Lambartus Hylarides van HOUWERDA  ‎(I24391)‎
Voorna(a)m(en): Lambartus Hylarides
Voorvoegsel achternaam: van
Achternaam: HOUWERDA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: ongeveer 1677 33 52
Overleden: 8 november 1721 ‎(Leeftijd 44)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte ongeveer 1677 33 52


Toon details Bron: Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen
Details citaat:  Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

Huwelijk Cornelia Wellens ‎(Onbekend)‎ - ongeveer augustus 1703 ‎(Leeftijd 26)‎ Tzum, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.159 Lengtegraad: E5.563
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  247/378
  Invoerdatum in orginele bron: 17 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-08-1703
Soort akte: ondertrouw

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 247, aktenummer 378
Gemeente: Franeker
Periode: 1700-1720


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  262/927
  Invoerdatum in orginele bron: 26 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 26-08-1703
Soort akte: attestatie afgegeven

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 262, aktenummer 927
Gemeente: Franeker
Periode: 1683-1732


Beroep Inspector Burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Campster weeshuis
Beroep 14 september 1706 ‎(Leeftijd 29)‎ assistent van de academie Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland

Beroep 16 april 1709 ‎(Leeftijd 32)‎ burger vaandrig Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland

Overleden 8 november 1721 ‎(Leeftijd 44)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen
Details citaat:  Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

Toon details Gedeelde Notitie: - A 45. [Register 1993: no. 113; t.h.v. pilaar 14]
In het koor.
Buitenrandschrift:
An‎(n)‎o 1688 den 6 October is overleden AGGE ANDRIS, out int 73 jaer en is hier begraven.
Binnenrandschrift:
A‎(nn)‎o 1679 den 10 December is overleden TEETSKE HANSES, gewesene Huisfrou van AGGE ANDRIS, out 64 jaren, hier begraven.
Binnenschrift:
A‎(nn)‎o 1739 den 16 Febr. is in den Heere gerust de .....LAMBERTUS VAN HOUWERDA, oud sijnde 54 jaeren ende leit alhier begraven.
1772, den 10 7ber ‎(September)‎ is in den Heere gerust de Eerbare IJBELTJE L. VAN HOUWERDA, oud 67 jaeren, 16 dagen en leit alhier begraven.
Een ronde uitgehouwen plaats met twee geschonden wapens en andere figuren. Daaronder:
Den 8sten 9ber ‎(November)‎ 1721 is in den Heere gerustden eersaemen en deugdrijken LAMBERTUS HILARIDES VAN HOUWERDA, in leeven Inspector Burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Campster weeshuis alhier, oudt int 45 jaer, leit alhier begraven.
A‎(nn)‎o 1740 den21 Augusti is in den Heere gerust de Eerbaere ANNA VAN HOUWERDA, Huisvrouw van Ds. STRIJK, oud zijnde 31 jaeren ende leit alhier begraven.
Do. Strijk is zeker dezelfde als Antonius Strik, of Strick, Johanneszoon, geboren te Enschede in 1692, predikant van 1716-1733 te Edens en Spannum en van 1733-1741 te Tzummarum, overleden 22 Maart 1756.


Toon details Bron: Verzameling Hessel de Walle

Details citaat:  0001/1865

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Franeker
Soort akte: Inscriptie

Bijzonderheden:
Ano 1688 den 6 october is overleden Agge Andries out int 73 iaer en is hier begraven

Ano 1679 den 10 december is overleden Teetske Hanses gewesene huisfrou van Agge Andris out 64 iaren hier begraven

Ao 1739 den 16 febr is in den heere gerust de eerbaere Cornelia Wellens wedu wylen de ... Lambertus van Houwerda oud synde 54 iaeren ende leit alhier begraven

1772 den 10 7ber is in den heere gerust de eerbaare Ybeltie L: van Houwerda oud 67 iaaren 16 dagen en leit alhier begraven

Den 8 sten 9ber 1721 is in den heere gerust den eersaemen en deugdryken Lambertus Hilarides van Howerda in leeven inspector burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Chamrster weeshuis alhier oudt int 45 iaar leit alhier begraven

Ao 1740 den 21 augusti is in den heere gerust de eerbaere Anna van Houwerda huisvrouw van do A: Stryk oud synde 31 iaeren ende leit alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

Genoemd
Antonius Johannes Strik 64 jaar oud, overleden op 22-03-1756

Diversen: dominee Religie: N.H.
Gehuwd met: Anna Lammerts van Houwerda
Genoemd
Cornelia Cornelis Wellens 54 jaar oud, overleden op 16-02-1739

Diversen: verm
Kind van: Cornelis Wellens en Ienskje Ages Bruinia
Gehuwd met: 1703 Lammert Hielkes van Houwerda
Genoemd
Lammert Hielkes van Houwerda 44 jaar oud, overleden op 08-11-1721

Diversen:
Gehuwd met: Cornelia Cornelis Wellens
Genoemd
Age Andries Bruinia 72 jaar oud, overleden op 06-10-1688

Diversen: Religie: N.H.
Gehuwd met: Taetske Hanses Walpert
Genoemd
Anna Lammerts van Houwerda 31 jaar oud, overleden op 21-08-1740

Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Lammert Houwerda en Cornelia Wellens
Gehuwd met: Antonius Johannes Strik
Genoemd
Iebeltje Lammerts van Houwerda 67 jaar oud, geboren op 25-08-1705 , overleden op 10-09-1772

Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Lammert Houwerda en Cornelia Wellens
Genoemd
Taetske Hanses Walpert 64 jaar oud, overleden op 10-12-1679

Diversen: Religie: N.H.
Gehuwd met: Age Andries Bruinia

Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 1865
Periode: 1341-1901


Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:28
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F8255)
Hylke Pyters HOUWERDA
1644 - 1695
Ibeltje Tjepkes ABBEMA
1625 - 1694
Tjepke Hielkes ABBEMA
1670 - 1748
Jancke HYLARIUS OOSTERDIJKEN
1673 - 1714
Petrus HYLARIDES
1675 - 1775
(Geboorte) Lambartus Hylarides van HOUWERDA
1677 - 1721
Johannes HYLARIUS OOSTERDYK
1683 - 1783
Hylke HILARIDES
1679 - 1779

Stiefouders familie  (F8243)
Lammert Poppes SALVERDA
1622 - 1668
Ibeltje Tjepkes ABBEMA
1625 - 1694
Ittje Lamerts SALVERDA
1663 - 1747
Antje Lammerts SALVERDA
1666 - 1734

Directe familie  (F6922)
Cornelia Wellens ‎(Onbekend)‎
1685 - 1739
Inske Lambartus van HOUWERDA
1704 - 1804
Ybeltje Lambartus van HOUWERDA
1705 - 1772
Cornelis Lambartus van HOUWERDA
1706 - 1733
Anna Lambartus van HOUWERDA
1709 - 1740
Taetske Lambartus van HOUWERDA
1716 - 1783
Ynske Lambartus van HOUWERDA
1718 - 1818


Notities
Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-08-1703
Soort akte: ondertrouw

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 247, aktenummer 378
Gemeente: Franeker
Periode: 1700-1720

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 26-08-1703
Soort akte: attestatie afgegeven

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 262, aktenummer 927
Gemeente: Franeker
Periode: 1683-1732

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-08-1703
Soort akte: ondertrouw

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 247, aktenummer 378
Gemeente: Franeker
Periode: 1700-1720

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 26-08-1703
Soort akte: attestatie afgegeven

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 262, aktenummer 927
Gemeente: Franeker
Periode: 1683-1732

Overleden A 45. ‎[Register 1993: no. 113; t.h.v. pilaar 14]‎
In het koor.
Buitenrandschrift:
An‎(n)‎o 1688 den 6 October is overleden AGGE ANDRIS, out int 73 jaer en is hier begraven.
Binnenrandschrift:
A‎(nn)‎o 1679 den 10 December is overleden TEETSKE HANSES, gewesene Huisfrou van AGGE ANDRIS, out 64 jaren, hier begraven.
Binnenschrift:
A‎(nn)‎o 1739 den 16 Febr. is in den Heere gerust de .....LAMBERTUS VAN HOUWERDA, oud sijnde 54 jaeren ende leit alhier begraven.
1772, den 10 7ber ‎(September)‎ is in den Heere gerust de Eerbare IJBELTJE L. VAN HOUWERDA, oud 67 jaeren, 16 dagen en leit alhier begraven.
Een ronde uitgehouwen plaats met twee geschonden wapens en andere figuren. Daaronder:
Den 8sten 9ber ‎(November)‎ 1721 is in den Heere gerustden eersaemen en deugdrijken LAMBERTUS HILARIDES VAN HOUWERDA, in leeven Inspector Burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Campster weeshuis alhier, oudt int 45 jaer, leit alhier begraven.
A‎(nn)‎o 1740 den21 Augusti is in den Heere gerust de Eerbaere ANNA VAN HOUWERDA, Huisvrouw van Ds. STRIJK, oud zijnde 31 jaeren ende leit alhier begraven.
Do. Strijk is zeker dezelfde als Antonius Strik, of Strick, Johanneszoon, geboren te Enschede in 1692, predikant van 1716-1733 te Edens en Spannum en van 1733-1741 te Tzummarum, overleden 22 Maart 1756.

