Petrus BROUWER
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/WapBrouwer.jpg
Petrus BROUWER  ‎(I1745)‎
Voorna(a)m(en): Petrus
Achternaam: BROUWER

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 25 maart 1749 35 41
Overleden: 12 mei 1830 ‎(Leeftijd 81)‎ Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 25 maart 1749 35 41
Doop 30 maart 1749 ‎(Leeftijd 5 dagen)‎ Tjallebert, Aengwirden, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N52.998 Lengtegraad: E5.944
Adres:

Nederland


Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

MENT: Mentioned 1772 ‎(Leeftijd 22)‎


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1772
H. P. Brouwer, predikant
Woonplaats: Blija
- In 1772 kerkeraad

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎
H. P. BROUWER

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum, lidmaten 1659-1850
DTB 228 blad 65

Wijzigingsdatum: 2-2-2011


Huwelijk Johanna Sophia ROMAR - 9 januari 1777 ‎(Leeftijd 27)‎ Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3522 Lengtegraad: E5.860719
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

  Invoerdatum in orginele bron: 4 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1774
DTB nr: 264, 1772 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 2 januari 1774
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: getrouwd te BlijaOndertrouwregister Gerecht Franeker, 1773
DTB nr: 250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 18 december 1773
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: predikant


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1773
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1773
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : predikant

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1774
Vermelding: Proclamatie op 2 januari 1774
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : getrouwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 264
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Huwelijk Fokelina Johanna JOHA - 2 maart 1783 ‎(Leeftijd 33)‎ Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3522 Lengtegraad: E5.860719
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Ferwerderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1783 in Blija
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokelyna Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : Ds.

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 227
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Toon details Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Baarderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Proclamatie op 2 maart 1783
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokeltje Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : hij is predikant te Blija en Hogebeintum; gehuwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


MENT: Mentioned 22 februari 1817 ‎(Leeftijd 67)‎ Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.338 Lengtegraad: E5.825
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1817 Ferwerd, notaris H. S. de Walle
Inv. nr. 038005 repertoire nr. 30 d.d. 22 februari 1817
Verhuur
Betreft de verhuur van landbouwgrond te Blija
- Petrus Brouwer te Blija, verhuurder
- Fokke Pieters, huurder
- Luitzen Johannes van der Wey, huurder


MENT: Mentioned 1828 ‎(Leeftijd 78)‎ Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3807 Lengtegraad: E5.965
Adres:

Nederland


Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Bron: Lidmatenboeken

Overleden 12 mei 1830 ‎(Leeftijd 81)‎ Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.3807 Lengtegraad: E5.965
Adres:

Nederland

Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:26
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F0658)
Petrus BROUWER
1714 - 1780
Amelia Johanna KUTSCH
1708 - 1808
Uilkje BROUWER
1744 - 1779
Johan Reinhard BROUWER
1746 - 1796
(Geboorte) Petrus BROUWER
1749 - 1830

Directe familie  (F0657)
Johanna Sophia ROMAR
1751 - 1782
Amelia Johanna BROUWER
1775 - 1847
Petronella Juliana BROUWER
1779 - 1842

Directe familie  (F0659)
Fokelina Johanna JOHA
1757 - 1783
Fokelina BROUWER
1783 - 1814


Notities

Gedeelde Notitie
Predikant te Blija en Hogebeintum, onder Cl. van Dokkum, adviserend lid van El. Eizer HH Dep. Gym. Frisiae
-------------------------------------------------------------------------
Leraar doopsgezinden te Blija.
Dit moet volgens de overlevering een rechtstreekse afstammeling van Menno Simonsz zijn. ‎(Bron A.F. Scholte en W.T. Vleer)‎
----------------------------------------------------------------------------
www.dbnl.org:
Brouwer Pz. ‎(Petrus)‎, geb. te Tjallebert in 1749, was predikant te Blija-en-Hoogebeintum en overl. te Ternaart 19 Mei 1830.

Schreef met W. Eekhoff: Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland, Leeuw. 1834; Proeve eener opheldering en verdediging van het Bijbelsche verhaal aangaande de schepping der Wereld, benevens eenige aanmerkingen omtrent den watervloed ten tijde van Noach, Leeuw. 1824; Onderzoek naar het doel en beloop van het schrijven van den Apostel Paulus in de eerste hoofdstukken van den brief aan de Romeinen, Leeuw. 1823.

‎(R. Posthumus, Leerrede ter naged. van P. Brouwer Pz., Leeuw. 1831)‎.
---------------------------------------------------------------
Is dit onze Brouwer ‎(­http­://­www­.­neocalvinisme­.­nl­/­ks­/­r05­/­ksrefh050206­.­html­):
De plechtige invoering van den bundel van Vader Staat, de autoriteit van politieke commissarissen en de steun van den Prins-Stadhouder, die van Datheens psalmen genoeg had, hebben toch niet kunnen verhinderen, dat de invoering van den bundel bij de vaderen groot rumoer verwekte. Er is om gevochten in de kerk. En predikanten als Petrus Brouwer, A. v.d. Berg, W. de Koning, Theod. Avinck, J.W. te Water en anderen lieten zelfs tijdpreeken drukken, om het volk te vermanen tot de aanvaarding van den psalmbundel 4. ‎(Dr G.D.J. Schotel, De openb. Eeredienst i.d. Ned. Herv. Kerk, Leiden, 431.)‎

--------------------------------------------------------------
Bekend bij Koninklijke bibliotheek:
- Onderzoek naar het doel en beloop van het schrijven van apostel Paulus in de elf eerste hoofddeelen van den Brief aan de Romeinen
- Proeve eener opheldering en verdediging van het bijbelsche verhaal aangaande de schepping der wereld, benevens aanmerkingen omtrent den watervloed ten tijde van Noach
- De XXVste psalm, in eene doorgaande verklaaring; als mede psalm LXXXIV, Jezaj: XXXII, en Luk: V, in leerredenen;
-------------------------------------------------------------------------------

Notariële archieven:
1818 Leeuwarden, notaris J.D. van der Plaats
Wandelkoop, akte niet aanwezig
Betreft lijfrenten tussen Petrus Brouwer en de erven Kutsch
- Jan Karel Kutsch te Leeuwarden

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 75012
Repertoirenr.: 159 d.d. 29 augustus 1818

Laatste update: 6-9-2005

---------------------------------------------------------------------
www.kb.nl:
Titel: Gods weldadigheid aan Dordrecht, in het behouden van haren leeraar ‎[...]‎ Petrus Brouwer. / ‎(By Roelof Arends)‎
Auteur: Roelof Arends ‎(1732-1787)‎
Jaar: 1776
Uitgever: ?
Drukker: Wanner, Frederik Dordrecht, 1776-1799
‎([Colophon:]‎ Dordrecht, F. Wanner ‎[bookseller]‎, 1776)
Omvang: in-4
Collatieformule: A‎{6}‎

Aanvraagnummer: Gel Ged 101
Toegang: Short Title Catalogue, Netherlands ‎(zie de oorspronkelijke beschrijving bij de STCN voor mogelijk overige vindplaatsen)‎
Aanvraaginfo: wendt u tot de balie
Niet uitleenbaar
---------------------------------------------------------------------------------


Aanvraagnummer: 853 G 332
Toegang: Short Title Catalogue, Netherlands ‎(zie de oorspronkelijke beschrijving bij de STCN voor mogelijk overige vindplaatsen)‎
Aanvraaginfo: wendt u tot de balie
Niet uitleenbaar


