Siebrand MARTENS
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SiMaHal.jpg
Siebrand MARTENS  ‎(I1746)‎
Voorna(a)m(en): Siebrand
Achternaam: MARTENS

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 11 mei 1741 45 51 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden: 9 april 1816 ‎(Leeftijd 74)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 11 mei 1741 45 51 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.2024 Lengtegraad: E5.7905
Adres:
Leeuwarden
Nederland

Volwassen doop 21 mei 1763 ‎(Leeftijd 22)‎ Rijnsburg, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland
Adres:
Rijnsburg
Nederland


Bron: Gens Nostra
Publicatie: Verzamelde jaargangen 1946 - 1995

Huwelijk Elsje WOUDBEEK - 29 april 1770 ‎(Leeftijd 28)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Breedtegraad: N52.3634 Lengtegraad: E4.9011
Adres:
Amsterdam
Nederland

LIVD: Woonplaats 13 juni 1784 ‎(Leeftijd 43)‎ Graft, Schermer, Noord-Holland, Nederland
Breedtegraad: N52.5625 Lengtegraad: E4.8318
Adres:
Graft
Nederland

Huwelijk Elisabeth CLAASSEN - 29 januari 1787 ‎(Leeftijd 45)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
Breedtegraad: N54.376 Lengtegraad: E9.09
Adres:
Friederichstad a.d. Eider, Sleeswijk-Holstein
Duitsland

Beroep 1815 ‎(Leeftijd 73)‎ predikant

Overleden 9 april 1816 ‎(Leeftijd 74)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
Breedtegraad: N54.376 Lengtegraad: E9.09
Adres:
Friederichstad a.d. Eider, Sleeswijk-Holstein
Duitsland

Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F0660)
Marten Sybrens MARTENS
1695 - 1795
Jitske Hendriks ‎(Onbekend)‎
1690 - 1754
Trijntje Martens MARTENS
1728 - 1738
Jetske Martens MARTENS
1731 - 1831
Reumer Martens MARTENS
1732 - 1832
Baukjen MARTENS
1733 - 1833
n.n. MARTENS
1735 - 1835
n.n. MARTENS
1736 - 1836
n.n. MARTENS
1737 - 1837
Trijntje MARTENS
1738 - 1838
Tjamke MARTENS
1739 - 1839
Jeltje MARTENS
1739 - 1795
Hendrik MARTENS
1740 - 1840
(Geboorte) Siebrand MARTENS
1741 - 1816

Directe familie  (F0656)
Elsje WOUDBEEK
1740 - 1783
Marten MARTENS
1773 - 1852
Trijntje MARTENS
1774 - 1775
Klaas MARTENS
1775 - 1836
Hendrik MARTENS
1777 - 1846
Symon MARTENS
1778 - 1778
Trijntje MARTENS
1779 - 1780
Trijntje|Elsje MARTENS
1783 - 1784

Directe familie  (F0661)
Elisabeth CLAASSEN
1751 - 1805
Elisabeth MARTENS
1789 - 1789


Notities

Gedeelde Notitie
O.a. Leraar bij de doopsgezinden te Frederikstad a.d. Eider.
Siebrand en Hendrik zaten allebei in het collegianten weeshuis te Amsterdam.
Siebrand en Elsje groeiden om welke reden dan ook op in het Collegianten Weeshuis te Amsterdam, genaamd 'd Oranjeappel. Van een bestuurslid van d' Oranjeappel, Jan Wagenaar, ontving Siebrant les in het vervullen van spreekbeurten. Siebrand was aanvankelijk beeldhouwer, maar studeerde later aan het Doopsgezinde seminarie te Rijnsburg en was later doopsgezind leraar, o.a. te Hallum‎(1776 - 1782)‎. Vertrok in 1782 naar Graft ‎(N.H.)‎‎(1782 - 1784)‎, waar Elsje overleed. In 1784 deed Siebrand zijn intrede te Friederichstad a.d. Eider ‎(Sleeswijk-Holstein)‎, toen nog Denemarken, hij preekte daar tot 1816. Hij trouwde daar met Elisabeth Claassen.
Friederichstad werd omstreeks 1610 - 1620 door uitgeweken Nederlandse Remonstranten gesticht. De doopsgezinden waren er vanaf de stichting reeds vertegenwoordigd. Tot ongeveer 1850 is Nederlands de voertaal in Friederichstad.


