Sybrand Pieter Brouwer MARTENS
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMA1.JPG
Sybrand Pieter Brouwer MARTENS  ‎(I0039)‎
Voorna(a)m(en): Sybrand Pieter Brouwer
Achternaam: MARTENS

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 18 juli 1817 44 41 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 5 april 1889 ‎(Leeftijd 71)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 18 juli 1817 44 41 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.368 Lengtegraad: E5.9
Adres:

Nederland

Huwelijk Trijntje Rinderts HULSHOFF - 4 mei 1842 ‎(Leeftijd 24)‎ Achtkarspelen, Friesland, Nederland
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Achtkarspelen, 1842
Man: Sibrand Pieter Brouwer Martens, oud 24 jaar,
geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel Ouders: Marten Martens Martens en Amalia Johanna Brouwer
Vrouw: Trientje Rinderts Hulshoff, oud 18 jaar, geboren te Surhuisterveen Ouders: Rindert Jans Hulshoff en Janke Eyes Luimstra Datum: 4 mei 1842, akte nr. 9Gedeelde Notitie: - Acte nr. 9.
MENT: Mentioned 1847 ‎(Leeftijd 29)‎


Bron: Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.

Beroep 1847 ‎(Leeftijd 29)‎ heelmeester ‎(arts)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.368 Lengtegraad: E5.9
Adres:

Nederland

MENT: Mentioned 30 april 1878 ‎(Leeftijd 60)‎ Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.338 Lengtegraad: E5.825
Adres:

Nederland


Toon details Bron: Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1878 Ferwerd, notaris H.Alma
Inv. nr. 039003 repertoire nr. 184 d.d. 30 april 1878
Verkoping
Betreft de verkoop van onroerend goed
- Bauke Reinders de Boer te Ferwerd, verkoper
- Aaltje Reinders de Boer te Ferwerd, weduwe van Evert
Gerlofs Tilma, verkoper
- Jan Klazes Hogendijk te Ulrum, Groningen, verkoper
- Jacob Kornelis Boersma te Ferwerd, gehuwd met Trijntje
Reinders de Boer, verkoper
- Hendrik Klazes Hogendijk te Ferwerd, verkoper
- Trijntje Klazes Hogendijk te Jislum, gehuwd met Marten
Martens Hellinga, verkoper
- Pieter Tjeerds de Boer te Marrum, verkoper
- Rindert Tjeerds de Boer te Westernijkerk, verkoper
- Pier Jans Tilma te Genum, weduwnaar van Wytske Jentjes
Wijmstra, verkoper, tevens als vader van en voogd over
Bauke en Eke Piers Tilma
- Jan Piers Tilma te Genum, verkoper, tevens als toeziend
voogd
- Jentje Piers Tilma te Niawier, verkoper
- Maaike Piers Tilma te Westernijkerk, gehuwd met Jan
Tjittes de Groot, verkoper
- Grietje Piers Tilma te Ferwerd, gehuwd met Klaas Sjoerds
Meekma, verkoper
- Bauke Jentjes Wijmstra te Vrouwenparochie, verkoper,
tevens als voogd over Jouke van der Heide, zoon van wijlen
Pieter Wiegers van der Heide en Aaltje Jentjes Wijmstra
- Jouke Dirks Bekius te St. Annaparochie, gehuwd met Baukje
Jentjes Wijmstra, verkoper
- Jentje Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Maaike Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Pieter Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Bauke Pieters van der Heide te Vrouwenparochie, verkoper
- Romkje Pieters van der Heide te Vrouwenparochie, verkoper
- Jan Schuiling te St. Jacobiparochie, verkoper
- Wobbe Sybes Steensma te Beetgum, verkoper
- Douwe Tjeerds de Boer te Hallum, verkoper
- Jan Pieters Hoogland te Ferwerd, koper
- Goffe Lieuwes van Dijk te Blija, koper
- Sybrand Petrus Brouwer Martens te Ferwerd, koper
- Pier Jans Tilma te Genum, koper
- Jacob Sipkes Heyenga te Westernijkerk, koper
- Douwe Klazes Osinga te Westernijkerk, koper


LIVD: Woonplaats Trijntje Rinderts HULSHOFF - voor 28 april 1888 ‎(Leeftijd 70)‎ Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Breedtegraad: N53.338 Lengtegraad: E5.825
Adres:

Nederland

LIVD: Woonplaats Trijntje Rinderts HULSHOFF - na 28 april 1888 ‎(Leeftijd 70)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
Breedtegraad: N52.384 Lengtegraad: E4.635
Adres:
Haarlem
Nederland