Gedeelde Notitie
Uit "Letterkundige naoogst van J.H. Halbertsma" blz 185/186


Gedeelde Notitie
Leeuwarder en andere kranten nazoeken op meldingen
Nog nazoeken St. Omer en Elberfeld.
www.kb.nl: Album amicorum van Johan Albert van der Spijk ‎(1758-1826)‎, advocaat
www.kb.nl: Album amicorum van Jacobus Kantelaar ‎(1759-1821)‎, predikant en publicist
www.kb.nl: Album amicorum van Ysbrand van Hamelsveld ‎(1743-1812)‎, theoloog, hoogleraar te Utrecht
Nazoeken op www.egodocument.net dagboek Bernardus Bosch ‎(patriot, zat in 1798 enige tijd gevangen op Huis ten Bosch)‎
idem Abel Wijbrens Keuning
Idem Johannes Franciscus Rudolphus van Hooff ‎(=Johan Frederik Rudolph van Hooff??)‎
Idem Franciscus Adriaan van der Kemp ‎(Verbannen in 1787naar Engeland in 1788 naar Amerika)‎
Idem Gerbrand Bruining ‎(St Omer)‎
Idem Jan Hendrik Swildens ‎(hoogleraar Franeker)‎
Idem Harmen Thieden Ament ‎(St Omer)‎
Idem Willem IJsbrand van Hamelsveld ‎(Zoon van IJsbrand van Hamelsveld)‎
Idem Roelof Klaasse Storm ‎(Zie ook website GA Leeuwarden)‎
Idem Lambert Engelbert van Eck
Idem Evert Roorda ‎(zie ook "For uwz lan, wyv en bern. De Patriottentijd in Friesland" twa egodokuminten)‎
Idem Wopko Cnoop van Bolsward ‎(Huwde Dieuwke Brouwer)‎ ‎(verbannen wegens patriottische activiteiten)‎
Idem Willem Hendrik Teding van Berkhout
Idem Jacobus Scheltema !!! ‎(Beschrijving van het leven tijdens detentie Huis ten Bosch
Idem reisverslag Jan Ymes Tichelaar (St Omer)‎
Idem reisverslag Everardus Petrus van der Swaagh ‎(St Omer)‎
Idem reisverslag Lambert Engelbert van Eck ‎(St Omer)‎

Album Amicorum van Petrus Brouwer Pzn
Tijdens zijn detentie op Huis ten Bosch te 's Gravenhage hebben de medegedetineerden voor Petrus een Album Amicorum geschreven. Een aantal illustere mede patriotten schreven aan elkaar hartversterkende stukjes. Waarschijnlijk is dit niet alleen voor Petrus gedaan, maar moeten hier en daar van de andere patriotisch gezinden ook dergelijke mapjes bestaan.


- AAPBPz01.JPG ‎(Titelblad)‎:
- AAPBPz02.JPG: J.H. Stoffenberg
- AAPBPz03.JPG: J.F.R. van Hooff
- AAPBPz04.JPG: J. v. Manen
- AAPBPz05.JPG: Herm ... Vitringa ‎(2 bladen)‎
- AAPBPz06.JPG: Herm ... Vitringa ‎(vervolg 2 bladen)‎
- AAPBPz07.JPG: IJ. v. Hamelsveld
- AAPBPz08.JPG: C.G. Hultman
- AAPBPz09.JPG: C De Vos V. Steenwijk
- AAPBPz10.JPG: Japik Scheltema fen Frentsjer ‎(2 bladen)‎
- AAPBPz11.JPG: Japik Scheltema fen Frentsjer ‎(vervolg 2 bladen)‎
- AAPBPz12.JPG: G.W. Van Marle
- AAPBPz13.JPG: Comi Van der Hoop Gij......
- AAPBPz14.JPG: H‎(?)‎ v Castrop
- AAPBPz15.JPG: J. D. Pasteur
- AAPBPz16.JPG: C. L. van Beyma
- AAPBPz17.JPG: J. A. van der Spijk
- AAPBPz18.JPG: C. Bijleveld
- AAPBPz19.JPG: J. J. Cambier
- AAPBPz20.JPG: A. J. de Sitter
- AAPBPz21.JPG: R. van Klettens
- AAPBPz22.JPG: Kantelaar
- AAPBPz23.JPG: L. E. Van Eck
- AAPBPz24JPG: J S de Mist ‎(??)‎
- AAPBPz25JPG: P. Brouwer Pz
De laatste 2 zijn bladen gericht aan Stoffenberg, waarvan 1 bij de verkeerde persoon lijkt te zijn terechtgekomen en de ander een afschrift lijkt te zijn van een aan Stoffenberg geschreven blad.


Teksten:

- AAPBPz01.JPG ‎(Titelblad)‎:
Album Amicorum
Petri Brouwer P, F.
1798

- AAPBPz02.JPG:
De Waereld vreij, hun dwaasheid ter belooning,
Haar slaven vrij met aanzien en bewint
Dat schijngeluk, de ijdle prachtvertooning,
Verblind hem niet die in zijn enge wooning
Eene ongetoonde zielrust vind
L.W. Van Merken.

Gedenk, Deugdzame Brouwer! bij het
gevoel van dit onschatbaar voorrecht
van uwe vriend en Lotgenoot
J.H. Stoffenberg

Symb:
O' tyden O'zeden
In onze Staatsgevangenis
in het Huijs in 't Haagse
Bosch den 28 April 1798

‎(C.M.)‎ Aantek J.H. Stoffenberg:
Een quote van Lucretia Wilhelmina van Merken
Jan Hendrik Stoffenberg ‎(* 1749 - 1838)‎
President van de Nationale Volks Assemblé ‎(26 Dec 1796 - 9 Jan 1797)‎

- AAPBPz03.JPG:
Il nést pas possible de Imaginer un plus terrible reversement des
lois de dieu e de la nature que d'elever ceux qui par ces meures lois
etoieuz destine's a psser leur vie dans les fers, ou d'afsujettir a des
esclavez ceux qui souz revetus de toutes les qualite"s requises et
neccesaires pour être des veritables magistrats
Sidneij
Dans un tel ordre de chose l'homme Sensible et vertueux n a plus quá
gemir Sur les maux de la Patrie, quauz a vous respectable Brouwer,
Si tel devoit être un jour le dorz de ce pais, il vous restera encore une
tàche importante a remplir, cést de guareutir síl est posible de la
coruptiou generale, qui suiz naturallementde pres le bouleversement
de la morale et des lois, tous ceux, que vous etes chargé comme Ministre
de la relitrou et de la morale , de guider dans la chemin de la vertir
c'est eu guareutissauz sur tout la jennesse de la corruption, que nous poutous
euvre mours point de Gouvernement, sans elles, l'anarchie, la sertitude,
l'appemblage de tous les mans, oui meme la perte de lous espoir
d'un avenir supportable puis.... ces liques out rappleler quele lois a les memoire
un homme qui aime sa patrie et qui se fait
gloire d'êre au nombre vos nuis.
J.F.R. van Hooff

int t huys
in t bosch
22 may
1798


‎(C.M.)‎ Aantek J.F.R. van Hoof
‎(Bron: www.parlement.com)‎
Mr. Johan Frederik Rudolph van Hooff ‎(*Eindhoven, 26 augustus 1755 -Utrecht, 13 juni 1816, ongehuwd )‎
patriot - Rooms-Katholiek
Vader: M. van Hooff ‎(Martinus)‎
textielkoopman te Eindhoven
Moeder: A.E. Bols ‎(Anna Elisabeth)‎

in de periode 1806-1807: minister ‎(Bataafs-Franse tijd)‎, lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam ‎(1805-1806)‎, lid Uitvoerend Bewind ‎(1798-1801)‎, lid Staatsraad ‎(1806)‎
- koopman te Eindhoven
- burgemeester van Eindhoven, vanaf mei 1787
- gevangenschap te 's-Gravenhage, 1787
- gevlucht naar Arendonk, later in Turnhout, Brussel, Leuven en Parijs, van 1788 tot 1795
- gevangenschap te Parijs
- tijdelijk belast met burgerlijk bestuur van Breda, 1793; na eerste Franse inval
- lid vergadering van representanten van Brabant, van januari 1796 tot maart 1796
- afgevaardigde ter Staten-Generaal voor de provincie Brabant, 1796
- lid Eerste Nationale Vergadering voor het district Leende, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797
- lid Tweede Nationale Vergadering voor het district Eindhoven, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798
- voorzitter Tweede Nationale Vergadering, van 8 januari 1798 tot 19 januari 1798
- gevangenschap te 's-Gravenhage ‎(Huis ten Bosch)‎, van 22 januari 1798 tot 10 juli 1798
- lid Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van 14 augustus 1798 tot juni 1800
- lid Wetgevend Lichaam voor het departement Brabant, van 22 november 1803 tot 29 april 1805
- lid Wetgevend Lichaam voor het departement Brabant, van 15 mei 1805 tot 7 juli 1806
- directeur-generaal van Justitie en Politie, van 4 juli 1806 tot 29 juli 1806
- minister van Justitie en Politie, van 29 juli 1806 tot 22 mei 1807
Wegens ziekte nam mr. M. van der Goes, minister van Buitenlandse Zaken, voor hem waar van 8 tot 22 mei 1807
- commissaris-generaal voor Oost-Friesland, van mei 1807 tot 1 juli 1808
- lid Staatsraad, van 1 februari 1807 tot 26 juni 1808
- lid Staatsraad in buitengewone dienst, van 26 juni 1807 tot 1 december 1807
- voorzitter commissie van onderstand voor de slachtoffers van de overstromingen in het gebied van de grote rivieren, vanaf 9 februari 1809
- Ridder in de Orde van de Unie
- Commandeur in de Orde van de Unie, 16 februari 1807
- Commandeur in de Orde van de Reünie, 29 februari 1812