21/1/1747 opgenomen in het Collegianten Weeshuis te Amsterdam
27/10/1776 intrede te Hallum
5/1782 afscheidsrede te Hallum
5/5/1782 intrede te Noordeinde, Graft-De Rijp
6/1784 afscheidsrede te Noordeinde
3/6/1784 intrede te Friederichstadt


Die Bevölkerung des Herzogtums Schleswig am 13.Februar 1803

Diese Datenbank umfasst die Transkriptionen des Volkszahlregisters 1803 des südlichen Teils des Herzogtums Schleswig, welche durch Informationen aus den Kirchenbüchern ergänzt und berichtigt wurden.
Erstellt in jahrelanger Forschung durch unser Vereinsmitglied Johannes Witt in Kiel.
Id.Nr. 128745
Bearb. SH 0973
Quelle Vz 1803
LAS Abt.412 Nr. 116
Stadt, Amt, Güterbezirk Friedrichstadt
Harde, Adl. Gut ?
Kirchspiel,Quartier Friedrichstadt
GKZ 1054033
Stadt, Flecken, Ortschaft, Dorf Friedrichstadt
Straße, Einzelhaus Süds.Mittelburggr.
Haus Nr. 25
Land / Lfd.-Nr 1006.
Fam.-Nr. 269.
Nr. 1
Vornamen Sybrand
Familenname, Geburtsname Martens
Beiname/Ehename ?
G. M
Stellung im Haushalt Hausvater
Alter 62
Fam.-Stand 2x verh.
Haupterwerb, Anmerkungen Prediger bey der Menonniten Gem.


Gedeelde Notitie
In P.A.Scheen "Ned. Beeldende Kunstenaars: 1750-1950"

Martens, Sijbrant; geb Leeuwarden ca 1742. Huwde 29 april 1770 te Amsterdam met Elsje Woudbeek.
Gaf in 1774 te Amsterdam les aan beeldhouwer Jan Swart.
Niet gevonden wanneer en waar overleden en wat zijn beroep was.
Vermoedelijk schilder en beeldhouwer.

Ook te vinden in: Becker ‎(1908)‎ en in Alg Kunst Lex : Sauer.

Over Jan Zwart te vinden:
Bildhauer und Schnitzer um 1753 Amsterdam ‎(22 maart 1754)‎
+ ca 1793 ‎(begr. 11 jan 1794)‎
Maakte: Gevelversiering van "Felix Meritis" en borstbeeld van Minerva boven portaal gehoorzaal en de lessenaar.
In trappenhuis Teyler Museum de Herdenkingsplaat voor Pierre Teyler. 7 mei 1774 ingeschreven als lid van het St Lucasgilde en heeft beeldhouwersproef gedaan.
Litt.: - A. v/d Eijnden en R.v.Willigen: Geschiedenis v.d. Vaderlandse
Schilders.
- Immerzeel: Levens en Werken etc 3‎(1843)‎
- Nagler, Kstler. lex 18 ‎(1848)‎


Conclusie:
In Gemeente Archief van Amsterdam zoeken of en wanneer Siebrand Martens lid was van het St Lucasgilde en of daarin meer over zijn "kunst" en "leraarschap" te vinden is.

Website ­http­://­www­.­xs4all­.­nl­/~­jooplaan­/­multatuli­/­Me­/­1613­.­htm­:
Cornelis Loosjes
Texel 1761 - Haarlem 1818,
boekhandelaar te Haarlem en zeer vruchtbaar schrij-
ver, vriend en navolger van Wolff en Deken. Hij be-
gon als patriottisch dichter van De Vaderlandsche
Zeeheld ‎(1781)‎ en M.A. de Ruyter in X boeken ‎(1785)‎. Ver-
der schreef hij onder meer de briefroman Suzanna
Bronkhorst ‎(6 dln., 1806-1807)‎ en een familiegeschie-
denis uit de zeventiende eeuw, getiteld Het Leven van
Maurits Lijnslager ‎(4 dln., 1814)‎.
Het moraliserende karakter van Suzanna Bronkhorst
wordt door M. enkele keren bekritiseerd, o.a. in een
brief aan C. Busken Huet d.d. 4 september 1866, VW
XI, p. 678). humor Verstand- en Hart-litteratuur
Conclusie:
Is hier ook een verband te vinden met de vele boeken die door zoon Marten Martens bij de weduwe Loosjes te Haarlem zijn uitgegeven????


