BIERMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BIERMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Dieuwke [I38889] rond 1893 voor 1993 de WIND, Geeuwke [I24099]
Hessel Aukes [I1531]   6 februari 1983 BIERMA, Trijntje Douwes [I1532]
Janke Jorrits [I28045] 4 maart 1859 EPEMA, Gerben Wybrens [I30944]
Jorrit Idzes [I36394]   VISSER, Klaaske Benedictus [I34797]
Kinke [I9759]   ROEDA, Folkert [I9758]
Trijntje Douwes [I1532]   BIERMA, Hessel Aukes [I1531]