ANDELA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam ANDELA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Baukjen Sybrens [I25934] 10 november 1823 19 november 1885 SINNEMA, Aelze Petrus [I9977]
Dieuwke Ottes [I43433]     DIJKSTRA, Jarig Dirks [I43432]
Sybren Ulbes [I35853]   DOUMA, Sierkjen Sierks [I23665]