- AAPBPz04.JPG:
Is dit een Vriendenroll? een hoopje losse bladen!...
Hoe ligt ging het op dees wijs nie menig vriend teloor!-
Een al te nauwe band moge aan de vrijheid Schaden
Maar gansche banloosheid, die kan er ook niet door.
wat is een maatschappij waar, door geen band verbonden,
Elk op zich zelven staat, geen lid het andre dekt?-
Dit hebben wij het best, vriend Brouwer! ondervonden!
wie kr....t zich aan het lot, ons door 't geweld verwekt?-
Neen! Dat één zelfde band het Menschendom eens verenigt
En de een den anderen niet, straffloos, boeije of bann!-
En dat de vriendschap, niet slechts hier, de rampspoed lenig',
Maar Soorloos dáár an sluite aan ieder eerlijk man!-
En wilt gij zeker zijn, in storme, van uw vrinden;
sluit dan uw koker wél, of laat uw album binden!
tot aandenken der vriendschap van uw
lotgenoot schreef dit uw vriend
J. v. Manen
In onze sStaatsgevangenis
op het huis in 't haagsche bosch
dn 29 april 1798

‎(C.M.)‎ Aantek J. van Manen:
Jacob van Manen schrijver te Utrecht????

- AAPBPz05.JPG en AAPBPz06.JPG:
Ach hoord het lot mijn wensch- vertederd door mijn smarte
Dan biede ik mij geheel aaan HôLandvolk aan
'K zal dan uit vreedzaam veld, voor U alleen mijn harte
met zoete zorg belaân.
Daar geen schetrende eer mij blenden door haar stralen
Daar zal geen gloeïend goud mij lokken door zijn stralen
Gij bosschen van mijn erf - Gij akkers zul de paalen
van mijn begeerte zijn.
Staringh
Zie daar t geen ik voor mij en Gij achting waardige
Brouwer ook voor U zelven ‎(zo ik vertrouw)‎ wens ik
ons ‎(al zijn wij schoon vreemdelingenin ons eigen vaderland, daar
de schoone natuur, en dezen auteur te beschouwen
en te bewonderen, om zo meer en meer overtuigd te worden
dat ezen goed en de menschen alleen boos zijn.
Dan! trouwens hier aan twijfeld niemand onzer
Herm ... Vitringa
(C.M.)‎ Aantek H.H. Vitringa:
Elburgse Patriot????

- AAPBPz07.JPG:
Wanner men in het land gevang'nen wreed mishandelt
En met den voet vertrapt
Wanneer men 't recht te stont des braven juist verkrachten
Voor 't oog dat hoogen goos
Wanneer men iemands zaak ten onrechte durft verdragen;
Zou God daar niet op zien?
Jeremia Klaagzangen III.34-36
Geern heb ik mij met deze woorden,
in uwe gedachtenis en vriendschap,
mijn lotgenoot Brouwer! willen
aanbevelen
IJ. v. Hamelsveld
In onze ....? gevangenis
op 't Huis in 't Bosch
of de Oranjezaal
den 18 april 1798)

‎(C.M.)‎ Aantek IJ. van Hamelsveld:
Van Van Hamelsveld is ook verder op internet veel te vinden.
Bron: ­http­://­www­.­dbnl­.­org­/­tekst­/­bran038biog01­/­bran038biog01_1709­.­htm­
‎[IJsbrand van Hamelsveld]‎
Hamelsveld ‎(IJsbrand van)‎, geb. te Utr. 7 Febr. 1743, promov. er in de godgel. en werd pred. te Durgerdam; vandaar vertrok hij naar Grootebroek, toen naar Goes. Slechts twee jaar was hij in laatstgen. plaats werkzaam, toen eenige geschillen hem zijn predikambt deden neerleggen en hij naar Utrecht vertrok. In 1784 werd hij daar als hoogl. in de godgeleerdheid beroepen; drie jaar later bij de komst der Pruisen werd hij om zijne patriotsche gevoelens ontzet: hij verliet Utrecht en vestigde zich te Durgerdam, later te Leiden, waar hij, reeds theol. dr., zich 31 Maart 1789 weder als student liet inschrijven, om de voorrechten der Hoogeschool te verwerven en zich van de bescherming door hare previlegiën te verzekeren. Bij de omwenteling van 1795 bood men hem ald. het hoogleeraarsambt in de theologie aan, doch het blijkt niet, dat hij dit aanbod heeft aangenomen. Kort daarna werd hij lid der Nat. Vergadering; tot Aug. 1797 bekleedde hij het voorzitterschap; bij de tegenomwenteling werd hij met veel medeleden een poos gevangen gezet. Uit zijn gevangenis ontslagen, woonde hij te Amst. bij zijn zoon, te wiens huize hij overleed, 19 Mei 1812.

Zonder te spreken van zijne theol. werken en van zijne talrijke vertalingen, waarvan sommige door hem met aanteek. voorzien zijn, vermelden wij de volgende oorspronk. werken: De Bijbel verdedigd, 8 dln., Amst, 1783, 2e dr. ald. 1797; De voortreffelijkheid. nuttigheid en noodzakelijkheid van de geschiedenissen des O.T. betoogd in een redevoering over 1 Cor. X: 11, Utrecht 1783; Aardrijksk. des Bijbels, 6 dln., Amst. 1790-'96; Het Oude en Nieuwe Testament en de Apocryfe Boeken met aanm., 16 dln., Amst. 1791, 2e dr., ald. 10 dln., 1810; De welmeenende raadgever, 5 dln., Amst. 1791; De zedelijke toestand der Nederl. natie op het eind der XVIIIe eeuw, Amst 1791, 2e dr.; Brief behelzende eenige bijzonderheden wegens B. Meulman, Amst. 1791; De Vraagal, 6 dln., Leid. en Amst. 1791-'96; Nodig bericht aan het publiek nopens de handelingen van P. van Hemert omtrent hem, Amst. 1793; Bijbelgeschiedenis, 2 dln., Amst. 1797, 2e dr., 2 dln., ald. 1810; Algem. kerkelijke Geschied. der Christenen, vervolgd door A. Ypey, 26 dln., Haarl 1799-1817; De gesch. van Abraham voor kinderen, Amst. 1804; De gesch. van Jakob voor kinderen, Amst. 1805; De bijbel uit het Hebr. en het Gr., Amst. 1805; Rom. geschiedenissen, van M. Stuart verkort, 4 dln., met pl., Amst. 1806; Gesch. der Joden sedert de verwoesting van stad en tempel tot den tegenwoordigen tijd, Amst. 1807. Voorts vele leerredenen en theol. verhand., brochures, bijdragen in de Ned. Letterverlustiging, in de Akademie der Geleerden, Ned. Bibliotheek, Nieuwe Ned. Bibliotheek enz.

- AAPBPz08.JPG:
Neminem aduersa fortuna comminuit nisi quem secun-
da decepit. Illi qui munera eius velut sua et perpetuas
amaverunt, qui se suspici propter illa suspici voluerunt, ja-
cent et maerent, cum vanos et pueriles animos, omnis
solidae voluptatis ignaros, falsa et mobilia oblecta-
menta destituunt. At ille qui se laetis rebus non infla-
vit, nec mutatis contrahit. Adversus utrumque sta-
tum invictum animum tenet
Seneca
Haecce pauca in ammicitiae et
consortii memoriam spectatis
Simo Brouwerio adscribere nom
debutavit.
C.G. Hultman
In civili nostra sustovia
in villa ‎(vulgo d'Orangezaal)‎
Hagam fomitrum
... Aprilis de Ao MDCCXCVIII
Symb. Le plaisir sans remords
est le secret du Sages.

