BOUMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOUMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aafke Lubberts [I32050] 5 mei 1881  
Aafke Thijsses [I24536] 25 november 1875 voor 1975 van der MEULEN, Jelle Jans [I28991]
Aaltje Sytzes [I31714] rond 1808 22 mei 1891 EISENGA, Geert Jacobs [I25329]
Anna Margareta [I33803] 21 februari 1795  
Anne Lubberts [I32183] 26 september 1888  
Anne Thijsses [I29126] 16 augustus 1879 HIEMSTRA, Japke [I31167]
Antje Joekes [I37025]   van der WOUDE, Roel Gerbens [I37024]
Antje Lubberts [I28748] 8 oktober 1875  
Bartele Jentjes [I35577]   de JONG, Attje Geerts [I28801]
Baukje [I42294] 5 november 1847 voor 1974  
Eelke Melles [I35133] 2 februari 1763 7 mei 1840 NICOLAI, Tettje Atzes [I26413]
Elisabeth [I26799] 22 november 1871 voor 1971 EPEMA, Anne Rinzes [I29838]
Foekje Sipkes [I33660] 9 december 1821 27 december 1898 UITERDIJK, Heine Jans [I28545]
Fokjen Klases [I39332] rond 1798 voor 1858 SCHAAFSMA, Douwe Harmens [I37346]
Fokjen Tjibbes [I26412]   van der VEEN, Wobbe Wieberens [I24392]
Fopkje Liebbes [I32743]   VEENSTRA, Sjoerd Wijgers [I30896]
Harm G. [I0966]   de BOER, Aaltje J. [I0967]
Harmen Oepkes [I40525]     de BOER, Doetje Ages [I40529]
Hiltje Thijsses [I30381] 11 november 1818 30 oktober 1824  
Jacob [I0965] 21 oktober 1906 voor 2006
Jan Lubberts [I24805] 29 mei 1878 voor 1987 de VRIES, Trijntje [I23298]
Jan Thijses [I27016] 24 april 1874 HAAIJES, Trijntje [I31530]
Jan Thijsses [I24910] 6 april 1816 21 september 1854 van WIEREN, Aafke Lubberts [I36096]
Jelke Jurjen [I25902]     de JONG, Hieke [I24219]
Johannes Lubberts [I33633] 6 oktober 1883 1 mei 1903  
Jouke Thijses [I24924] 4 oktober 1881  
Klaas UIlkes [I39365]     , Tietje Hendriks [I39367]
Klaaske Gerks [I45615]     SLAGER, Pieter Meinderts [I45614]
Levenloos Geboren [I28157] 11 mei 1873 11 mei 1873  
Lubbert Jans [I27290] 11 februari 1852 19 maart 1893 WIERSMA, Akke Johannes [I35237]
Lutske [I8874] 16 maart 1872 9 augustus 1939 de JONG, Jan [I8873]
Maartje Thijses [I36578] 16 oktober 1812 20 oktober 1824  
Melle Eelkes [I24612] 15 januari 1795 FABER, Aaltje Jans [I25390], OEGEMA, Geeske Sikkes [I29447]
Melle Gerbens [I29735] 21 mei 1730 7 februari 1816 , Minke Eelkes [I23984]
Pieter Thijsses [I33584] 19 augustus 1877  
Pietie Dirks [I29924] 19 oktober 1791 NIEUWENHUIS, Epeus [I43454]
Rinske Harmens [I24012] 30 oktober 1852 13 juli 1900 SINNEMA, Sybren [I44293]
Stijntje Annes [I38072]   de JONG, Wieger Eelkes [I30540]
Symen Sipkes [I36546] 17 februari 1764 24 december 1832 de VRIES, Maartje Thijssen [I36547]
Symen Thijsses [I36580] 20 september 1821 voor 1921 ZIJLSTRA, Martzen Jans [I43477]
Taecke Dirks [I33069] 22 maart 1793  
Taecke Dirks [I33511] 7 februari 1789 voor 1793  
Thijs [I23505] 13 februari 1845 voor 16 juni 1849  
Thijs [I36144] 16 juni 1849 13 juni 1932 de HAAN, Antje Pieters [I27162]
Thijs Symons [I32410] 19 juni 1786 23 december 1826 DIJKSTRA, Trijntje Jans [I27353]
Tineke [I32327] 29 november 1956 20 april 2009
Trijntje Mients [I30742] 27 december 1766 26 mei 1843 FABER, Jan Wybes [I24794]
Trijntje Sjoerds [I45630]     HOEKSTRA, Jelle KLazes [I45629]