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Briefwisseling van Jan Martens ‎(Almelo)‎

Bron
Volkstellingen
  Invoerdatum in orginele bron: 1803

Toon details Gedeelde Notitie: - Census Year
1803
Name
Sybrand Martens
Gender Male
Age 62
County Schleswig-Holstein
Hundred Nordfrisland
Parish Friedrichstadt
Placename 3.Quartier 25

Add to Family Database

Born date 1741
Born Place

House Role Husfader
Marital Status Married

Family No 269.
Matr No Südseite Mittelburggraben
Record No 1083
Source reference

No of Marriages 2
When married
Living Children
Dead Children

Religion
Handicaps

Address
Matrikel
No. of fam. in house

Business Prediger bey der Menonniten Gemeine
Business place
Business area
When moved til area
Last place
Temp place

Income
Savings
State Tax
Area Tax
Comments
Dataentry Comments
Household
Rec. no. Name Sex Age Born Year Marital Status Information
1083 Sybrand Martens Male 62 1741 Married Husfader Prediger bey der Menonniten Gemeine
1084 Elisabeth Martens geb. Clasen Female 52 1751 Married Husmoder
Data obtained from Danish Demographic Database Ref. DDA-10668, Kipno. C0230. Parish: Friedrichstadt. County: Sydslesvig. Record no. 1083 of 2215. Johannes Witt. View documentation of the data entry. View the original dataentry record at Danish Demographic Database on ­http­://­ddd­.­dda­.­dk­/­ddd_en­.­htm­

Volwassen doop Gens Nostra
Publicatie: Verzamelde jaargangen 1946 - 1995

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/HuwAfkSiMaElWo.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/HuwAfkSiMaElWo.jpg  ‎(M426)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/OndtrMaWo.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/OndtrMaWo.jpg  ‎(M425)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE5.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE5.jpg  ‎(M424)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE4.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE4.jpg  ‎(M423)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE3.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE3.jpg  ‎(M422)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE2.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE2.jpg  ‎(M421)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE1.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/VermaFrSadE1.jpg  ‎(M420)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SiMaHal.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SiMaHal.jpg  ‎(M419)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Marten Sybrens MARTENS ‎(I1748)‎
Geboorte 30 juli 1695 25 23 Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1795 ‎(Leeftijd 99)‎
-6 jaren
Moeder
 
Jitske Hendriks ‎(Onbekend)‎ ‎(I1749)‎
Geboorte geschat 1690 40
Overleden na 1754 ‎(Leeftijd 64)‎

