BOORSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOORSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aafke Gabriëls [I30432] 22 december 1826 11 december 1906 de VRIES, Bouwe Wiegers [I25230]
Arjen [I37182] 23 maart 1859 voor 1959 DIJKSTRA, Antje Fokkes [I37183]
Brand Tjerks [I36590] 20 december 1793 voor 1893 MAAKAL, Aaltje Makkes [I37143]
Feykje [I31636] 31 maart 1825 BOORSMA, Tjerk Hillebrands [I37456]
Feykje [I43331] 4 september 1839 voor 1939  
Folkert [I43330] 2 oktober 1845 30 januari 1928 SYBRANDA, Geertje [I43338]
G [I37459]   LAMSMA, S.L. [I37461]
Gabriël [I32203] 24 oktober 1843  
Gabriël Tjerks [I36388] 1 mei 1796 26 mei 1886 JOUSTRA, Grietje Tjeerds [I28187]
Grietje Isaaks [I36597] 26 augustus 1764 voor 1864  
Grietje Wytzes [I24849] rond 1803 15 december 1875 WIGLEMA, Albert Pieters [I27483]
H.T. [I37457]   van der MEULEN, F [I37460]
Hendrik [I31059] 27 juli 1836  
Hillebrand [I24861] 8 januari 1839  
Hitje Jans [I36599] 12 november 1817 voor 1917  
Hitje Tjerks [I36589] 25 januari 1792 31 juli 1830  
Hittje [I29237] 21 februari 1842 POELSTRA, Wobbe Jans [I28861]
Hittje Wietzes [I32364] rond 1805 voor 1905 TALSMA, Pieter Pieters [I26940]
Ike Wytzes [I26432] rond 1811 17 februari 1911 SPIEKSTRA, Sjoerd Durks [I28783]
Izaak Tjerks [I28838] 18 juni 1800 31 oktober 1827 de JONG, Wimke Tjerks [I24227]
Izaäk Gabriëls [I37157] rond 1829 voor 1929 de SCHIFFART, Eetske Johannes [I37158]
Izaäk Tjerks [I37164] 20 februari 1852 voor 1952 de BOER, Sipkje Jans [I37165]
Jan Tjerks [I31822] 9 april 1807 voor 1892 MOLLENGA, Klaaske Thomas [I24934]
Jan Ysaäks [I33848] 27 april 1770 voor 1870 REINDERS, Akke Sikkes [I24129]
Jeltje Wytzes [I32897] rond 1808 voor 1908 de GROOT, Johannes Johannes [I23884]
Jetske [I6634] 20 november 1905 voor 2005 CHRISTEN, Pieter Nicolaas [I6633]
Johannes Tjerks [I28755] 10 juni 1802 BIJLSMA, Hittje Taekes [I30986]
Korneliske [I37168] 12 februari 1855 voor 1955 IJSSELSTEIN, Ulbe Douwes [I37169]
Reinder [I37178] 12 januari 1866 voor 1966 de VRIES, Oedske Annes [I37179]
Sierk Tjerks [I37172] 3 juli 1853 voor 1953 HOFMAN, Aukje Jacobs [I37173]
Taetske Tjerks [I30456] 10 augustus 1798 11 september 1858 van OOSTRUM, Wessel Sybrens [I33103]
Thomas [I43018] 26 juli 1837 16 juni 1926 de HAAN, Joukje [I43337], de JONG, Oeke [I43019]
Tjeerd [I31698] 22 augustus 1831 ELZINGA, Foekje Pieters [I36586]
Tjerk [I23401] 10 mei 1833 voor 1933  
Tjerk [I43244] 19 oktober 1835 voor 1935 POST, Teuntje Tylles [I43332]
Tjerk [I43329] 22 november 1832 voor 1932  
Tjerk Hillebrands [I37456] rond 1819 25 augustus 1902 BOORSMA, Feykje [I31636]
Tjerk Izaaks [I36600] rond 1824 voor 1924 de GROOT, Ankje Sierks [I37154]
Tjerk Jans [I36629]   15 juni 1835  
Tjerk Ysaäks [I29192] 14 december 1766 5 februari 1848 VEENSTRA, Feikje Brands [I29896]
Tjipke [I43243] 28 mei 1841 voor 1941 NAUTA, Fokje [I43341]
Trijntje [I35031] 18 maart 1846 20 januari 1928  
Trijntje Izaaks [I36617]   HOEKSTRA, Feitze Jans [I36602]
Trijntje Tjerks [I36592] 14 april 1804 30 augustus 1848  
Trijntje Wytzes [I23302] rond 1814 voor 1914 BLANKSMA, Jurre Brands [I34433]
Willem [I45920] 16 januari 1861 voor 1961  
Wimke [I45921] 20 augustus 1871 voor 1971  
Wytse Ysaäks [I23883] 21 april 1775 voor 1823 SCHUURMANS, Antje Jelles [I36604]
Wytske Ysaacs [I36593] 27 januari 1763 1 februari 1825  
Wytze [I37176] 6 december 1856 voor 1956 WELLING, Aafke Jans [I37177]
Wytze Izaaks [I36601] rond 1826 voor 1926 de JONG, Jeltje Gerbens [I37161]
Ysaäk Tjerks [I34954] 27 oktober 1738 10 juni 1818 , Hiltje Jans [I35526]