Simen Sikkes REISMA  ‎(I0292)‎
Voorna(a)m(en): Simen Sikkes
Achternaam: REISMA

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 10 februari 1829 26 24 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 20 juli 1871 ‎(Leeftijd 42)‎ Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 10 februari 1829 26 24 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.251 Lengtegraad: E5.592
Adres:

Nederland

Beroep 1848 ‎(Leeftijd 18)‎ timmerknecht

Beroep 1865 ‎(Leeftijd 35)‎ houtzaagmolenaar

LIVD: Woonplaats 1865 ‎(Leeftijd 35)‎ Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.135 Lengtegraad: E5.65
Adres:

Nederland

Huwelijk IJbeltje Pieters HELLINGA - 13 mei 1865 ‎(Leeftijd 36)‎ Baarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.128 Lengtegraad: E5.721
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Baarderadeel, 1865
Man : Simon Sikkes Reisma, oud 36 jaar, geboren te Minnertsga
Ouders: Sikke Simons Reisma en Dieuwke Jelles Walda
Vrouw : Ybeltje Pieters Hellinga, oud 23 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Pieter Johannes Hellinga en Teetske Tjallings de Boer
Datum : 13 mei 1865, akte nr. 22


Overleden 20 juli 1871 ‎(Leeftijd 42)‎ Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.135 Lengtegraad: E5.65
Adres:

Nederland


Bron: Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen

Laatste wijziging 22 maart 2018 - 10:56:25
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F0151)
Sikke Siemens REISMA
1803 - 1846
Dieuwke Jelles WALDA
1805 - 1837
(Geboorte) Simen Sikkes REISMA
1829 - 1871

Directe familie  (F0054)
IJbeltje Pieters HELLINGA
1841 - 1933
Sikke Simens REISMA
1866 - 1890
Taetske Simens REISMA
1868 - 1920
Jelle Simens REISMA
1870 - 1948


Notities

Gedeelde Notitie
Beroep: Timmerman-houthandelaar

Huwelijk Nu samengevoegd met de gemeente Hennaarderadeel tot 1 gemeente Littenseradiel.

Huwelijk Baarderadeel ‎(Fries: Baarderadiel)‎ is een voormalige gemeente in het midden van de provincie Friesland ‎(Nederland)‎. De gemeente heeft bestaan tot 1984 en telde op 1 januari 1983 5008 inwoners en had een oppervlakte van 72,85 km².

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Baarderadeel samen met de gemeente Hennaarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel.
‎[bewerken]‎ Plaatsen

De gemeente Baarderadeel bevatte in 1983 vijftien dorpen. De hoofdplaats was Mantgum. De Nederlandse namen waren nog de officiële. De plaatsnaamborden in de gemeente waren grotendeels eentalig Fries.

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 1983:
Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Winsum Winsum 968
Mantgum Mantgum 701
Weidum Weidum 578
Bozum Boazum 433
Oosterlittens Easterlittens 410
Jorwerd Jorwert 371
Oosterwierum Easterwierrum 342
Hijlaard Hilaerd 299
Wieuwerd Wiuwert 170
Baard Baerd 169
Beers Bears 152
Jellum Jellum 148
Huins Húns 120
Britswerd Britswert 101
Lions Leons 46
‎(Bron: Wikipedia)‎

Huwelijk Huwelijksakte Baarderadeel, 1865
Man : Simon Sikkes Reisma, oud 36 jaar, geboren te Minnertsga
Ouders: Sikke Simons Reisma en Dieuwke Jelles Walda
Vrouw : Ybeltje Pieters Hellinga, oud 23 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Pieter Johannes Hellinga en Teetske Tjallings de Boer
Datum : 13 mei 1865, akte nr. 22

Huwelijk Nu samengevoegd met de gemeente Hennaarderadeel tot 1 gemeente Littenseradiel.

Huwelijk Baarderadeel ‎(Fries: Baarderadiel)‎ is een voormalige gemeente in het midden van de provincie Friesland ‎(Nederland)‎. De gemeente heeft bestaan tot 1984 en telde op 1 januari 1983 5008 inwoners en had een oppervlakte van 72,85 km².

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Baarderadeel samen met de gemeente Hennaarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel.
‎[bewerken]‎ Plaatsen

De gemeente Baarderadeel bevatte in 1983 vijftien dorpen. De hoofdplaats was Mantgum. De Nederlandse namen waren nog de officiële. De plaatsnaamborden in de gemeente waren grotendeels eentalig Fries.