Huwelijk: 7 december 1720 -- Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
7 jaren
#1
Zus (Geboorte)
Trijntje Martens MARTENS ‎(I25472)‎
Doop 5 januari 1728
Overleden voor 1738 ‎(Leeftijd 9)‎
3 jaren
#2
Zus (Geboorte)
Jetske Martens MARTENS ‎(I34847)‎
Doop 13 januari 1731
Overleden voor 1831 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#3
Broer (Geboorte)
Reumer Martens MARTENS ‎(I27244)‎
Doop 27 december 1732
Overleden voor 1832 ‎(Leeftijd 99)‎
#4
Zus (Geboorte)
Baukjen MARTENS ‎(I35674)‎
Doop 4 januari 1733
Overleden voor 1833 ‎(Leeftijd 99)‎
2 jaren
#5
Broer/zus (Geboorte)
n.n. MARTENS ‎(I28688)‎
Geboorte voor 1735 39 45
Overleden voor 1835 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#6
Broer/zus (Geboorte)
n.n. MARTENS ‎(I33402)‎
Geboorte voor 1736 40 46
Overleden voor 1836 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#7
Broer/zus (Geboorte)
n.n. MARTENS ‎(I24237)‎
Geboorte voor 1737 41 47
Overleden voor 1837 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#8
Zus (Geboorte)
Trijntje MARTENS ‎(I34542)‎
Geboorte voor 1738 42 48
Overleden voor 1838 ‎(Leeftijd 100)‎
1 jaar
#9
Zus (Geboorte)
Tjamke MARTENS ‎(I33772)‎
Geboorte voor 1739 43 49
Overleden voor 1839 ‎(Leeftijd 100)‎
#10
Zus (Geboorte)
Jeltje MARTENS ‎(I24438)‎
Geboorte voor 1739 43 49
Overleden ongeveer december 1795 ‎(Leeftijd 56)‎
1 jaar
#11
Broer (Geboorte)
Hendrik MARTENS ‎(I8811)‎
Geboorte voor 1740 44 50
Overleden voor 1840 ‎(Leeftijd 100)‎ Capital Region, Batavia, Java, Indonesië
16 maanden
#12
(Geboorte)
Siebrand MARTENS ‎(I1746)‎
Geboorte 11 mei 1741 45 51 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 9 april 1816 ‎(Leeftijd 74)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
Gezin met Elsje WOUDBEEK
Siebrand MARTENS ‎(I1746)‎
Geboorte 11 mei 1741 45 51 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 9 april 1816 ‎(Leeftijd 74)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
-7 maanden
Partner
 
Elsje WOUDBEEK ‎(I1747)‎
Geboorte 25 oktober 1740 28 34 Enkhuizen, Enkhuizen, Noord-Holland, Nederland
Overleden 10 mei 1783 ‎(Leeftijd 42)‎ Graft, Schermer, Noord-Holland, Nederland

Huwelijk: 29 april 1770 -- Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
3 jaren
#1
Zoon (Geboorte)
Marten MARTENS ‎(I1743)‎
Geboorte 21 maart 1773 31 32 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Overleden 17 februari 1852 ‎(Leeftijd 78)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
19 maanden
#2
Dochter (Geboorte)
Trijntje MARTENS ‎(I23552)‎
Geboorte 20 oktober 1774 33 33 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Overleden 18 januari 1775 ‎(Leeftijd 2 maanden)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
13 maanden
#3
Zoon (Geboorte)
Klaas MARTENS ‎(I8812)‎
Geboorte 11 november 1775 34 35 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Overleden 23 september 1836 ‎(Leeftijd 60)‎ Groningen, Groningen, Groningen, Nederland
17 maanden
#4
Zoon (Geboorte)
Hendrik MARTENS ‎(I8813)‎
Geboorte 20 april 1777 35 36 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1 januari 1846 ‎(Leeftijd 68)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
1 jaar
#5
Zoon (Geboorte)
Symon MARTENS ‎(I36521)‎
Geboorte 8 april 1778 36 37 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 19 april 1778 ‎(Leeftijd 11 dagen)‎ Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#6
Dochter (Geboorte)
Trijntje MARTENS ‎(I26604)‎
Geboorte 25 december 1779 38 39 Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 2 april 1780 ‎(Leeftijd 3 maanden)‎ Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Trijntje|Elsje MARTENS ‎(I8814)‎
Geboorte 9 maart 1783 41 42 Graft, Schermer, Noord-Holland, Nederland
Overleden 19 februari 1784 ‎(Leeftijd 11 maanden)‎ Graft, Schermer, Noord-Holland, Nederland
Gezin met Elisabeth CLAASSEN
Siebrand MARTENS ‎(I1746)‎
Geboorte 11 mei 1741 45 51 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 9 april 1816 ‎(Leeftijd 74)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
10 jaren
Partner
 
Elisabeth CLAASSEN ‎(I8809)‎
Doop 2 september 1751
Overleden 24 april 1805 ‎(Leeftijd 53)‎

Huwelijk: 29 januari 1787 -- Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
2 jaren
#1
Dochter (Geboorte)
Elisabeth MARTENS ‎(I28700)‎
Geboorte 20 juni 1789 48 37 Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland
Overleden 23 juni 1789 ‎(Leeftijd 3 dagen)‎ Friederichstad a.d. Eider, Nordfriesland, Sleeswijk-Holstein, Duitsland