Statistieken van deze genealogie:
Familie Kees Mollema en Karin Visser
Dit genealogiebestand is vervaardigd met Gramps 5.0.0.op 17 augustus 2018
Personen
mannen
9801
50.69%
vrouwen
9508
49.17%
Aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Media objecten
Overige gegevens
4
Aantal gebeurtenissen
44221
Aantal gebruikers
1

Vroegste geboortejaarWillem Gerrits Jans ‎(Onbekend)‎ ‎(I39390)‎
Geboorte geschat 1420
Overleden voor 1520 ‎(Leeftijd 100)‎
Laatste geboortejaarDetails van deze persoon zijn privé.
Vroegste jaar van overlijdenJel Epesdr van HARINXMA ‎(I40444)‎
Geboorte 1430 IJlst, IJlst, Friesland, Nederland
Overleden 1467 ‎(Leeftijd 37)‎ Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
Laatste jaar van overlijden Lieuwe TAMMINGA ‎(I0465)‎
Geboorte 12 januari 1918 33 27 Hijlaard, Baarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 2018 ‎(Leeftijd 99)‎
Langst levende persoon
102
Aduwe Bottes van DOUWAMA ‎(I40426)‎
Geboorte 1487 Jislum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland
Overleden 1589 ‎(Leeftijd 102)‎ Garijp, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland
Gemid. leeftijd bij overlijden
80
mannen: 80   vrouwen: 80
Gezin met meeste kinderen
17
Kornelis Rimmerts FABER + Klaaske Oenes BREEUWSMA ‎(F10001)‎
Huwelijk 20 mei 1820 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
1.55
 
Bekijk statistieken als grafiek

Meest voorkomende achternamen
AKEN, BAKKER, BIJKERK, BOER, BOERSMA, BOORSMA, BOS, BOSCH, BOSMA, BOUMA, BROUWER, DIJK, DIJKSTRA, DOUMA, EPEMA, FABER, FEENSTRA, GROENENDIJK, GROOT, GULMANS, HAAN, HEIDE, HELLINGA, HIEMSTRA, HOEKSTRA, HOFMAN, HULSHOFF, HYLARIDES, JONG, KONING, KOOI, KOOISTRA, KOOPMANS, KUIPERS, KUTSCH, LEIJ, MARTENS, MEER, MEULEN, MIEDEMA, MOLLEMA, PEL, PLOEG, POSTMA, REITSMA, ROSIER, SIDERIUS, SINNEMA, SPOELSTRA, STORM, TAMMINGA, TERPSTRA, VEEN, VEENSTRA, VELSTRA, VISSER, VRIES, WAL, WESTRA, WIEREN, WIERSMA, WOUDE, ZIJLSTRA
Genealogie prikbord
Welkom bij uw genealogie
17 augustus 2018 - 19:28:10

De informatie op deze website wordt beschikbaar gemaakt met behulp van PhpGedView . Deze pagina geeft een introductie in en overzicht over deze genealogie. U kunt een van de overzichten kiezen uit het menu, de details van personen bekijken, of op naam of plaats zoeken.

Als u problemen heeft met het gebruik van PhpGedView, kijk dan in het helpmenu voor meer informatie over de pagina waarop u zich bevindt.

Dank voor uw bezoek!
Familie Kees Mollema en Karin Visser

16 november 2018 - 12:49:51
Bezoekteller:

Willekeurige afbeelding

Speel af/Stopvolgende afbeelding
Op deze dag, in het verleden...
GegevensGIVNDatumJaarlijkse gebeurtenisGebeurtenis
AALSMA, Gooitzen Gooitzen16 november 198929Overleden 
van AKEN, Willem Cornelis
van der STRATEN, Helena
Willem Cornelis16 november 1870148Huwelijk 
van AKKER, Rinske Rinske16 november 196850Overleden 
ALGRA, Gerk Gerbens
‎(Onbekend)‎, Trijntje Johannes
Gerk Gerbens16 november 1788230Huwelijk 
BEENEN, Roel Roel16 november 1872146Geboorte 
BESTEVAAR, Hendrik Hessels Hendrik Hessels16 november 1817201Geboorte 
de BOER, Gjalt Alberts Gjalt Alberts16 november 1808210Geboorte 
de BOER, Jannis Meines Jannis Meines16 november 1795223Geboorte 
van BORSSUM WAALKES, Waalke
MUG, Minke
Waalke16 november 1895123Huwelijk 
BOSMA, Lykle Mijntjes
OTTEMA, Uilkjen Reins
Lykle Mijntjes16 november 1783235Huwelijk 
BRAAMS, Broer Wiebe Broer Wiebe16 november 194573Overleden 
BROUWER, Jan Harmens Jan Harmens16 november 191999Overleden 
BUMA, Klaske Jans Klaske Jans16 november 1779239Geboorte 
EPEMA, Gerrit Gerrit16 november 196058Overleden 
EPEMA, Jan Harmens
OOSTERHOF, Janke Ritskes
Jan Harmens16 november 1878140Huwelijk 
EPEMA, Trijntje Trijntje16 november 1866152Geboorte 
GALAMA, Cornelis Bootes Cornelis Bootes16 november 1747271Geboorte 
GRAAFSTAL, Petrus Franciscus Petrus Franciscus16 november 1834184Geboorte 
GREVELING, Jan Egberts
SINNEMA, Aukjen Rinnerts
Jan Egberts16 november 1777241Huwelijk 
HARINGHOEK, Jacob Jacob16 november 1727291Doop 
HELLINGA, Pieter Johannes Pieter Johannes16 november 1785233Geboorte 
HIEMSTRA, Hijlkje Hijlkje16 november 194969Overleden 
HOEKSTRA, Hiltje Frouwina Hiltje Frouwina16 november 1912106Geboorte 
van der HONING, Sake
WOUDSTRA, Sjoukje
Sake16 november 1893125Huwelijk 
van INGEN SCHENAU, Huibert Antonie
HAGE, Wilhelmina Johanna Berendina
Huibert Antonie16 november 1915103Huwelijk 
de JONG, Jacob Mennes Jacob Mennes16 november 1860158Overleden 
de JONG, Klaas Klaas16 november 1859159Geboorte 
JONKER, Jan Gerbens
WIGLEMA, Tietje
Jan Gerbens16 november 1864154Huwelijk 
JOUSTRA, Grietje Tjeerds Grietje Tjeerds16 november 1879139Overleden 
KOELMA, Antjen Freerks Antjen Freerks16 november 1788230Doop 
van der KOOI, Jan Lieuwes Jan Lieuwes16 november 1866152Geboorte 
KOOISTRA, Klaas Klaas16 november 1891127Geboorte 
KOOTSTRA, Tjisse Haayes Tjisse Haayes16 november 1888130Overleden 
KROODSMA, Trijntje Hanses Trijntje Hanses16 november 1800218Geboorte 
LOURENS, Dirk
van der VEEN, Anna Fronika
Dirk16 november 192296Huwelijk 
LUIMSTRA, Reinder Symons Reinder Symons16 november 1903115Overleden 
LUIMSTRA, Reinder Symons
van der LAAN, Sjoukje Teijes
Reinder Symons16 november 1854164Huwelijk 
LULOFS, Herman François Herman François16 november 1795223Geboorte 
MARTENS, Marten Sybrens
‎(Onbekend)‎, Jitske Hendriks
Marten Sybrens16 november 1720298Ondertrouw 
MEEK, Luitzen Luitzen16 november 1819199Geboorte 
van der MEER, Sybren Foppes
van EWIJK, Elisabeth Jacobus
Sybren Foppes16 november 1766252Huwelijk 
MIEDEMA, Neeltje Sjoerds Neeltje Sjoerds16 november 1794224Doop 
MOLLEMA, Gerrit
IJSBRANDY, IJpkje
Gerrit16 november 1879139Huwelijk 
MULDER, Petrus Gaukes Petrus Gaukes16 november 1849169Overleden 
NOORDENBOS, Ulbe Annes Ulbe Annestussen 16 november 1812 en 27 juni 1816206Beroep 
OENEMA, Pieter Oenes Pieter Oenes16 november 1826192Beroep 
SIDERIUS, Dirk Everts Dirk Everts16 november 1824194Overleden 
SIETZEMA, Anne Gaukes Anne Gaukes16 november 1806212Doop 
SINNEMA, Petrus Annes Petrus Annes16 november 1788230Doop 
SINNEMA, Pietie Pieters Pietie Pieters16 november 1821197Overleden 
SINNEMA, Pietje Pieters Pietje Pieters16 november 1821197Overleden 
SINNEMA, Rykele Rykele16 november 1886132Geboorte 
SPOELSTRA, Jisse Oebeles Jisse Oebeles16 november 1879139Geboorte 
VEENSTRA, Edze
GALL, Tieke
Edze16 november 1901117Huwelijk 
VEENSTRA, Himme Freerks Himme Freerks16 november 1830188Geboorte 
VEENSTRA, Jelle Freerks Jelle Freerks16 november 1830188Geboorte 
van der VELDE, Martje Martje16 november 1905113Geboorte 
VINKENRA, Regina Magdalena Regina Magdalena16 november 1762256Geboorte 
de VRIES, Hendrik Hendrik16 november 1821197Geboorte 
de VRIES, Rinske Bouwes Rinske Bouwes16 november 1826192Overleden 
WELS, Pieter Pieter16 november 1756262Doop 
WESTRA, Djoerd Tjipkes Djoerd Tjipkes16 november 1888130Overleden 
WESTRA, Gaele Gaele16 november 1865153Overleden 
WESTRA, Klaas Abes Klaas Abes16 november 1830188Overleden 
van WIEREN, Egbert Egbert16 november 196454Overleden 
WIJKSTRA | WOUDWIJK, Harke Baukes Harke Baukes16 november 1826192Overleden 
‎(Onbekend)‎, Jacob Ypes Jacob Ypes16 november 1784234Geboorte 
‎(Onbekend)‎, Maryke Willems Maryke Willems16 november 1777241Overleden 
‎(Onbekend)‎, Rinske Klazes Rinske Klazes16 november 1784234Geboorte 
‎(Onbekend)‎, Wierd Bouwes
‎(Onbekend)‎, Wytske Harryts
Wierd Bouwes16 november 1708310Huwelijk 
‎(Onbekend)‎, Willem Leenderts
‎(Onbekend)‎, Janke Johannes
Willem Leenderts16 november 1755263Huwelijk 
Onbekend, Voornaam onbekend
Onbekend, Voornaam onbekend
Voornaam onbekend16 november 1794224Huwelijk 

Aantal gebeurtenissen: 72
Aangemelde gebruikers
Geen (anoniem) aangemelde gebruikers
Marten MARTENS Kwartierstaat