door haar neef Jacob Jarigs van der Ley

Gestandaardiseerde namen: SINT IEPES en JANKE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Harlingen 1690-1752
Inventarisnr.: DTB 307
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Stemkohier 1728 Lollum (Wonseradeel)

Stem nr. 3, aantal stemmen: 1


Zakelijk gerechtigden:

Jacob ‎(JAKOB)‎ Jarigs ‎(JARICHS)‎ van der Ley ‎(LEI)‎, eigenaar

Feye ‎(FEIE)‎ Pyters ‎(PIETERS)‎, gebruiker


Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van

Friesland ‎(Leeuwarden 1730)‎. Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3624


Bron
Stemkohier

Toon details Gedeelde Notitie: - Stemkohier 1728 Sexbierum (Barradeel)

Stem nr. 1, aantal stemmen: 1


Zakelijk gerechtigden:

Janke Symons ‎(SIEMENS)‎, eigenaar voor 1/3

Opm. Curator: haar broer Jan Symons

Jacob ‎(JAKOB)‎ Jarigs ‎(JARICHS)‎ van der Ley ‎(LEI)‎, eigenaar

voor 1/3

Jan Symons ‎(SIEMENS)‎, eigenaar, voor 1/3

Gerryt ‎(GERRIT)‎ Jansen ‎(JANS)‎, gebruiker


Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van

Friesland ‎(Leeuwarden 1730)‎. Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3210

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  318/17
  Invoerdatum in orginele bron: 13 december 1727

Toon details Gedeelde Notitie: - Harlingen, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1727
Man : Jacob Jarigs van der Ley afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aeltie Andrys afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JARICHS en AALTJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732
Inventarisnr.: DTB 318
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  318/17
  Invoerdatum in orginele bron: 13 december 1727

Toon details Gedeelde Notitie: - Harlingen, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1727
Man : Jacob Jarigs van der Ley afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aeltie Andrys afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JARICHS en AALTJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732
Inventarisnr.: DTB 318
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  318/17
  Invoerdatum in orginele bron: 13 december 1727

Toon details Gedeelde Notitie: - Harlingen, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1727
Man : Jacob Jarigs van der Ley afkomstig van Harlingen
Vrouw : Aeltie Andrys afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JARICHS en AALTJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732
Inventarisnr.: DTB 318
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Jarig Jacobs van der LEIJ ‎(I32619)‎
Geboorte ongeveer 1679 34 31 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1735 ‎(Leeftijd 56)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
113 jaren
Moeder
 
Auckje Pyters ‎(Onbekend)‎ ‎(I38947)‎
Geboorte geschat 1792 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1706 ‎(Leeftijd )‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland

Huwelijk: 24 december 1700 -- Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
1 jaar
#1
Jacob Jarichs van der LEIJ ‎(I24494)‎
Geboorte geschat 1702 23
Overleden voor 1802 ‎(Leeftijd 100)‎
Vaders gezin met Attie Theunisdr HESLINGA
Vader
Jarig Jacobs van der LEIJ ‎(I32619)‎
Geboorte ongeveer 1679 34 31 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1735 ‎(Leeftijd 56)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
1 jaar
Stiefmoeder
 
Attie Theunisdr HESLINGA ‎(I38948)‎
Geboorte geschat 1680 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden voor 1719 ‎(Leeftijd 39)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland

Huwelijk: 18 september 1706 -- Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
3 maanden
#1
Halfbroer
Theunis Jarigs van der LEIJ ‎(I38949)‎
Geboorte ongeveer 1707 28 27
Overleden ongeveer 1771 ‎(Leeftijd 64)‎
8 jaren
#2
Halfzuster
Adriaantje Jarigs van der LEIJ ‎(I38950)‎
Geboorte 1715 36 35
Overleden 9 juli 1788 ‎(Leeftijd 73)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Vaders gezin met Romckien Annes HUIDEKOPER
Vader
Jarig Jacobs van der LEIJ ‎(I32619)‎
Geboorte ongeveer 1679 34 31 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden ongeveer 1735 ‎(Leeftijd 56)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
-4 jaren
Stiefmoeder
 
Romckien Annes HUIDEKOPER ‎(I38951)‎
Geboorte geschat 1675
Overleden november 1754 ‎(Leeftijd 79)‎

Huwelijk: 25 maart 1719 -- Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
4 jaren
#1
Halfbroer
Anne Jarigs van der LEIJ ‎(I38952)‎
Geboorte 6 mei 1723 44 48
Overleden 8 juli 1778 ‎(Leeftijd 55)‎ Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Nederland
20 maanden
#2
Halfbroer
Bente Jarigs van der LEIJ ‎(I38953)‎
Geboorte geschat 1725 46 50
Overleden na 1777 ‎(Leeftijd 52)‎
Gezin met Aeltie Andries REINALDA
Jacob Jarichs van der LEIJ ‎(I24494)‎
Geboorte geschat 1702 23
Overleden voor 1802 ‎(Leeftijd 100)‎
4 jaren
Partner
 
Aeltie Andries REINALDA ‎(I33273)‎
Geboorte 1706 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 1776 ‎(Leeftijd 70)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland

Huwelijk: 13 december 1727 -- Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
4 jaren
#1
Zoon
Simon Jacobs van der LEIJ ‎(I38933)‎
Geboorte 1732 30 26
Overleden 30 mei 1804 ‎(Leeftijd 72)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
3 jaren
#2
Zoon
Jarig Jacobs van der LEIJ ‎(I9339)‎
Geboorte ongeveer 1735 33 29 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
Overleden 14 april 1803 ‎(Leeftijd 68)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
9 jaren
#3
Dochter
Trijntje Jacobs van der LEIJ ‎(I38941)‎
Geboorte ongeveer 1744 42 38
Overleden 9 februari 1808 ‎(Leeftijd 64)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
-14 jaren
#4
Dochter
Aukje Jacobs van der LEIJ ‎(I38943)‎
Geboorte ongeveer 1730 28 24
Overleden voor 1830 ‎(Leeftijd 100)‎