Overleden Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Franeker
Soort akte: Inscriptie

Bijzonderheden:
Ano 1688 den 6 october is overleden Agge Andries out int 73 iaer en is hier begraven

Ano 1679 den 10 december is overleden Teetske Hanses gewesene huisfrou van Agge Andris out 64 iaren hier begraven

Ao 1739 den 16 febr is in den heere gerust de eerbaere Cornelia Wellens wedu wylen de ... Lambertus van Houwerda oud synde 54 iaeren ende leit alhier begraven

1772 den 10 7ber is in den heere gerust de eerbaare Ybeltie L: van Houwerda oud 67 iaaren 16 dagen en leit alhier begraven

Den 8 sten 9ber 1721 is in den heere gerust den eersaemen en deugdryken Lambertus Hilarides van Howerda in leeven inspector burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Chamrster weeshuis alhier oudt int 45 iaar leit alhier begraven

Ao 1740 den 21 augusti is in den heere gerust de eerbaere Anna van Houwerda huisvrouw van do A: Stryk oud synde 31 iaeren ende leit alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

Genoemd
Antonius Johannes Strik 64 jaar oud, overleden op 22-03-1756

Diversen: dominee Religie: N.H.
Gehuwd met: Anna Lammerts van Houwerda
Genoemd
Cornelia Cornelis Wellens 54 jaar oud, overleden op 16-02-1739

Diversen: verm
Kind van: Cornelis Wellens en Ienskje Ages Bruinia
Gehuwd met: 1703 Lammert Hielkes van Houwerda
Genoemd
Lammert Hielkes van Houwerda 44 jaar oud, overleden op 08-11-1721

Diversen:
Gehuwd met: Cornelia Cornelis Wellens
Genoemd
Age Andries Bruinia 72 jaar oud, overleden op 06-10-1688

Diversen: Religie: N.H.
Gehuwd met: Taetske Hanses Walpert
Genoemd
Anna Lammerts van Houwerda 31 jaar oud, overleden op 21-08-1740

Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Lammert Houwerda en Cornelia Wellens
Gehuwd met: Antonius Johannes Strik
Genoemd
Iebeltje Lammerts van Houwerda 67 jaar oud, geboren op 25-08-1705 , overleden op 10-09-1772

Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Lammert Houwerda en Cornelia Wellens
Genoemd
Taetske Hanses Walpert 64 jaar oud, overleden op 10-12-1679

Diversen: Religie: N.H.
Gehuwd met: Age Andries Bruinia

Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 1865
Periode: 1341-1901


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geboorte Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen
Details citaat:  Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker
Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  247/378
  Invoerdatum in orginele bron: 17 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-08-1703
Soort akte: ondertrouw

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 247, aktenummer 378
Gemeente: Franeker
Periode: 1700-1720

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  262/927
  Invoerdatum in orginele bron: 26 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 26-08-1703
Soort akte: attestatie afgegeven

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 262, aktenummer 927
Gemeente: Franeker
Periode: 1683-1732

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  247/378
  Invoerdatum in orginele bron: 17 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-08-1703
Soort akte: ondertrouw

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 247, aktenummer 378
Gemeente: Franeker
Periode: 1700-1720

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  262/927
  Invoerdatum in orginele bron: 26 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 26-08-1703
Soort akte: attestatie afgegeven

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 262, aktenummer 927
Gemeente: Franeker
Periode: 1683-1732

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  247/378
  Invoerdatum in orginele bron: 17 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 17-08-1703
Soort akte: ondertrouw

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 247, aktenummer 378
Gemeente: Franeker
Periode: 1700-1720

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  262/927
  Invoerdatum in orginele bron: 26 augustus 1703

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 26-08-1703
Soort akte: attestatie afgegeven

Bruidegom
Lambartus Hilarides van Houerda wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Wellens wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 262, aktenummer 927
Gemeente: Franeker
Periode: 1683-1732

Overleden Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen
Details citaat:  Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