Gedeelde Notitie: - Woonde in eerste instantie aan de Sophiastraat 2b later aan de Schouwtjeslaan, alwaar hij overleden is.
Overleden 5 april 1889 ‎(Leeftijd 71)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
Breedtegraad: N52.384 Lengtegraad: E4.635
Adres:
Haarlem
Nederland

Religie doopsgezind
Laatste wijziging 30 juli 2018 - 08:04:42
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F0032)
Marten MARTENS
1773 - 1852
Amelia Johanna BROUWER
1775 - 1847
Johanna Sophia MARTENS
1800 - 1800
Johanna Sophia MARTENS
1802 - 1856
Elsje Elisabeth MARTENS
1805 - 1889
Pieter Brouwer MARTENS
1807 - 1813
Jetske Dionijtia MARTENS
1810 - 1845
Petronella Brouwer MARTENS
1814 - 1882
(Geboorte) Sybrand Pieter Brouwer MARTENS
1817 - 1889

Directe familie  (F0030)
Trijntje Rinderts HULSHOFF
1824 - 1899
Amelia Johanna MARTENS
1843 - 1921
Janke MARTENS
1844 - 1892
Marten MARTENS
1846 - 1849
Rindert MARTENS
1848 - 1912
Johanna Sophia MARTENS
1855 - 1933
Dieuwke MARTENS
1856 - 1922
Elsje Elisabeth Brouwer MARTENS
1859 - 1859
Elsje Elisabeth MARTENS
1860 - 1940
Martha MARTENS
1861 - 1931
Marten MARTENS
1866 - 1954


Notities

Gedeelde Notitie
Genees- heel- en verloskundige te Ferwerd, daarvoor te Surhuisterveen.
Hij was 40 jaar in Ferwerd. Hij overleed in Haarlem, waarschijnlijk in het Tijlerhofje. Ze hadden 10 kinderen.
Dit verhaal klopt niet, z'n dochter Elsje Martens woonde in het Tylerhofje, hij woonde elders in Haarlem.


Nationale Militie:
Bij loting van 1836 nummer 59 waardoor geen dienst.
Signallement:
Lengte 1 El 670 ST
aangez rond
voorhofd idem ogen blaauw
neus spits
mond ordinair
kin rond
haar bruin
wenkbr. id.
geen merkbare tekenen

Krantenberichten voor 10/5/1867 nog nakijken.

Geboorte Voorheen gem West-Dongeradeel.

Huwelijk Acte nr. 9.

Huwelijk Gemeentehuis te Buitenpost.

Huwelijk Huwelijksakte Achtkarspelen, 1842
Man: Sibrand Pieter Brouwer Martens, oud 24 jaar,
geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel Ouders: Marten Martens Martens en Amalia Johanna Brouwer
Vrouw: Trientje Rinderts Hulshoff, oud 18 jaar, geboren te Surhuisterveen Ouders: Rindert Jans Hulshoff en Janke Eyes Luimstra Datum: 4 mei 1842, akte nr. 9

Huwelijk Acte nr. 9.

Huwelijk Gemeentehuis te Buitenpost.

Huwelijk Huwelijksakte Achtkarspelen, 1842
Man: Sibrand Pieter Brouwer Martens, oud 24 jaar,
geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel Ouders: Marten Martens Martens en Amalia Johanna Brouwer
Vrouw: Trientje Rinderts Hulshoff, oud 18 jaar, geboren te Surhuisterveen Ouders: Rindert Jans Hulshoff en Janke Eyes Luimstra Datum: 4 mei 1842, akte nr. 9

Beroep Voorheen gem West-Dongeradeel.