‎(losse en onvolledige teskt uit Seneca de jongere "de Consolatione ad Helviam")‎
Niemand richt zich op fortuin, tenzij succes bedriegt


‎(C.M.)‎ Aantek Carel Gerard Hultman:
Bron: www.parlement.com
Mr. C.G. Hultman ‎(*Zutphen, 10 juli 1752 - 's-Hertogenbosch, 7 maart 1820)‎
gehuwd te Deventer, 13 februari 1774, 5 kinderen ‎(onwettig vanaf 1803)‎
Zoon van: ‎(vader)‎ J.A. Hultman Jan Andries en ‎(moeder)‎ A.H. Schomaker Anna Helena
patriot
in de periode 1803-1820: minister ‎(Bataafs-Franse tijd)‎, lid Staatsraad ‎(1806)‎, staatsraad in buitengewone dienst, Provinciaal Gouverneur

levensbeschouwing
- Gereformeerd
- Waals Hervormd, vanaf 1772

partij/stroming
stroming‎(en)‎
gematigd patriot

loopbaan
- advocaat te Zutphen, van 1772 tot 1777
- advocaat-fiscaal van financiën en controleur van de belastingen kwartier Zutphen, van 1777 tot februari 1779
- lid weeskamer van Zutphen, van 1778 tot 1779
- substituut-griffier Hof van Gelre en Zutphen, van februari 1779 tot februari 1795
- griffier Hof van Justitie van Gelderland, vanaf februari 1795
- lid comité revolutionair te Arnhem
- richter van Arnhem en de Veluwezoom
- lid vergadering van provisionelen representanten van Gelderland, 1795
- afgevaardigde ter Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, vanaf 1795
- lid Tweede Nationale Vergadering voor het district Zutphen, van 4 december 1797 tot 22 januari 1798
- gevangenschap te 's-Gravenhage ‎(Huis ten Bosch)‎, van 22 januari 1798 tot 10 juli 1787
- algemeen secretaris Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van oktober 1798 tot 16 oktober 1801
- minister-plenipontentiaris te Berlijn, 1801
- algemeen secretaris Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van 26 november 1802 tot 2 mei 1805
- minister-plenipontentiaris te Berlijn, september 1802
- waarnemend secretaris van staat voor Oorlog, van 12 juni 1803 tot 19 juni 1803
- algemeen Secretaris van Staat, van 2 mei 1805 tot 30 juni 1806
- directeur-generaal der schone kunsten en wetenschappen, van 22 januari 1807 tot 30 augustus 1808
- lid Staatsraad in buitengewone dienst, bij de sectie wetgeving en algemene zaken, van 22 januari 1807 tot 14 oktober 1807
- lid Staatsraad, van 14 oktober 1807 tot 1 januari 1809
- landdrost van Maasland, van 30 september 1808 tot 1 januari 1811
- lid Staatsraad in buitengewone dienst, bij de sectie wetgeving en algemene zaken, 1809
- prefect departement Vaucluse, van 1 januari 1811 tot 12 maart 1813
- prefect departement Monden van de Maas, van 12 maart 1813 tot april 1814
- lid Raad van State in buitengewone dienst, 6 april 1814
- Gouverneur van Noord-Brabant, van 1814 tot 1820
- secretaris commissie van superintendentie over de rivieren, van 1803 tot 1805
- president sectie wetgeving en algemene zaken ‎(Staatsraad)‎, van 3 februari 1808 tot 3 juli 1808
- president sectie oorlog en marine ‎(Staatsraad)‎, van 3 juli 1808 tot 1 januari 1809

opleiding‎(en)‎
Romeins en hedendaags recht ‎(gepromoveerd)‎ Hogeschool te Leiden, van 17 september 1768 tot 25 februari 1772

- Ridder in de Orde van de Unie, 16 februari 1807
- Ridder in de Orde van de Reünie, 7 maart 1812

predikaten/adellijke titels
baron de l'empire, 30 juni 1811

- directeur ‎(Hollandsche)‎ Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen
- correspondent ‎(voor bouwkunde)‎ van het Koninklijk Instituut, vanaf 24 augustus 1809

publicaties/bronnen
publicaties over
- A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" ‎(1984)‎
- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.VIII, 890

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief


- AAPBPz09.JPG:
Alom woelt men om Vrijheid. - Gezegende geestdrift,
indin de beginzelen zuiver, de bedoelingen oprecht,
de middelen deugdzaam en gematigd zijn; maar helaas!
men behoeft slechts oogen te hebben om te zien, en men
zal alom onder de predikers der vrijheid menschen ontdekken,
van welken een Apostel reeds voor eeuwen schreef:
Zij beloven vrijheid, daar zij zelven slaven van verderflijke
ondeugd zijn.
Deze woorden van onzen achtingswaardigen
Lotgenoot Y. van Hamelsveld in zijn ongen
reinste christen, zijn alhier ter mijnen
gedachtenis gesteld
C De Vos V. Steenwijk
D 19 April 1798
In onze veilige bewaarplaats
op 't huis in 't Bosch
Bij S Hage

‎(C.M.)‎ Aantek Carel baron de Vos van Steenwijk:
Bron: www.parlement.com

Carel baron de Vos van Steenwijk ‎(*Vollenhove, 11 maart 1759 - Zwolle, 2 januari 1830)‎
gehuwd te Amsterdam, 25 april 1811 met Jkvr. S.C. Huyghens ‎(Sophia Cornelia)‎
Ouders: vader J.A.G. de Vos van Steenwijk ‎(Jan Arend Godert)‎, moeder G.A. van Isselmuden ‎(Geertruid Agnes)‎
in de periode 1796-1830: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam ‎(1806-1810)‎, lid Eerste Kamer

levensbeschouwing
Gereformeerd ‎(Ned. Hervormd)‎

partij/stroming
stroming‎(en)‎
patriottisch

loopbaan
- lid in het gevolg dat de gevolmachtigd minister P.J. van Berckel vergezelde naar de V.S., van 26 juni 1783 tot 8 juli 1784
- rentmeester nationale domeinen in Drenthe, van 1785 tot 15 december 1787
- lid Landdag van Drenthe, van 1786 tot 1787
- kolonel patriottisch exercitiegenootschap te De Wijk tot 1787
- ambteloos, van 1787 tot 1795
- lid Comité Revolutionair Landschap Drenthe, van 7 februari 1795 tot december 1798
- lid en voorzitter Provisionele Representanten van het Volk van Drenthe, van 16 februari 1795 tot april 1795
- vergadering van Gecommitteerde Representanten van het Volk van Drenthe, van april 1795 tot april 1796
- president van Coevorden en het landschap Drenthe
- lid Eerste Nationale Vergadering voor het district Meppel, van 1 maart 1796 tot 31 augustus 1797
- voorzitter Eerste Nationale Vergadering, van 6 februari 1797 tot 20 februari 1797
- lid Tweede Nationale Vergadering voor het district Meppel, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798
- gevangenschap, van januari 1798 tot 10 juli 1798
- lid departementaal bestuur van Overijssel, van 4 juni 1802 tot 14 september 1802
- ordinaris ambassadeur te Parijs, van 14 september 1802 tot 23 oktober 1823
- lid Wetgevend Lichaam voor het landschap Drenthe, van 11 juni 1804 tot 30 juli 1810
- waarnemend raadpensionaris, van 4 juni 1806 tot 18 juni 1806
- lid Wetgevend Lichaam voor het departement Monden van de IJssel te Parijs, vanaf 19 februari 1811
- lid Provinciale Staten van Overijssel voor de Ridderschap, van 1814 tot februari 1816
- lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 1814 tot september 1816
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 februari 1816 tot 2 januari 1830
- lid commissie van landbouw in het departement Overijssel, omstreeks 1808
- lid Ridderschap van Overijssel, vanaf 28 augustus 1814

wetenswaardigheden
uit de privé-sfeer
Zijn vader was lid van de Staten van Overijssel, gedeputeerde ter Staten-Generaal en drost van Vollenhove en Kuinre

overige bijzonderheden
ridderorden
- Ridder in de Orde van Unie
- Commandeur in de Orde van de Unie, 16 februari 1807
- Commandeur in de Orde van de Reünie, 29 februari 1812

predikaten/adellijke titels
- baron de L'Empire, 1810
- jonkheer, 28 augustus 1814
- baron, 11 maart 1821

bezit van heerlijkheden
heer van Dikninge en de Hogerhof

publicaties/bronnen
publicaties over
- A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" ‎(1991)‎
- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.IX, 1236
- W. te Brake, "Een grand tour naar de nieuwe republiek: journaal van een reis door Amerika, 1783-1784" ‎(Hilversum, 1999)‎

- AAPBPz09a.JPG: Een portret van .......

- AAPBPz10.JPG en AAPBPz11.JPG:
Mijn zorge siel die blet,
Oermits ick sjog 't hert fen uws Lân trochsnijen
Trog leas forried, uwtstijkjen, bijserijen
Mijd, wreak sjocht mey vor helsck in dijvels bret
Den Sill'gen Deugd is klear fen uws forteijn
'K Sjog meij de Godstsjienst spot in toeijl bedrieuwen
'k Sjog hoverd, nooswijs, wean wit er op kliewen
In schoernen trog 't hieskleauwen sonder eijn,
In loijts ick ford, it hert werdt mij trogdolgen
'k Sjog 't heijlig rieucht, troch onrjieuchd sterk forfolge
't Geweld dat drieuwt de onnosele forre swiep
'Sjog wreedheijt fuwl en lilk hijer triumfeerjen
'k Sjog meij wrijt in syt de Free fereerjen
'k Sjog, layts in goegh, wjueck drayen as ijen heap
Op dochsen wijsen beschrieuw Gijsbert Japiks
dij Steat fen 't lân in Folck ijn sijn
tijd. - God bewaare uws dat wij it
sa neat belibbje.
Dit Schrieuw ten oantinzen aan
uwze finwenis dijn stalcke
Japik Scheltema fen Frentsjer
Symb.
Heat toa hjoed, neat toa freed
Yn it Heagschen Bosch
dij neeugentiende deij
fenne Gersmoarne
1798

‎(C.M.)‎ Aantek Japik Scheltema:
Mr. Jacobus Scheltema
Gemeentesecretaris van Franeker, amateurhistoricus, publicist.
Detail t.a.v. genealogie Brouwer-Martens-Romar: zijn werken werden o.m. gedrukt bij Romar en uitgegeven bij Loosjes.

- AAPBPz12.JPG:
Cui supra fortunam animus, ludibria sortis
Redet et inmoto pectoe utramque capit.
Inirdice vitrix Prudentia, consia recti
Cui bona mens, fato celsior ipsa suo,
Inparido sumit vultu ponitque secures
ne proprium a titulis perdit habetue decus
P. Burmannus Secundus
Herdenke, brave Brouwer! bij het le-
zen dezer regelen, aan uwen
vrienden medegevangenen
G.W. Van Marle
Symb
Natura Duce
In onze gevangenis op
het huis in 't Bosch
den 19 April 1798.

‎(C.M.)‎ Aantek G.W. Van Marle:
mr. Gerrit Willem gehuwd met Catharina Wicherlink
Advocaat te Zwolle???

- AAPBPz13.JPG:
Een handgeschilderd bos bloemen met de teksten:
Hisca floribus in detentione ‎(duta
civilis)‎ declinatisse amico et consorte
Petro Brouwer commendat
Comi Van der Hoop Gij......
In Villa ‎(gecondam Oranjezaal)‎
die 21 maji di 1798 Lib Bat 4.
Symb:
Necspa nec muta


- AAPBPz14.JPG:
De goddelijke wraak komt langzaam maar gewis:
Zij straft te zwaarer naar het uitstel groter is
Gelijk mij dit antwoord niet onvoegelijk
schijnt op de gedane vragen van anderen
zijden; zo kan het zelven, waardigen Brouwer u
ook herinneren uwen u achtenden
vriend en lotgenoot
H‎(?)‎ v Castrop
in onze zogenaamden
civile bewaring, op't
Huis in 't Bosch 14 4/18 98

‎(C.M.)‎ Aantek v Castrop:
Waarschijnlijk Hendrik van Castrop ‎(*1738 Amsterdam - 1806)‎


- AAPBPz15.JPG:
Een portret van ???? met de tekst:

Conduiser l"innocence aux boo..s des precipices,
Etaler a ses Yeux les plus affreix supplices;
son coeur est exemp de remords;
Son front demeire inalterable;
L'aspect de l"empire des morts
Ne fait palir que le coupable
Deze regels, achtenswaardige Brouwer; vond ik op de glazen
van onze gemeene gevangenis geschreven, als tot een troostelijke
herinnering voor ons door eene onbekende hand aldaar gesteld. Wij
beiden gevoelen ' er de waarheid van onze omstandigheden
J. D. Pasteur
In onze staatsgevan-
genis den Oranjezaal
voortaan de Haagsche
Bastille te noemen
Den 5 meij 1798 den 102den
dag van mijne gevangenis.

‎(C.M.)‎ Aantek J. D. Pasteur:
Jan David Pasteur ‎(* 23 mei 1753 te Leiden - 8 januari 1804 te Den Haag)‎


- AAPBPz16.JPG:
Az ij jo joe-deis ynne gemeine Saeken minge, ij moate ommers
goe ceft quea dwâen. Dwâen Y quea so habbe ij God o fijnne, in
mei-written to in boalle, dij jo on-ophâd'lijcke priem-pricket.
Dog ij goe, So hab ij de Minschen, in onder dij de Kreftigste to fijnne,
troch wams quea-wolligheiten in nijde ij bedjoept, in trog weans
wriggerije ij sonder ophâlden Lossne wirde. Behaegje ij de ge-
miente so beheagje ij ien tuwzend-Lollig on-djier, in om jerm
to beheaghjen moat ij jo Salm mizheegje.
Gijbert Japix
Dit schrieuw for syn frijun P. Brouwer
yn it Suws yn it Bosk de 19 Apr 1798
C L v Beyma
Symb
Het is mey sizzen neat to
Dwâen

‎(C.M.)‎ Aantek C. L. van Beyma:
Coert Lambertus van Beijma: Kantonrechter te Dronrijp, aanvoerder van de Patriotten.
Binne de patriotten waren 2 stromingen de Valckenisten ‎(Johan Valckenaer)‎ en de Beijmanisten.
Zie ook "For uwz lân, wyv en bern, De patriottentijd in Friesland"
- AAPBPz17.JPG:
Was er een achtenswaardig, een deugdzaam Man,
Hij was een tijdgenoot van Monsters; Hij wierd door hen
verstikt; en dat tafereel van de vrtrapte deugd is
Ongetwijfeld maar al te waar, maar het is even gevaarlijk
Om te vertonen"
Dus droomde Mercier van het jaar 2440
volgens de overzetting van P. 1e d. p. 73
Dat het bovenstaande slechts een droom zij,!
en Gij, achtenswaardige Brouwer! eens onder
uw tijdgenoten niet dan deugdzamen tellen moogt!
wenscht hartelijk uw lotgenoot, die prijs op uw vriendschap stelt
J. A. van der Spijk
Symb.
Het is niet anders.
In ons civiel arrest bij den
Haag 21 april 1798.

‎(C.M.)‎ Aantek quote J. A. van der Spijk:
Mercier: L'an deux mille quatre cent quarante ‎(Chapitre 12, p 63)‎:
S' il fut un homme estimable,
vertueux, il a été le contemporain des
monstres : il a été étouffé par eux : et ce
tableau de la vertu foulée aux pieds, n' est
que trop vrai, sans doute, mais il est tout
aussi dangereux à présenter.

‎(C.M.)‎ Aantek J. A. van der Spijk:
Johan Albert van der Spijk ‎(*1758 Den Haag - 1826)‎

- AAPBPz18.JPG:
Justum, et tenacem propofiti Vitum
non civium ardor prava jubentium,
non vultus instantis Tijranni
meute quatit solida.
Horatius
Zulk een man, waarde Lotgenoot, meen
ik in U te hebben aangetroffen, en
reken het mij dan ook tot eer een
plaats onder uwe vriendn te beklee-
den.
C. Bijleveld
in mijn civiel arrst
op het huis in 't Haagsche
Bosch, den 21 apr. 1798
Sijmb. La verti pour guide.