Toon details Gedeelde Notitie: - A 45. [Register 1993: no. 113; t.h.v. pilaar 14]
In het koor.
Buitenrandschrift:
An‎(n)‎o 1688 den 6 October is overleden AGGE ANDRIS, out int 73 jaer en is hier begraven.
Binnenrandschrift:
A‎(nn)‎o 1679 den 10 December is overleden TEETSKE HANSES, gewesene Huisfrou van AGGE ANDRIS, out 64 jaren, hier begraven.
Binnenschrift:
A‎(nn)‎o 1739 den 16 Febr. is in den Heere gerust de .....LAMBERTUS VAN HOUWERDA, oud sijnde 54 jaeren ende leit alhier begraven.
1772, den 10 7ber ‎(September)‎ is in den Heere gerust de Eerbare IJBELTJE L. VAN HOUWERDA, oud 67 jaeren, 16 dagen en leit alhier begraven.
Een ronde uitgehouwen plaats met twee geschonden wapens en andere figuren. Daaronder:
Den 8sten 9ber ‎(November)‎ 1721 is in den Heere gerustden eersaemen en deugdrijken LAMBERTUS HILARIDES VAN HOUWERDA, in leeven Inspector Burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Campster weeshuis alhier, oudt int 45 jaer, leit alhier begraven.
A‎(nn)‎o 1740 den21 Augusti is in den Heere gerust de Eerbaere ANNA VAN HOUWERDA, Huisvrouw van Ds. STRIJK, oud zijnde 31 jaeren ende leit alhier begraven.
Do. Strijk is zeker dezelfde als Antonius Strik, of Strick, Johanneszoon, geboren te Enschede in 1692, predikant van 1716-1733 te Edens en Spannum en van 1733-1741 te Tzummarum, overleden 22 Maart 1756.

Overleden Verzameling Hessel de Walle
Details citaat:  0001/1865

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
Plaats: Franeker
Soort akte: Inscriptie

Bijzonderheden:
Ano 1688 den 6 october is overleden Agge Andries out int 73 iaer en is hier begraven

Ano 1679 den 10 december is overleden Teetske Hanses gewesene huisfrou van Agge Andris out 64 iaren hier begraven

Ao 1739 den 16 febr is in den heere gerust de eerbaere Cornelia Wellens wedu wylen de ... Lambertus van Houwerda oud synde 54 iaeren ende leit alhier begraven

1772 den 10 7ber is in den heere gerust de eerbaare Ybeltie L: van Houwerda oud 67 iaaren 16 dagen en leit alhier begraven

Den 8 sten 9ber 1721 is in den heere gerust den eersaemen en deugdryken Lambertus Hilarides van Howerda in leeven inspector burse binnen Franeker en weesvoogd van 't Clara Chamrster weeshuis alhier oudt int 45 iaar leit alhier begraven

Ao 1740 den 21 augusti is in den heere gerust de eerbaere Anna van Houwerda huisvrouw van do A: Stryk oud synde 31 iaeren ende leit alhier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

Genoemd
Antonius Johannes Strik 64 jaar oud, overleden op 22-03-1756

Diversen: dominee Religie: N.H.
Gehuwd met: Anna Lammerts van Houwerda
Genoemd
Cornelia Cornelis Wellens 54 jaar oud, overleden op 16-02-1739

Diversen: verm
Kind van: Cornelis Wellens en Ienskje Ages Bruinia
Gehuwd met: 1703 Lammert Hielkes van Houwerda
Genoemd
Lammert Hielkes van Houwerda 44 jaar oud, overleden op 08-11-1721

Diversen:
Gehuwd met: Cornelia Cornelis Wellens
Genoemd
Age Andries Bruinia 72 jaar oud, overleden op 06-10-1688

Diversen: Religie: N.H.
Gehuwd met: Taetske Hanses Walpert
Genoemd
Anna Lammerts van Houwerda 31 jaar oud, overleden op 21-08-1740

Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Lammert Houwerda en Cornelia Wellens
Gehuwd met: Antonius Johannes Strik
Genoemd
Iebeltje Lammerts van Houwerda 67 jaar oud, geboren op 25-08-1705 , overleden op 10-09-1772

Diversen: Religie: N.H.
Kind van: Lammert Houwerda en Cornelia Wellens
Genoemd
Taetske Hanses Walpert 64 jaar oud, overleden op 10-12-1679

Diversen: Religie: N.H.
Gehuwd met: Age Andries Bruinia

Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 1865
Periode: 1341-1901


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Hylke Pyters HOUWERDA ‎(I24028)‎
Geboorte 1644 24 21 Boer, Franekeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 31 juli 1695 ‎(Leeftijd 51)‎ Franeker, Friesland, Nederland
-19 jaren
Moeder
 
Ibeltje Tjepkes ABBEMA ‎(I35442)‎
Geboorte ongeveer 1625 34 30 Wommels, Littenseradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1694 ‎(Leeftijd 69)‎

Huwelijk: januari 1668 -- Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
3 jaren
#1
Broer (Geboorte)
Tjepke Hielkes ABBEMA ‎(I49887)‎
Geboorte 4 november 1670 26 45
Overleden 1 november 1748 ‎(Leeftijd 77)‎
2 jaren
#2
Zus (Geboorte)
Jancke HYLARIUS OOSTERDIJKEN ‎(I33558)‎
Geboorte geschat 1673 29 48
Overleden voor 1714 ‎(Leeftijd 41)‎
2 jaren
#3
Broer (Geboorte)
Petrus HYLARIDES ‎(I29198)‎
Geboorte 1675 31 50
Overleden voor 1775 ‎(Leeftijd 100)‎
2 jaren
#4
(Geboorte)
Lambartus Hylarides van HOUWERDA ‎(I24391)‎
Geboorte ongeveer 1677 33 52
Overleden 8 november 1721 ‎(Leeftijd 44)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
6 jaren
#5
Broer (Geboorte)
Johannes HYLARIUS OOSTERDYK ‎(I31830)‎
Geboorte geschat 1683 39 58
Overleden voor 1783 ‎(Leeftijd 100)‎
-4 jaren
#6
Broer (Geboorte)
Hylke HILARIDES ‎(I34683)‎
Geboorte geschat 1679 35 54
Overleden voor 1779 ‎(Leeftijd 100)‎
Moeders gezin met Lammert Poppes SALVERDA
Stiefvader
Lammert Poppes SALVERDA ‎(I36086)‎
Geboorte geschat 1622 47 44
Overleden voor 1668 ‎(Leeftijd 46)‎
3 jaren
Moeder
 
Ibeltje Tjepkes ABBEMA ‎(I35442)‎
Geboorte ongeveer 1625 34 30 Wommels, Littenseradeel, Friesland, Nederland
Overleden 1694 ‎(Leeftijd 69)‎

Huwelijk: 19 maart 1651 -- Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
12 jaren
#1
Halfzuster (Geboorte)
Ittje Lamerts SALVERDA ‎(I24940)‎
Geboorte ongeveer 1663 41 38
Overleden 24 oktober 1747 ‎(Leeftijd 84)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
3 jaren
#2
Halfzuster (Geboorte)
Antje Lammerts SALVERDA ‎(I49892)‎
Geboorte ongeveer 1666 44 41
Overleden 1 oktober 1734 ‎(Leeftijd 68)‎
Gezin met Cornelia Wellens ‎(Onbekend)‎
Lambartus Hylarides van HOUWERDA ‎(I24391)‎
Geboorte ongeveer 1677 33 52
Overleden 8 november 1721 ‎(Leeftijd 44)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
8 jaren
Partner
 
Cornelia Wellens ‎(Onbekend)‎ ‎(I30090)‎
Geboorte ongeveer 1685
Overleden 16 februari 1739 ‎(Leeftijd 54)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland

Huwelijk: ongeveer augustus 1703 -- Tzum, Franekeradeel, Friesland, Nederland
15 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Inske Lambartus van HOUWERDA ‎(I29103)‎
Doop 16 oktober 1704 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1804 ‎(Leeftijd 99)‎
11 maanden
#2
Dochter (Geboorte)
Ybeltje Lambartus van HOUWERDA ‎(I36184)‎
Doop 1 september 1705 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 10 september 1772 ‎(Leeftijd 67)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
1 jaar
#3
Zoon (Geboorte)
Cornelis Lambartus van HOUWERDA ‎(I36107)‎
Doop 14 september 1706 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Begrafenis 17 april 1733 ‎(Leeftijd 26)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
3 jaren
#4
Dochter (Geboorte)
Anna Lambartus van HOUWERDA ‎(I32508)‎
Doop 16 april 1709 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 21 augustus 1740 ‎(Leeftijd 31)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
7 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Taetske Lambartus van HOUWERDA ‎(I28968)‎
Doop 20 februari 1716 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 23 november 1783 ‎(Leeftijd 67)‎ Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland
3 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Ynske Lambartus van HOUWERDA ‎(I24471)‎
Geboorte 25 december 1718 41 33 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1818 ‎(Leeftijd 99)‎