Johannus Agges ENNEMA  ‎(I1918)‎
Voorna(a)m(en): Johannus Agges
Achternaam: ENNEMA

Geslacht: ManMan
      

Doop: 16 februari 1697 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden: voor 1797 ‎(Leeftijd 99)‎
Persoonlijke feiten en details
Doop 16 februari 1697 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  257/539
  Invoerdatum in orginele bron: 16 februari 1697

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 16-02-1697
Plaats: Franeker

Dopeling
Johannes
Vader
Ageus Ennema

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 257, aktenummer 539
Gemeente: Franeker
Periode: 1690-1739


Beroep goudsmid
Beroep 1724 ‎(Leeftijd 26)‎ meester zilversmid

HuwelijkNederduits Gereformeerd
Trijntje HOITSMA - 12 november 1724 ‎(Leeftijd 27)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland

Beroep 15 oktober 1756 ‎(Leeftijd 59)‎ medevroedschap

Beroep 24 oktober 1756 ‎(Leeftijd 59)‎ vroedschap Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland

Huwelijk Cornelia EIDSMA - 24 oktober 1756 ‎(Leeftijd 59)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  249/542
  Invoerdatum in orginele bron: 15 oktober 1757

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 15-10-1756
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
medevroedschap

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 249, aktenummer 542
Gemeente: Franeker
Periode: 1741-1763


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Details citaat:  263/1123
  Invoerdatum in orginele bron: 24 oktober 1756

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-10-1756
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
vroedschap van Franeker

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 263, aktenummer 1123
Gemeente: Franeker
Periode: 1732-1772Gedeelde Notitie: - otr./tr. 2o Franeker gerecht/geref. 15/24-10-1756
Beroep tussen 6 juli 1763 en 10 mei 1769 ‎(Leeftijd 66)‎ burgemeester Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.189 Lengtegraad: E5.539
Adres:

Nederland

Overleden voor 1797 ‎(Leeftijd 99)‎
Laatste wijziging 22 maart 2018 - 18:28:57
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F8301)
Agge ENNEMA
1673 - 1708
Antie Harmensdr ‎(Onbekend)‎
1675 - 1698
(Geboorte) Johannus Agges ENNEMA
1697 - 1797
Annemarieke ENNEMA
1698 -

Directe familie  (F8294)
Trijntje HOITSMA
1704 - 1756

Directe familie  (F0732)
Cornelia EIDSMA
1739 - 1839
Paulus Johannes ENNEMA
1757 - 1804
Johannes Johannes ENNEMA
1759 - 1859
Johanna Johannes ENNEMA
1761 - 1861
Aggaeus Johannes ENNEMA
1763 - 1813
Ynske Johannes ENNEMA
1765 - 1865
Pyttje ENNEMA
1766 - 1866
IJbeltje ENNEMA
1769 - 1838
Jacobus ENNEMA
1770 - 1807
Lambertus Joh. ENNEMA
1773 - 1873
Tjeerd ENNEMA
1774 - 1874
Yda ENNEMA
1776 - 1876


Notities

Gedeelde Notitie
Burgemeester van Franeker

.
Op 2-4-1774 verschijnt een advertentie : "Bij old burgemr. J. Ennema te Franeker te huur een fraaie buitenwoning met schoone horinge aan de rijdweg en vaart onder Tzummarum, laatst bij juffer T. van Houwerda bewoond".‎(‎

Doop Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 16-02-1697
Plaats: Franeker

Dopeling
Johannes
Vader
Ageus Ennema

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 257, aktenummer 539
Gemeente: Franeker
Periode: 1690-1739

Huwelijk otr./tr. 2o Franeker gerecht/geref. 15/24-10-1756

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 15-10-1756
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
medevroedschap

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 249, aktenummer 542
Gemeente: Franeker
Periode: 1741-1763

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-10-1756
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
vroedschap van Franeker

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 263, aktenummer 1123
Gemeente: Franeker
Periode: 1732-1772

Huwelijk otr./tr. 2o Franeker gerecht/geref. 15/24-10-1756

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 15-10-1756
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
medevroedschap

