FABER

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam FABER. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aafke Annes [I37216] 31 maart 1810 voor 1910 WIERDA, Cornelis Jelles [I40914], LUIK, Harmen Geugjes [I40923]
Aaltje [I32972]   BOS, Klaas [I33773]
Aaltje Jans [I25390]   BOUMA, Melle Eelkes [I24612]
Anne Cornelis [I37215]   BEEKHOF, Klaaske Iedes [I37209]
Antje Kornelis [I37548]   5 oktober 1829  
Cornelis Annes [I40909] 1 augustus 1800 voor 1805  
Cornelis Annes [I40911] 19 februari 1805 voor 1806  
Cornelis Annes [I40912] 18 oktober 1806 voor 1906 VELDKAMP, Grietje Thomas [I40917]
Cornelis Joachims [I10013] rond 1585 28 november 1629 , Imcke Roymers [I10016]
Cornelis Tetmans [I37541]   6 oktober 1821 KOSTER, Geertje Tjipkes [I37542]
Dieuke Minnes [I33791] 2 juni 1814 30 november 1891 DIJKSTRA, Klaas Tjibles [I28925]
Dieuke Minnes [I37517] 15 februari 1813 26 maart 1813  
Doede Ruurds [I37506]   POELSTRA, Trijntje Aukes [I37507]
Fokje Symens [I31499]   BEETSMA, Willem Roelofs [I30002]
Folkert Doedes [I37505] rond 1819 voor 1919 DIJKSTRA, Aaltje Tjebbeles [I37504]
Geertje Reimers [I37545]   SYBRANDI, Sybren Klazes [I37546]
Getje Jans [I37537]   WIJNSTRA, Wijnzen Tietes [I37538]
Grietje Annes [I40908] 12 juli 1813 voor 1913 BROERS, Evert Jans [I40920]
Hein Minnes [I37518] rond 1804 11 april 1881 DIJKSTRA, Atje Wybrens [I37519]
Iede Annes [I40910] 15 juli 1803 voor 1818  
Jan Nannes [I40639]     SINNEMA, Siouck Pybes [I40612]
Jan Tetmans [I37522] rond 1733 18 augustus 1826 van der WAL, Sytske Minnes [I37523]
Jan Wybes [I24794]   7 mei 1854 BOUMA, Trijntje Mients [I30742]
Jetske Barteles [I37091]   HEMSTRA, Douwe Jans [I37090]
Jinke Jans [I26026]   BROUWER, Wytze Berends [I29592]
Job Ulbes [I37377]   , Lecijntje Gerbens [I37376]
Joukje Martens [I26809]   WENNING, Rindert [I30527]
Kornelis Reimers [I37544]   BREEUSMA, Klaaske Oenes [I37547]
Lomme Dirk [I35326]    
Martha [I35393] 11 maart 1807  
Minne Jans [I26527] rond 1782 22 april 1876 de VRIES, Antje Heins [I29072]
Oege Kornelis [I37551]    
Oene Kornelis [I37550]    
Otte Johannes [I33760] 13 december 1808  
Reimer Kornelis [I37549]    
Reimer Tetmans [I37543]   19 mei 1818 HUIZINGA, Antje Reimers [I37554]
Rigtje Thomas [I2667] rond 1817 26 juli 1858 GROENEVELD, Rink Pieters [I2661]
Sibbeltje Jans [I31329] 17 februari 1806 SIETZEMA, Anne Gaukes [I28618]
Sierd Jans [I37540]    
Sipke [I32712] 29 november 1810  
Sipke Jans [I34760]   YMESSEN, Martha Ymes [I32089]
Sjoukje Ymes [I35995] 7 december 1814 15 september 1894 van der MEULEN, Johannes Henricus [I24372]
Tetje Pieters [I27728]   BOERSMA, Lemme Jelles [I33642]
Tetman Cornelis [I34452] geschat 1638 , Sytske Aelses [I26323]
Tetman Jans [I37539]   DOUWSMA, Trijntje Douwes [I37555]
Tetman Kornelis [I37552]   1 april 1860 SYPERSMA, Antje Sybrens [I37556]
Tjeerdje Jans [I24720] 12 mei 1808 27 juni 1858 de BOER, Geeuwke Barelds [I34337]
Trijntje [I9742]   BANDSMA, Christiaan [I9741]
Trijntje Kornelis [I37553]    
Wietse [I0835]   STRAATSMA, Taetske Eeltjes [I0834]
Yde Annes [I40913] 18 augustus 1818 voor 1918  
Yme Sipkes [I25823] 15 juni 1783 25 november 1852 ROMAR, Sjoukje [I23343]