ALGRA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam ALGRA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Auke Theunis [I24078] 5 augustus 1855 voor 1955 EPEMA, Akke Theunis [I23441]
Durk Aants [I37649]   BOONSTRA, Nieske Sjoerds [I37650]
Eelkje Durks [I37648] rond 1855 voor 1955 FOKKEMA, Symen [I30699]
Geelke Symens [I36037] rond 1749 17 augustus 1817 de VRIES, Symen Jans [I25753]
Neeltje Sipkes [I35375] 3 februari 1828 4 januari 1897 HIEMSTRA, Alle Hoekes [I35012]
Pytter Jacobs [I40659]     SINNEMA, Dieucke Hayes [I40624]
Sipke Sijmens [I38268] 13 september 1739 voor 1839  
Sjoukje [I40660]      
Symen Folkerts [I31141]   4 juli 1754 , Sytske Sipkes [I35708]
Teunis Annes [I33164]   FEENSTRA, Trijntje Wygers [I25194]
Theunis [I27330] 23 juni 1891  
Trijntje [I33303] 12 april 1888  
Trijntje [I35925] 9 april 1886  
Tyttje Symens [I24673] 17 maart 1736 18 oktober 1812 NICOLAI, Atze Roels [I33442]