MENT: 1878 Ferwerd, notaris H.Alma
Inv. nr. 039003 repertoire nr. 184 d.d. 30 april 1878
Verkoping
Betreft de verkoop van onroerend goed
- Bauke Reinders de Boer te Ferwerd, verkoper
- Aaltje Reinders de Boer te Ferwerd, weduwe van Evert
Gerlofs Tilma, verkoper
- Jan Klazes Hogendijk te Ulrum, Groningen, verkoper
- Jacob Kornelis Boersma te Ferwerd, gehuwd met Trijntje
Reinders de Boer, verkoper
- Hendrik Klazes Hogendijk te Ferwerd, verkoper
- Trijntje Klazes Hogendijk te Jislum, gehuwd met Marten
Martens Hellinga, verkoper
- Pieter Tjeerds de Boer te Marrum, verkoper
- Rindert Tjeerds de Boer te Westernijkerk, verkoper
- Pier Jans Tilma te Genum, weduwnaar van Wytske Jentjes
Wijmstra, verkoper, tevens als vader van en voogd over
Bauke en Eke Piers Tilma
- Jan Piers Tilma te Genum, verkoper, tevens als toeziend
voogd
- Jentje Piers Tilma te Niawier, verkoper
- Maaike Piers Tilma te Westernijkerk, gehuwd met Jan
Tjittes de Groot, verkoper
- Grietje Piers Tilma te Ferwerd, gehuwd met Klaas Sjoerds
Meekma, verkoper
- Bauke Jentjes Wijmstra te Vrouwenparochie, verkoper,
tevens als voogd over Jouke van der Heide, zoon van wijlen
Pieter Wiegers van der Heide en Aaltje Jentjes Wijmstra
- Jouke Dirks Bekius te St. Annaparochie, gehuwd met Baukje
Jentjes Wijmstra, verkoper
- Jentje Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Maaike Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Pieter Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Bauke Pieters van der Heide te Vrouwenparochie, verkoper
- Romkje Pieters van der Heide te Vrouwenparochie, verkoper
- Jan Schuiling te St. Jacobiparochie, verkoper
- Wobbe Sybes Steensma te Beetgum, verkoper
- Douwe Tjeerds de Boer te Hallum, verkoper
- Jan Pieters Hoogland te Ferwerd, koper
- Goffe Lieuwes van Dijk te Blija, koper
- Sybrand Petrus Brouwer Martens te Ferwerd, koper
- Pier Jans Tilma te Genum, koper
- Jacob Sipkes Heyenga te Westernijkerk, koper
- Douwe Klazes Osinga te Westernijkerk, koper

LIVD: Woonde in eerste instantie aan de Sophiastraat 2b later aan de Schouwtjeslaan, alwaar hij overleden is.

LIVD: Woonde in eerste instantie aan de Sophiastraat 2b later aan de Schouwtjeslaan, alwaar hij overleden is.


Bekijk notities betreffende ...


Bronnen

Bron
Opschriften grafstenen Haarlem
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Grafstenen Haarlem.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Grafstenen Haarlem.jpgToon details Gedeelde Notitie: - Sibrand Martens Eindhoven:
Dit spreekt voor zichzelf zou ik zeggen. Dit heeft je neef voor me getypt. Wat een ijver! Hij heeft dus eerst de opschriften ontcijferd en toen het uitgewerkt!
Volgt verder de attestaties.

Huwelijk Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Achtkarspelen, 1842
Man: Sibrand Pieter Brouwer Martens, oud 24 jaar,
geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel Ouders: Marten Martens Martens en Amalia Johanna Brouwer
Vrouw: Trientje Rinderts Hulshoff, oud 18 jaar, geboren te Surhuisterveen Ouders: Rindert Jans Hulshoff en Janke Eyes Luimstra Datum: 4 mei 1842, akte nr. 9

Huwelijk Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Achtkarspelen, 1842
Man: Sibrand Pieter Brouwer Martens, oud 24 jaar,
geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel Ouders: Marten Martens Martens en Amalia Johanna Brouwer
Vrouw: Trientje Rinderts Hulshoff, oud 18 jaar, geboren te Surhuisterveen Ouders: Rindert Jans Hulshoff en Janke Eyes Luimstra Datum: 4 mei 1842, akte nr. 9

Huwelijk Burgerlijke Stand

Toon details Gedeelde Notitie: - Huwelijksakte Achtkarspelen, 1842
Man: Sibrand Pieter Brouwer Martens, oud 24 jaar,
geboren te Holwerd, gemeente Westdongeradeel Ouders: Marten Martens Martens en Amalia Johanna Brouwer
Vrouw: Trientje Rinderts Hulshoff, oud 18 jaar, geboren te Surhuisterveen Ouders: Rindert Jans Hulshoff en Janke Eyes Luimstra Datum: 4 mei 1842, akte nr. 9

Gebeurtenis Archief Doop-, trouw- en begraafboeken.
Gebeurtenis Notarieel archief

Toon details Gedeelde Notitie: - 1878 Ferwerd, notaris H.Alma
Inv. nr. 039003 repertoire nr. 184 d.d. 30 april 1878
Verkoping
Betreft de verkoop van onroerend goed
- Bauke Reinders de Boer te Ferwerd, verkoper
- Aaltje Reinders de Boer te Ferwerd, weduwe van Evert
Gerlofs Tilma, verkoper
- Jan Klazes Hogendijk te Ulrum, Groningen, verkoper
- Jacob Kornelis Boersma te Ferwerd, gehuwd met Trijntje
Reinders de Boer, verkoper
- Hendrik Klazes Hogendijk te Ferwerd, verkoper
- Trijntje Klazes Hogendijk te Jislum, gehuwd met Marten
Martens Hellinga, verkoper
- Pieter Tjeerds de Boer te Marrum, verkoper
- Rindert Tjeerds de Boer te Westernijkerk, verkoper
- Pier Jans Tilma te Genum, weduwnaar van Wytske Jentjes
Wijmstra, verkoper, tevens als vader van en voogd over
Bauke en Eke Piers Tilma
- Jan Piers Tilma te Genum, verkoper, tevens als toeziend
voogd
- Jentje Piers Tilma te Niawier, verkoper
- Maaike Piers Tilma te Westernijkerk, gehuwd met Jan
Tjittes de Groot, verkoper
- Grietje Piers Tilma te Ferwerd, gehuwd met Klaas Sjoerds
Meekma, verkoper
- Bauke Jentjes Wijmstra te Vrouwenparochie, verkoper,
tevens als voogd over Jouke van der Heide, zoon van wijlen
Pieter Wiegers van der Heide en Aaltje Jentjes Wijmstra
- Jouke Dirks Bekius te St. Annaparochie, gehuwd met Baukje
Jentjes Wijmstra, verkoper
- Jentje Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Maaike Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Pieter Pieters van der Heide te St. Annaparochie, verkoper
- Bauke Pieters van der Heide te Vrouwenparochie, verkoper
- Romkje Pieters van der Heide te Vrouwenparochie, verkoper
- Jan Schuiling te St. Jacobiparochie, verkoper
- Wobbe Sybes Steensma te Beetgum, verkoper
- Douwe Tjeerds de Boer te Hallum, verkoper
- Jan Pieters Hoogland te Ferwerd, koper
- Goffe Lieuwes van Dijk te Blija, koper
- Sybrand Petrus Brouwer Martens te Ferwerd, koper
- Pier Jans Tilma te Genum, koper
- Jacob Sipkes Heyenga te Westernijkerk, koper
- Douwe Klazes Osinga te Westernijkerk, koper


Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Adv_Tuinm_SPBM.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Adv_Tuinm_SPBM.jpg  ‎(M179)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Ben_SPBM_Ferw.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Ben_SPBM_Ferw.jpg  ‎(M178)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/40jr_Jub_SPBM_TrHu.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/40jr_Jub_SPBM_TrHu.jpg  ‎(M177)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Ovl_SPBM_Ferwerd.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/Ovl_SPBM_Ferwerd.jpg  ‎(M176)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/spbmFer.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/spbmFer.jpg  ‎(M175)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/DivFoto4.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/DivFoto4.jpg  ‎(M174)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMaAmMaKlMa.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMaAmMaKlMa.jpg  ‎(M173)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/spbmFer2.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/spbmFer2.jpg  ‎(M172)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/HuwActSPBMaTrHuTr.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/HuwActSPBMaTrHuTr.jpg  ‎(M171)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/HuwActSPBMaTrHu.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/HuwActSPBMaTrHu.jpg  ‎(M170)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/GrafSPBMea.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/GrafSPBMea.jpg  ‎(M169)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/AttSPBMEEM.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/AttSPBMEEM.jpg  ‎(M168)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/OvArtSPBMF.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/OvArtSPBMF.jpg  ‎(M167)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/GedSPBMKlKi.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/GedSPBMKlKi.jpg  ‎(M166)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMTrHu.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMTrHu.jpg  ‎(M165)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/spbmFer1.jpg/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/spbmFer1.jpg  ‎(M164)‎

Multimedia-object
/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMA1.JPG/home/pa3fre/Website 20180817.gpkg.media/SPBMA1.JPG  ‎(M163)‎
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Marten MARTENS ‎(I1743)‎
Geboorte 21 maart 1773 31 32 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Overleden 17 februari 1852 ‎(Leeftijd 78)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
Moeder
 
Amelia Johanna BROUWER ‎(I1744)‎
Geboorte 27 november 1775 26 24 Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 21 maart 1847 ‎(Leeftijd 71)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland

Huwelijk: 12 januari 1800 -- Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
9 maanden
#1
Zus (Geboorte)
Johanna Sophia MARTENS ‎(I1751)‎
Geboorte 15 oktober 1800 27 24 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 22 december 1800 ‎(Leeftijd 2 maanden)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
19 maanden
#2
Zus (Geboorte)
Johanna Sophia MARTENS ‎(I1752)‎
Geboorte 11 mei 1802 29 26 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 16 mei 1856 ‎(Leeftijd 54)‎ Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
3 jaren
#3
Zus (Geboorte)
Elsje Elisabeth MARTENS ‎(I1753)‎
Geboorte 19 mei 1805 32 29 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 23 maart 1889 ‎(Leeftijd 83)‎ Groningen, Groningen, Groningen, Nederland
2 jaren
#4
Broer (Geboorte)
Pieter Brouwer MARTENS ‎(I1755)‎
Geboorte 12 september 1807 34 31 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 18 november 1813 ‎(Leeftijd 6)‎ Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#5
Zus (Geboorte)
Jetske Dionijtia MARTENS ‎(I1756)‎
Geboorte 18 juni 1810 37 34 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 9 augustus 1845 ‎(Leeftijd 35)‎ Groningen, Groningen, Groningen, Nederland
4 jaren
#6
Zus (Geboorte)
Petronella Brouwer MARTENS ‎(I1758)‎
Geboorte 26 maart 1814 41 38 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 2 juli 1882 ‎(Leeftijd 68)‎ Groningen, Groningen, Groningen, Nederland
3 jaren
#7
(Geboorte)
Sybrand Pieter Brouwer MARTENS ‎(I0039)‎
Geboorte 18 juli 1817 44 41 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 5 april 1889 ‎(Leeftijd 71)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
Gezin met Trijntje Rinderts HULSHOFF
Sybrand Pieter Brouwer MARTENS ‎(I0039)‎
Geboorte 18 juli 1817 44 41 Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden 5 april 1889 ‎(Leeftijd 71)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
7 jaren
Partner
 
Trijntje Rinderts HULSHOFF ‎(I0040)‎
Geboorte 18 maart 1824 42 38 Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
Overleden 11 april 1899 ‎(Leeftijd 75)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland

Huwelijk: 4 mei 1842 -- Achtkarspelen, Friesland, Nederland
11 maanden
#1
Dochter (Geboorte)
Amelia Johanna MARTENS ‎(I1729)‎
Geboorte 4 april 1843 25 19 Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
Overleden 11 maart 1921 ‎(Leeftijd 77)‎ 's Gravenhage, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
16 maanden
#2
Dochter (Geboorte)
Janke MARTENS ‎(I1730)‎
Geboorte 28 juli 1844 27 20 Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
Overleden 5 april 1892 ‎(Leeftijd 47)‎ Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
20 maanden
#3
Zoon (Geboorte)
Marten MARTENS ‎(I1732)‎
Geboorte 11 april 1846 28 22 Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland
Overleden 23 augustus 1849 ‎(Leeftijd 3)‎ Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
3 jaren
#4
Zoon (Geboorte)
Rindert MARTENS ‎(I0037)‎
Geboorte 4 november 1848 31 24 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 29 augustus 1912 ‎(Leeftijd 63)‎ Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland
7 jaren
#5
Dochter (Geboorte)
Johanna Sophia MARTENS ‎(I1733)‎
Geboorte 24 april 1855 37 31 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 24 oktober 1933 ‎(Leeftijd 78)‎ Baarn, Baarn, Utrecht, Nederland
15 maanden
#6
Dochter (Geboorte)
Dieuwke MARTENS ‎(I1735)‎
Geboorte 5 augustus 1856 39 32 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 9 februari 1922 ‎(Leeftijd 65)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
3 jaren
#7
Dochter (Geboorte)
Elsje Elisabeth Brouwer MARTENS ‎(I1737)‎
Geboorte 5 april 1859 41 35 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 2 juni 1859 ‎(Leeftijd 58 dagen)‎ Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
1 jaar
#8
Dochter (Geboorte)
Elsje Elisabeth MARTENS ‎(I1738)‎
Geboorte 8 april 1860 42 36 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 26 januari 1940 ‎(Leeftijd 79)‎ Haarlem, Haarlem, Noord-Holland, Nederland
11 maanden
#9
Dochter (Geboorte)
Martha MARTENS ‎(I1739)‎
Geboorte 21 maart 1861 43 37 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 30 maart 1931 ‎(Leeftijd 70)‎ Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland
5 jaren
#10
Zoon (Geboorte)
Marten MARTENS ‎(I1741)‎
Geboorte 15 juni 1866 48 42 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 27 november 1954 ‎(Leeftijd 88)‎ Schiedam, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland