BERG

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BERG. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aaltje Alberts [I36157] rond 1767 24 juli 1836 KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
Aaltje Alberts [I39518]     RIEMERSMA, Folkert Melles [I39517]
Akke [I43895] rond 1810   THIJSSEN, Tjitse Kornelis [I43894]
Barbertje Pieters [I32594] 16 februari 1764 voor 1829 BUMA, Hepke Egberts [I29494]
Emkje Jans [I1315]   de GROOT, Johannes Th. [I1314]
Jacobus [I9631] 2 januari 1922 7 april 1996
Jan Theunis [I44528] rond 1773 voor 1873 van WIEREN, Dieuke Gerbens [I35731]
Jeltje [I45831]     BOSMA, Sake [I45830]
Klazina Katharina [I28629]      
Marrigje [I9416]   van VEEN, Dirk [I9415]
Menno Nicolaas Anne [I26353]    
Michiel Wybolts [I43896]     van LOENEN, Cornelia Ovelia Maria [I43897]
Petrus [I0635] 24 mei 1898 voor 1989 MIEDEMA, Ruurdtje [I0414]
Roelof [I29139] 1 augustus 1922 2 oktober 1994
Roelof [I34021] 3 mei 1893 4 mei 1961 SWETS, Adriana Jacoba [I32314]
Teunes Jans [I44529]     , Jitske Tijsses [I44530]
Tietje Sjoerds [I44338]     van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
Trijntje Keimpes [I37583]   SYTSMA, Oene Klazes [I37582]
Trijntje [I0450] rond 1882 voor 1982 TAMMINGA, Ytzen [I0375]
Willem Jans [I34669]   STORM, Metje Hendriks [I30167]