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 1983:
Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Winsum Winsum 968
Mantgum Mantgum 701
Weidum Weidum 578
Bozum Boazum 433
Oosterlittens Easterlittens 410
Jorwerd Jorwert 371
Oosterwierum Easterwierrum 342
Hijlaard Hilaerd 299
Wieuwerd Wiuwert 170
Baard Baerd 169
Beers Bears 152
Jellum Jellum 148
Huins Húns 120
Britswerd Britswert 101
Lions Leons 46
‎(Bron: Wikipedia)‎

Huwelijk Huwelijksakte Baarderadeel, 1865
Man : Simon Sikkes Reisma, oud 36 jaar, geboren te Minnertsga
Ouders: Sikke Simons Reisma en Dieuwke Jelles Walda
Vrouw : Ybeltje Pieters Hellinga, oud 23 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Pieter Johannes Hellinga en Teetske Tjallings de Boer
Datum : 13 mei 1865, akte nr. 22


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Huwelijk Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Baarderadeel, 1865
Man : Simon Sikkes Reisma, oud 36 jaar, geboren te Minnertsga
Ouders: Sikke Simons Reisma en Dieuwke Jelles Walda
Vrouw : Ybeltje Pieters Hellinga, oud 23 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Pieter Johannes Hellinga en Teetske Tjallings de Boer
Datum : 13 mei 1865, akte nr. 22

Huwelijk Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Baarderadeel, 1865
Man : Simon Sikkes Reisma, oud 36 jaar, geboren te Minnertsga
Ouders: Sikke Simons Reisma en Dieuwke Jelles Walda
Vrouw : Ybeltje Pieters Hellinga, oud 23 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Pieter Johannes Hellinga en Teetske Tjallings de Boer
Datum : 13 mei 1865, akte nr. 22

Huwelijk Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Baarderadeel, 1865
Man : Simon Sikkes Reisma, oud 36 jaar, geboren te Minnertsga
Ouders: Sikke Simons Reisma en Dieuwke Jelles Walda
Vrouw : Ybeltje Pieters Hellinga, oud 23 jaar, geboren te Oudkerk
Ouders: Pieter Johannes Hellinga en Teetske Tjallings de Boer
Datum : 13 mei 1865, akte nr. 22

Overleden Grafsteen informatie
Publicatie: Grafsteen

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Sikke Siemens REISMA ‎(I27145)‎
Geboorte ongeveer 1803 27 20 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland
Overleden 22 maart 1846 ‎(Leeftijd 43)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland
2 jaren
Moeder
 
Dieuwke Jelles WALDA ‎(I32131)‎
Geboorte ongeveer 1805
Overleden 18 december 1837 ‎(Leeftijd 32)‎ Menaldumadeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 26 april 1828 -- Barradeel, Friesland, Nederland
10 maanden
#1
(Geboorte)
Simen Sikkes REISMA ‎(I0292)‎
Geboorte 10 februari 1829 26 24 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland
Overleden 20 juli 1871 ‎(Leeftijd 42)‎ Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Gezin met IJbeltje Pieters HELLINGA
Simen Sikkes REISMA ‎(I0292)‎
Geboorte 10 februari 1829 26 24 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland
Overleden 20 juli 1871 ‎(Leeftijd 42)‎ Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
13 jaren
Partner
 
IJbeltje Pieters HELLINGA ‎(I0080)‎
Geboorte 5 augustus 1841 55 44 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 28 november 1933 ‎(Leeftijd 92)‎ Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 13 mei 1865 -- Baarderadeel, Friesland, Nederland
11 maanden
#1
Zoon (Geboorte)
Sikke Simens REISMA ‎(I0293)‎
Geboorte 22 april 1866 37 24 Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 14 januari 1890 ‎(Leeftijd 23)‎ Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
2 jaren
#2
Dochter (Geboorte)
Taetske Simens REISMA ‎(I0294)‎
Geboorte 14 april 1868 39 26 Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1 februari 1920 ‎(Leeftijd 51)‎ Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland
2 jaren
#3
Zoon (Geboorte)
Jelle Simens REISMA ‎(I0295)‎
Geboorte 11 juni 1870 41 28 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Overleden 22 oktober 1948 ‎(Leeftijd 78)‎ Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland