BAKKER

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BAKKER. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aaltje [I36744]   van der NOORT, Ruurd [I36743]
Abeltje Willems [I29202]   voor 1873 PLOEG, Kornelis Hielkes [I26205]
Akke Andries [I39082] rond 1846 voor 1946 van DIJK, Bokke Rinses [I39083]
Andries Jeltes [I30956] rond 1803 20 april 1849 SINNEMA, Sytske Tjebbes [I29372]
Antje Hendrikus [I27721]   BENEDICTUS, Tije Dictus [I33548]
Antje Hylkes [I35221] 22 april 1857 4 december 1939 LUIMSTRA, Simon Reinders [I26854]
Antje Jans [I29282]    
Aukje Jolkes [I31920] 14 februari 1771 29 juni 1832  
Barteld [I26969] 28 maart 1870 voor 1970  
Boukje [I34364] 28 mei 1910 15 oktober 1997 ROSIER, Jan [I25368]
Cornelis [I34972]   KLINKHAMER, Metje [I31791]
Cornelis Jans [I36207]    
Dieuwke Andries [I39095] rond 1849 voor 1949 VEENEMA, Hotze Luitjens [I39096]
Dirk Jolkes [I35038] 9 december 1772 23 mei 1857  
Elisabeth Geerts [I24017] 20 januari 1777 24 mei 1812 WAPSE, Pieter Hendriks [I34691]
Engeltje Geerts [I41566] 25 april 1790 8 juni 1855 de HOOP, Gerben Wybes [I41567]
Foekje Geerts [I41562] 2 mei 1774 24 maart 1856  
Geert Hendriks [I41559]     , Imkje Jans [I41560]
Geertje Jans [I26869]    
Geertje Jolkes [I30663] 20 oktober 1778 3 april 1846 MEYER, Cornelis Pieter [I28175]
Geeske Oenes [I24357] 18 december 1817 voor 1917 HULSHOFF, Jan Jans [I34792]
Gerrit [I0665] 30 januari 1921 rond maart 1945  
Gerrit Beerends [I41768] 15 december 1791 7 november 1860 NIJHOLT, Geertjen Sygers [I41767]
Gerrit Beerends [I45347]     , Geertje Siegers [I45348]
Grietje Kornelis [I29720]   de VRIES, Wytze Fokkes [I23730]
Harmen Egberts [I44115]     BOSMA, Lammigje Pieters [I44116]
Heintje Jolkes [I27658] 25 oktober 1783 13 mei 1866  
Hendrik Geerts [I41564] 1 februari 1785 30 januari 1858  
Hendrika Wilhelmina [I0505]   MIEDEMA, Gerrit [I0504]
Hepke Jolkes [I9376] 3 april 1680 voor 1780 , Trijntje Oedses [I9381]
Hinke [I24589] 20 maart 1862 voor 1962  
Hylke Jacobs [I38692]   de HAAN, Antje Roels [I38693]
Hylke Oenes [I7604] 19 oktober 1814 15 januari 1881 PLOEG, Aaltje Pieters [I7549]
Jacob [I0900] 31 juli 1880 voor 1980 VELSTRA, Romkje Sjirks [I0846]
Jan [I31026] 8 mei 1849  
Jan Geerts [I41561] 29 januari 1772 voor 1872  
Jan Jolkes [I34073] 15 maart 1781  
Jan Symens [I29101] rond 1754 9 juli 1818 BIJLSMA, Tjeerdje Cornelis [I31463]
Jantje Jans [I23725]   SCHOLTE, Evert Egberts [I31246]
Jelte Hinnes [I39078]     LANTINGA, Dieuwke Sikkes [I39079]
Korneliske [I1049]   VISSER, Klaas [I1048]
Lambertus [I43820]     HEEMSKERK, Maria [I43821]
Lieuwe Gerrits [I0664] 3 juli 1895 voor 1995 WESBONK, Lijkeltje [I0442]
Luyte Geerts [I41565] 16 maart 1787 rond 1887 DESWEIG, Maria [I43209]
Maaike Jans [I30534]    
Maatje Cornelis [I26578] 1818 SINNEMA, Dirk [I32039]
Neeltje Sikkes [I25834]    
Oene [I24108] 17 januari 1842  
Oene Hendriks [I24719] rond 1775 25 februari 1858 van der HEIDE, Antje Auwerts [I32772]
Pieter [I0525]  
Pieter [I27967] 21 september 1846  
Pieter Bartelds [I23444]   HOEKSTRA, Antje Bartelds [I33991]
Pieter Harmens [I44114] rond 1819 voor 1919 OOSTERHOF, Annigje [I44108]
Pieter Jolkes [I33828] 16 februari 1786  
Pietje Jans [I25717]    
Sikke Jeltes [I32241] 10 oktober 1829 voor 1929 AKKERMANS, IJtske Alles [I24251]
Sybrigje Sybrens [I25679]   OOSTERHAVEN, Sytse Pieters [I34372]
Sytske Gerrits [I45342] rond 1814 voor 1914 de BOER, Jan Alberts [I32192]
Tjebbe Andries [I39088] rond 1839 voor 1939 WOUDWIJK, Renske Lieuwes [I39089]
Trijntje Symens [I35648] rond 1768 1 mei 1835 DAMSMA, Pieter Wybrens [I27979]
Vrouwkje Albartus [I30197]   voor 1869 WALSTRA, Roelof Michiels [I24998]
Wemmigje Geerts [I41563] 13 augustus 1779 14 oktober 1863 LEMMERSMA, Jan Annes [I41572]
Wybe [I31527] 11 januari 1873  
Yfke Jolkes [I32901] 11 juni 1788 4 oktober 1837 BROUWER, Jan Sikkes [I26531]
Ytje [I0523]  
levenloos [I30555] 6 juni 1845 6 juni 1845