BERGSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BERGSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Antje [I0903]   MEIJER, Holst [I0902]
Auke Anne [I38762]   SYBRANDY, Ruurdtje Sybrens [I38763]
Bontje Harts [I36539]   SPINDER, Pieter Martens [I24313]
Catharina [I29223]   van BUREN, Pieter [I23849]
Grietje Wopkes [I1143]   SINNEMA, Geert Ydes [I1142]
Jitske [I9586] rond 1850 voor 1949 HUITEMA, Hendrik Hinnes [I9585]
Jitske Siegers [I35633] 1849 voor 1949 de VRIES, Sjouke [I27318]
Joop [I37953] 5 februari 2015 BOS, Lutske [I37952]
Rinske [I31553]   SYTEMA, Sybe [I24945]
Sjoerd [I38761] rond 1865 voor 1965 de JONG, Baukje [I38760]
Syger Sygers [I27440]   NIEUMAN, Martje Atzes [I32554]