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 249, aktenummer 542
Gemeente: Franeker
Periode: 1741-1763

Huwelijk Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-10-1756
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
vroedschap van Franeker

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 263, aktenummer 1123
Gemeente: Franeker
Periode: 1732-1772


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Briefwisseling van Jan Martens ‎(Almelo)‎

Bron
Memories van successie
Details citaat:  060/0059
  Invoerdatum in orginele bron: 1808

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie

Bijzonderheden:
zoon van Johannes Ennema ‎(erft 1/8: vrij van belasting)‎ en wijlen Cornelia Eidsma ‎(liet fl. 20.000,- in blooteigendom na aan hun 8 kinderen)‎; broer van Aggaeus, alhier, Johanna ‎(vrouw van Ds. Johannes? Adama, te Koudum)‎, Pietje ‎(vrouw van Jacobus Scheltema, te Amsterdam)‎, Yebeltje ‎(vrouw van Ds. P. Brouwer, in de Blesse)‎, wijlen Paulus ‎(vader van niet met name genoemde kinderen, te Dongjum)‎, wijlen Ynske ‎(vrouw van Ds. Penninga, te Jorwerd; moeder van niet met name genoemde kinderen)‎ en wijlen Ida Johannes Ennema ‎(vrouw van M. Feenstra; moeder van niet met name genoemde kinderen)‎ ‎(7 staken elk ab intestato 1/8 tegen 5, resp. 7 1/2 procent belasting)‎; omdat vader Johannes vruchtgebruiker ‎(usufructuair erfgenaam)‎ was van diens vrouw Cornelia werd haar nalatenschap getaxeerd op fl. 20.000,- en was geen verdere specificatie van de boedel vereist ‎(1/8 voor Jacobus)‎. Saldo fl. 616,80.

Overledene
Jacobus Johannes Ennema overleden op 05-12-1807 te Franeker
Erfgenaam
Johannes Ennema
Relatie
gehuwd met Cornelia Eidsma
Erfgenaam
Aggaeus Johannes Ennema
Erfgenaam
Johanna Johannes Ennema
Relatie
gehuwd met Johannes Adama
Erfgenaam
Pietje Johannes Ennema
Relatie
Jacobus Scheltema
Erfgenaam
Yebeltje Johannes Ennema
Relatie
gehuwd met P. Brouwer
Erfgenaam
Paulus Johannes Ennema
Erfgenaam
Ynske Johannes Ennema
Relatie
gehuwd geweest met Penninga
Erfgenaam
Ida Johannes Ennema
Relatie
gehuwd geweest met M. Feenstra

Bronvermelding
Staat van verantwoording Harlingen, Franeker, Franekeradeel, Barradeel 1808-I, met als bijlagen: - Memories - Register van overledenen Harlingen - idem Franekeradeel - idem Franekeradeel, archiefnummer 41, Gequalificeerden / regulateurs belast met de invordering van het recht op successie - Tresoar, inventarisnummer 060, aktenummer 0059
Periode: 1808

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  257/539
  Invoerdatum in orginele bron: 16 februari 1697

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Aktedatum: 16-02-1697
Plaats: Franeker

Dopeling
Johannes
Vader
Ageus Ennema

Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 257, aktenummer 539
Gemeente: Franeker
Periode: 1690-1739

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  249/542
  Invoerdatum in orginele bron: 15 oktober 1757

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 15-10-1756
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
medevroedschap

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 249, aktenummer 542
Gemeente: Franeker
Periode: 1741-1763

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  263/1123
  Invoerdatum in orginele bron: 24 oktober 1756

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-10-1756
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
vroedschap van Franeker

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 263, aktenummer 1123
Gemeente: Franeker
Periode: 1732-1772

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  249/542
  Invoerdatum in orginele bron: 15 oktober 1757

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 15-10-1756
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
medevroedschap

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 249, aktenummer 542
Gemeente: Franeker
Periode: 1741-1763

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  263/1123
  Invoerdatum in orginele bron: 24 oktober 1756

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-10-1756
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
vroedschap van Franeker

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 263, aktenummer 1123
Gemeente: Franeker
Periode: 1732-1772

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  249/542
  Invoerdatum in orginele bron: 15 oktober 1757

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 15-10-1756
Soort akte: ondertrouw

Bijzonderheden:
medevroedschap

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 249, aktenummer 542
Gemeente: Franeker
Periode: 1741-1763

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Details citaat:  263/1123
  Invoerdatum in orginele bron: 24 oktober 1756

Toon details Gedeelde Notitie: - Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 24-10-1756
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
vroedschap van Franeker

Bruidegom
Johannes Ennema wonende te Franeker
Bruid
Cornelia Eidsma wonende te Franeker

Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 263, aktenummer 1123
Gemeente: Franeker
Periode: 1732-1772


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Agge ENNEMA ‎(I26661)‎
Doop 15 januari 1673 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 28 april 1708 ‎(Leeftijd 35)‎
2 jaren
Moeder
 
Antie Harmensdr ‎(Onbekend)‎ ‎(I30637)‎
Doop 10 februari 1675
Overleden 27 juli 1698 ‎(Leeftijd 23)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland

Huwelijk: 23 februari 1696 -- Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
1 jaar
#1
(Geboorte)
Johannus Agges ENNEMA ‎(I1918)‎
Doop 16 februari 1697 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1797 ‎(Leeftijd 99)‎
14 maanden
#2
Zus (Geboorte)
Annemarieke ENNEMA ‎(I28842)‎
Doop 21 april 1698 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden Ja
Gezin met Trijntje HOITSMA
Johannus Agges ENNEMA ‎(I1918)‎
Doop 16 februari 1697 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1797 ‎(Leeftijd 99)‎
7 jaren
Partner
 
Trijntje HOITSMA ‎(I27758)‎
Geboorte geschat 1704 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 1756 ‎(Leeftijd 52)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland

Huwelijk: Nederduits Gereformeerd12 november 1724 -- Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Gezin met Cornelia EIDSMA
Johannus Agges ENNEMA ‎(I1918)‎
Doop 16 februari 1697 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1797 ‎(Leeftijd 99)‎
42 jaren
Partner
 
Cornelia EIDSMA ‎(I1919)‎
Doop 19 maart 1739 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1839 ‎(Leeftijd 99)‎

Huwelijk: 24 oktober 1756 -- Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
11 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Paulus Johannes ENNEMA ‎(I34013)‎
Doop 6 oktober 1757 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 27 mei 1804 ‎(Leeftijd 46)‎ Dongjum, Franekeradeel, Friesland, Nederland
20 maanden
#2
Zoon (Geboorte)
Johannes Johannes ENNEMA ‎(I31324)‎
Doop 13 juni 1759 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1859 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#3
Dochter (Geboorte)
Johanna Johannes ENNEMA ‎(I46634)‎
Doop 27 mei 1761 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1861 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Aggaeus Johannes ENNEMA ‎(I32806)‎
Doop 6 juli 1763
Overleden 28 januari 1813 ‎(Leeftijd 49)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
19 maanden
#5
Dochter (Geboorte)
Ynske Johannes ENNEMA ‎(I46637)‎
Doop 24 januari 1765 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1865 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Pyttje ENNEMA ‎(I46629)‎
Doop 15 december 1766 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1866 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
IJbeltje ENNEMA ‎(I1917)‎
Doop 10 mei 1769 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden na 3 juli 1838 ‎(Leeftijd 69)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
13 maanden
#8
Zoon (Geboorte)
Jacobus ENNEMA ‎(I46630)‎
Doop 30 mei 1770 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 5 mei 1807 ‎(Leeftijd 36)‎ Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
3 jaren
#9
Zoon (Geboorte)
Lambertus Joh. ENNEMA ‎(I46631)‎
Geboorte 2 februari 1773 75 33 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1873 ‎(Leeftijd 99)‎
1 jaar
#10
Zoon (Geboorte)
Tjeerd ENNEMA ‎(I46632)‎
Geboorte 11 februari 1774 76 34 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1874 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#11
Dochter (Geboorte)
Yda ENNEMA ‎(I46633)‎
Geboorte 24 maart 1776 79 37 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden voor 1876 ‎(Leeftijd 99)‎