DOUMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam DOUMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Age Ruurds [I38254]   ROZEMA, Wietske Lieuwes [I38255]
Akke [I28413] 23 november 1904 27 juni 1977 POSTMA, Geert [I26679]
Baukje [I42940] 4 oktober 1890 voor 1990 DIJKSTRA, Sierk [I42945]
Bindert Jans [I45528] 4 juli 1828 voor 1928
Bouwe [I2945] berekend 1914 20 september 1998
Bruin [I35334] 20 april 1880 9 mei 1959 van MEEKEREN, Hiltje [I26182]
Cornelis Michiels [I39474] 7 september 1818 voor 1918  
Dirk Jans [I9952]   SINNEMA, Hiltje Jans [I9951]
Froukje Fokkes [I9541]   de WAIJ, Wilt Sjoerds [I9540]
Harm [I38106]   TEISMAN, Wytske Drevis [I38107]
Hedzer [I38253]   de JONG, Sieuwke [I32310]
Hedzer Mechiels [I39473] 25 augustus 1816 8 september 1822  
Hinke [I42934] 21 juli 1892 19 november 1960  
Hinke Mechiels [I39478] 21 maart 1824 voor 1924  
Jan Binnerts [I37138] rond 1797 voor 1897 DUURSMA, Tyttje Jans [I37139]
Jan Jans [I37137] 27 september 1822 voor 1922 EENLING, Joukjen Wybes [I37136]
Jel Douwes [I40448]   1540 van MARTENA, Ede [I40447]
Jetske Jans [I45527] 14 oktober 1818 voor 1918
Jitske Jans [I45529] 28 oktober 1832 24 oktober 1916
Klaas Popkes [I34962] 5 september 1862 MOLLEMA, Jantje [I32024]
Lammert Mechiels [I39485] rond 1815 voor 1915 JACOBSMA, Grietje Reinders [I39486]
Michiel Douwes [I37590] voor 1848 de BOER, Janke Tjallings [I36831]
Mollina [I42939] 5 juni 1901 voor 2001  
Neeltje [I45530] 20 september 1837 voor 1937
Neeltje Gooitzens [I27066]   BROUWER, Lolke Murks [I27549]
Popke [I42933] 25 maart 1894 voor 1994  
Popke Klazes [I36491]   POOL, Hinke Jans [I34389]
Reina [I42941] 3 april 1898 voor 1998  
Sierkjen Sierks [I23665]   ANDELA, Sybren Ulbes [I35853]
Sjoukje Roels [I35782]   van der KOOI, Klaas Wessels [I25776]
Teertske Mechiels [I39480] 8 maart 1827 voor 1927  
Teetske [I38105] rond 1862 voor 1962 de JONG, Jelle [I24621]
Tjalling Machiels [I37596] 21 april 1810 voor 1910  
Tjeerd Ages [I31673] 10 februari 1844 3 januari 1920 van der MEULEN, Grietje Gerbens [I32166]
Trijntje Michiels [I39476] 16 oktober 1820 5 maart 1897  
Trijntje Sytzes [I1104]   NAUTA, Wybe Thomas [I1103]