‎(C.M.)‎ Aantek C. Bijleveld:
Bron: www.parlement.com:
Mr. C.G. Bijleveld
in de periode 1815-1849: lid Staatsbewind ‎(1801-1805)‎, buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer


voornamen
Cornelis Gerrit

personalia
geboorteplaats en -datum
Veere, 18 september 1765

overlijdensplaats en -datum
Middelburg, 2 juni 1849

levensbeschouwing
Waals Hervormd

partij/stroming
stroming‎(en)‎
- federalist; tijdens Bataafse tijd
- ultraconservatief

loopbaan
- lid Staten van Zeeland, 1795
- pensionaris van Veere, van 1795 tot 1797
- lid departement van financiën, van 1797 tot januari 1798
- gevangenschap, van januari 1798 tot juni 1798
- lid Staatsbewind der Bataafsche Republiek, van 1 oktober 1803 tot 29 april 1805
- lid Raad van Financiën van Zeeland, van 1805 tot 1807
- assesor van de landdrost, van 1807 tot 1810
- maire van Middelburg, van 1810 tot 1814
- burgemeester van Middelburg, van 1814 tot 1838
- buitengewoon lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor de provincie Zeeland, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815
- commissaris-generaal der convooien en licenten te Middelburg
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zeeland, van 21 september 1815 tot 19 oktober 1835
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1835 tot 13 februari 1849

nevenfuncties
overzicht
- lid Syndicaat der Nederlanden, omstreeks 1822
- directeur ‎(lid)‎ Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

voorzitterschappen ‎(kamer)‎commissies e.d.
lid Centrale Afdeling ‎(Tweede Kamer der Staten-Generaal)‎, van 13 september 1830 tot 1 oktober 1830

opleiding‎(en)‎
soort en plaats academisch onderwijs
Romeins en hedendaags recht Hogeschool te Utrecht, vanaf 1784

wetenswaardigheden
- Onderhandelde in 1795 samen met J.A. Schorer met generaal Michaud over de capitulatie van Zeeland
- Was in 1828 één van de vier leden die tegen het regeringsvoorstel tot intrekking van de wet ter beteugeling van onrust en kwaadwilligheid stemde
- Derde kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer in 1832
- Tweede kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer in 1833 en 1834

uit de privé-sfeer
Zijn vader was burgemeester van Veere

publicaties/bronnen
publicaties over
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. I, 533

familie/gezin
naam vader
J. Bijleveld Jan

naam moeder
J.J. Godin Jacoba Johanna

samenlevingsvorm
gehuwd te Oost-Souburg, 9 mei 1772

naam partner
Mw. C.Ch.A. van Goethem Cornelia Christoffelina Anna

kinderen
2 zoons

familierelaties
- Vader van J.F. Bijleveld, Tweede-Kamerlid
- Vader van F.P. Bijleveld, buitengewoon Tweede-Kamerlid ‎(1848)‎

- AAPBPz19.JPG:
--- wij zien alom belang of nijd regeeren.
Nog zucht voor t' Vaderland, noch braafheid heeft waardij.
Elk bouwt zijn grootheid op bedrog en veinderij.
L.W. v. Merken, Germanicus
gedenk bij deeze reegelen, die den toestand
van Rome schetsen onder den listigen
Tiberius, uwen vriend en Lotgenoot
en den tijd onder gemeenschappelijke
beproeving op het Huis in t' Bosch
bij s'Hage
J. J. Cambier
23 April 1798
op het ijdstip dat
het souvereine Ba-
taafsche Volk, gezui-
verd van alle Arristo-
craten en Federalisten
Uit deszelfs eijge, vrije
wil. eene Constitutie
aannam--------

‎(C.M.)‎ Aantek J. J. Cambier:
Bron: www.parlement.com:
Behoorde vóór 1795 tot de Haarlemse regenten en werd in 1796 lid van de Eerste Nationale Vergadering. Was tijdens de Bataafse Tijd agent van Oorlog en onder Lodewijk Napoleon minister van onder meer Koophandel en Oorlog en vice-president van de Staatsraad. Na herwinning van de onafhankelijkheid gezant en Eerste-Kamerlid.

patriot
in de periode 1796-1831: agent ‎(Bataafse tijd)‎, minister ‎(Bataafs-Franse tijd)‎, lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Wetgevend Lichaam ‎(1806-1810)‎, lid Staatsraad ‎(1806)‎, lid Eerste Kamer


voornamen
Jacob Jan

personalia
geboorteplaats en -datum
Vianen ‎(Holland)‎, 29 juni 1756

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 4 oktober 1831

partij/stroming
stroming‎(en)‎
patriot

loopbaan
- cornet lijfregiment cavalerie Oost-Friesland, van 1779 tot 1780
- secretaris legatie en charge d'affaires Hof van Berlijn, van 1779 tot 1781
- commissaris van de kleine bank van justitie te Haarlem, van 1782 tot 1787
- schepen van Haarlem, vanaf 1783
- lid stedelijke raad van Haarlem
- hoog baljuw van Kennemerland, van 1795 tot 1798
- lid Eerste Nationale Vergadering voor het district Gorinchem, van 1 maart 1796 tot 31 augustus 1797
- voorzitter Eerste Nationale Vergadering, van 5 september 1796 tot 19 september 1796
- lid Tweede Nationale Vergadering voor het district Gorinchem, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798
- commissaris departementaal bestuur van de Amstel, vanaf 1799
- agent van Oorlog, van 3 maart 1800 tot 8 december 1801
- lid Gedeputeerd bestuur van Holland, van 1802 tot juli 1804
- lid Wetgevend Lichaam voor het departement Holland, van 4 oktober 1806 tot 10 maart 1807
- minister van Justitie en Politie ad interim, van 22 mei 1807 tot 20 november 1807
- minister van Indië en Koophandel, van 10 juli 1807 tot 8 januari 1808
- minister van Justitie en Politie, van 20 november 1807 tot 10 december 1807
- minister, vice-president van de Staatsraad, van maart 1808 tot 2 maart 1810
- minister van Oorlog ad interim, van 27 maart 1809 tot 27 mei 1809
- minister van Oorlog, van 15 april 1810 tot 1 januari 1811
- lid Wetgevend Lichaam te Parijs, van 1811 tot 1813; benoemd door Napoleon
- buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid, van 1814 tot 1816
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 juli 1816 tot 4 oktober 1831

nevenfuncties
overzicht
- kapitein der burgerij, van 1786 tot 1788
- kolonel der schutterij
- commissaris Amortisatiekas, vanaf 12 mei 1807

opleiding‎(en)‎
soort en plaats academisch onderwijs
Romeins en hedendaags recht ‎(niet voltooid)‎ Hogeschool te Leiden, vanaf 16 augustus 1774

wetenswaardigheden
uit de privé-sfeer
- Zijn vader was schepen en burgemeester van Vianen
- Zijn schoonvader was schepen, raad, thesaurier en burgemeester van Haarlem

overige bijzonderheden
ridderorden
- Ridder in de Orde van Unie
- Commandeur in de Orde van Unie, 25 november 1807
- Grootkruis Orde van de Unie, 3 februari 1808
- Grootkruis Orde van de Reünie, 22 februari 1812
- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw

publicaties/bronnen
publicaties over
- A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" ‎(1991)‎
- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.V, 79
- Ned. Patriciaat, 1927

familie/gezin
naam vader
Mr. J. Cambier Jacob

naam moeder
J.C.A.E. Ofzen Jacoba Catharina Anna Elisabeth

naam partner
Mw. C.J. Gerlings Catharina Josina

familierelaties
Zwager van D. Hoeufft, buitengewoon lid Staten-Generaal


-AAPBPz20.JPG:
Injuria in bonos non tentalus, nisi a malis
Seneca
In sui memoriam
A. J. de Sitter
28 april 1798
de 84e dag van ons arrest
op 't huis in het Haagsche Bosch.

‎(C.M.)‎ Aantek A. J. de Sitter:
A.J. de Sitter ‎(* 1748 Groningen - 17 juni 1814)‎
Schrijver, burgemeesterszoon

- AAPBPz21.JPG:
Te groot om met een schi.. of waterblaas te speelen,
Te deugdzaam om in 't heil der boozen ooit te deelen,
Te vrij om onder 't juk van 't breinloos graauw te staan
Lacht d'eedlen sterveling hier luttel voorspoed aan.
Deeze aard'heeft troonen, maar hoe schaars voor Antonijnen?
Deeze aard'heeft kerkers, maar wie doet ze in de kerkers kwijnen?
Ontrol 't geschiedverhaal van ieder volk op aard'
Dat zijn gedachtenis voor 't nageslacht bewaart,
waar ge ooit de Grooten vindt en eedle Barnevelden,
Het zal van Levensteins en Hofschavotten melden.
Deze weinige regels uit de gezangen van
Feith over het graf, waarde vriend Brouwer
heb ik gemaaktter uwen gedachtenisse en
uit hoofde van ons lotgenootschap op het huis
in het Haagsche Bosch te moeten plaatsen
R. van Klettens
Den 1 Meij
1798

‎(C.M.)‎ Aantek R. van Klettens:
Moet dit niet Knief van Kleffens zijn????

- AAPBPz22.JPG:
Celui, qui met un frein à la fureur des flots,
Sait aussi des méchans arrêter les complots.
Soumis avec respect à sa volonté sainte,
Je crains Dieu, cher Abner! et n'ai point d'autre crainte.
Racine
Ten bewijze mijner achting, en ot een aandenken aan ons
gemeenschapppelijk lot, geschreven in onze gevangenis
op het huis in 't Haagsche Bosch, 23 april 1798
Kantelaar
Symb.
Semper idem.

‎(C.M.)‎ Aantek Kantelaar:
Qoute:
Jean Racine ‎(1639-1699)‎ "Athalie" Acte I Scène Première ‎(Joad/Abner)‎
Jacobus Kantelaar ‎(* 1759 Almelo - 1821)‎
Zie ook Siegenbeek

- AAPBPz23.JPG:
Issa civi bons ac forti est mentis Constantia, etque Oquabilita, ut tyrannis
ei semper sit odio, sue sub regni nomine, sue sub populari speci Rempubl.
opprimat; - ut violentia et injustita Constanter repistat, five populus
tyrannum agat, five pauci pro arbitrio Dominentier
I. Lusac Orat. d Socrati Cive
In sui et calamistosa Sodalitatis
memoriam amico adposuit
L. E. Van Eck
Symb.
Le milieu est le poit le plus
voisin d la sagesse
In onze politique detentie
op't Huis in 't Bosch
den 10. juny 1798, den dag
van mijne terugkomst aldaar
na eene treurige afwezigheid
van 10 weken ter zake van het
overlijden van mijn oudsten zoon.

- AAPBPz24.JPG:
Aanhaling beginnend met
"Ein tugendhafter Bürger------- ‎(14 regels)‎
Blijkbaar ontleend aan
Iselin
Daaronder is geschreven
Dat onze vriendschap mijn waarde
Stoffenberg! even duurzaam zij, aldus
doelwit eenstemmig en onveranderlijke
geweest is, en gewis zal blijven Onze
politieke denk- en handeslwijze te regelen
naar de schoone eens deugdzamen
Burgers, hierboven opgehangen
J A de Mist
In onze Staatsgevangenis,
Huis in t Bosch bij 's Hage
1 juny 1798

‎(C.M.)‎ Aantek J A de Mist:
Jacob Abraham de Mist ‎(1749-1823)‎
‎[personen]‎
Sinds 1817 Uitenhage de Mist, secretaris van Kampen 1769-1795, lid van de Nationale Vergadering 1796-1798 ‎[volksvertegenwoordiging]‎, lid van de Eerste Kamer 1820-1823 ‎[Willem I ]‎.
Hij was een verlichte achttiende-eeuwer, die, hoewel een oprecht aanhanger van de Nieuwe Denkbeelden, vaak met kracht en helder inzicht zijn behoudende opvattingen op staatkundig en maatschappelijk gebied tegen de radicale elementen verdedigd heeft.

- AAPBPz25.JPG:
De Reden leert het, en de ervaarnis zal het staaven
Men blijft, waar de ondeugd heerst, ook zonder meester, slaaven
De schoonste vrijheidsdroom, hoe rijk alom geplant,
Gaf zonder zeeden, nooit de vrijheid aan een Land
Zo lang het har nog wrokt en wraak de ziel kan streelen
ist ijdel met de naam van Broederschap te speelen.
S. aan Christus bladz. 4
Bevatten deeze boovenstaande regelen
geene zuivere waarheid! Jaa! Hier van zijt
Gij waardige Stoffenberg volkomen over-
tuigd; zoo wel als uw hoogachten, vriend
en Lotgenoot
P. Brouwer Pz
In onzen steeds voortduurende
staatsgevangenis op t Huis
in 't Bosch den 41sten dag
na het aanneemen der consti-
tutie

de maat door de vrouwen aangegeven; fraai geschreven

Doop Voorheen gem Aengwirden.

MENT: Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1772
H. P. Brouwer, predikant
Woonplaats: Blija
- In 1772 kerkeraad

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎
H. P. BROUWER

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum, lidmaten 1659-1850
DTB 228 blad 65

Wijzigingsdatum: 2-2-2011

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1774
DTB nr: 264, 1772 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 2 januari 1774
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: getrouwd te BlijaOndertrouwregister Gerecht Franeker, 1773
DTB nr: 250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 18 december 1773
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: predikant

Huwelijk Franeker, huwelijken 1773
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1773
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : predikant

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Franeker, huwelijken 1774
Vermelding: Proclamatie op 2 januari 1774
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : getrouwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 264
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1774
DTB nr: 264, 1772 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 2 januari 1774
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: getrouwd te BlijaOndertrouwregister Gerecht Franeker, 1773
DTB nr: 250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 18 december 1773
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: predikant

Huwelijk Franeker, huwelijken 1773
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1773
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : predikant

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Franeker, huwelijken 1774
Vermelding: Proclamatie op 2 januari 1774
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : getrouwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 264
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Ferwerderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1783 in Blija
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokelyna Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : Ds.

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 227
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Baarderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Proclamatie op 2 maart 1783
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokeltje Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : hij is predikant te Blija en Hogebeintum; gehuwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Ferwerderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1783 in Blija
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokelyna Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : Ds.

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 227
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Baarderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Proclamatie op 2 maart 1783
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokeltje Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : hij is predikant te Blija en Hogebeintum; gehuwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

MENT: 1817 Ferwerd, notaris H. S. de Walle
Inv. nr. 038005 repertoire nr. 30 d.d. 22 februari 1817
Verhuur
Betreft de verhuur van landbouwgrond te Blija
- Petrus Brouwer te Blija, verhuurder
- Fokke Pieters, huurder
- Luitzen Johannes van der Wey, huurder

MENT: Voorheen gemeente Westdongeradeel

Overleden Voorheen gemeente Westdongeradeel


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Spotdicht op Tromp, Telting, Buma en Brouwer
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SpotBrouwer.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SpotBrouwer.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Een spotdicht op de republikeinse patriotten in Friesland. Tekst:

Esttem 1819.
Een Tromp van de rechten stam geweken,
Een Telting voor een ambt bezweken,
Een Buma, telg van 't gouden kalf,
Een Brouwer als Professor half.
Ziedaar O, Vriezen, 't vier getal
't Welk stemt voor 't schrik beeld van, van Hal,
Een Heloma zoo groot, zoo edel,
Vlecht dien een eer krans om den schedel,
Die bukt niet voor het vuig geweld
En spreekt niet als 't een belangen geldt.
Maar 't viertal dat u snood misdeed
Zend dat naar Turk of Samojeed.
Franeker, zegt het voort.


Bron
Memories van successie

Toon details Gedeelde Notitie: - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1830

Overledene : Petrus Petruszn Brouwer
Overleden op: 12 mei 1830
Wonende te : Ternaard
Tekst:
NH-leraar ‎(emeritus predikant Blija/Hogebeintum)‎; vader van Amelia-Johanna
‎(vrouw van Marten Martens, DG-leraar Holwerd; moeder van Johanna-Sophia Marten
Martens)‎, Petronella-Juliana ‎(weduwe van Reinder Jorrits Hartmans; moeder van
Jorrit Reinderts Hartmans, landbouwer Hogebeintum)‎, te Blija en wijlen Fokelina
Petrus Brouwer ‎(vrouw van Kornelis Jorrits Posthumus, thans man van Dieuwke
v.der Ley, landbouwer St.Jacobiparochie; moeder van minderjarige Jorrit en
Fokelina Kornelis Posthumus)‎.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 3012
Dagregisternr.: 406

Op microfilm nr. 53 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar

Doop Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Gebeurtenis Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1772
H. P. Brouwer, predikant
Woonplaats: Blija
- In 1772 kerkeraad

Gestandaardiseerde namen ‎(voornaam en patroniem)‎
H. P. BROUWER

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken ‎(DTBL)‎
Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum, lidmaten 1659-1850
DTB 228 blad 65

Wijzigingsdatum: 2-2-2011

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
  Invoerdatum in orginele bron: 4 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1774
DTB nr: 264, 1772 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 2 januari 1774
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: getrouwd te BlijaOndertrouwregister Gerecht Franeker, 1773
DTB nr: 250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 18 december 1773
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: predikant

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1773
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1773
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : predikant

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1774
Vermelding: Proclamatie op 2 januari 1774
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : getrouwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 264
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
  Invoerdatum in orginele bron: 4 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1774
DTB nr: 264, 1772 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 2 januari 1774
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: getrouwd te BlijaOndertrouwregister Gerecht Franeker, 1773
DTB nr: 250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 18 december 1773
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: predikant

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1773
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1773
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : predikant

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1774
Vermelding: Proclamatie op 2 januari 1774
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : getrouwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 264
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
  Invoerdatum in orginele bron: 4 september 2003

Toon details Gedeelde Notitie: - Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1774
DTB nr: 264, 1772 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 2 januari 1774
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: getrouwd te BlijaOndertrouwregister Gerecht Franeker, 1773
DTB nr: 250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 18 december 1773
Man: Petrus Brouwer, Blija
Vrouw: Johanna Sophia Romar, Franeker
NB: predikant

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1773
Vermelding: Ondertrouw op 18 december 1773
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : predikant

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1763-1782
Inventarisnr.: DTB 250
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Franeker, huwelijken 1774
Vermelding: Proclamatie op 2 januari 1774
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Johanna Sophia Romar afkomstig van Franeker
Opmerking : getrouwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en JOHANNA

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 264
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Ferwerderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1783 in Blija
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokelyna Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : Ds.

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 227
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Baarderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Proclamatie op 2 maart 1783
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokeltje Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : hij is predikant te Blija en Hogebeintum; gehuwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Ferwerderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1783 in Blija
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokelyna Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : Ds.

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 227
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Baarderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Proclamatie op 2 maart 1783
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokeltje Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : hij is predikant te Blija en Hogebeintum; gehuwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Ferwerderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1783 in Blija
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokelyna Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : Ds.

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 227
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Huwelijk Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Toon details Gedeelde Notitie: - Baarderadeel, huwelijken 1783
Vermelding: Proclamatie op 2 maart 1783
Man : Petrus Brouwer afkomstig van Blija
Vrouw : Fokeltje Joha afkomstig van Britswerd
Opmerking : hij is predikant te Blija en Hogebeintum; gehuwd te Blija

Gestandaardiseerde namen: PETRUS en FOKELTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken‎(DTBL)‎
Trouwregister Hervormde gemeente Britswerd Wieuwerd 1681-1810
Inventarisnr.: DTB 68
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Gebeurtenis Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1817 Ferwerd, notaris H. S. de Walle
Inv. nr. 038005 repertoire nr. 30 d.d. 22 februari 1817
Verhuur
Betreft de verhuur van landbouwgrond te Blija
- Petrus Brouwer te Blija, verhuurder
- Fokke Pieters, huurder
- Luitzen Johannes van der Wey, huurder

Gebeurtenis Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Gebeurtenis Lidmatenboeken

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(7)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(7)‎  ‎(M418)‎

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(6)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(6)‎  ‎(M417)‎

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(5)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(5)‎  ‎(M416)‎

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(4)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(4)‎  ‎(M415)‎

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(3)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(3)‎  ‎(M414)‎

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(2)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(2)‎  ‎(M413)‎

Multimedia-object
Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(1)‎Brief Brouwer aan de gecommiteeerden van Friesland ‎(1)‎  ‎(M412)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M411)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M410)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M409)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M408)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M407)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M406)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M405)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M404)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M403)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M402)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M401)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M400)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M399)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M398)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M397)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M396)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M395)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M394)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M393)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M392)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M391)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M390)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M389)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M388)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M387)‎

Multimedia-object
Album Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den HaagAlbum Amicorum Petrus Brouwer 1798 tijdens civiele detentie in Huis ten Bosch te Den Haag  ‎(M386)‎

Multimedia-object
AA_Kantelaar_BrouwerAA_Kantelaar_Brouwer  ‎(M385)‎

Multimedia-object
LC_1950_03_02LC_1950_03_02  ‎(M384)‎

Multimedia-object
LC_1952_07_19LC_1952_07_19  ‎(M383)‎

Multimedia-object
Letterkundige naoogst van J.H. Halbertsma blz 185/186Letterkundige naoogst van J.H. Halbertsma blz 185/186  ‎(M382)‎

Multimedia-object
Leerrede_ter_gedachtenis_van_den_wel_eerLeerrede_ter_gedachtenis_van_den_wel_eer  ‎(M381)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Naam1811PBrouwer.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Naam1811PBrouwer.jpg  ‎(M380)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/WapBrouwer.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/WapBrouwer.jpg  ‎(M379)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Petrus BROUWER ‎(I1762)‎
Geboorte 5 februari 1714 39 38 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden 8 oktober 1780 ‎(Leeftijd 66)‎
-6 jaren
Moeder
 
Amelia Johanna KUTSCH ‎(I1763)‎
Doop 29 januari 1708 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
Overleden voor 1808 ‎(Leeftijd 99)‎

Huwelijk: 24 november 1743 -- Haskerhorne, Haskerland, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Zus (Geboorte)
Uilkje BROUWER ‎(I1838)‎
Geboorte 27 september 1744 30 36
Overleden 11 maart 1779 ‎(Leeftijd 34)‎
2 jaren
#2
Broer (Geboorte)
Johan Reinhard BROUWER ‎(I1840)‎
Geboorte 27 september 1746 32 38
Overleden 7 april 1796 ‎(Leeftijd 49)‎
3 jaren
#3
(Geboorte)
Petrus BROUWER ‎(I1745)‎
Geboorte 25 maart 1749 35 41
Overleden 12 mei 1830 ‎(Leeftijd 81)‎ Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Gezin met Johanna Sophia ROMAR
Petrus BROUWER ‎(I1745)‎
Geboorte 25 maart 1749 35 41
Overleden 12 mei 1830 ‎(Leeftijd 81)‎ Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
Partner
 
Johanna Sophia ROMAR ‎(I1759)‎
Geboorte 11 april 1751 49 44 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland
Overleden 7 mei 1782 ‎(Leeftijd 31)‎ Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 9 januari 1777 -- Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
-13 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Amelia Johanna BROUWER ‎(I1744)‎
Geboorte 27 november 1775 26 24 Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 21 maart 1847 ‎(Leeftijd 71)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
4 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Petronella Juliana BROUWER ‎(I1930)‎
Geboorte 6 augustus 1779 30 28 Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 22 maart 1842 ‎(Leeftijd 62)‎ Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Gezin met Fokelina Johanna JOHA
Petrus BROUWER ‎(I1745)‎
Geboorte 25 maart 1749 35 41
Overleden 12 mei 1830 ‎(Leeftijd 81)‎ Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
8 jaren
Partner
 
Fokelina Johanna JOHA ‎(I1761)‎
Geboorte 8 september 1757 Britswerd, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 23 december 1783 ‎(Leeftijd 26)‎ Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 2 maart 1783 -- Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Fokelina BROUWER ‎(I1932)‎
Geboorte 19 december 1783 34 26 Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 30 juni 1814 ‎(Leeftijd 30)‎ Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland