<absent>

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam <absent>. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
[I45930]   , Pieter Bendiks [I37371]
Aafke Annes [I27974] geschat 1705 voor 1805 , Roelof Aebeles [I27997]
Aafke Cornelis [I40772] geschat 1715 voor 1815 , Jan Aetzes [I9373]
Aafke Elias [I43965] 23 januari 1724 voor 1824  
Aafke Elizas [I43959] maart 1726 voor 1826  
Aafke Fockes [I37218] rond 1763 19 mei 1816 BRUINSMA, Wouter Jans [I37217]
Aafke Hendriks [I33962] rond 1667 1698 , Ludzer Tjeerds [I28038]
Aafke Huiberts [I27793] rond 1680 na 1724 SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I25320]
Aafke Iedes [I37214] rond 1715 voor 1815 , Teunis Annes [I37213]
Aafke Jans [I44009] 13 maart 1764 voor 1874 , Dirk Poppes [I44020], BUWALDA, Jan Wybes [I44017]
Aafke Jans [I44710]     , Tjepke Tjallings [I44709]
Aafke Jans [I9424]   VERKENNIS, Douwe [I9423]
Aafke Klaassen [I44487]     , Lubbert Melles [I36326]
Aafke Lubberts [I30693] 5 maart 1760 26 januari 1810 van WIEREN, Gerben Jans [I34304]
Aafke Philippus [I27243] rond 1720 21 november 1765 , Johannes Herres [I29926]
Aafke Pieters [I26522] 7 oktober 1770 12 mei 1820 ELSINGA, Sybe Folkerts [I28917]
Aafke Siebrens [I41598]      
Aafke Tjeerds [I43976] 1734 voor 1834  
Aafke Ydes [I36585] 7 juli 1772 25 september 1814 JOUSTRA, Tjeerd Johannes [I36584]
Aagtje Jans [I41198] rond 1774 16 augustus 1821 LEENBURG, Hendrik Klazes [I41197]
Aaltie Dirks [I8959] geschat 1645 na 1708 , Hendrik Lieuwes [I8958], , Albert Jans [I8960]
Aaltie Hendricks [I44202]     , Gosse Aukes [I44201]
Aaltien Roelofs [I41787] rond 1760 voor 1789 MENGER | BIJKER, Jan Nammes [I41786]
Aaltje Ages [I44582]     KALSBEEK, Jelle Hotses [I44577]
Aaltje Cornelis [I44128] 4 februari 1779 voor 1879  
Aaltje Daems [I39780] 13 februari 1681 voor 1781  
Aaltje Douwes [I45189] 12 april 1772 voor 1872  
Aaltje Douwes [I45192] 12 juni 1783 voor 1883  
Aaltje Feijes [I41539] 13 maart 1782 20 april 1818  
Aaltje Foekes [I37741] 24 september 1741 voor 1841 , Pitter Heres [I37740]
Aaltje Freerks [I37767] rond 1705 voor 1805 PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
Aaltje Geeles [I37607] 11 mei 1755 5 april 1814 OOSTERHOF, Jelte Bennes [I41139]
Aaltje Gerbens [I9938] geschat 1757 1796 SINNEMA, Pieter Jacobs [I9896]
Aaltje Gerkes [I26379] 2 februari 1736 1792 , Eerde Klazes [I34654]
Aaltje Hessels [I37511] rond 1741 30 oktober 1818 , Klaas Rinses [I37510]
Aaltje Jacobs [I44768]     , Jelte Palles [I44762]
Aaltje Jans [I30525] 21 februari 1692 na 1756 , Marten Jans [I31919]
Aaltje Jans [I40025] rond 1750 voor 1803 LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
Aaltje Jansdr. [I31309] geschat 1600 geschat voor 1700 BANTS, Wopke Ruyrds [I30243]
Aaltje Jelles [I23313] rond 1698 voor 1798 , Dirk Eelkes [I33352]
Aaltje Jeltes [I31879] geschat 1722 geschat voor 1822 , Douwe Wiggers [I35018]
Aaltje Johannes [I45208] 25 september 1740 voor 1840  
Aaltje Johannes [I45515] 6 juli 1726 voor 1826  
Aaltje Johannes [I45670]     , Hoyte Rinses [I45669]
Aaltje Jurjens [I37042] 1 november 1756 voor 1857 , Jan Jochems [I41261]
Aaltje Klazes [I45393] rond 1610 voor 1710  
Aaltje Klazes [I45407] rond 1692 voor 1792  
Aaltje Meinen [I43609]     SCHUITEMAKER, Jentje Rinderts [I43608]
Aaltje Meinerts [I45102]   , Gerk Pieters [I45101]
Aaltje Meines [I41801]     NIJHOLT, Geert Heines [I41800]
Aaltje Palles [I30221] 4 januari 1756 15 november 1811 de HAAN, Doeije Joukes [I30894]
Aaltje Pieters [I8970] geschat 1685 geschat voor 1785 , Foeke Melles [I8969]
Aaltje Popkes [I34472] 6 december 1721 voor 1754 , Jan Aetzes [I9373]
Aaltje Reinderts [I7026] rond 1769 4 augustus 1839 BOETES, Meine Johannes [I6941]
Aaltje Reites [I43595]     TOL, Andries Hendriks [I43594]
Aaltje Rinkes [I37709] 26 november 1760 15 mei 1833 LEMSTRA, Jan Jurjens [I37697]
Aaltje Tijmens [I41675] 5 september 1755 7 augustus 1822 de BOER, Wolter Arïens [I41674]
Aaltje Tjallings [I44691] 1695 voor 1795 , Wybe Aukes [I44692]
Aaltje Tjepkes [I36799] 28 maart 1723 voor 1723  
Aaltje Tjepkes [I36800] 27 augustus 1724 voor 1824  
Aaltje Warners [I27948] 10 december 1741 voor 1841 , Kleis Saakes [I34253]
Aaltjen Douwes [I41543]     TIMMERMAN, Reinder Jans [I41542]
Aaltjen Jans [I37866]   van der WOUDE, Kornelis Jacobs [I37865]
Aaltye Gielis [I32862] rond 1670 1742 , Bouwe Bouwes [I23687]
Aat Ates [I8998] rond 1600 na december 1660 , Otte Ebeles [I8997], , Tierck Bonnes [I40842]
Aat Fookes [I30463]   , Hylke Alles [I28283]
Aat Rinnerts [I8940] , Teake Sapes [I8939]
Aat Teunes [I40903] 25 augustus 1743 voor 1843  
Aate Klazes [I37341] 1 december 1737 voor 1837  
Aatje Doejes [I28751] 18 augustus 1737 1785 , Jouke Klazes [I24623]
Aatje Klazes [I37109]     WIERSMA, Hendrik Dirks [I37108]
Aatje Ludzers [I40878] 1683 1764 , Gerardus Fockens [I40879], , Sake Jilles [I43977]
Aatje Romkes [I25185]   , Jouke Klazes [I24623]
Aauke Durks [I40107] geschat 1650 voor 1680 , Luitsen Goijtsens [I40106]
Abe Hebeles [I30430]   REITSMA, Taetske Gerbens [I29427]
Adriaantje Tjerks [I26172] rond 1699 voor 1799 , Harmen Idzes [I36002]
Adser Hessels [I44552]     , Antje Douwes [I44553]
Aebele Roelofs [I37324] 28 augustus 1729 voor 1829  
Aechtie Daemsz [I39782] 28 maart 1613 voor 1713  
Aef Beerns [I40754]     , Claes Ulckes [I40753]
Aef Pieters [I9014]   , Haring Hiddes [I9015]
Aelcke Harmensdr [I41238] rond 1539 voor 1639 BROERSMA, Douwe Obbes [I41237]
Aelke Jans [I40306] 18 juni 1684 voor 1784  
Aeltie Bartels [I31513] 9 februari 1690 voor 1790  
Aeltie Gosses [I45721]     , Cornelis Minnes [I45722]
Aeltie Keympes [I45474]     , Hedzer Sjoerds [I37612]
Aeltie Teakes [I8976] geschat 1645 1689 , Sape Tjallings [I8966]
Aeltie Tibbes [I9871] , Mient Aelzes [I9861]
Aeltyn Beerns [I40757]      
Aelze Douwes [I9869]   , Pleuny Mients [I9870]
Aelze Mients [I9849]   voor 7 april 1651 , Heintje [I40275]
Aemilius Iacobides [I40421] rond 1649 27 juli 1709 ALKEMA, Antje Aebes [I31033]
Aerien Beerts [I39789] 5 november 1648 voor 1748  
Aert Claesz [I39339]     , Dirckie [I39340]
Aette Feddes [I30201]   , Rieuw Alles [I31279]
Aetze Dids [I35294] 12 februari 1685 voor 1785 , Gerlske Jelles [I27754]
Age Eydzes [I30865] 1659 28 augustus 1720 , Janke Lous [I30552], SALVERDA, Ittje Lamerts [I24940]
Age Jacobs [I45397] geschat 1635 voor 1735  
Age Jans [I40664]     SINNEMA, Sara Abes [I40558]
Age Jelles [I44584] juli 1755 voor 1855  
Akke Ages [I44362]     KUIPERS, Pieter Keimpes [I37409]
Akke Doekes [I28557] rond 1752 februari 1803 OEGEMA, Sikke Theunis [I32955]
Akke Doeyes [I35716]   van WIEREN, Gerben Jans [I34304]
Akke Gerrits [I39204]     FEDDEMA, Wyger Douwes [I39203]
Akke Hyltjes [I36969]   , Andries Wessels [I36970]
Akke Jans [I44755]     van der WOUDE, Jan Klazes [I44754]
Akke Jans [I45158] 11 augustus 1748 voor 1848  
Akke Klazes [I45750]     BUMA, Sierk Menzes [I45749]
Akke Lieuwes [I33037] geschat 1727 voor 1827 , Pieter Lieuwes [I36100]
Akke Reinders [I39489]     van der VEEN, Pieter Baukes [I39488]
Akke Sybes [I37452] rond januari 1737 voor 1837 , Jacob Doeijes [I37453]
Akke Sybrens [I37512] 2 februari 1787 voor 1887  
Akke Tjeerds [I29600] voor 1825 de VRIES, Pieter Tjepkes [I35299]
Akke Wybes [I44929]     ZOETHOUT, Reinder Hayes [I44928]
Albert Hendrix [I30402]   , Jantien Claeses [I34295]
Albert Jans [I40743]   voor 1722 PRACKEN, Luitjen Hendriks [I40742]
Albert Jans [I42026]    
Albert Jans [I8960]   , Aaltie Dirks [I8959]
Albert Klazen [I28274]   , Antie Claeses [I33894]
Albert Wanders [I37464] 30 maart 1750 voor 1850 , Tjitske Sjoerds [I37465]
Albertje Lubberts [I44542] 1 maart 1767 voor 1867  
Ale Jelles [I40552]     , Sjoukjen Jitses [I40553]
Alle Ates [I33501]   , Bon Ulbes [I29485]
Alle Ebeles [I23321] 7 december 1656 voor 1756
Alle Ebeles [I35972] rond 1592 voor 1692 , Sjouk Tjeerds [I28597], , Hendrikjen Geerts [I26988]
Alle Gurbes [I32366]   , Tjaltje Sjoerds [I25290]
Alle Jans [I45684]     , Doetje Idzes [I45685]
Alle Molles [I41474] 1695 1734 , Hinke Willems [I41475]
Alle Sjoerds [I28735] geschat 1600 voor 1700
Alle Sjoerds [I29958] 1509 1558
Allert Allerts [I44612]     , Baeuck Gerlofsdr [I44613]
Allert Baukes [I44605] 4 augustus 1743 voor 1843  
Allert Jans [I44611]    
Alt Bartels [I25067] 10 mei 1685 voor 1785  
Alte Clasens [I31249] geschat 1646 voor 1746
Amarens Wops [I37683]   , Klaas Sybrens [I37682]
Amarensie Dircks [I44097]     , Sjoerdt Daems [I39794]
Ancke Lous [I40583]     , Johan Sjoerds [I40591]
Andries [I38946]  
Andries Brugts [I31321] 8 februari 1685 voor 1785  
Andries Brugts [I31516] 1 september 1752 voor 11 augustus 1754  
Andries Fedderiks [I38945] 29 januari 1842  
Andries Jans [I37006] 6 november 1804 voor 1904  
Andries Johannes [I33564]   BROUWER, Anna Elisabeth [I1837]
Andries Wessels [I36970]   , Akke Hyltjes [I36969]
Andrys Geles [I44785]      
Anetjen Jans [I41808]     , Hendrik Wyben [I41806]
Anje Symons [I36553] 8 november 1805 voor 1905  
Anke Everts [I45788]     ALMA, Pytter [I45787]
Anke Luiten [I41556] 10 september 1719 voor 1819  
Anke Roelofs [I26824] 13 juli 1727 voor 1827 LIEMBURG, Alt Klasen [I23968]
Anna Gerlofs [I44721]     SCHIERE, Cornelis [I44720]
Anna Levisch [I39635]     WILMAN, Theodoro [I39634]
Anna Mary [I39151]     LUS, Jacob [I39150]
Anna Outgers [I5832] 1637 1693 KUTSCH, Gabriël [I5831]
Anna Reijleffsdr [I41956]     van der LEIJ, Jarich Hendrixs [I41955]
Anna Thomasdr [I41242]     BROERSMA, Hans Obbes [I41236]
Anna Tjaardsdr [I40422]     WIARDA, Keimpe Sjoerds [I40965]
Anne Brugts [I26101] 26 februari 1763 rond 1778  
Anne Cornelis [I43719] 28 oktober 1670 voor 1770  
Anne Eises [I33205]   , Wimke [I31156]
Anne Geerts [I40363]     , Grietje Pieters [I40364]
Anne Jacobs [I45419] 6 juni 1723 voor 1823  
Anne Jans [I30231] 17 november 1743 voor 1843  
Anne Jurjens [I31813]   , Getje [I33862]
Anne Luiten [I41555] 30 mei 1717 voor 1817  
Anne Oebles [I44640]      
Anne Pytters [I39326]      
Anne Ruurds [I36967]   , Auk Hyltjes [I36973]
Anne Sipkes [I45356] 28 augustus 1730 voor 1830  
Anne Teunes [I40904] 2 mei 1745 voor 1845  
Annechien Alberts [I32833]   , Berend Jochems [I25667]
Annegjen Roelofs [I41275]     , Reingjen Jannis [I41274]
Anneke Tammes [I24332]   , Jannes Gerkes [I35139]
Annetje Cornelis [I45899]   CROOFT, Bastiaan [I45898]
Annigje Dirks [I41536] rond 1747 8 maart 1822 OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
Antcke Hendricxdr [I40586]     , Sybe Siuckez [I40584]
Antie Beerts [I39791] 12 februari 1654 voor 1754  
Antie Brugts [I32295] 9 februari 1744 1764  
Antie Brugts [I36355] rond 1720 voor 1820  
Antie Claeses [I33894] 2 april 1713 voor 1813 , Albert Klazen [I28274]
Antie Claeses [I34165] 7 juni 1708 voor 1808  
Antie Clases [I9369] rond 1725 , Molle Jolkes [I9364]
Antie Egberts [I34417] 26 september 1716 voor 1816  
Antie Hannes [I27654]   HYLARIDES, Pieter Petrus [I24000]
Antie Harmensdr [I30637] 10 februari 1675 27 juli 1698 ENNEMA, Agge [I26661]
Antie Heins [I37527] 11 november 1772 voor 1872  
Antie Hendriks [I41549] 11 juni 1676 voor 1876 PUNTER, Luyte Jans [I41548]
Antie Hendrix [I24657]   , Barteld Claeses [I27481]
Antie Jacobs [I41247] 27 oktober 1652 voor 1752 BROERSMA, Fonger Obbes [I41246]
Antie Jans [I38332] 6 maart 1712 voor 1812  
Antie Jans [I9872]   , Mient Aelzes [I9861]
Antie Jelmers [I30461]   REYNSMA, Pier Scheltes [I24118]
Antie Jochems [I29277] 17 december 1741 , Tymen Siouckes [I36180]
Antie Johannes [I27540] 24 juli 1740 voor 1840  
Antie Johannes [I30613] 24 april 1739 voor 24 juli 1740  
Antie Johannes [I45203] 1 april 1764 voor 1864  
Antie Klases [I37489] 26 januari 1738 voor 16 januari 1739  
Antie Klases [I9027]   , Gerryt Hayes [I9026]
Antie Molles [I9402] 1768 1794  
Antie Sipkes [I44546] 3 juni 1765 rond 1766  
Antie Sipkes [I44547] 9 september 1766 voor 1866  
Antie Sybrands [I43849]     SIDERIUS, Arnold Johannes [I39288]
Antien Altes [I30016] 27 mei 1672  
Antje Alles [I28121] rond 1740 23 juni 1818 SINNAMA, Yede Abes [I29963]
Antje Annes [I28950] 5 mei 1737 voor 1831 KONING, Errit Jans [I36269]
Antje Annes [I45714]     , Laes Simmens [I45713]
Antje Annes [I9385]   1763 , Jolke Molles [I9384]
Antje Baukes [I36871] 28 augustus 1771 voor 1871  
Antje Benjamins [I39472]     PRINS, Johannes Doekes [I39471]
Antje Binderts [I36878] 20 oktober 1785 voor 1885  
Antje Binnes [I30934] rond 1731 1811 , Tjerk Harmens [I26978]
Antje Botes [I44947]     , Tjeerd Bartels [I44946]
Antje Bouwes [I30317] 23 november 1692  
Antje Cornelis [I40036]     POSTHMA, Hendrik Durks [I40035]
Antje Dirks [I34711] geschat 1715 voor 1763 , Jan Aetzes [I9373]
Antje Dirks [I9883]   SINNEMA, Pieter Aelzes [I9878]
Antje Douwes [I44553]     , Adser Hessels [I44552]
Antje Durks [I40784]     van BOELENS, Boelardus Broers [I40773]
Antje Eedsges [I9406] rond 1743 voor 1843 , Jacob Alderts [I9405]
Antje Eelkes [I37904] van der WOUDE, Symen Jans [I37903]
Antje Engels [I41609] 13 februari 1687    
Antje Engels [I41613]     , Hylke Seerps [I41612]
Antje Foekes [I44791] 4 december 1712 voor 1812  
Antje Fokkes [I37623] 2 april 1775 voor 1875  
Antje Fokkes [I44377]     , Wiebren Hendriks [I44376]
Antje Freerks [I44129] 20 mei 1793 voor 1993  
Antje Freerks [I44144]     BOTS, Jan Beerends [I44143]
Antje Gerbens [I40404]     TOONSTRA, Eelke Wouters [I40403]
Antje Gerkes [I34141]    
Antje Gerrits [I40415]     , Hedzer Sjoerds [I40414]
Antje Gjolts [I45353] 19 september 1762 voor 1862  
Antje Harmens [I33440]   , Siemen Jans [I25458]
Antje Harmens [I35080]   , Sybren Jans [I26357]
Antje Hayes [I8972]   rond 1736 BOETJE, Symon Sybes [I8971]
Antje Hedzers [I37605] 14 mei 1723 rond 1789 , Gaele Keimpes [I37604]
Antje Hendriks [I25219]   SCHAAFSMA, Albert Klases [I35822]
Antje Hijlkes [I41182]     , Douwe Jilles [I41181]
Antje Hinckes [I26358]   , Brugt Tjebbes [I26138]
Antje Idzes [I27392] rond 1689 rond 1712  
Antje Jacobs [I34802]   BERKENPAS, Tyle Abrahams [I33743]
Antje Jacobs [I36631]   , Sikke Reinders [I36630]
Antje Jans [I23740] 13 juni 1745 , Uilke Aebeles [I29669]
Antje Jans [I24784] ENNEMA, Paulus Johannes [I34013]
Antje Jans [I37926] 1729 voor 1829 , Arend Geerts [I37925]
Antje Jans [I39174]     ROSIER, Willem Stephanuszn [I39133]
Antje Jans [I40398]     WEISTRA, Bouwe Durks [I39917]
Antje Jans [I40651] 1 september 1715    
Antje Jans [I41180] rond 1663 rond 1718 , Jille Douwes [I41179]
Antje Jans [I41263] 18 augustus 1775 voor 1875  
Antje Jans [I41581] 19 december 1745 2 augustus 1826  
Antje Jans [I43586] 21 april 1792 18 september 1819  
Antje Jans [I44013] rond september 1771 rond 1871  
Antje Jeips [I43727]     , Geert Tjeerds [I43726]
Antje Johannes [I24603] 6 augustus 1699 na 1743 , Molle Ottes [I27390]
Antje Johannes [I36880] 24 oktober 1783 voor 1873  
Antje Johannes [I45516] 22 augustus 1732 voor 1832  
Antje Joukes [I26765]   ZIJLSTRA, Jacob Klazes [I25280]
Antje Klases [I37478] 16 januari 1739 voor 1839 , Jelle Jans [I37477]
Antje Klazes [I45404] rond 1685    
Antje Kleizes [I44191] 18 april 1770 voor 1870  
Antje Krijns [I31992]   , Tiebbe Brugts [I32447]
Antje Lourens [I35420]   LIEMBORG, Bartele Claeses [I35795]
Antje Lubberts [I44539] 22 maart 1762 voor 1862  
Antje Luiten [I41557] 20 juli 1721    
Antje Minnes [I31566] 26 februari 1766 voor 3 augustus 1766  
Antje Nammens [I24604]   OENEMA, Geert Oenes [I34814]
Antje Piekes [I41621]     , Engel Engels [I41620]
Antje Piers [I36887] 10 december 1800 16 juni 1817  
Antje Piers [I44913]     HOYTINGA, Fonger Idses [I44912]
Antje Pieters [I1769]   2 juni 1723 BROUWER, Hebbe Minnes [I1768]
Antje Pieters [I31045]   , Jan Diemers [I35593]
Antje Pieters [I9874] voor 1766 SINNEMA, Aelze Mients [I9873]
Antje Pijters [I26161]   , Beernt Jans [I24250]
Antje Pijtters [I44940] 2 februari 1739 voor 1839  
Antje Rinses [I44121]     , Durk Foekes [I37753]
Antje Rinzes [I37678]   de BEER, Rinze Gerlofs [I37677]
Antje Romkes [I44706]     , Joeke Wytses [I44705]
Antje Ruurds [I41340] 7 januari 1760 voor 1860  
Antje Ryckles [I41138] rond 1630 voor 1730 PROSE, Cornelis Boukes [I41137]
Antje Rykles [I44127]      
Antje Scheltes [I25037]   , Ids Fokkes [I27227]
Antje Simons [I1767] VELDA, Broer Jacobs [I1766]
Antje Simons [I41963] rond 1609    
Antje Sipkes [I44551] 20 oktober 1771 voor 1871  
Antje Sjoerds [I45482] 12 augustus 1677 voor 1685  
Antje Sjoerds [I45485] 20 december 1685 voor 1785  
Antje Sybrens [I37516] 8 november 1799 voor 1899  
Antje Teijes [I44029] 11 april 1734    
Antje Theunis [I30293]   , Eliza Ludzers [I26478]
Antje Theunis [I44902] 10 maart 1644 voor 1648  
Antje Theunis [I44904] 12 januari 1648 voor 1748  
Antje Theunis [I45412] rond 1697 voor 1726  
Antje Tjallings [I44699]     , Gerrit Jouwerts [I44700], , Rinse Johannes [I44701]
Antje Tjeerds [I29569] 24 mei 1750 voor 1850 , Foke Jacobs [I45734], van der MEI, Jan Janzen [I42037]
Antje Tjeerds [I43972] 2 april 1719 voor 1730  
Antje Tjeerds [I43975] 1730    
Antje Tjeerds [I45105]     , Bein Hinnes [I45087]
Antje Tjepkes [I36802] 23 juli 1730 voor 1830  
Antje Tjepkes [I40005]     , Tjalling Joekes [I40004]
Antje Tjerks [I43583]     van der LEIJ, Anne Jarigs [I38952]
Antje Tjibbes [I36914] 6 december 1733 voor 1811 , Pytter Cornelis [I36913], van der MEER, Sybren Foppes [I40135]
Antje Wijbes [I44631] 29 oktober 1766 voor 1866  
Antje Wouters [I37729]   , Sybrand Jans [I37728]
Antje Wybes [I40561]     SINNEMA, Yde Hayes [I40560]
Antje Wygers [I40385] 1 april 1759 voor 1761  
Antje Wygers [I40386] 25 januari 1761 voor 1861  
Antjen Lammerts [I45334]     de BOER, Garbrand Sjoerds [I45333]
Antjen Tees [I41580] geschat 1685 geschat voor 1785 , Luyten Sybrands [I41579]
Antoinette Pauwelsdr [I45292] rond 1635 voor 1697 MONDRIAAN, Christiaan Dirksz [I45291]
Antonia Marcus [I34092]   van BUREN, Hendrik [I31037]
Arend Geerts [I37925] 1778 , Antje Jans [I37926]
Arent Hansen [I45773]      
Arent Tou Jansz [I39355] rond 1488 rond 1541 de BACKER, Leentge Pieters [I39356]
Arien Cornelis [I44095]      
Arjaentje Jacobs [I38960] rond 1676 na 1692  
Arjen Barthoutsz [I42082]      
Arjen Everts [I39280]      
Arjen Reins [I40287]     , Deewke Jans [I40288]
Arntie Heins [I37526] 14 augustus 1771 voor 1871  
Ate Ottes [I32992] rond 1632  
Atje Joukes [I45609]     WIERSMA, gosse Goffes [I45608]
Atje Ruurds [I40739]   , Jouke Dirks [I30094]
Atte Gjolts [I45351] 9 oktober 1768 voor 1868  
Auck Jans [I44738]     BOELENS, Tjerk [I44736]
Auck Lammerts [I8989] voor 1647 , Jacob Jarichs [I8987]
Auck Pijtters [I9383]   , Oeds Tiercx [I9382]
Auck Romkes [I37558] rond 1635 15 mei 1682 , Lieuwe Ubles [I37557]
Aucke Rinses [I40872]     BOELENS, Rinscke Broers [I40871]
Aucke Sybez [I40588] rond 1586   , Jan Aedgers [I40592]
Auckien Tibbes [I45716]     , Johannes Gosses [I45715]
Auckje Pyters [I38947] voor 1706 van der LEIJ, Jarig Jacobs [I32619]
Augustinus Sybrandi [I40834] voor 1601 voor 1701  
Auk Hyltjes [I36973]   , Anne Ruurds [I36967]
Auke Beins [I45083] 9 juni 1767 voor 1867  
Auke Douwes [I37759] 2 december 1694  
Auke Fokkens [I31762]   HYLARIDES, Grietje Petrus [I25821]
Auke Hedmans [I30066] rond 1625  
Auke Holstes [I36845] 10 oktober 1745 voor 1845 , Sijkjen Watses [I36852]
Auke Jacobs [I29306] 15 juni 1727 tussen 1778 en 1788 WILMAN(S), Johanna Maria Everts [I35823]
Auke Johannes [I37427]   , Jents Gerbens [I37425]
Auke Klazen [I45337]      
Auke Klazes [I45387]    
Auke Tjepkes [I34756] 5 juli 1733 voor 1833 BONTEKOE, Hiltje Rinses [I36237]
Aukje Elizas [I43960]      
Aukje Hepkes [I35037]   , Jacob Hendriks [I27395]
Aukje Theunis [I45410] 1692 rond 1720  
Aukje Tjepkes [I36726] 23 maart 1732 voor 1832  
Aukje Wybes [I41766]     ENGELSMA, Marten Wybes [I41765]
Aukjen Aukes [I37428] 16 maart 1755 voor 1855  
Aukjen Douwes [I32592]   de VOS, Wobbe Sierds [I29533]
Aukjen Minnerts [I30379]   , Ebele Alles [I25527]
Aukjen Oenes [I31480]   OFFERINGA, Geert Jochimus [I29610]
Aukjen Pieters [I29553] 27 september 1765 30 november 1810 ROBIJN, Aldert Fokes [I26792]
Baaf Folckerts [I39812] SIERSMA, Sijrick Fongers [I39811]
Baertje Kleizes [I44195] 18 november 1777 voor 1877  
Baeuck Gerlofsdr [I44613]     , Allert Allerts [I44612]
Barend Jans [I25855]    
Bartel Fokkes [I37627] 2 april 1781 voor 1881  
Bartel Tjeerds [I44948] 1 oktober 1752 voor 1852  
Barteld Claeses [I27481] rond 1652 , Antie Hendrix [I24657]
Bartele Egberts [I34416] rond 1720 voor 1767 , Gebbigje Meines [I30520]
Barthout Barthoutsz [I42083] 1545 tussen 1620 en 1626 , Trijntje Gerritsdr [I39327], KETH, Aechtien Dircks [I40355]
Barthout Daems [I39431] rond 1599 voor 1704  
Barthout Willems [I40378] rond 1478 voor 1547  
Barthout Willemsz [I39352]     , n.n. Arentsdr Tou van der Burg [I39353]
Bartle Martens [I44644] 11 november 1758 voor 1858  
Bauck Aukes [I37761] geschat 1655 voor 1755 , Douwe Dirks [I37747]
Bauck Franses [I9041]   , Popcke Taeckes [I9039]
Bauck Riencx [I25625]   MEYLEMA, Wopke Siercks [I27953]
Bauckje Dircks [I39271] rond 1667 voor 1767 , Evert Foppes [I39270]
Bauckje Ruyrdts [I37328]   , Bouwe Sijmons [I37327]
Bauk Foekes [I37751] 15 mei 1729 , Eelke Hoekes [I44126]
Bauke Allerts [I44602] 27 juli 1706 1765 , Wijtske Sygers [I44603]
Bauke Holstes [I36848] 12 december 1751 voor 1851 , Ymkje Ypes [I36855]
Bauke Rykles [I27164] 13 maart 1746 13 april 1787 , Tjitske Wygers [I34730]
Baukje Cornelis [I45123]     , Jan Sjoukes [I45122]
Baukje Dirks [I45129] 6 december 1739 voor 1742  
Baukje Egberts [I36049] rond 1747 1 september 1811 , Edse Eelkes [I30462]
Baukje Everts [I26921] 13 maart 1773 voor 1777  
Baukje Foekes [I8943] 27 juli 1706 voor 22 maart 1774 , Jan Jansen [I8942]
Baukje Gerbens [I37329]    
Baukje Hemmes [I45111]     , Roel Sybes [I45110]
Baukje Hendriks [I35932]   de VRIES, Johannes Bouwes [I23538]
Baukje Lieuwes [I36558] tussen 1729 en 1738 WIGLAMA, Gosse Klazes [I36556]
Baukje Roelofs [I45917]   , Feitze Roelofs [I37191]
Baukje Rompts [I39633]     WIARDA, Johannes Aemilius [I39632]
Baukje Theunis [I32600]   , Hotse Egberts [I26710]
Baukje Theunis [I45411] rond 1695  
Baukje Tjallings [I37149]   de JONG, Tjerk Gerbens [I37148]
Baukjen Sipkes [I44537] 24 december 1730 voor 1830  
Beerent Gerrits [I41769]     , Hendrikien Geerts [I41770]
Beern Beernts [I40758]     , Jouck [I40759]
Beern Johannes [I38330] 9 november 1742 voor 1744  
Beern Johannes [I38331] 4 oktober 1744 voor 1844  
Beern Lenses [I27854] 25 februari 1655  
Beernd Molles [I34144] geschat 1658 , Sjoukjen Luijtsens [I34244]
Beernt Hendriks [I34427]   , Brechtje Geerts [I36233]
Beernt Jans [I24250]   7 februari 1729 , Antje Pijters [I26161]
Beernt Jans [I45160] voor 1854    
Beert Daems [I39784]    
Bein Eelkes [I45080]     , Sjoukje Annes [I45081]
Bein Hinnes [I45087]     , Minke Gaukes [I45088], , Antje Tjeerds [I45105]
Beitske Hedzers [I45473] 20 mei 1708 1772 , Willem Sjoerds [I45475]
Beitske Jans [I39128]     CORPORAAL, Jan Lous [I39127]
Beitske Jelles [I45477]     , Sjoerd Hedzers [I45476]
Bendik [I37369]  
Benedictus Cornelis [I37426] 1 juli 1758 voor 1858  
Berber Dirks [I25734] 7 februari 1716 8 juli 1802 HALBERTSMA, Joost Hiddes [I25392]
Berber Feddes [I26888]   ZIJLSTRA, Jacob Beerns [I23908]
Berber Jans [I45214]   , Gerk Cornelis [I45213]
Berber Lieuwes [I37532] , Hein Romkes [I37524]
Berber Theunis [I44895] 4 februari 1644 voor 1744  
Berend Berends [I24941]   voor 1639 , Corneliske Cornelis [I36468]
Berend Jochems [I25667]   , Annechien Alberts [I32833]
Berend Wybes [I45908]   , Grietje Tobias [I45909]
Berent Jans [I32160] 26 december 1675 voor 1677  
Berent Jans [I32473] 3 juni 1677 voor 1777  
Berentien Jans [I41900] rond 1609 voor 1661 WALKENS, Haijo Johannes [I41899]
Beytske Douwes [I37760] 22 januari 1702 voor 1802  
Bieuwkjen Egberts [I25366] rond 1705 26 maart 1766 BUMA, Hepke Berents [I28859]
Binne Freerks [I8924] 1732 , Trijntje Jans [I8925]
Binne Klazes [I45405] rond 1698  
Binne Martens [I28915]   , Tjitske Baukes [I32341]
Bleijke Joukes [I45156] 26 mei 1754 voor 1854  
Boele [I44732]   rond 1552
Bon Ulbes [I29485]   , Alle Ates [I33501]
Bonne Jacobs [I44878]     , Pietje Tjebbes [I44879]
Bonne Jans [I37702] 15 oktober 1779 voor 14 augustus 1782  
Bontie Jeltis [I36174]   16 oktober 1645 , Outger Jansz [I27643]
Bontje Goitses [I32355] 29 augustus 1697 , Ebele Alles [I35407]
Bontje Jans [I37703] 10 juni 1781 voor 1881  
Bote Hendriks [I44022]     , Maaike Pieters [I44023]
Bote Tjeerds [I44949] 7 april 1754 voor 1854  
Bothe Lieuwes [I40420]    
Bottje Joukes [I36149]   , Douwe Allerts [I27095]
Bottje Sjoerds [I37420]   , Rinze Kornelis [I37419]
Bouke Sikkes [I37534]   , Jitske Heins [I37528]
Bouwe Bouwes [I23687] rond 1665 1722 , Tjets Lieuwes [I32036], , Aaltye Gielis [I32862]
Bouwe Johannes [I45513] 20 december 1722 voor 1731  
Bouwe Johannes [I45517] 24 december 1731 voor 1831  
Bouwe Klazes [I36572]   WIGLAMA, Geertje Gosses [I36571]
Bouwe Sijmons [I37327]   , Bauckje Ruyrdts [I37328]
Bouwe Wierds [I45522] 19 februari 1719 voor 1819  
Brand Feitzes [I37187] , Tjitske Wibes [I44294], , Teetske Lieppes [I37188]
Brecht Gabes [I32534]    
Brecht Hessels [I31578] 1589 22 maart 1635 , Gabbe Scheltes [I30585]
Brecht Hessels [I45700]     , Haringh Jelles [I45699]
Brecht Theunis [I44898] 4 februari 1644 voor 1744  
Brechtje Geerts [I36233]   , Beernt Hendriks [I34427]
Brechtje Hoekes [I45627]     van der WAL, Sybe Pieters [I45626]
Breghtje Hessels [I45697] 24 november 1726 voor 1826  
Brugt Jans [I45218]     , Jantje Johannes [I45219]
Brugt Tiebes [I26656] 16 december 1710 13 mei 1790 , Maike Tiemens [I25321]
Brugt Tjebbes [I26138] geschat 1650 , Antje Hinckes [I26358]
Brugtje Brugts [I26016] 20 januari 1673  
Buuwe Ennes [I40593]     , Griet Sybedr [I40589]
Catarijna Pieters [I45893]     VERMEER, Gerardus [I45892]
Catharina Jans [I24433]    
Cent Jacobs [I38979]  
Claas Eeltjes [I37482]   , Sytske Jans [I37485]
Claas Everts [I39281]      
Claas Everts [I39282]      
Claas Jacobs [I45679]     , Ytie Luijtiens [I45677]
Claas Johannes [I45717] 25 november 1674 voor 1774  
Claas Tijes [I44030] 18 december 1735    
Claasje Klazes [I44106] 11 maart 1807 voor 1907  
Claasjen Nammes [I41811] 4 maart 1703 MENGER, Jan Harmens [I41810]
Claaske Rinses [I38939]   van der LEIJ, Jacob Simons [I38938]
Claes Altes [I33980] 27 mei 1672  
Claes Alts [I26489] geschat 1610 , Jantje Harmens [I35694]
Claes Bartels [I31185] 5 februari 1678 1733 , Meintje Berends [I34259]
Claes Piers [I40786] 1575 1639 van WIGLAMA, Antje Idses [I40787]
Claes Reyners [I40562]     , Namck Tiepkes [I40563]
Claes Stevensz [I39341]     , Neeltie Willemsdr [I39342]
Claes Ulckes [I40753]     , Aef Beerns [I40754]
Claes Willems [I39345]     , Maertien Jacobsdr [I39346]
Claes Willems [I40380] rond 1485 rond 1547  
Claesjen Altes [I25714] rond 1670  
Claeske Jurriens [I44851]     , Lowys Hanses [I36781]
Cleisje Cleis [I40745]     PRACKEN, Jan Hendriks [I40741]
Coop [I44634]     , Hiltie Iedes [I44635]
Coop Altes [I29695] 27 mei 1672  
Coop Wijbes [I44628] 8 januari 1758 voor 1858  
Cornelia Wellens [I30090]   van HOUWERDA, Lambartus Hylarides [I24391]
Cornelis Annes [I23906]   , Geeske Beerns [I33950]
Cornelis Baukes [I37765] 28 mei 1783  
Cornelis Benedictus [I35464]   voor 1824 , Jents Gerbens [I37425], , Trijntje Sikkes [I37351]
Cornelis Binderts [I36874] 15 november 1776 voor 1876  
Cornelis Daems [I39781] 26 april 1685 voor 1785
Cornelis Daemsz [I39773] rond 1593 voor 1693  
Cornelis Jentjes [I37434] 29 maart 1789 voor 1795  
Cornelis Johannes [I36881] 25 november 1787 voor 1887  
Cornelis Minnes [I45722]   rond 1657 , Aeltie Gosses [I45721]
Cornelis Oebles [I44641]      
Cornelis Oeges [I40270]     , Harmke Pieters [I40271]
Cornelis Pieters [I36915] 30 september 1761 voor 1861  
Cornelis Simons [I41962] 1605 voor 1705  
Cornelis Tuenis [I39322]     , Maertie Daemsdr [I39323]
Cornelis Willems [I39320]     , Geertje Cornelis [I39321]
Cornelisje Alberts [I25555] 17 augustus 1780 voor 1880 , Hessel Dirks [I45338], de BOER, Hendrik Garbrands [I45332]
Corneliske Cornelis [I36468]   , Berend Berends [I24941]
Corneliske Durks [I44147]     , Douwe Tobias [I44146]
Corneliske Rykles [I37770] 10 april 1740 voor 1840  
Corneliske Sjoerds [I41903] rond 1665 voor 1765 PRANGER, Ruurd Annes [I41902]
Crelis Willems [I39313] 27 mei 1742 voor 1842  
Cunira [I9047] 1801 , Gerrit Aanes [I9046]
Daem Beerts [I39785] 12 januari 1634 voor 1734  
Daem Jans [I39335]     , Fokel Willems [I39336]
Daem Jansz [I39324]   8 juni 1626 WASSENAAR, Dirckie Barthoutsdr [I39325]
David Theunis [I44900] 4 februari 1644 voor 1744  
Dedde Klases [I8973]   1742 , Hendrikje Jans [I8974], , Jancke Harmens [I8975]
Dedtje Jacobs [I40907]     HOEKSTRA, Anne Ydes [I40906]
Deewke Jans [I40288]     , Arjen Reins [I40287]
Didde Aetzes [I32816]    
Diemer Jans [I27192]   , Ynske Ates [I27468]
Diemer Sytses [I24606] rond 1685 voor 1785 , Ludske Molles [I28356]
Dieucke Pieters [I40616] 18 maart 1683    
Dieucke Ysbrands [I33097]   , Gerben Bouwes [I26884]
Dieuke Hedzers [I40413]     van der KOOI, Feitze Geales [I40412]
Dieuke Jans [I8986]   na 7 december 1649 , Pieter Romckes [I8985]
Dieuke Martens [I45220] 21 juli 1672 voor 1674  
Dieuke Martens [I45221] 4 januari 1674 voor 1774  
Dieuke Piebes [I38208] voor 1842 , Pieter Tjeerds [I38207]
Dieuwe Klaases [I35843]   GREVE, Gerard [I30779]
Dieuwer Jans [I8979]   , Jurjen Theunis [I8978]
Dieuwke Alberts [I27173]   WASSENAAR, Cornelis Gerrits [I28871]
Dieuwke Cornelis [I36779]   , Theunis Jan [I36778], , Looff Annes [I44905]
Dieuwke Gerrits [I8923] , Rindert Teakes [I8922]
Dieuwke Jakles [I40606]   voor 1665 SINNEMA, Pybe Hayes [I40580]
Dieuwke Jeltes [I9933]   26 december 1811 SINNEMA, Eelse Jacobs [I9893]
Dieuwke Reinders [I31980] geschat 1720 , Jan Gerrits [I34443]
Dieuwke Romkes [I24611]   SNOEK, Douwe [I27711]
Dieuwke Tjerks [I37525] , Hein Romkes [I37524]
Dirck Hendriks [I40785]     BOELENS, Wytske Broers [I40857]
Dirck Jansen [I39274]     GELDER, Lysbeth Jans [I39275]
Dirck Laurijsz [I40357]     VAN DER BURCH, N.N. Arent Thou Jansz [I39329]
Dirck Willemsz [I39349]     , Dirckie Jellesdr [I39348]
Dirckie [I39340]     , Aert Claesz [I39339]
Dirckie Jellesdr [I39348]     , Dirck Willemsz [I39349]
Dircktie Beerts [I39790] 25 december 1650 voor 1750  
Dircktien Siuierts [I44098] 10 juli 1625    
Dirk Douwes [I37756] 28 november 1686  
Dirk Eelkes [I33352] rond 1695 voor 8 oktober 1748 , Aaltje Jelles [I23313]
Dirk Epkes [I44379]   voor 1774 , Janke Melles [I44378]
Dirk Everts [I39268] rond 1695 voor 1755 RINIA, Grietje Doekes [I39269]
Dirk Feijes [I41540] 5 januari 1787 voor 1887 TIMMERMAN, Dieukje Reinders [I41541]
Dirk Jelmers [I30452]   , Tetje Symons [I33359]
Dirk Joukes [I37349] 11 maart 1714  
Dirk Klazes [I44107] 20 juni 1809 voor 1909  
Dirk Mients [I9851]  
Dirk Poppes [I44020]   voor 1814 , Aafke Jans [I44009]
Dirk Reiners [I37631] 3 oktober 1790 voor 27 maart 1795  
Dirk Theunis [I41546]     , Reinsjen Nens [I41547]
Dirkje Aukes [I44694]     , Romke Tjallings [I44693]
Dirkje Joukes [I37333] 3 maart 1709 , Klaas Martens [I37332]
Dirkjen Laurens [I39316] voor 1740 , Willem Leenderts [I37901]
Dju Alberts [I39817] 25 oktober 1705 2 juni 1740 HARINGHOEK, Saakien Mattheus [I39801]
Doedje Sybrens [I39216]     ROSIER, Klaas Jacobs [I39215]
Doeje Martens [I27636] geschat 1704 geschat 1785 , Grietje Joukes [I37347]
Doeje Wytzes [I40737]    
Doeke Dirks [I45124] 24 augustus 1727 voor 1827  
Doeke Tjeerds [I44950] 25 juli 1756 voor 1856  
Doetie Hendriks [I45707]     SPANNENBURG, Laas Gosses [I45706]
Doetje Idzes [I45685]     , Alle Jans [I45684]
Doeye Feddriks [I40265] 31 augustus 1765 11 oktober 1797  
Doeye Jacobs [I44165]   , Geertje Gerrits [I44166]
Douwe Allerts [I27095]   , Bottje Joukes [I36149]
Douwe Alles [I9371]   , Geeske Molles [I9370]
Douwe Dirks [I37747] rond 1649 voor 1749 , Bauck Aukes [I37761]
Douwe Dirks [I44124] 28 september 1771 voor 1871  
Douwe Elias [I43968] 2 mei 1734    
Douwe Foekes [I37750] 20 april 1727  
Douwe Folkerts [I9379] , Tet Jolkes [I9378]
Douwe Hanzes [I9860]   , N.N.Aelzes [I9859]
Douwe Haringhs [I45702] 8 oktober 1693 voor 1793  
Douwe Jans [I44011] rond juni 1765 voor 1865  
Douwe Jilles [I41181]     , Antje Hijlkes [I41182]
Douwe Lovius [I44910] 24 april 1729 voor 1829  
Douwe Mients [I9852]   , Trienke Freerks [I9868]
Douwe Tobias [I44146]     , Corneliske Durks [I44147]
Douwe Wiggers [I35018] geschat 1720 voor 1820 , Aaltje Jeltes [I31879]
Douwke Haringhs [I45703] 8 augustus 1697 voor 1797  
Durk Foekes [I37753] 10 oktober 1732 voor 1779 , Antje Rinses [I44121]
Durk Jans [I37472]   , Sydske Martens [I37473]
Durk Sybrens [I29738]   HALBERTSMA, Ybeltje [I34714]
Durkje Gerkes [I27345]    
Dyucke Harings [I40576]     , Yde Allaerts [I40575]
Ebel Jansdr. [I30198] rond 1565 1593 ABBEMA, Rinck Tjepkes [I32280]
Ebele Alles [I25527] geschat 1625 , Aukjen Minnerts [I30379]
Ebele Alles [I35407] rond 1690 18 april 1757 , Bontje Goitses [I32355]
Ebele Alles [I9020] rond 1565 rond oktober 1617 , Ietske Sierdts [I26709]
Ebele Fokes [I35187] rond 1685  
Ebele Ottes [I32734] rond 1625 april 1670 , Lipck Fookes [I27742], , Willemke Hendriks [I32593]
Ebeltje Ruurds [I35415]   , Fokke Idzes [I31191]
Ebeltje Tiemens [I30040] oktober 1760 9 juni 1846 KETEL, Bartholomeus [I32210]
Ede Jacobs [I45588]     , Ymkjen Jans [I45658]
Ede Rienks [I8980] , Gepke Pieters [I8981]
Ede Rinses [I41191]     , Rinske Jans [I41192]
Ede Wijbes [I44632] 30 april 1769 voor 1869  
Edse Eelkes [I30462]   , Baukje Egberts [I36049]
Eduw Alles [I24147] rond 1625 tussen 1670 en 1674  
Eebel Ottes [I33087] 11 september 1701 voor 1801  
Eebel Ritskes [I26949]    
Eeble Sijbrens [I35114]   , Soeck Gerbens [I36351]
Eeck Oenes [I9867]   , Mient Dirks [I9866]
Eedske Wierds [I45521] 17 maart 1717 voor 1817  
Eefjen Altes [I27375] 8 november 1668  
Eeke Aukes [I32456] rond 1738 WOUWENAAR, Egbert Tiedes [I33507]
Eelck Feyckes [I41948]     van der LEIJ, Claes Jarichs [I41944]
Eelck Jans [I38334] 6 maart 1712 voor 1812  
Eelckien Gosses [I45720] 2 september 1636 voor 1736  
Eelke Beins [I45086] 16 september 1774 voor 1874  
Eelke Beyns [I45072]   1 juli 1788 , Trijntje Edses [I45073]
Eelke Dirks [I41257] maart 1722    
Eelke Edses [I45071] 20 juni 1766 voor 1767  
Eelke Fokkes [I37325]     , Froukje Pieters [I37326]
Eelke Hoekes [I44126]     , Bauk Foekes [I37751]
Eelke Jelles [I37481] 2 april 1774 voor 1874  
Eelkien Hiddes [I43832]     ISERMAN, Sicke Arnoldus [I39309]
Eelkje Freerks [I30256] rond 1700 rond 1779 , Gerke Jans [I24331]
Eelkje Pytters [I28251] 18 oktober 1725 1776 van der PLOEG, Sytse Jans [I23350]
Eelkje Rinzes [I39173]     ROSIER, Leendert Stephanuszn [I39134]
Eelkjen Jans [I44637]     , Marten Oebeles [I44636]
Eeltje Klases [I37483] 21 juli 1726 voor 1826  
Eerde Klazes [I34654] rond 1737 1777 , Aaltje Gerkes [I26379]
Eets [I35252]   , Sioerd Alles [I23378]
Egbert Alles [I9018]   voor 4 november 1645 , Wib Johannes [I9019]
Egbert Bartels [I32880] 23 oktober 1692 , Tettje Tjallings [I32122]
Egbert Hotses [I25056] 26 december 1712 , Trijntje Elizas [I30574]
Egbert Jurjens [I8948]   , Seytje Eedes [I8949]
Egbert Karsten [I41814]     , Jannetje Jans [I41816]
Egbert Roelofs [I41796]     NIJHOLT, Jeltje Wybes [I41795]
Egbertje Jans [I44622]     van ZANDEN, Freerk Ottes [I44621]
Elbrig Bouwes [I31000]   , Sioucke Tymens [I30214]
Elias Ludzers [I40885]     , Tjitske Melles [I43961]
Eling Ennes [I27027] 1628 1670 , Lieuwe Jacobs [I30246]
Elisabeth Lammerts [I37011]   BOLTJE, Tjeerd Kornelis [I37010]
Elisabeth Pieters [I41574] 24 oktober 1723   , Jan Luijten [I41573]
Elisabeth Popkes [I44687]     , Pieter Alberts [I44686]
Eliza Ludzers [I26478] 1691 , Antje Theunis [I30293]
Elske Arents [I40893]     , Hans Hendricx [I45771], SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40892]
Elske Jacobsdr [I39302] rond 1537 rond 1591 ISERMAN, Noldes Mathysz [I39301]
Elske Martens [I44645] 31 december 1761 voor 1861  
Emerentie Gerrytsdr [I39366]     WASSENAAR, Willem Stevens [I0300]
Engbert Alles [I24662] rond 1577  
Engbert Geerts [I9003]   , Romck Ritskes [I9002]
Engel Engels [I41617]     , Wybrig Sytses [I41618]
Engel Engels [I41620]     , Antje Piekes [I41621]
Engel Engels [I41622]     , Wiebrigje Siestses [I41623]
Engel Hielkes [I41601] 25 september 1659   , Tjaltje Jacobs [I41602]
Engeltie Reingjens [I44884] 2 mei 1762 voor 1862  
Engeltje Foppes [I34704]   OFFERINGA, Benier Arends [I34514]
Engeltje Jans [I41585] 13 januari 1758 30 juni 1836  
Engeltje Pieters [I41608] 5 december 1730    
Enne Claesz [I44203]     , Trijn Barteledr [I44204]
Everhardus Aukes [I39616]      
Evert Foppes [I39270]     , Bauckje Dircks [I39271]
Evert Klazes [I26535] 15 maart 1705 voor maart 1767 , Trijntje Harings [I24134]
Eydze Ages [I32180]  
Eynte Aelzes [I9856]    
Eysjen Kleizes [I44196] 26 mei 1779 voor 1879  
Feddrik Andries [I32929]   , Hinke Doejes [I25129]
Feick Jentjes [I9004] rond 1600 rond 1630 , Otte Ebeles [I8997]
Feik Ottes [I30602] rond 1628  
Feike Ybes [I28987]   WIARDA, Grietje Heins [I23459]
Feikje Hendriks [I37194] , Lieppe Gabriëls [I37193]
Feikjen Horreus [I30206]   de BOER, Frans [I26852]
Feitze Roelofs [I37191]   25 maart 1759 , Pyttie Brands [I37192], , Baukje Roelofs [I45917]
Fetje Adzers [I45472]   1766  
Fetje Freerks [I28681] rond 1769 6 augustus 1854 GAL, Sweitze Hendriks [I33911]
Fetje Gerbens [I37378]   voor 1840
Fetje Sierds [I36181]   , Taeke Brands [I25787]
Fetse Bothes [I40418]     WIARDA, Rins Keimpes [I40419]
Feytse Baukes [I44608] 12 december 1751 voor 1851  
Floris Jacobs [I45416] 9 juli 1713 voor 1716  
Focke Teijens [I40863] 1510 1578 BOELENS, Auck Broers [I40864], van GELL, Anna [I40867]
Foeck Gabes [I24799]    
Foeke Dirks [I44122] 7 maart 1766 voor 1866  
Foeke Douwes [I37746] 17 juli 1698 1768 , Tjimkjen Pyters [I37748]
Foeke Melles [I8969] geschat 1680 na 1706 , Aaltje Pieters [I8970]
Foekje Hylkes [I37147]   , Sybren Wessels [I37146]
Foke Jacobs [I45734] geschat 1745 21 juni 1794 , Antje Tjeerds [I29569]
Fokel Willems [I39336]     , Daem Jans [I39335]
Fokeltje Edes [I41178] rond 1695 rond 1744 , Klaas Jilles [I41177]
Fokeltje Joukes [I5658] rond 1740 21 juli 1771 de JONG, Jelle Johannes [I5657]
Fokje Aukes [I5660]   de JONG, Lieuwe Jelles [I5659]
Fokje Bonnes [I37698] geschat 1745 rond 1786 LEMSTRA, Jan Jurjens [I37697]
Fokjen Lieuwes [I32255]   de JONG, Jelle Johannes [I5657]
Fokke Idzes [I25396] geschat 1615 , Jannegien Bartouts [I25343]
Fokke Idzes [I31191]   , Ebeltje Ruurds [I35415]
Fokke Jans [I43589] 29 juni 1800 voor 1900  
Fokke Klaazes [I32761]     ROSIER, Jacoba Johannes [I32115]
Fokke Lykles [I40407]     , Jeltje Klazes [I40408]
Folkert Jans [I44085] rond 1777   MENGER, Anke Jans [I44081]
Folkje Taekes [I45487]     JONGSMA, Sikke Jans [I45486]
Fongertje Fransesdr [I43504]     van HEMERT, Dirck Bartholomeus [I43503]
Foocke Jacobs [I24756] 3 oktober 1723 , Martijntje Wybes [I27167]
Foockel Annesdr [I41184]     , Hijlke Klazes [I41183]
Fooke Feddes [I32847]   , Siouck Tiebes [I27214]
Fooke Ybeles [I28731] rond 1659 tussen 1718 en 1723 , Siouck Oenes [I26600]
Fopck Hendriks [I9024]   , Ritske Popes [I9023], , Severijn Symens [I9025]
Fopke Jans [I8941]   , Teake Sapes [I8939]
Foppe Dirks [I45125] 7 augustus 1729 voor 1829  
Foppe Everts [I39277]      
Foppe Harkes [I40137]     , Janke Jacobs [I40138]
Frans Gjalts [I25087]   , Sjieuwke Egberts [I34280]
Frans Jacobs [I45399] rond 1645    
Frans Pieters [I41605] 14 februari 1717    
Frans Sibrens [I44841] 6 februari 1681 voor 1781  
Freek Reinders [I37634] 5 april 1799 21 april 1855 BONGA, Sjieuke Pieters [I44812]
Freerk [I41282]     , Rinske [I41283]
Freerk Beerents [I42049]     , Hinke Sjoerds [I42050]
Freerk Doekes [I37912] , Neke Jacobs [I37913]
Freerk Gerkes [I33051] rond 1739 na 1782 , Maaike Taekes [I30687]
Freerk Takes [I40967] 1708 , Wytske Jans [I40968]
Freerkje Rykles [I37771] 24 februari 1743  
Frouck Jeltes [I33802]   REYNSMA, Gabe Scheltes [I26328]
Frouck Reyns [I23273]   voor 1635 , Scholte Haytsesz [I29972]
Frouckien [I27705] 20 mei 1666  
Frouckjen Foekes [I44792] 18 november 1714 voor 1814  
Froukje Folkerts [I44087]     , Jan Hendriks [I44086]
Froukje Jelles [I45104]     , Hinne Douwes [I45103]
Froukje Jeyps [I44587]   1704 van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
Froukje Pieters [I33342]     KUIPERS, Keimpe Bendiks [I37374]
Froukje Pieters [I37326]     , Eelke Fokkes [I37325]
Froukje Sjoerds [I2502]   de BILDT, Johannes Wiltjes [I2500]
Froukje Yskes [I37153]   SPIEKSTRA, Durk Tjerks [I37152]
Frouwkje Reingjens [I44885] 21 oktober 1764 voor 1775  
Gaatske Binderts [I36877] 13 februari 1784 voor 1884  
Gaatske Jans [I33552]   DANKERT, Taeke Jans [I29373]
Gaatske Johannes [I44560] 6 december 1711 voor 1811  
Gabbe Scheltes [I30585] 1588 13 mei 1631 , Brecht Hessels [I31578]
Gabe Gabes [I33081]    
Gabe Sipkes [I29660] 19 augustus 1729 14 oktober 1808 , Hinke Oedses [I32317]
Gabriël Lieppes [I37195] 6 januari 1720 voor 21 oktober 1725  
Gabriël Lieppes [I37197] 21 oktober 1725  
Gaele Keimpes [I37604] 10 oktober 1723 rond 1790 , Antje Hedzers [I37605]
Gaele Lieuwes [I44779] 16 januari 1707 voor 1708  
Gaele Lieuwes [I44780] 28 oktober 1708 voor 1808  
Gaele Martens [I40269] 19 december 1757 voor 1857  
Gatske Sibrens [I44842] 4 maart 1683 voor 1793  
Gauke Annes [I44927] 2 mei 1784 voor 1790  
Gauke Beins [I45099]     , Steintje Gerks [I45100]
Gauke Sjoerds [I44933]     , Haebeltje Pieters [I44934]
Geak Tierds [I24107]   , Sioerd Alles [I23378]
Geale Haijes [I40416]     , Mary Feitzes [I40417]
Gebbigje Meines [I30520] rond 1740 voor 1840 , Bartele Egberts [I34416]
Geel Ritskes [I9000]   voor 22 februari 1668 BOETJE, Sybe Symons [I8999]
Geele Lieuwes [I44783]   voor 1701 , Jancke Andries [I44784]
Geeltje Hanzes [I44597]     van KALSBEEK, Johannes Robertus [I44596]
Geeltje Simons [I30922] rond 1749 17 augustus 1817 de VRIES, Simon Jans [I27924]
Geert Claeses [I29769] 11 maart 1725 , Trientje Roelofs [I31826]
Geert Idses [I45759] 7 april 1749 voor 1849  
Geert Idses [I45760] 12 juli 1750 voor 1850  
Geert Klazes [I45394] rond 1610    
Geert Sipkes [I44538] 23 november 1732 voor 1832  
Geert Tjeerds [I43726]     , Antje Jeips [I43727]
Geertien [I27977]   OOSTERKAMP, Andries Klazes [I25465]
Geertje Cornelis [I39321] rond 1640 voor 1742 , Cornelis Willems [I39320]
Geertje Fokkes [I35274] 1757 GOUMA, Johannes Nutterts [I26681]
Geertje Fridss [I42158]     BONCK, Bente Tjeerds [I42157]
Geertje Gerrits [I44166]   , Doeye Jacobs [I44165]
Geertje Halbes [I36864] 19 september 1777 voor 1877  
Geertje Harmens [I37907] 13 mei 1726 23 mei 1802 KETEL, Everardus [I40501]
Geertje Hendriks [I41780] 2 december 1729 1794 NIJHOLT, Wijbe Heines [I41779]
Geertje Jacobs [I37454] rond 1761 16 juli 1842 MIEDEMA, Sjoerd Symens [I44164]
Geertje Jans [I31111]   van der PLOEG, Ruurd Lieuwes [I28794]
Geertje Jans [I40310] 23 februari 1690 voor 1790  
Geertje Jans [I45108]   voor 1768 STORM, Auke Sybes [I32979]
Geertje Jans [I5666]   , Hemme Heerkes [I5665]
Geertje Johannes [I26291] 1772 12 april 1825 van AISMA, Evert Klazes [I35542]
Geertje Jolkes [I29740] 8 augustus 1776 22 februari 1778  
Geertje Jurjens [I35879]   voor 1790 SINNEMA, Jelte Eelses [I9936]
Geertje Melles [I37246]   PEBESMA, Thomas Tjibbes [I37245]
Geertje Siegers [I45348]     BAKKER, Gerrit Beerends [I45347]
Geertje Sierds [I40436]     GOUMA, Nuttert Keimpes [I40435]
Geertje Sjoerds [I37145]   MAAKAL, Makke Wilts [I37144]
Geertje Sybes [I9029]   , Ritske Klases [I9028]
Geertje Sybrens [I37731] 26 september 1737 voor 1837  
Geertje Tjallings [I42160]     BONCK, Tjeard Sivers [I42159]
Geertje Tjeerds [I38971] voor 1711 van der LEIJ, Bente Jarichs [I38970]
Geertje Ysaacs [I44131]     , Peter Freerks [I44130]
Gees Annesdr [I26304]   , Hedman Ebeles [I36538]
Gees Jans [I44178] 17 juli 1698  
Gees Molles [I31267] 24 september 1733 voor 1833 , Minne Piers [I24841]
Gees Ritskes [I9040]   , Popcke Taeckes [I9039]
Geesje Harmens [I25931] 1 juni 1778 31 oktober 1822 HOEKSTRA, Egbert Bartelds [I32701]
Geesje Klasen [I44027]   voor 1742 STELLING, Teie Luijten [I41593]
Geesje Kleizes [I44185] 28 maart 1762 voor 1765  
Geesje Kleizes [I44188] 20 november 1765 voor 1865  
Geesjen Mees [I39631] rond 1630 voor 1730 WILMAN, Johannes Theodorus [I39630]
Geeske Beerns [I33950] geschat 1633 1712 , Molle Beerns [I31942], , Cornelis Annes [I23906]
Geeske Fockens [I40625]     SINNAMA, Lou [I40603]
Geeske Fokes [I27548] rond 1688  
Geeske Foockes [I36069] 10 oktober 1751  
Geeske Haijes [I27320]   voor 1795 KONING, Jan Errits [I25914]
Geeske Martens [I30937] 17 november 1771 1810 van der ELS, Michiel Wybes [I35461]
Geeske Molles [I9370] rond 1716 30 mei 1754 , Douwe Alles [I9371]
Geeske Theunis [I45362] 31 januari 1774 voor 1776  
Geeske Ybeles [I40123]     van DIJK, Bouwe Tjeerds [I40122]
Geiske Jacobs [I29193] rond 1742 voor 1842  
Geiske Ritskes [I35113]   WYMINGA, Jacob [I31902]
Geiske Willems [I38097]   BOYENGA, Johannes Boyes [I38096]
Gelbje Minnes [I37536]   , Tetman Cornelis [I37535]
Gels Jolkes [I9377] 11 oktober 1685 voor 1785  
Gelske Bouwes [I29697] 3 februari 1695 voor 1707  
Gelske Freerks [I42048] rond 1787   HIEMSTRA, Gerben [I42039]
Gelske Hendriks [I33413]   RIEMERSMA, Hans Wybes [I31072]
Geltje Idzes [I40944]     HOOISMA, Johannes Alberts [I40943]
Gelts Jayes [I32408]   geschat voor 1720 , Hepke Gerbens [I27228]
Gepke Pieters [I8981]   , Ede Rienks [I8980]
Gerardus Fockens [I40879]     , Aatje Ludzers [I40878]
Gerben Aetzes [I26099] 23 januari 1724 rond 1782
Gerben Aukes [I37429] 1 maart 1750 voor 1850  
Gerben Bendiks [I37370]  
Gerben Bouwes [I26884]   , Dieucke Ysbrands [I33097], , Tyttje Melles [I33899]
Gerben Douwes [I45191] 5 april 1779 voor 1879  
Gerben Jelmers [I42054]     , Trijntje Martens [I42055]
Gerben Jentjes [I37439] 14 januari 1802 voor 23 juli 1803  
Gerben Sybes [I44882]     , Jitske Bouwes [I44883]
Gerck Alledr. [I34560] rond 1540 geschat voor 1640 ABBEMA, Tjepke Sipckes [I35683]
Gercke Gerrits [I40605]     , Trijntje Hayesdr [I40579]
Gerk Cornelis [I45213]   , Berber Jans [I45214]
Gerk Pieters [I45101]   , Aaltje Meinerts [I45102]
Gerke Jans [I24331] rond 1700 rond 1768 , Eelkje Freerks [I30256]
Gerkjen Baukes [I44917] 29 april 1796 voor 1896 van der MEULEN, Jan Joukes [I44920]
Gerland Klazes [I36569]   WIGLAMA, Gosse Djurres [I36568]
Gerlske Bouwes [I27113] 16 oktober 1707 1781  
Gerlske Jans [I24490] 12 oktober 1749 voor 1751  
Gerlske Jans [I36526] 21 november 1751 voor 1851  
Gerlske Jelles [I27754]   , Aetze Dids [I35294]
Gerrit Aanes [I9046] 17 mei 1725 1789 , Cunira [I9047]
Gerrit Eijes [I24513] rond 1735  
Gerrit Geerts [I30049]   , Impkien IJes [I24762]
Gerrit Jouwerts [I44700]     , Antje Tjallings [I44699]
Gerrit Sioerds [I45480] 16 oktober 1670 voor 1770  
Gerrit Theunis [I44899] 4 februari 1644 voor 1744  
Gerritje Gerrits [I37509]   , Sybren Tjibbeles [I37508]
Gerryt Beerns [I36854]   , Jeltje Holstes [I36844]
Gerryt Hayes [I9026] , Antie Klases [I9027]
Gertie Jittses [I36850]   , Saeke Holstes [I36847]
Gertie Klazes [I45495] 23 juni 1737 voor 1837  
Gertie Klazes [I45497] 11 september 1735 voor 1737  
Gertje Foockes [I40434]     GOUMA, Johannes Nutters [I40433]
Gertje Lovius [I44906] 9 juni 1720 voor 1721  
Gertje Lovius [I44907] 17 augustus 1721 voor 1821  
Gertje Oedses [I28154] 13 april 1688 voor 1788  
Gertje Teekes [I36853]   , Halbe Holstes [I36843]
Getje [I33862]   , Anne Jurjens [I31813]
Geuke Gauckes [I9401]   , Tjitske Oenes [I9400]
Geyske Pieters [I8953] , Ippe Piers [I8956], , Marten Pieters [I8952], ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
Gherryt Willems [I39388]     van LEEUWEN, Kathrijn Claes [I39389]
Gielke Reins [I40839]     SINNEMA, Grietje Lieuwes [I40838]
Gielke Symens [I25248] rond 1695 rond maart 1773 , Ybele Ottes [I34220]
Girbe Jolkes [I9380] 1 juli 1691 voor 1791  
Girbe Oebeles [I24987] , Luts Molles [I35927]
Girbe Tammes [I23577] rond 1768 voor 1868  
Girben Jacobs [I26552] 3 juli 1735  
Girben Jacobs [I28943]   , Lutske Theunis [I32953]
Goffe Gosses [I39437]     , n.n. Martens [I39438]
Goijtsen [I43718] 4 augustus 1660    
Goijtsen Lenses [I35429] 15 november 1657  
Gooitske Diemers [I40260] 17 februari 1768 voor 1868  
Gooytsen Jans [I9030]   , N Hayedr [I9031]
Gosse AEdes [I45743]     , Sytske Jans [I45744]
Gosse Aukes [I44201]     , Aaltie Hendricks [I44202]
Gosse Baukes [I44609] rond 1748 voor 1848  
Gosse Johannes [I45718]     , Trynke Ockes [I45719]
Gosse Sierds [I36824]    
Goytse Jans [I28384]   , Wobke Klazes [I28865]
Greetje Jans [I29933]   WOUDBEEK, Klaas Simon [I8933]
Greetje Sakes [I41789] rond 1774 15 april 1833 MENGER | BIJKER, Jan Nammes [I41786]
Griet Jans [I40307] 18 juni 1684 voor 1784  
Griet Sybedr [I40589] rond 1588 voor 1688 , Buuwe Ennes [I40593]
Grietie Hartmans [I45233]   voor 1682 ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957]
Grietie Johannes [I32426] 31 oktober 1734 voor 1834  
Grietje Aukes [I36721] 20 juli 1760 voor 1860  
Grietje Aukes [I39798]     HARINGHOEK, Matthias Samuel [I39797]
Grietje Beerns [I31645]    
Grietje Binderts [I37027]   PIETERSMA, Durk Pieters [I37026]
Grietje Brugts [I32029] 11 september 1746  
Grietje Brugts [I36219] 11 juli 1680  
Grietje Egberts [I37864]   van der MOLEN, Harmen Tjeerds [I37863]
Grietje Enes [I41190]     GAAIJKEMA, Cornelis Egberts [I41189]
Grietje Fokkes [I40771]   , Jelke Jans [I40770]
Grietje Gerbens [I37321] rond 1735 27 februari 1816 , Sijbe Klazes [I37323]
Grietje Gerrijts [I32422]   WOUWENAAR, Tiete Egberts [I34011]
Grietje Gerrits [I41202]     ZIJLSTRA, Alle Ynzes [I41201]
Grietje Hanzes [I32471] 20 september 1767 van den BOSCH, Molle Tammes [I35785]
Grietje Idzes [I25184] geschat 1682 geschat 1754 , Kornelis Dirks [I26271]
Grietje Jacobs [I36620]   SCHUURMANS, Jelle Jacobs [I36615]
Grietje Jacobs [I38958] rond 1670 voor 1692 , Lolle Goyties [I38959]
Grietje Jacobs [I40119]     , Tiebe Wanders [I40115]
Grietje Jans [I29008]   BIJL, Hendrik Klaassens [I31414]
Grietje Jans [I33875]   REYNSMA, Meynert Gabbes [I24378]
Grietje Jans [I36724] rond 1705 rond 1737 , Tjepke Hanses [I36723]
Grietje Jans [I38031]   WESSELS, Pieter [I38030]
Grietje Jans [I40506]     , Hermen Berents [I40505]
Grietje Johannes [I28956]   , Ouwe Jacobs [I32094]
Grietje Joukes [I37347] 17 augustus 1704 , Doeje Martens [I27636]
Grietje Jurjens [I29700]   , Wytze Sippes [I29467]
Grietje Klazes [I37463]   19 maart 1785 JOUSTRA, Johannes Tjeerds [I37462]
Grietje Lammerts [I45210]     , Ritske Sydses [I45209]
Grietje Lammerts [I9911]   SINNEMA, Eelse Tjebbes [I9889]
Grietje Lovius [I44908] 2 april 1724 voor 1824  
Grietje Lovius [I44911] 24 februari 1732 voor 1832  
Grietje Lubberts [I44540] 14 april 1758 voor 1858  
Grietje Nolles [I23973] rond 1762 27 maart 1850 KONING, Jan Errits [I25914]
Grietje Pieters [I40364]     , Anne Geerts [I40363]
Grietje Rengers [I44567]     van der PLOEG, Sytte Sytses [I36591]
Grietje Siebes [I37207]   14 juni 1788 BEEKHOF, Iede Teunis [I37206]
Grietje Sybes [I45199]     , Johannes Jacobs [I45198]
Grietje Symons [I36550] 14 november 1792 voor 1892  
Grietje Teunis [I41940] rond 1688 voor 1729 , Jacob Floris [I41939], , Jacob Jurjens [I45420]
Grietje Tjepkes [I30021]   21 december 1719 , Jan Johaans [I32836]
Grietje Tobias [I45909]   , Berend Wybes [I45908]
Grijtje Beerns [I32905]   voor 1729  
Grijtje Klazes [I41210] 20 februari 1784 23 oktober 1847 TOPMA, Gerrit Gerbens [I41211]
Grytie Hoytes [I45673] 1 augustus 1723 voor 1823  
Grytje [I26469]   , Jan Beernts [I32727]
Grytje Liepkes [I39765]     , Lenaert Willems [I39318]
Haebeltje Pieters [I44934] 11 oktober 1733 voor 1833 , Gauke Sjoerds [I44933]
Haentie Popes [I39569]   rond 1668  
Haerre Johannes [I40934] 1744 9 november 1807 , Janke Eijberts [I44024]
Halbe Holstes [I36843] rond 1735 10 oktober 1807 , Gertje Teekes [I36853]
Hans Hendricx [I45771]   voor 22 oktober 1654 , Elske Arents [I40893]
Hans Jans [I26054] 4 oktober 1782  
Hans Jans [I30029]   , Trijntje Willems [I35718]
Hans Jans [I44084] 21 maart 1794 voor 1811  
Hans Ottes [I35119] rond 1635  
Hans Sipkes [I45358] 7 juli 1720 voor 1820  
Hans Tjepkes [I36774]   MOLINAEUS, Antje Lovius [I36775]
Hans Tjepkes [I36803] 15 januari 1736 voor 1836  
Hans Ybeles [I36248] rond 1662  
Haring Hayes [I40577]     , Jantje Sinerdts [I40594]
Haring Hessels [I45695] 19 juli 1722 voor 1822  
Haring Hiddes [I9015]   , Aef Pieters [I9014]
Haringh Jelles [I45699]     , Brecht Hessels [I45700]
Harm Ottes [I30589]   , Rienkje Remmelts [I33619]
Harmen Bartels [I26551] 10 december 1682  
Harmen Formers [I35734]  
Harmen Hendriks [I44045] 22 december 1805 voor 1905  
Harmen Idzes [I36002] 14 december 1692 rond 1748 , Adriaantje Tjerks [I26172]
Harmen Jelles [I25581]   , Wobbeltje Iebels [I34103]
Harmke Harmens [I31873] de WIND, Geeuke Gaukes [I26813]
Harmke Pieters [I40271]     , Cornelis Oeges [I40270]
Harmke Pytters [I0088] 29 augustus 1759 voor 1859 , Johannes Willems [I0087]
Harmke Sybrens [I44173]     BOEKEMA, Wybren [I44172]
Harryt Wierds [I45519] 2 november 1712 voor 1812  
Haye ?? [I9034]  
Haye Gerrits [I9001] , Romck Ritskes [I9002]
Haye Gerrits [I9042]  
Haye Harings [I40596] 6 november 1631    
Haye Hedsers [I9033]    
Haye Lous [I40568]     , Syouck Ides [I40569]
Haye Mients [I9850]  
Haye Sierds [I36823]    
Haytse Auckes [I33457]   , Scholtie Scheltes [I30624]
Hedman Ebeles [I36538] rond 1600 na 1666 , Gees Annesdr [I26304]
Hedzer Gaeles [I37609] 6 mei 1758 voor 1763  
Hedzer Geeles [I37606] juli 1763 voor 1863  
Hedzer N [I9032]   , N Hayedr [I9031]
Hedzer Sjoerds [I37612] 2 februari 1662 tussen 1725 en 1728 , Aeltie Keympes [I45474]
Hedzer Sjoerds [I40414]     , Antje Gerrits [I40415]
Heere Jans [I44015] 18 januari 1780 voor 1880  
Heere Jansen [I8937]   na 1750 , Hendrikje Hendriks [I8938]
Hein Hendriks [I41576] 11 mei 1749    
Hein Molles [I9375] 23 december 1655 voor 1755 , Jolke Hepkes [I9374]
Hein Romkes [I37524]   , Berber Lieuwes [I37532], , Dieuwke Tjerks [I37525]
Heintje [I40275]     , Aelze Mients [I9849]
Hemannus Engberts [I45735]     , Moeder Fokes [I44945]
Hemme Heerkes [I5665]   , Geertje Jans [I5666]
Henderik Lases [I45709] 28 oktober 1725 voor 1825  
Hendrick Claeses [I32853] 19 juli 1722 , Jantje Jans [I23981]
Hendrickje Bartels [I25608] 6 december 1696  
Hendrickje Jans [I5662] 21 oktober 1714 1753 , Johannes Beerns [I5661]
Hendrickjen Bartels [I28999] 17 december 1676  
Hendrik [I37226]   , Jitske [I37227]
Hendrik Alberts [I26159] 27 juli 1789 voor 1889  
Hendrik Bartels [I30401] 7 juli 1680  
Hendrik Dirks [I44822] 11 juni 1752 voor 1852  
Hendrik Gerrits [I25768]   SINNEMA, Jetske Wybes [I26331]
Hendrik Hansen [I45772] rond 1641    
Hendrik Harmens [I41570]   NIJHOLT, Foekje Heines [I41794]
Hendrik Jacobs [I26036] 25 november 1741 voor 1841  
Hendrik Jochems [I36440]   , Trijntje Meines [I35521]
Hendrik Klazes [I1750]  
Hendrik Lieuwes [I8958] rond 1640 voor 26 januari 1698 , Aaltie Dirks [I8959]
Hendrik Ruyrds [I40760]     , Siouck Bruchts [I40761]
Hendrik Sikkes [I44943]   18 september 1793 , Jisligje Ates [I44944]
Hendrik Sipkes [I45360] 25 september 1735 voor 1835  
Hendrik Tjeerds [I44041] 28 mei 1775    
Hendrik Wyben [I41806]     , Anetjen Jans [I41808]
Hendrikien Geerts [I41770]     , Beerent Gerrits [I41769]
Hendrikje Alberts [I41759]     WALLINGA, Roelof Roelofs [I41758]
Hendrikje Gerrits [I44757]     van der HEYDE, Geele Sjuks [I44756]
Hendrikje Hendriks [I35383]   OOSTERKAMP, Andries Klazes [I25465]
Hendrikje Hendriks [I8938] 1686 voor 1786 , Heere Jansen [I8937]
Hendrikje Jans [I40512]     BOLDINGH, Jan Janse [I40511]
Hendrikje Jans [I8974]   1738 , Dedde Klases [I8973]
Hendrikje Tijes [I44031] 16 februari 1738    
Hendrikjen Geerts [I26988] rond 1595 na april 1653 , Alle Ebeles [I35972]
Hendrikjen Sipkes [I40226] 9 juli 1733 voor 1833 de VRIES, Gjalt Ates [I40204]
Henrichien Ulffen [I40515]     , Jan Willems [I40514]
Henrick Rintjes [I8992]   , Joukje Jacobs [I8991]
Hepke Gerbens [I27228]   geschat voor 1720 , Gelts Jayes [I32408]
Hepke Jacobs [I23615] 1 augustus 1749 voor 1849  
Hermen Berents [I40505]     , Grietje Jans [I40506]
Heroma Hiddens [I29881]   , Ludgertje Claeses [I31502]
Herre Pieters [I37742] 4 maart 1779 voor 1879  
Hessel Dirks [I45338]   voor 1822 , Cornelisje Alberts [I25555]
Hessel Haringhs [I45701] 21 december 1690 voor 1790  
Hessel Idzes [I34316] geschat 1640 1705 , Sjoukje Harmens [I34715], , Maaike Klazes [I34932]
Hessel Klazes [I41209] 21 februari 1773 17 september 1827  
Hessel Thuenus [I45694]   20 juli 1731 , Trijntje Harings [I24134]
Hidzer Ottes [I32641] rond 1690 rond maart 1758  
Hieke Jurres [I36614]   BLANKSMA, Brand Yebeles [I36613]
Hielke Engels [I41611] rond 1690  
Hielkje Worps [I26396]   HEBBES, Hebbe Ruurds [I24689]
Hijlke Klazes [I41183]     , Foockel Annesdr [I41184]
Hilligjen Jacobs [I35312]   van ESSEN, Jan Thomas [I27881]
Hiltie Claeses [I40774] geschat 1601 4 november 1651 van BOELENS, Boelardus Broers [I40773]
Hiltie Dircks [I44820] 23 januari 1747 voor 1847  
Hiltie Iedes [I44635]     , Coop [I44634]
Hiltie Lieppes [I37196] 16 maart 1721  
Hiltje Daems [I39774] 26 april 1663 voor 1763  
Hiltje Harmens [I44156]     BEKKEMA, Pieter Jacobs [I44155]
Hiltje Jacobs [I41804]     , Namme Sikkes [I41571]
Hiltje Jans [I31035]   de VRIES, Hylke Molles [I27910]
Hiltje Jans [I31369] 5 november 1786  
Hiltje Jans [I34403] 10 januari 1774 1774  
Hiltje Jans [I35526] rond 1735 20 juni 1819 BOORSMA, Ysaäk Tjerks [I34954]
Hiltje Jans [I9892]   1792 SINNEMA, Jacob Aelzes [I9882]
Hiltje Martens [I44032]     STELLING, Teie Luijten [I41593]
Hiltje Roels [I26416] 16 mei 1775 voor 1875  
Hiltje Ruurds [I45490]     van der PLOEG, Gerrit Haayes [I45489]
Hiltje Sybes [I28510]   HOUWERDA, Hylke Pyters [I24028]
Hiltje Symens [I28587]   PUNTER, Jan Feijes [I23823]
Hiltje Wijbes [I44633] 3 september 1775 voor 1875  
Hiltjen Martens [I23851]   OOSTERKAMP, Andries Klazes [I25465]
Hincke Doeyes [I40267] 1678   , Marten Sybes [I37336]
Hinderika Ottens [I30327]   JUIT, Jan [I34345]
Hinke Brugts [I28167] 12 mei 1689  
Hinke Doejes [I25129] 11 mei 1732 voor 1832 , Feddrik Andries [I32929]
Hinke Geerts [I44534]     , Sipke Gabes [I44533]
Hinke Gosses [I35083] 7 maart 1775 de JONG, Hendrik Jelles [I28973]
Hinke Jans [I36333] 14 mei 1747  
Hinke Jans [I45096]     KLOOSTERMAN, Bein Hinnes [I45091]
Hinke Jolkes [I40950]     SIKKEMA, Sikke Tjibbes [I40949]
Hinke Klazes [I37338] 23 februari 1727  
Hinke Kornelis [I35587]   de JONG, Sipke Jelles [I31993]
Hinke Kornelis [I37367]   de JONG, Sipke Jelles [I37368]
Hinke Meints [I35451]   PIETERSMA, Sije Durks [I30079]
Hinke Oedses [I32317]   , Gabe Sipkes [I29660]
Hinke Sjoerds [I42050]     , Freerk Beerents [I42049]
Hinke Symens [I24768]   6 november 1793 de VRIES, Jan Teekes [I33423]
Hinke Theunis [I45415] 1705 1745  
Hinke Willems [I41475]   , Alle Molles [I41474]
Hinne Beins [I45089]   rond 1789 , Rinske Klazes [I45090]
Hinne Douwes [I45103]     , Froukje Jelles [I45104]
Hinne Symens [I43956]     , Tjitske Ludzers [I43954]
Hiske Auckes [I36841] , Holst Halbes [I36840]
Hiske Baukes [I36873] 27 september 1787 voor 1887  
Hiske Gerryts [I36865] 14 augustus 1768 voor 1868  
Hiske Halbes [I36861] 26 december 1767 voor 1867  
Hiske Sakes [I36870] 20 mei 1787 voor 1887  
Holst Halbes [I36840]   , Hiske Auckes [I36841]
Holst Halbes [I36859] 20 oktober 1763 voor 1863  
Holst Sakes [I36868] 6 augustus 1776 voor 1876  
Hotse Egberts [I26710]   , Baukje Theunis [I32600]
Houkje Jans [I44012] rond februari 1769 voor 1869  
Houkje Piebes [I25916] SINNEMA, Jacob Eelses [I9934]
Houkjen Kornelis [I41333]     , Thijs Geukes [I41332]
Hoyte Rinses [I45669] rond 1691 voor 1791 , Aaltje Johannes [I45670]
Hyke Johannes [I36756]   21 november 1818 JELLEMA, Sjerp Piers [I36755]
Hylcke Wytses [I9037]   , Jenth Bennes [I9038]
Hylke Alles [I28283] rond 1614 rond 1668 , Aat Fookes [I30463]
Hylke Hylkes [I26095]   , Tietje Klazes [I36479]
Hylke Seerps [I41612]   , Antje Engels [I41613]
Hylkje [I41700]     ten WOLDE, Koene Roelofs [I41699]
Hylkje Dirks [I44125] 6 augustus 1774 voor 1874  
Hylkje Teunis [I8951]   , Jacob Eits [I8950]
Hylkjen Sjoerds [I45157]     , Jan Beerns [I32074]
IJe Gerrits [I8944]   1744 BOETJE, Romkje Symens [I8945]
IJsbrand Pieters [I9012]    
IJtje [I45201]     , Jacob Johannes [I45200]
IJtje Alberts [I30815]   , Rein Riencx [I24450]
Iacobus Aemilius [I40431] rond 1680 26 januari 1689  
Ids Cornelis [I39124]   voor 1785 SIJTSMA, Grietje Geerts [I39125]
Ids Fokkes [I27227]   , Antje Scheltes [I25037], , Mary Femmes [I31981]
Idske Engels [I41610] 13 februari 1687    
Idske Pieters [I41607] 15 juni 1726    
Idtie Cornelis [I45723]      
Iebele Jelles [I27858]    
Iebeltje [I35398] rond 1798  
Iebeltje Iebeles [I25715]   SCHUURMANS, Jurjen Annes [I30196]
Iede Dircks [I44823] 10 januari 1756 18 januari 1812  
Iemkje Engels [I41600] 8 december 1689   , Pieter Wiepkes [I41599]
Iensk Rinzes [I37422] 17 november 1790 voor 1890  
Iets Hedmans [I23433]   , Sjoerd Alles [I31604]
Ietske Sierdts [I26709] rond 1560 voor 1669 , Ebele Alles [I9020]
Imck Centsdr [I38978] na 29 februari 1612 van der LEIJ, Jurjen Hendricks [I38977]
Imcke Roymers [I10016] rond 1590 voor 1690 FABER, Cornelis Joachims [I10013]
Imke Jans [I31562]   , Pier Minnes [I35026],
Imkje Jans [I41560]   BAKKER, Geert Hendriks [I41559]
Imkjen Martens [I44649] rond 1771 4 januari 1848 ZWAAGSTRA, Oebele Gerbens [I44650]
Immigjen Thijssen [I44091]     BERKENBOSCH, Lykel Pieters [I44090]
Impkien IJes [I24762]   , Gerrit Geerts [I30049]
Inske Gosses [I40653] 26 juni 1661   SINNEMA, Johannes Hayes [I40622]
Ippe Piers [I8956]   voor 1677 , Geyske Pieters [I8953]
Itie Hoytes [I45674] 1 augustus 1728 voor 1828  
Itske Syberens [I44835] 16 september 1688 voor 1788 , Marten Jans [I44834]
Jacob [I31198]  
Jacob Alderts [I9405] 20 april 1738 voor 1840 , Antje Eedsges [I9406]
Jacob Aukes [I39614] 1754 voor 1759  
Jacob Aukes [I39615] 1759 voor 1859  
Jacob Binnerts [I9389]   , Trijntje Oedses [I9390]
Jacob Cents [I43508]    
Jacob Cornelis [I45119]     POELSTRA, Sytske Jans [I28750]
Jacob Doeijes [I37453]   , Akke Sybes [I37452]
Jacob Eits [I8950]   , Hylkje Teunis [I8951]
Jacob Floris [I41939]   voor 1724 , Grietje Teunis [I41940]
Jacob Fokkes [I37624] 7 maart 1776 voor 1784  
Jacob Foockes [I25138] 9 september 1753  
Jacob Gerryts [I40359]     , Leentgen Pieters [I40358]
Jacob Gurbes [I30758] 25 augustus 1700 voor 1800 , Lubkjen Fokes [I36240]
Jacob Hendriks [I27395]   , Aukje Hepkes [I35037]
Jacob Hoytes [I45672] 12 juli 1722 voor 1730  
Jacob Hoytes [I45675] 5 maart 1730 voor 1830  
Jacob Jacobsz [I38976] voor 1628 van der LEIJ, Trijntgen Jurriaensdr [I38975]
Jacob Jans [I44014] 24 november 1776 voor 1876  
Jacob Jans [I44374]     , Trijntje Rienks [I44375], , Janke Melles [I44378]
Jacob Jarichs [I8987] voor 1659 , Auck Lammerts [I8989], , Trijntje Broers [I8988]
Jacob Johannes [I45200]     , IJtje [I45201]
Jacob Johannes [I45206] 2 februari 1772 voor 1872  
Jacob Jolkes [I33086] 26 november 1769 voor 1869  
Jacob Jurjens [I45420]     , Grietje Teunis [I41940]
Jacob Keimpes [I28311]   tussen 1758 en 1768 HARINGHOEK, Lamke Mattheus [I23720]
Jacob Klazes [I45390] rond 1609 voor 1709 , Rinske Ages [I45391]
Jacob Klazes [I45403] 1683    
Jacob Lenses [I32498] 15 november 1657 , Lysbeth Oeges [I40769]
Jacob Lieuwes [I40640]     SINNEMA, Antje Wybes [I40564]
Jacob Ouwes [I23377]   , Onbekende Gerkes [I26676]
Jacob Rinses [I45678] rond 1689 voor 1789  
Jacob Ruurds [I41341] 2 februari 1770 voor 1870  
Jacob Sydses [I41249] rond 1620 18 november 1688 HEMERT, Adriaentie Franses [I41250]
Jacob Wanders [I40114] 22 april 1753 voor 1853  
Jacob Ypes [I27261] 16 november 1784 rond 1788  
Jacobje Alberts [I31842]   HUMMEL, Harmen Alberts [I24975]
Jacobje Jans [I23527] 29 oktober 1752  
Jacobje Jans [I27081]   ALTA, Eelco [I34037]
Jacobje Kleizes [I44192] 8 januari 1772 voor 1773  
Jacobje Kleizes [I44193] 27 juni 1773 voor 1873  
Jakob Pijtters [I44941] 21 oktober 1742 voor 1811  
Jan Aedgers [I40592]     , Aucke Sybez [I40588]
Jan Aetzes [I33285] 2 augustus 1711 voor 1713  
Jan Aetzes [I9373] 26 februari 1713 1788 , Joukjen Molles [I9372], , Aaltje Popkes [I34472], , Sybrigje Tjitzes [I28610], , Antje Dirks [I34711], , Aafke Cornelis [I40772]
Jan Alles [I34661] rond 1630  
Jan Arent Touwes [I39357]     , Lijsbeth [I39358]
Jan Beerns [I24149]    
Jan Beerns [I32074]   , Hylkjen Sjoerds [I45157]
Jan Beerns [I40755]     , Trijn Karstes [I40756]
Jan Beernts [I32727]   , Grytje [I26469]
Jan Berents [I9366] geschat 1649 1700 , Pietje Pieters [I26682], , Martje Jacobs [I9367]
Jan Daems [I39792] rond 1591 voor 1691  
Jan Daemsz [I39331]     WASSENAAR, Marichje Stevens [I0301]
Jan Diemers [I35593]   SINNEMA, Aukjen Jacobus [I31878], , Antje Pieters [I31045]
Jan Diemers [I40259] 17 februari 1768 voor 1868  
Jan Dircks [I44826] 26 april 1763 voor 1863  
Jan Dirks [I45126] 4 mei 1732 voor 1832  
Jan Douwes [I44008]     , Maartje Johannes [I40935]
Jan Geerts [I41693]     , Jansje Jarik [I41694]
Jan Gerkes [I32042] rond 1732 15 april 1806 DEUNSTRA, Antje Ties [I29207]
Jan Gerrits [I34443] geschat 1720 , Dieuwke Reinders [I31980]
Jan Harings [I33938] 31 december 1776 voor 1780  
Jan Hartzes [I34000]   , Neeltje Harings [I34135]
Jan Hendriks [I41809] 18 november 1731 voor 1831  
Jan Hendriks [I44048] 1 maart 1794 3 april 1849
Jan Hendriks [I44086]     , Froukje Folkerts [I44087]
Jan Heynes [I40017] voor 1799 , Joukien Uylkes [I35681]
Jan Idzes [I24601] rond 1700 rond 1763  
Jan Idzes [I26887] geschat 1620 ONGA, Antje Harmens [I23460]
Jan Idzes [I34363] rond 1675 rond 1696  
Jan Jacobs [I29696]   , Jouwer Toenesdr [I26384]
Jan Jacobs [I35311] 12 maart 1751  
Jan Jacobs [I45400] rond 1647    
Jan Jansen [I8942] na 22 maart 1774 , Baukje Foekes [I8943]
Jan Jelkes [I26992] , Rixtje Adzers [I28761]
Jan Jelles [I37480] 28 maart 1767 voor 1867  
Jan Jochems [I41261] rond 1750 16 september 1807 , Aaltje Jurjens [I37042]
Jan Johaans [I32836]   27 januari 1737 , Grietje Tjepkes [I30021]
Jan Johannes [I31424] 28 maart 1749 voor 1849  
Jan Johannes [I41185]     GAAIJKEMA, Neeltje Cornelis [I41186]
Jan Joukes [I39180]     ROSIER, Janke Gerrijts [I39179]
Jan Jurjens [I37041] 3 oktober 1752 voor 1852  
Jan Klases [I37486] 5 augustus 1742 voor 1842  
Jan Klazes [I45406] rond 1687    
Jan Klazes [I45737]     , Wiepkje Klazes [I45738]
Jan Luijten [I41573] 10 december 1718 voor 1818 , Elisabeth Pieters [I41574]
Jan Luijten [I41597] 4 juli 1717 voor 1718  
Jan Maghiels [I23391]   , Wypkjen Cornelis [I31743]
Jan Martens [I44837] 15 februari 1728 voor 1828  
Jan Matheusz [I40322]     HESSELINK, Martha Derks [I40323]
Jan Molles [I34223] geschat 1664 voor 20 mei 1712 , Maike Thijses [I30019]
Jan Oebles [I44642]      
Jan Ottes [I29608] rond 1682 rond maart 1721 , Trijntje Harryts [I36448]
Jan Pieters [I40615] 28 april 1672   , Trijntje Sipkes [I40614]
Jan Pieters [I41606] 19 januari 1721    
Jan Pytters [I39298]      
Jan Rinnerts [I8995]   voor 1668 , Luitsken Egberts [I8996]
Jan Ritskes [I35258]   , Saeck Ottes [I28506]
Jan Roels [I25942]   , Wiegertje Johannes [I25367]
Jan Sipkes [I45359] 22 mei 1740 voor 1840  
Jan Sippes [I41799]     NIJHOLT, Sjoukje Heines [I41798]
Jan Sjoerds [I45484] 30 mei 1684 voor 1784  
Jan Sjoukes [I45122]     , Baukje Cornelis [I45123]
Jan Sybrens [I37730] 2 oktober 1732 voor 1832  
Jan Sytses [I33324]  
Jan Tjeerds [I43974]      
Jan Tjepkes [I36801] 1 december 1726 voor 1826  
Jan Tjepkes [I44712]      
Jan Willems [I40514]     , Henrichien Ulffen [I40515]
Jan Wybes [I37046] 11 oktober 1777  
Jancke Andries [I44784]   voor 1701 , Geele Lieuwes [I44783]
Jancke Freerckx [I39139]     HOOGEVEEN, Johannes Hanses [I39138]
Jancke Harmens [I8975]   , Dedde Klases [I8973]
Jancke Hendriks [I44206]     SINNEMA, Heere Lieuwes [I44205]
Jancke Lamberts [I41245] rond 1615   BROERSMA, Obbe Hans [I41243]
Jancke Lieuwes [I34328] 30 oktober 1712 1786 , Polle Jeltes [I31712]
Janke [I37655]   HOLWERDA, Jan [I37654]
Janke Andries [I43971]     , Tjeerd Ludzers [I40886]
Janke Aukes [I32105] SINNEMA, Jan Eelses [I9937]
Janke Dirks [I44811]     MIEDEMA, Hendrik Jilles [I44810]
Janke Douwes [I29639] 8 december 1765 voor 1865  
Janke Eijberts [I44024]     , Haerre Johannes [I40934]
Janke Gabes [I44531] 27 februari 1768 voor 1868  
Janke Gerbens [I37595]   SIKMA, Auke Kornelis [I37594]
Janke Jacobs [I40138]     , Foppe Harkes [I40137]
Janke Jacobs [I41534]     BOS, Hendrik Jans [I41533]
Janke Jans [I40007]   ROSEMA, Rein Sierks [I40006]
Janke Johannes [I39315] 10 mei 1716 geschat 1756 , Willem Leenderts [I37901]
Janke Johannes [I44561] 22 april 1714 voor 1814  
Janke Kerstes [I44937]     , Pieter Sjoerds [I44936]
Janke Lous [I30552]   , Age Eydzes [I30865]
Janke Melles [I44378]     , Jacob Jans [I44374], , Dirk Epkes [I44379]
Janke Molles [I37069]   de JAGER, Johannes Sietzes [I37068]
Janke Oebeles [I45587]   voor 1801 SPOELSTRA, Rinze Aukes [I32464]
Janke Pieters [I44881]     LEMSTRA, Jurjen Jans [I44880]
Janke Sipkes [I43612]     NIJLAND, Lubbert Lamberts [I43611]
Janke Tjallings [I37900] rond 1705 rond 1763 ROSEMA, Sierk Reins [I40003], , Lammert Ritskes [I37899]
Janke Tjallings [I44708]     , Wytse Joekes [I44707]
Janke Wanders [I40113] 2 december 1745 voor 1845 , Tjiesse Baukes [I40124]
Janna Egberts [I41813] 15 april 1732   MENGER, Jacob Jans [I41812]
Jannegien Bartouts [I25343]   , Fokke Idzes [I25396]
Janneke Jannes [I45913]   , Rinse Harmens [I45912]
Janneke Sybrens [I37732] 13 oktober 1740 voor 1840  
Jannes Gerkes [I35139]   , Anneke Tammes [I24332]
Jannes Reinkes [I44888] 19 april 1772 voor 1872  
Jannetje Jans [I41816]     , Egbert Karsten [I41814]
Jannichie Bartous [I39783] 15 april 1638 voor 1738 GELDER, Daem Cornelis [I39317]
Jannigeje Everts [I39273]   voor 1677 SIDERIUS, Foppe Johannis [I39272]
Jannigje Everts [I39276]      
Jans Pieters [I9013]    
Jansen Tjallings [I44702] rond 1705 rond 1763 , Sierk Reins [I44703], , Lammert Ritskes [I44704]
Jansje Jarik [I41694]     , Jan Geerts [I41693]
Janthien Altes [I30123] 8 november 1668  
Jantie Bartels [I31771] 4 december 1687  
Jantien Claeses [I34295] 17 maart 1718 , Albert Hendrix [I30402]
Jantien Dirks [I44104]     OOSTERHOF, Klaas Feijes [I41538]
Jantje Egberts [I29491] 3 april 1759 , Sape Tjallings [I8966]
Jantje Egberts [I8977] , Sape Tjallings [I8966]
Jantje Harmens [I35694] geschat 1615 , Claes Alts [I26489]
Jantje Harmens [I44875]     PERFECT, Andries Folkerts [I44874]
Jantje Hendriks [I24457] 19 juni 1771 22 september 1847  
Jantje Jans [I23981]   , Hendrick Claeses [I32853]
Jantje Jans [I25998]   LENENBURG, Berend Claeses [I26918]
Jantje Johannes [I37885]   , Theunis Luitzens [I37884]
Jantje Johannes [I45219]     , Brugt Jans [I45218]
Jantje Klazes [I38570] 17 juni 1720   , Pieter Tjeerds [I38569]
Jantje Sinerdts [I40594]     , Haring Hayes [I40577]
Jantjen Jacobs [I41673]     van HOVEN, Barteld Freriks [I41672]
Jantjen Jetzes [I38565]   PUNTER, Jan Hendriks [I38564]
Japke Hedzers [I30166]   , Teunis Sipkes [I34020]
Jarich Martens [I45222] 15 februari 1657 voor 1757  
Jarich Simons [I41961] rond 1602 na 1619  
Jeesck Mevisdr [I43441]     SWINGH, Rein Wijbes [I39297]
Jeip Kersts [I40021] 24 november 1800 voor 1901  
Jel Outgers [I8983]   voor 9 juni 1653 , Pieter Willems [I8982], , Ruyrd Dirks [I8984]
Jelke Jans [I40770]     , Grietje Fokkes [I40771]
Jelle Beerns [I28201]    
Jelle Binderts [I36876] 9 september 1781 voor 1881  
Jelle Gabes [I36384]    
Jelle Haringhs [I45704] 20 november 1701 voor 1801  
Jelle Jaertsz [I39351]     , Margrite Barthoutsdr [I39350]
Jelle Jans [I37477]   , Antje Klases [I37478]
Jelle Libbes [I34558]   , Lipkje Ybeles [I31491]
Jelle Sjoerds [I45481] 25 oktober 1674 voor 1774  
Jelte Hinnes [I38024]   LANTINGA, Dieuwke Sikkes [I38025]
Jelte Palles [I44762]     , Aaltje Jacobs [I44768]
Jeltie Thijses [I40570]     SINNEMA, Yde Hayes [I40560]
Jeltje Alles [I31710] 1718 8 maart 1807 , Wytze Jans [I36508]
Jeltje Aukes [I36727] 31 januari 1774 voor 1874  
Jeltje Douwes [I44595]   voor 1697 van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
Jeltje Everts [I40397] 21 februari 1740 voor 1840  
Jeltje Halbes [I36857] 21 februari 1770 voor 1870  
Jeltje Holstes [I36844] 15 oktober 1741 voor 1841 , Gerryt Beerns [I36854]
Jeltje Jans [I26367] 20 augustus 1792  
Jeltje Jans [I40652] 1719    
Jeltje Jantjes [I36773]   , Rinse Jans [I36772]
Jeltje Johannes [I35500]   de VRIES, Jisk Pieters [I33739]
Jeltje Klazes [I34252] 21 februari 1778 15 februari 1854 DIJKSTRA, Tjibbe Sijbrens [I24347]
Jeltje Klazes [I40408]     , Fokke Lykles [I40407]
Jeltje Lambarts [I30113]   FEENSTRA, Goitsen Louwrens [I34075]
Jeltje Ludzers [I45095]     KLOOSTERMAN, Bein Hinnes [I45091]
Jeltje Martens [I37813]   MEYER, Jelle Gerrits [I37812]
Jeltje Melles [I0254]   REITSMA, Sytze Wytses [I0253]
Jeltje Siegers [I41793] voor 1708 voor 1808 NIJHOLT, Heine Wybes [I41792]
Jenth Bennes [I9038] , Hylcke Wytses [I9037]
Jentie Dirks [I39152]     LUS, Alida Jacobs [I39147]
Jentie Oeges [I40658] 10 september 1673   SINNEMA, Fettie Hayes [I40623]
Jentje Dirks [I45127] 24 januari 1734 voor 1834  
Jentje Doeijes [I28196]   , Sjouk Fritses [I30125]
Jentje Everts [I26369] 3 juni 1783 voor 1795  
Jentje Rinzes [I37424] 21 september 1795 voor 1895  
Jents Gerbens [I37425]   , Cornelis Benedictus [I35464], , Auke Johannes [I37427]
Jetje Thijsses [I41145]     WESTERHUIS, Tiete Gerryts [I41143]
Jets Hedmans [I35877] rond 1628  
Jets Ottes [I29301] rond 1630  
Jetske Gabes [I8954] voor 1663 , Marten Pieters [I8952]
Jetske Jans [I39465] 24 juli 1746 voor 1846  
Jetske Joukes [I45155] 25 april 1751 voor 1851  
Jetske Pieters [I41603] 14 mei 1713    
Jetske Symons [I9884] rond 1700 SINNEMA, Anne Aelzes [I9879]
Jieseltje Sikkes [I44942] 21 december 1786 voor 1886  
Jille Douwes [I41179] rond 1667 rond 1714 , Antje Jans [I41180]
Jinke Klases [I37487] 6 december 1745 voor 1845  
Jisk Herres [I40618]     SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
Jisk Taekes [I41871]     MOLLEMA, Focke Jansen [I39825]
Jisligje Ates [I44944]   7 november 1778 , Hendrik Sikkes [I44943]
Jitske [I37227]   , Hendrik [I37226]
Jitske Alberts [I25595]   de VRIES, Abe Lieuwes [I27455]
Jitske Baukes [I34862]   WIELINGA, Willem Oebeles [I33147]
Jitske Bouwes [I44883]     , Gerben Sybes [I44882]
Jitske Douwes [I25066]   ZIJLSTRA, Hendrik Roels [I24655]
Jitske Gerbens [I45182] rond 1744 13 augustus 1817 SCHAAFSMA, Douwe Harmens [I45181]
Jitske Gerhardus [I31371]   MUDSTRA, Gerrit Jans [I34473]
Jitske Heins [I37528] 30 mei 1777 8 september 1812 , Bouke Sikkes [I37534]
Jitske Hendriks [I1749]   na 1754 MARTENS, Marten Sybrens [I1748]
Jitske Jacobs [I26859]   BOERSMA, Evert Cornelis [I32874]
Jitske Jacobs [I38994]   , Keimpe Pieters [I38993]
Jitske Johannes [I45207] 2 september 1776 voor 1876  
Jitske Kornelis [I37356] 21 januari 1784 voor 15 juli 1788  
Jitske Kornelis [I37358] 15 juli 1788 voor 1888 de JONG, Reid Jelles [I37366]
Jitske Tijsses [I44530]     van den BERG, Teunes Jans [I44529]
Jitske Wierds [I45520] 27 januari 1715 voor 1815  
Jochem Geles [I44789] rond 1729 voor 1829  
Jochem Jans [I41146]     , Mayke Romkes [I41147]
Jochem Jans [I41264] 9 juli 1780 voor 1880  
Jochum Brugts [I23371] 16 december 1740 voor 1743  
Jochum Brugts [I23389] rond 1743 1746  
Jochum Tymens [I34099] 18 november 1723  
Joeke Tjallings [I44690] rond 1695 1731  
Joeke Wytses [I44705]     , Antje Romkes [I44706]
Johan Sjoerds [I40591]     , Ancke Lous [I40583]
Johanna Johannes [I8932]   de ROMAR, Pierre Jean Baptiste Reyze [I1760]
Johannes Beerns [I5661] 9 mei 1709 1771 , Hendrickje Jans [I5662]
Johannes Bouwes [I25543] 12 juli 1697 voor 1797 , Sytske Symens [I37229], , Rinske Wygers [I35764]
Johannes Gerkes [I25969]   OSINGA, Metje Clases [I27491]
Johannes Gosses [I45715] 25 februari 1638 voor 1738 , Auckien Tibbes [I45716]
Johannes Harmens [I26199]   , Siouck Lenses [I26976]
Johannes Heeres [I44025] 13 december 1772 voor 1872  
Johannes Herres [I29926] rond 1717 9 april 1786 , Aafke Philippus [I27243]
Johannes Hoytes [I45671] 25 mei 1721 voor 1821  
Johannes Idzes [I30597] geschat 1686 geschat 1774  
Johannes Jacobs [I45198] 16 oktober 1735 15 november 1821 , Grietje Sybes [I45199]
Johannes Jans [I44010] rond juli 1766 voor 1866  
Johannes Laases [I45708] 21 juli 1722 voor 1822  
Johannes Minnes [I27023]  
Johannes Molles [I28092] 5 maart 1724 voor 1824 , Ymkjen Tjietzes [I29640]
Johannes Nammens [I39283] rond 1641 rond 1656 SIDERIUS, Tette Arnoldus [I39284]
Johannes Oedtses [I41187]     , Sijtske Jansdr [I41188]
Johannes Roels [I41135]     PROSE, Trijntje Rykles [I37768]
Johannes Scheltes [I23323]   , Sjoukje Upts [I27955]
Johannes Simons [I39764]     , Willemtie Leenaarts [I44558]
Johannes Taekes [I36882] rond 1724 1784 , Vroukje Piers [I36883]
Johannes Willems [I0087] 20 november 1757 voor 1858 , Harmke Pytters [I0088]
Jolke Hepkes [I9374] geschat voor 1750 , Hein Molles [I9375]
Jolke Jacobs [I25058] 8 augustus 1743 voor 1843 , Yfke Jacobs [I33310]
Jolke Molles [I9384] rond 1717 23 mei 1770 , Antje Annes [I9385], , Sjouckjen Wijtses [I9386]
Joost Nannes [I45755] 5 februari 1748 voor 1848  
Jouck [I40759]     , Beern Beernts [I40758]
Joucke Jurjens [I30805]   30 augustus 1776 , Minke Eelkes [I34055]
Jouk Molles [I28369] 21 januari 1720 voor 1730  
Jouke Dirks [I30094]   , Atje Ruurds [I40739]
Jouke Klazes [I24623] 1 december 1737 14 december 1792 , Aatje Doejes [I28751], , Aatje Romkes [I25185]
Jouke Willems [I33801]   , Joukjen Jans [I30128]
Jouke Wygers [I40384] 5 december 1756 voor 1856  
Joukien Uylkes [I35681] 8 juli 1770 voor 1870 , Jan Heynes [I40017], , Kerst Jeeps [I40020]
Joukje Beins [I45084] 13 augustus 1769 voor 1869  
Joukje Jacobs [I45418] 15 september 1720 voor 1727  
Joukje Jacobs [I45421] 28 juli 1726 voor 1826  
Joukje Jacobs [I45422] 2 november 1727 voor 1827  
Joukje Jacobs [I8991]   , Henrick Rintjes [I8992]
Joukje Klazes [I45386] rond 1671 rond 1731 , Theunis Auckes [I45385]
Joukje Molles [I24814] 1661 voor 20 mei 1712 , Otte Tammens [I23867]
Joukje Molles [I25722] 4 juni 1730 voor 1830 van der BRUG, Ruurd Pyters [I28308]
Joukje Ottes [I35774] rond 1685  
Joukjen Durks [I37134]   EENLING, Gooitze Wybes [I37133]
Joukjen Jans [I30128]   , Jouke Willems [I33801]
Joukjen Johannes [I25657] 8 september 1737 voor 1837  
Joukjen Molles [I9372] rond 1718 rond 1747 , Jan Aetzes [I9373]
Joukjen Wygers [I40387] 20 juli 1769 voor 1869  
Jouwer Toenesdr [I26384]   , Jan Jacobs [I29696]
Jurgen Jans [I41266] 8 maart 1788 voor 1888  
Jurjen Egberts [I8930] tussen 1715 en 1716 3 januari 1788 , Trijntje Jacobs [I8931]
Jurjen Hajes [I27099]   11 december 1806 HALBERTSMA, Tetje Joostes [I27418]
Jurjen Jacobs [I45423] 9 oktober 1729 voor 1829  
Jurjen Jans [I37037] geschat 1735 1 februari 1795 , Neeltje Jansdr. [I37038]
Jurjen Jans [I37701] 7 april 1778 voor 1878  
Jurjen Joukes [I45153] 15 maart 1746 voor 1747  
Jurjen Joukes [I45154] 31 maart 1747 voor 1847  
Jurjen Lovius [I44909] 21 april 1726 voor 1827  
Jurjen Lubberts [I44541] 24 augustus 1772 voor 1872  
Jurjen Theunis [I8978]   , Dieuwer Jans [I8979]
Katrijna Claessen [I39391]     , Willem Gerrits Jans [I39390]
Keimpe Feitses [I37610]   , Taetske Jans [I37611]
Keimpe Feitzes [I40409]     , Taetske Jans [I40410], , Lijsbeth Willems [I40411]
Keimpe Pieters [I38993]   , Jitske Jacobs [I38994]
Keimpe Ypes [I45230] 4 februari 1666 voor 1766  
Kerst Jeeps [I40020]     , Joukien Uylkes [I35681]
Kerst Pijtters [I44939] 21 september 1736 voor 1836  
Klaas [I45335]    
Klaas [I45392]    
Klaas Bonnes [I45493]   16 juli 1742 , Sieuke Lieuwes [I45494]
Klaas Bouwes [I41410] rond 1704 1794 , Marijke Wierds [I41470]
Klaas Deddes [I9005]   , Tjitske Meintes [I9006]
Klaas Everts [I32835]   , Pijttie Jochems [I44714]
Klaas Feijen [I41544]     , Vroukje Tjeerds [I41545]
Klaas Fokkes [I40405]     , Maaike Keimpes [I40406]
Klaas Hendriks [I32930]    
Klaas Hendriks [I44049] 8 januari 1793 voor 1893  
Klaas Jacobs [I45388] rond 1645 rond 1701 , Rinske Sybrens [I45389], , Wytske Jans [I45401]
Klaas Jans [I37016] 11 augustus 1810 voor 1910  
Klaas Jans [I37131]   voor 1815 van der SCHUIT, Doutzen Renzes [I37132]
Klaas Jilles [I41177] rond 1693 rond 1750 , Fokeltje Edes [I41178]
Klaas Johannes [I44040] 28 november 1773    
Klaas Johannes [I44044]    
Klaas Klazes [I45395] rond 1610    
Klaas Klazes [I45402] 1682 1770  
Klaas Lubberts [I44543] 22 december 1764 voor 1864  
Klaas Luitjens [I41552] 30 juni 1715 1752 , Trijntje Eebleles [I41553]
Klaas Martens [I37332] , Trijntje Tabes [I37337], , Dirkje Joukes [I37333]
Klaas Reinders [I45740]     , Wypkje Syberens [I45741]
Klaas Rinses [I37510] rond 1738 voor 1812 , Aaltje Hessels [I37511]
Klaas Sybrens [I37682]   , Amarens Wops [I37683]
Klaas Symons [I36552] 15 maart 1798 voor 1898 TOOMSMA, Rinske Lieuwes [I45467]
Klaas Theunis [I45409] 1690  
Klaasje KLazen [I44109] rond 1745 12 februari 1822  
Klaaske Iedes [I37208] 30 januari 1770 voor 2 februari 1776  
Klaaske Jans [I38853]   REITSMA, Abe Wopkes [I38852]
Klara Doedes [I27205]   ZANDSTRA, Douwe Sjukes [I33172]
Klasjen Koops [I41550]   PUNTER, Luyte Jans [I41548]
Klaske Renzes [I42075]     VISSER, Pieter Wybes [I42074]
Kleis Saakes [I34253] 16 april 1737 , Aaltje Warners [I27948]
Kornelis Dirks [I26271]   , Grietje Idzes [I25184]
Kornelis Everts [I27486] 27 januari 1770 voor 1870  
Kornelis Idses [I45758] 10 september 1747 voor 1847  
Kornelis Rinzes [I37423] 11 juni 1792 voor 1892  
Kornelis Rykles [I37773] 9 januari 1752 voor 1852 , Sybrichje Harkes [I41136], , Wipke Bouwes [I37774]
Kristina [I23500] rond 1800  
Kunske Klazes [I39637]     WESTRA, Abe Abes [I39636]
Lacijntje Keimpes [I37393] 30 juni 1769 voor 1840 WIERSMA, Louw [I37395]
Laes Simmens [I45713]     , Antje Annes [I45714]
Lamke Aukes [I36051] 22 augustus 1762  
Lamke Aukes [I39613] 1750 voor 1762  
Lammert Ritskes [I37899] geschat rond 1700 voor 1760 , Janke Tjallings [I37900]
Lammert Ritskes [I44704]     , Jansen Tjallings [I44702]
Lammigje Harmens [I38560]   rond 1794 PUNTER, Hendrik Luiten [I38559]
Lecijntje Gerbens [I37376]   FABER, Job Ulbes [I37377]
Leenard Johannes [I44559] 20 januari 1709 voor 1809  
Leendert Willems [I39312] 19 maart 1741 voor 1841  
Leentgen Pieters [I40358]   1577 VAN DER BURCH, Arend Tou Jansz [I39330], , Jacob Gerryts [I40359]
Leentie Pytters [I40888]     SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40887]
Leentje Gosses [I38937]   van der LEIJ, Simon Jacobs [I38933]
Leeuwe Halbes [I36862] 29 december 1772 voor 1872  
Lenaert Willems [I39318]     , Maet Cornelis [I39319], , Grytje Liepkes [I39765], de GROOT, Neeltje Pyters [I39766]
Lense Hendriks [I27659]   , Trijn Berends [I26509]
Liefkje Egberts [I42021] 1730 1770  
Lieppe Gabriëls [I37193] , Feikje Hendriks [I37194]
Lieuwe Gaeles [I44778]     , Taetske Tjeerds [I44781]
Lieuwe Idses [I45761] 31 maart 1754 voor 1854  
Lieuwe Jacobs [I30246] rond 1620 1665 , Eling Ennes [I27027]
Lieuwe Jans [I26665] 30 april 1777  
Lieuwe Jans [I41270] 7 februari 1800 voor 1900  
Lieuwe Palles [I44764] 1 juli 1742 voor 1745  
Lieuwe Palles [I44765] 27 mei 1745 voor 1748  
Lieuwe Palles [I44766] 17 maart 1748 24 november 1809 , Taetske Oeges [I44770]
Lieuwe Siercks [I33080]  
Lieuwe Ubles [I37557] rond 1635 27 maart 1679 , Auck Romkes [I37558]
Lijsbeth [I39358]     , Jan Arent Touwes [I39357]
Lijsbeth [I39360]     van den BURCH, Arend Touwes Jansz [I39359]
Lijsbeth Jacobs [I37455] rond 1767 voor 1867  
Lijsbeth Willems [I40411]     , Keimpe Feitzes [I40409]
Limkje Jacobs [I31032] 20 oktober 1743  
Linze Molles [I28424] 29 augustus 1728 voor 1736  
Linze Molles [I32770] 30 juni 1736 voor 1836  
Lipck Fookes [I27742] rond 1625 na juni 1665 , Ebele Ottes [I32734]
Lipkje Dirks [I45128] 15 december 1737 voor 1837  
Lipkje Kleizes [I44189] 6 maart 1767 voor 1867  
Lipkje Ybeles [I31491] rond 1720 , Jelle Libbes [I34558]
Lipkjen Ottes [I34311] rond 1689 rond 1721  
Lisck Lieuwes [I41224]     , Wigger Douwes [I41223]
Lokje Durks [I33874]   van der MEER, Pietter Ates [I29225]
Lokke Tjallings Binnerts [I35270]   1802 RÖMER, Johann [I31412]
Lolkje Gatzes [I9917]   SINNEMA, Pieter Tjebbes [I9890]
Lolkje Jans [I24169] 25 januari 1756  
Lolkje Pieters [I41337] rond 1766   BRUGGA, Molle Ruurds [I24016]
Lolkjen Durks [I37106]   VEENSTRA, Klaas Wiegers [I37105]
Lolle Goyties [I38959] , Grietje Jacobs [I38958]
Looff Annes [I44905]   voor 1630 , Dieuwke Cornelis [I36779]
Lou Harings [I40598] 26 december 1638 voor 1738  
Lou Hayes [I40581]      
Lou Siuckesz [I40574] 1555  
Lou Sybez [I40587] rond 1583    
Lourens Jans [I43613]    
Lowys Hanses [I36781]   voor 1744 , Claeske Jurriens [I44851]
Lubbert Melles [I36326]     , Aafke Klaassen [I44487]
Lubkjen Fokes [I36240]   , Jacob Gurbes [I30758]
Ludgertje Claeses [I31502] 10 oktober 1706 , Heroma Hiddens [I29881]
Ludske Molles [I28356] 4 december 1687 voor 1787 , Diemer Sytses [I24606]
Ludzer Elias [I43962] 3 juli 1718    
Ludzer Elizas [I43957] 20 augustus 1719    
Ludzer Tjeerds [I28038] 1664 1698 , Aafke Hendriks [I33962]
Ludzer Tjeerds [I43973]      
Luijte Clasen [I41554] 17 mei 1744 voor 1844  
Luite Jans [I41583] 3 december 1752 voor 1754  
Luitje Kleizes [I44194] 24 oktober 1775 voor 1875  
Luitjen Andries [I41774]     SPIJKER, Hendrik Roelofs [I41773]
Luitsen Goijtsens [I40106] geschat 1650 voor 1750 , Aauke Durks [I40107],
Luitsken Egberts [I8996]   , Jan Rinnerts [I8995]
Luts Molles [I35927] 21 juli 1740 voor 1840 , Girbe Oebeles [I24987]
Lutske Alberts [I40111] 18 december 1722   , Wander Jacobs [I40110]
Lutske Jacobs [I23825] 2 november 1732 voor 1832 , Tamme Molles [I29589]
Lutske Jacobs [I24942]   SINNEMA, Rinnert Livius [I33417]
Lutske Jans [I40382]     , Wyger Joukes [I40381]
Lutske Klazes [I37616] rond 1757 20 augustus 1813 , Siemon Martens [I37615]
Lutske Theunis [I32953]   , Girben Jacobs [I28943]
Luutje Gjolts [I45352] 25 augustus 1776 voor 1876  
Luyten Sybrands [I41579] rond 1680 voor 1780 , Antjen Tees [I41580]
Luytsen Beernts [I40104] 12 februari 1712 voor 1812  
Lyfke Gerbens [I37385]   voor 1840 VLIETSTRA, Feike [I37391]
Lysbeth [I40362]   na 1504 VAN DER BURCH, Jan Arents Thou [I40361]
Lysbeth Attes [I36561]   WIGLAMA, Klaas Gosses [I36560]
Lysbeth Everts [I39278]      
Lysbeth Everts [I39279]      
Lysbeth Fokkes [I37282]   POOL, Bartele [I37281]
Lysbeth Hoytes [I40600] 15 oktober 1691 , Thomas Poulus [I40601], SINNEMA, Suffridus Hayonis [I40578]
Lysbeth Martens [I45224] 7 augustus 1659 voor 1759  
Lysbeth Oeges [I40769]     , Jacob Lenses [I32498]
Lysbeth Oenes [I44163]     , Sybe Pieters [I44162]
Lysbeth Sybrens [I9887] SINNEMA, Tjebbe Aelzes [I9881]
Lysbeth Uilkes [I24948]   , Wybe Ybeles [I33096]
Maaike Alles [I36619]   SIKKEMA, Evert Theunis [I36618]
Maaike Andries [I39835]     , Piebe Joukes [I39834]
Maaike Jurriansdr [I37928]      
Maaike Keimpes [I40406]     , Klaas Fokkes [I40405]
Maaike Klazes [I34932]   , Hessel Idzes [I34316]
Maaike Klazes [I43970]     , Tjeerd Ludzers [I40886]
Maaike Pieters [I38837]   WOUDA, Johannes Sytzes [I38836]
Maaike Pieters [I44023]     , Bote Hendriks [I44022]
Maaike Reinders [I35629]   HARTMANS, Jorrit [I26722]
Maaike Taekes [I30687] rond 1742 voor 1842 , Freerk Gerkes [I33051]
Maartie Willems [I39311] 12 februari 1730 voor 1830  
Maartje Bastiaans [I34449]   de GROOT, Pier Johannes [I29069]
Maartje Daems [I39775] 30 oktober 1665 voor 1668  
Maartje Daems [I39776] 5 juli 1668 voor 1670  
Maartje Daems [I39777] 8 mei 1670 voor 1770  
Maartje Jacobs [I36557] na 1751 WIGLAMA, Gosse Klazes [I36556]
Maartje Jans [I36595]   , Tjerk Tjepkes [I36594]
Maartje Johannes [I40935] 1739 voor 1839 , Jan Douwes [I44008]
Maayke Pieters [I38209] 17 mei 1774  
Machiel Jans [I45766] 28 april 1737  
Maertie Cornelis [I39354] rond 1642 voor 1742  
Maertie Daemsdr [I39323] 26 december 1604 voor 1704 , Cornelis Tuenis [I39322]
Maertie Symmens [I39305]     , Tiaerdt Wyllums [I39304]
Maertien Jacobsdr [I39346]     , Claes Willems [I39345]
Maet Cornelis [I39319] voor 1707 , Lenaert Willems [I39318]
Maetje Daems [I39795] rond 1601 voor 1701  
Maicke Tymens [I28420] 8 september 1715 voor 1718  
Maicke Tymens [I28927] 8 december 1713 voor 1715  
Maijke Sibrens [I44844] 6 juni 1686 voor 1786  
Maijke Theunis [I44901] 4 februari 1644 voor 1744  
Maike Thijses [I30019]   , Jan Molles [I34223]
Maike Tiemens [I25321] 20 februari 1718 1764 , Brugt Tiebes [I26656]
Marchien Willems [I41687]     , Tijmen Jans [I41686]
Margaretha [I32233]   WIJGA, Namle [I27932]
Margarethe [I37893]   KUTSCH, Friedrich [I37889]
Margje Jans [I41590]     , Sybrand Melis [I41589]
Margje Jans [I41785] 1735 8 september 1809 BIJKER, Namme Jans [I41784]
Margje Luijten [I41594] 1 december 1709    
Margjen Geerts [I24983]   OOSTERKAMP, Klaas Andries [I31058]
Margrite Barthoutsdr [I39350]     , Jelle Jaertsz [I39351]
Maria Dirks [I40504] rond 1719 3 maart 1747 KETEL, Evert Evertse [I40503]
Maria Jans [I44177] 3 december 1693  
Marij Claeses [I40557]   SINNEMA, Wybe Ides [I40556]
Marij Heeris [I36867] , Rommert Holstes [I36866]
Marijke Wierds [I41470] 22 november 1710 14 juni 1792 , Klaas Bouwes [I41410]
Marike Hendriks [I40643] 26 oktober 1714 voor 1814  
Marike Wierds [I45518] 22 november 1710 voor 1810  
Marrigjen Alberts [I40744]      
Marrigjen Luiten [I41558] 14 juli 1726    
Marten Doejes [I28829] 21 maart 1728 voor 1828 , Tjitske Gaeles [I32141]
Marten Durks [I44821] 13 juli 1749 voor 1849  
Marten Gerrits [I30156]   MARTENS, Jeltje [I24438]
Marten Jans [I31919] 3 augustus 1690 rond 1773 , Aaltje Jans [I30525]
Marten Jans [I35602] 22 juni 1755  
Marten Jans [I44834]   1733 , Itske Syberens [I44835]
Marten Klazes [I37339] 13 maart 1729  
Marten Oebeles [I44636] rond 1725 29 januari 1810 , Eelkjen Jans [I44637]
Marten Pieters [I8952] tussen 26 oktober 1677 en 29 december 1677 , Jetske Gabes [I8954], , Meynsk Pieters [I8955], , Geyske Pieters [I8953]
Marten Sybes [I37336] rond 1675   , Hincke Doeyes [I40267]
Marten Wolters [I30325] 21 oktober 1755 19 november 1808 WOUWENAAR, Ynsje Egberts [I27311]
Martijntje Wybes [I27167]   , Foocke Jacobs [I24756]
Martje Isaaks [I36598] 16 oktober 1772 voor 1818 TEYEMA, Sjoerd Sytzes [I36603]
Martje Jacobs [I9367] geschat 1650 na 1700 , Wobbe Rutgers [I34595], , Jan Berents [I9366]
Martje Sjoerd [I36564]   WIGLAMA, Ferck Djurres [I36563]
Martjen Teunes [I40901] 17 augustus 1738 voor 1838  
Martzen Jans [I9365] 27 oktober 1695 28 juli 1769 , Molle Jolkes [I9364]
Mary Feitzes [I40417]     , Geale Haijes [I40416]
Mary Femmes [I31981]   , Ids Fokkes [I27227]
Mary Matheus [I41235] rond 1530   van der HUOLL, Jan Frans [I41234]
Maryke Willems [I23754]   SINNEMA, Lou Abes [I26017]
Mathijs Noldes [I39303]    
Maycke [I41942] rond 1530   van der LEIJ, Hendrik Jarichs [I41941]
Maycke Simons [I41964] rond 1612    
Mayke Joosten [I38936]   voor 1755 van der LEIJ, Simon Jacobs [I38933]
Mayke Lases [I45711] 12 januari 1668 voor 1768 SPANNENBURG, Gosse Johannes [I45710]
Mayke Romkes [I41147]     , Jochem Jans [I41146]
Mayke Wanders [I40117] 7 januari 1764 voor 1864  
Mayke Wybes [I31370]   BIJLSMA, Cornelis Jans [I35096]
Meelis Luijten [I41596] 12 mei 1715    
Meike Jacobs [I39467]     van der MEER, Jelger Popkes [I39466]
Meinert Gabes [I24853]    
Meinert Gabes [I25118]    
Meinert Mients [I39604] 13 mei 1688 voor 1788  
Meinertke Meynerts [I29948]   REYNSMA, Gabbe Gabbes [I29425]
Meintje Berends [I34259] geschat 1680 , Claes Bartels [I31185]
Meinucke Taeckes [I45231]   voor 1678 ISSELMOND, Klaas Regnerus [I8957],
Melle Elias [I43963] rond 19 november 1719 voor 1727  
Melle Elias [I43966] 16 februari 1727    
Melle Hansen [I45774]      
Menke Bruins [I36227] 14 april 1742 22 april 1823 HALBETSMA, Jacobus [I29334]
Menno [I1770] voor 1639 na 1739
Metje Hendriks [I41525]     PEN, Geert Jans [I41524]
Metje Jans [I45748] 16 maart 1788 voor 1811  
Mettie Dirks [I9008]   voor 1640 , Willem Foockes [I9007]
Mettie Pieters [I45195] 1 januari 1635 voor 1735  
Mettje Jelles [I29942]   voor 2 juni 1794 STORM, Rinse Sybes [I30506]
Meynsk Pieters [I8955] voor 1669 , Marten Pieters [I8952]
Mient Aelzes [I9861] rond 1625 voor 2 maart 1690 , Aeltie Tibbes [I9871], , Antie Jans [I9872]
Mient Dirks [I9866]   , Eeck Oenes [I9867]
Mient Eelses [I9847] geschat rond 1580 rond 1624 , Rinske Sipkes [I40276]
Mient Hayes [I9863]   , Wiemk Rinnerts [I9864]
Minke Eelkes [I23984] rond 1732 10 november 1817 BOUMA, Melle Gerbens [I29735]
Minke Eelkes [I34055]   13 januari 1783 , Joucke Jurjens [I30805]
Minke Gaukes [I45088]     , Bein Hinnes [I45087]
Minke Hinnes [I45094]      
Minke Hotzes [I33989]   HIEMSTRA, Marten Everts [I32475]
Minke Johannes [I25346] 1742 8 maart 1813 van AISMA, Klaas Evertsen [I28872]
Minke Korneles [I40644]     SINNEMA, Tjepke Wybes [I40567]
Minke Teunis [I34338]   voor 1815 van der MEULEN, Rinze Alberts [I27928]
Minke Theunis [I39062]   WIJKSTRA, Harke Baukes [I37340]
Minne Piers [I24841] 2 februari 1731 , Gees Molles [I31267]
Minne Thyssen [I38973] tussen 1725 en 1735 van der LEIJ, Grietje Jarichs [I38972]
Minse Sjoerds [I45483] 5 december 1680 voor 1780  
Mintie Tialles [I29006] geschat 1655  
Mintje Idses [I39432] voor 1755 , Willem Leenderts [I37901]
Moeder Fokes [I44945] 9 februari 1772 voor 1872 , Hemannus Engberts [I45735]
Moercku (??) Sybedr [I40590] rond 1591 voor 1691  
Molle Beerns [I31942] geschat 1630 voor 21 oktober 1669 , Geeske Beerns [I33950]
Molle Diemers [I26403] 19 augustus 1764 voor 1864  
Molle Jolkes [I9364] 8 oktober 1682 voor 27 september 1736 , Antie Clases [I9369], , Martzen Jans [I9365]
Molle Jolkes [I9387] 1745 1781 , Tjitske Oenes [I9400]
Molle Minnes [I29597] 24 maart 1771 9 juli 1808
Molle Ottes [I27390] 31 december 1693 na 1749 , Antje Johannes [I24603]
Molle Wygers [I30110]   , Ybeltje Alles [I41473], , Saakje Klaasens [I29914]
N Hayedr [I9031]   , Hedzer N [I9032], , Gooytsen Jans [I9030]
N.N. [I25903]   25 juni 1790  
N.N. [I26952]   9 juni 1801  
N.N. [I34060]   1 september 1789  
N.N.Aelzes [I9859]   , Douwe Hanzes [I9860]
Namck Tiepkes [I40563] 8 april 1642   , Claes Reyners [I40562]
Namme Sikkes [I41571]     , Hiltje Jacobs [I41804]
Nanne Joostens [I45753]   23 september 1781 , Ytske Paulus [I45754]
Neelke Jacobs [I40833]     , Sybrant Augustinii [I40832]
Neeltie Aertsdr [I39337]     , Willem Dircks [I39338]
Neeltie Beerts [I39788] 7 februari 1636 voor 1736  
Neeltie Dircks [I28361]   KUTSCH, Johan Reinhard [I5830]
Neeltie Willemsdr [I39342]     , Claes Stevensz [I39341]
Neeltje Harings [I34135]   , Jan Hartzes [I34000]
Neeltje Jans [I41268] 27 april 1794 voor 1894  
Neeltje Jans [I43520]     de ROOS, Hendrik Jans [I43519]
Neeltje Jansdr. [I37038] geschat 1737 geschat voor 1837 , Jurjen Jans [I37037]
Neeltje Martens [I45226] 12 oktober 1664 voor 1774  
Neeltje Tjittes [I9957]   STRAATSMA, Albert Tjeerds [I9956]
Neke Jacobs [I37913] , Freerk Doekes [I37912]
Nieltje Jans [I41262] 29 september 1777 voor 1877  
Nieske Harings [I40595]      
Nuttert Jacobs [I45184]     ROSIER, Neeltje Jacobs [I45185]
Ockjen Halbes [I36863] 24 maart 1775 voor 1875  
Oeble Cornelis [I44638]   voor 1743 , Ym Andries [I44639]
Oeble Lieuwes [I41465] rond 1656 rond 1710
Oeds Alles [I25409]    
Oeds Alles [I34860] rond 1613  
Oeds Tiercx [I9382]   , Auck Pijtters [I9383]
Oege Cornelis [I40273] 1 februari 1721 voor 1821  
Oege Dirks [I41260] september 1731    
Oene Foockes [I24661] rond 1682  
Oene Minnerts [I36224]   , Siouck Hansen [I29565]
Oene Wijbes [I44629] 14 september 1760 voor 1860  
Oentje Wybes [I37047] 16 mei 1781  
Oetske Hendriks [I41569]     de HOOP, Wybe Gerbens [I41568]
Onbekende Gerkes [I26676] rond 1745 , Jacob Ouwes [I23377], TUIL, Gerben Sipkes [I36464]
Onno Roelofs [I44748]     WOUBEEK, Trijntje Simons [I44747]
Orseltien Luitjes [I8936] 2 juni 1747 , Symon Hindriks [I8935]
Otte Ebeles [I8997] rond 1590 voor 1658 , Feick Jentjes [I9004], , Aat Ates [I8998]
Otte Molles [I26155] 13 juli 1721 voor 1821  
Otte Rinderts [I27830] 1 februari 1754 8 februari 1769  
Otte Tammens [I23867]   , Joukje Molles [I24814], , Trijntje Wiebes [I26898]
Otte Ybeles [I34609] rond 1655 1741 , Tjiske Jans [I33053]
Otte Ybeles [I34879] 1722 6 juli 1807 , Tjaltje Wytzes [I34114]
Outger Jansz [I27643]   , Bontie Jeltis [I36174], , Syke Minnes [I45784]
Outger Pieters [I9009]   voor 29 april 1644
Ouwe Jacobs [I32094]   , Grietje Johannes [I28956]
Paulus Nannes [I45756] 30 mei 1750 voor 1850  
Peter Freerks [I44130]     , Geertje Ysaacs [I44131]
Philippus Andries [I33485] 6 februari 1785  
Philippus Johannes [I40936] rond juni 1751    
Piebe Joukes [I39834]     , Maaike Andries [I39835]
Pier Gerrits [I35685]   , Teetske Annes [I31083]
Pier Klazes [I36836]   VEEN, Hiske Rommerts [I36835]
Pier Minnes [I34399] 14 november 1756  
Pier Minnes [I35026]   , Imke Jans [I31562]
Pier Minnes [I36204] 28 juni 1761  
Pier Theunis [I44897] 4 februari 1644 voor 1744  
Pier Willems [I39832]    
Pierke Jans [I39172]   20 maart 1809 ROSIER, Jacobus Stephanuszn [I39132]
Pieter [I40877]     BOELENS, Trijntje Broers [I40858]
Pieter Alberts [I44686]     , Elisabeth Popkes [I44687]
Pieter Barteles [I41338]     , Sjutje Rimmerts [I41339]
Pieter Bendiks [I37371]   [I45930]
Pieter Dirks [I34475] 31 oktober 1717 , Trijntje Doejes [I33360]
Pieter Eelses [I44117]   voor 1782 , Pytje Foekes [I37755]
Pieter Jacobs [I31802] 4 juni 1754  
Pieter Jans [I40613]     SINNEMA, Antje Ides [I40571]
Pieter Jans [I40648] 25 december 1709    
Pieter Jolkes [I28008] 13 december 1772 augustus 1785  
Pieter Lieuwes [I36100] geschat 1722 , Akke Lieuwes [I33037]
Pieter Martens [I45223] 15 februari 1657 voor 1665  
Pieter N [I9010]  
Pieter Oedses [I24003] 15 december 1695 voor 1795  
Pieter Romckes [I8985]   voor 7 december 1649 , Dieuke Jans [I8986]
Pieter Sjoerds [I44936]     , Janke Kerstes [I44937]
Pieter Tjeerds [I38207] voor 1763 20 december 1782 , Dieuke Piebes [I38208], , Wytske Johannes [I39833]
Pieter Tjeerds [I38569] voor 1727 rond 1787 , Jantje Klazes [I38570]
Pieter Wiepkes [I41599] rond 1690 , Iemkje Engels [I41600]
Pieter Willems [I8982] geschat 1604 1641 , Jel Outgers [I8983]
Pieter Ypes [I45229] 8 maart 1663 voor 1763  
Pietertje Sjoerds [I30708] rond 1779 22 november 1809 EPEMA, Anne Jochems [I33639]
Pietje Brands [I37190] 1762 1848  
Pietje Everts [I40396] 26 juni 1735 voor 1835  
Pietje Jacobs [I45067]     WESTRA, Eelke Edses [I45066]
Pietje Jans [I9888] rond 1709 1787 SINNEMA, Tjebbe Aelzes [I9881]
Pietje Pieters [I26682] geschat 1651 voor 1684 , Jan Berents [I9366]
Pietje Tjebbes [I44879]     , Bonne Jacobs [I44878]
Pijter Foekes [I44790] 1 april 1708 voor 1808  
Pijter Sipkes [I44549] 19 mei 1769 voor 1869  
Pijtje Douwes [I45190] 3 december 1774 voor 1785  
Pijtje Douwes [I45193] 30 januari 1785 voor 1788  
Pijtje Douwes [I45194] 29 maart 1788 voor 1888  
Pijtter Geles [I44788] rond 1725 voor 1825  
Pijtter Jans [I39462] 29 juni 1727 voor 1827  
Pijttie Jochems [I44714]     , Klaas Everts [I32835]
Pitter Heres [I37740]   , Aaltje Foekes [I37741]
Pleuny Mients [I9870]   , Aelze Douwes [I9869]
Polle Jeltes [I31712] 20 maart 1707 1776 , Jancke Lieuwes [I34328]
Popcke Taeckes [I9039] , Gees Ritskes [I9040], , Bauck Franses [I9041]
Pope Johannes [I27696] voor 13 mei 1744  
Pope Johannes [I27883] 13 mei 1744 voor 1844  
Popke Jans [I32990] 6 december 1750 voor 1850  
Pybe Sybrens [I8990] , Trijntje Broers [I8988]
Pyter Foekes [I37752] 15 juli 1730  
Pyter Gerbens [I27646]   , Wybrig Annes [I25496]
Pyter Martens [I45227] 26 november 1665 voor 1765  
Pyter Ruurds [I41335] 10 februari 1752 voor 1852  
Pyter Scheltis [I30847]   REYNSMA, Teetske Gabes [I24530]
Pythje Jans [I37700] 5 januari 1776 voor 1876  
Pytie Reinirs [I34482]   TERPSTRA, Anne Claassen [I26213]
Pytje Foekes [I37755] 18 oktober 1744 1 augustus 1783 , Pieter Eelses [I44117], LODEMA, Johannes [I44118]
Pytje Wybes [I33206] rond 1755 15 november 1826 VISSER, Haring Jans [I32358]
Pytter Cornelis [I36913] 15 augustus 1717 voor 1817 , Antje Tjibbes [I36914]
Pytter Jans [I44324]    
Pyttie Brands [I37192]   voor 1755 , Feitze Roelofs [I37191]
Radbodus Lieuwes [I41463] 26 mei 1672 voor 1772  
Reijntje Pieters [I36338]   WOUWENAAR, Auke Egberts [I34471]
Rein Riencx [I24450]   , IJtje Alberts [I30815]
Reingjen Jannis [I41274] 30 januari 1732 voor 1832 , Annegjen Roelofs [I41275]
Reinou Jans [I34319] 15 september 1773 27 juni 1829 ROSIER, Ids Johannes [I33570]
Reinsck Ulbes [I35788]   REYNSMA, Gabbe Gabbes [I29425]
Reinsjen Nens [I41547]     , Dirk Theunis [I41546]
Reintje Jacobs [I23550]   , Wolter Jans [I23335]
Renske Jurjens [I37044]    
Reyn Binckesz [I23471]   voor 1612 , Tryn Tyalkedr [I29673]
Reyner Tjeerds [I38968] tussen 1716 en 15 augustus 1735 van der LEIJ, Trijntje Jarichs [I38967]
Riemke Eeryts [I44588]   voor 1709 van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
Riemke Jans [I45159] 8 november 1750 voor 1850  
Riemke Klases Johannes [I40619]     SINNEMA, Hayo Suffridi [I40602]
Riemkjen Ritskes [I38042]   VEENSTRA, Teunis Dirks [I37749]
Rienkje Remmelts [I33619]   , Harm Ottes [I30589]
Rieuw Alles [I31279] geschat 1560 voor 1602 , Aette Feddes [I30201], , Siouck Tiebbes [I27957]
Rigtje Jacobs [I45470]     MEELBURG, Sybe Dirks [I45469]
Rigtsje Cornelis [I37672]   , Robbert Jans [I37671]
Rindert Jurjens [I37039] maart 1749 voor 1849  
Rindert Teakes [I8922] tussen 1705 en 1706 14 februari 1773 , Dieuwke Gerrits [I8923]
Rinnert Goyties [I9016]   voor 1640 , Sijcke Hylckes [I9017]
Rinnert Jans [I8967]   voor 31 juli 1682 , Seack Ottes [I8968]
Rinse Dirks [I44123] 2 september 1769 voor 1869  
Rinse Eelkes [I45676]   voor 1697 , Ytie Luijtiens [I45677]
Rinse Harmens [I45912]   , Janneke Jannes [I45913]
Rinse Jans [I36772]   , Jeltje Jantjes [I36773]
Rinse Johannes [I44701]     , Antje Tjallings [I44699]
Rinske [I41283]     , Freerk [I41282]
Rinske Ages [I45391] geschat 1615 rond 1647 , Jacob Klazes [I45390]
Rinske Andries [I37061]   HOGEVEEN, Jurjen Wybes [I37048]
Rinske Annes [I37373] rond 1750 20 april 1840 , Rintje Bendiks [I37372]
Rinske Broers [I44914] 17 juli 1783 30 juli 1783  
Rinske Dirks [I41258] 11 februari 1725    
Rinske Gabes [I34400] 30 januari 1772 25 augustus 1857 WESTRA, Egbert Edses [I32334]
Rinske Harmens [I43993]     BLEYENGA, Philip Josephs [I43992]
Rinske Harmens [I9022]   1651 , Symon Jacobs [I9021]
Rinske Jans [I30968]   van der WEIT, Wijtze Gerbens [I27474]
Rinske Jans [I41192]     , Ede Rinses [I41191]
Rinske Klazes [I45090]     , Hinne Beins [I45089]
Rinske Klazes [I45496] 21 december 1732 voor 1832  
Rinske Kornelis [I37353] 7 mei 1775 voor 1875  
Rinske Oenes [I44626]     van der ELS, Wiebe Koops [I44625]
Rinske Pieters [I45794]     HARKEMA, Wietse Jans [I45793]
Rinske Sipkes [I40276]     , Mient Eelses [I9847]
Rinske Sipkes [I44550] 19 mei 1770 voor 1870  
Rinske Sybrens [I45389] rond 1645 voor 1677 , Klaas Jacobs [I45388]
Rinske Thomas [I25110]   OEVERING, Symon Eeltjes [I29418]
Rinske Wygers [I35764]   , Johannes Bouwes [I25543]
Rintie Cornelis [I45724]      
Rintje Bendiks [I37372]   10 mei 1818 , Rinske Annes [I37373]
Rints Jans [I40308] 28 februari 1686 voor 1786  
Rinze Hoytes [I45667] 26 november 1719 voor 1819 , Wapke Rinzes [I45668]
Rinze Kornelis [I37419] 12 februari 1765 voor 1865 , Bottje Sjoerds [I37420]
Rinze Wytzes [I27737]   , Tytje Sierds [I34293]
Ritske Klases [I9028]   , Geertje Sybes [I9029]
Ritske Popes [I9023] rond 1615 voor 1659 , Fopck Hendriks [I9024]
Ritske Sydses [I45209]     , Grietje Lammerts [I45210]
Rixt Sibrens [I44845] 3 maart 1693 voor 1793  
Rixtje Adzers [I28761] , Jan Jelkes [I26992]
Rixtje Beins [I45085] 13 mei 1772 voor 1872  
Robbert Jans [I37671]   , Rigtsje Cornelis [I37672]
Roel Sybes [I45110]     , Baukje Hemmes [I45111]
Roel Wiebes [I32318]   SINNEMA, Vookjen Jacobus [I30799]
Roelof Aebeles [I27997] geschat 1700 voor 1800 , Aafke Annes [I27974]
Roelof Gosses [I31002]   , Wimke Hedmans [I27420]
Roelof Hedmans [I33646] 29 januari 1758 29 januari 1804 WESTER, Doetje Falks [I27743]
Roelof Lourens [I27359]   BARTELS, Eltie Claeses [I33409]
Roelof Reinkes [I44887] 27 november 1769 voor 1869  
Roelofje Egberts [I42022] 6 februari 1735    
Romck Ritskes [I9002]   , Engbert Geerts [I9003], , Haye Gerrits [I9001]
Romcke Liewes [I41464] rond 1660 voor 1760  
Romcke Riencx [I24519]    
Romcke Sioerds [I45479] 6 augustus 1665 voor 1765  
Romelia Jans [I41588] 24 oktober 1767  
Romke Heins [I37529] 8 januari 1780 voor 1880  
Romke Romkes [I44698]      
Romke Sioerds [I45478] 7 augustus 1664 voor 1665  
Romke Tjallings [I44693] rond 1708 voor 1808 , Dirkje Aukes [I44694], , Trijntje Cornelis [I44695]
Romkje Egberts [I35867] 9 juni 1743 19 februari 1825 BOKMA, Gerben Sjoerds [I28255]
Romkje Hansen [I41788] rond 1760 23 juli 1798 MENGER | BIJKER, Jan Nammes [I41786]
Romkje Jurjens [I9981]   SINNEMA, Gerrit Aelzes [I9906]
Romkje Pieters [I36570]   rond november 1630 WIGLAMA, Gosse Djurres [I36568]
Romkje Ybeles [I32470] rond 1720 , Uble Wybes [I34668]
Rommert Holstes [I36866] , Marij Heeris [I36867]
Ruurd Idzes [I24929] geschat 1622 , Tjerkje Rienks [I25488]
Ruurd Sybrens [I37514] 10 november 1793 voor 1893  
Ruyrd Dirks [I8984] , Jel Outgers [I8983]
Rykle Baukes [I37762] 17 januari 1775  
Rykle Cornelis [I37775] 20 maart 1784 voor 1884  
Rynck Sybes [I24175]   SASMA, Heertie Hessels [I30139]
Saak Ebeles [I30365] rond 1598 na 1639 , Sijbren Sijbes [I27818]
Saake Holstes [I36846] 22 oktober 1747 voor 1749  
Saake Kleizes [I44187] 12 augustus 1764 voor 1768  
Saake Kleizes [I44190] 11 mei 1768 voor 1868  
Saakje Douwes [I34047] rond 1741 10 maart 1819 BOSCH, Pieter Klazes [I23514]
Saakje Hendriks [I23816]   HIELKEMA, Gerke Lammerts [I30227]
Saakje Jurjens [I37040] 3 oktober 1752 voor 1852  
Saakje Klaasens [I29914]   , Molle Wygers [I30110]
Saakje Lubberts [I34640]   BREMS, Wyger Johannes [I32174]
Saakje Tjeerds [I44922]     van der MEULEN, Jouke [I44921]
Saapk Jans [I40309] 25 maart 1688 voor 1788  
Saaske Martens [I37636] 30 juni 1726 voor 1826 COOPMANS, Dirk Hendriks [I37635]
Saeck Ottes [I28506]   , Jan Ritskes [I35258]
Saeke Holstes [I36847] 20 april 1749 voor 1849 , Gertie Jittses [I36850]
Sake Jilles [I43977]     , Aatje Ludzers [I40878]
Sake Kleizes [I44186] 22 mei 1763 voor 1764  
Samme Sipkes [I45357] 6 september 1744 voor 1844  
Sampke Jans [I39464] 1 juli 1736 voor 1836  
Sape Tjallings [I8966] geschat 1640 tussen 1718 en 1719 , Aeltie Teakes [I8976], , Jantje Egberts [I8977], , Jantje Egberts [I29491]
Scholte Haytsesz [I29972]   1618 , Frouck Reyns [I23273]
Scholtie Scheltes [I30624]   , Haytse Auckes [I33457]
Seack Ottes [I8968] rond 1640 , Rinnert Jans [I8967]
Seelje Rienks [I25342]   van der MEER, Bouwe Wobbes [I29590]
Seerp Hielkes [I41614] 5 november 1654    
Seeske Martens [I44836] 21 februari 1723 voor 1726  
Seeske Wouters [I44839]     , Sibren Sibes [I44838]
Severijn Symens [I9025]   , Fopck Hendriks [I9024]
Seytje Eedes [I8949]   , Egbert Jurjens [I8948]
Sibbeltje Claeses [I40788] rond 1605 rond 1650  
Sibe Sybrens [I44840] 22 december 1678 voor 1768  
Sibrand Luijten [I41592] 24 februari 1704 voor 1712  
Sibren Martens [I45225] 24 november 1661 voor 1670  
Sibren Martens [I8807] 2 maart 1670 voor 1770 , Tjamke Abes [I8808]
Sibren Sibes [I44838]     , Seeske Wouters [I44839]
Siebe Iedes [I37210] 6 augustus 1779  
Siebrand Luijten [I41595] 19 juni 1712    
Siebrigjen Jelles [I28988] van den BOSCH, Ruurd Tammes [I33888]
Sieds Jantjes [I30880]   POSTMA, Aukje Jans [I29725]
Sieger Hendriks [I41578] 28 maart 1756    
Siemen Jans [I25458]   , Antje Harmens [I33440]
Siemon Martens [I37615]   , Lutske Klazes [I37616]
Sierd Hayes [I36820] rond 1685   , Tjeerdje Tjeerds [I36821]
Sierd Sierds [I36826]    
Sierd Tjeerds [I36810] 9 april 1741 voor 1841 , Wijtske Klazes [I37219]
Sierk Reins [I44703]     , Jansen Tjallings [I44702]
Sietske Engels [I41619] 24 januari 1619    
Sieuke Jacobs [I40881]     , Tjeerd Seijens [I40880]
Sieuke Lieuwes [I45494]     , Klaas Bonnes [I45493]
Sieuwke [I34176]   GAL, Hendrik Sweitzes [I32313]
Sijbe Johannes [I45204] 11 december 1768 voor 1868  
Sijbe Klazes [I37323] 29 juni 1732 , Grietje Gerbens [I37321]
Sijbrand Luiten [I41591] 8 oktober 1702 voor 1704  
Sijbrand Tijes [I44028] 5 maart 1733    
Sijbren Sijbes [I27818]   , Saak Ebeles [I30365]
Sijcke Hylckes [I9017] , Rinnert Goyties [I9016]
Sije Harmens [I45077]     , Sjoukje Eelkes [I45076]
Sije Oeges [I40882]    
Sije Tjeerds [I40883]   1706  
Sijke Jacobs [I45398] rond 1642    
Sijke Jochems [I38120]   STORM, Siebe Roels [I36082]
Sijke Johannes [I34303] rond 1665 rond 1750 SJOORDA, Ids Jans [I24521]
Sijke Joukes [I35366] 12 april 1788 voor 1888  
Sijke Joukes [I37348] 26 september 1706  
Sijke Kornelis [I37359] 20 januari 1793 voor 1893  
Sijkjen Watses [I36852]   , Auke Holstes [I36845]
Sijmentje Dirks [I23415] 1757 25 maart 1827 HYLARIDES, Pieter Lammerts [I26371]
Sijtse Ottes [I35906] rond 1687  
Sijtse Tjeerds [I44951] 26 november 1758 voor 1858  
Sijtske Egberts [I28257] 13 maart 1715  
Sijtske Jans [I24647] 27 april 1811 de BOS, Lense Tammes [I34509]
Sijtske Jans [I39463] 1 juli 1736 voor 1836  
Sijtske Jansdr [I41188]     , Johannes Oedtses [I41187]
Sikke Reinders [I36630]   , Antje Jacobs [I36631]
Sikke Reins [I36684]   10 juni 1795 , Trijntje Hendriks [I36682]
Simen Haringhs [I45705] 25 november 1703  
Simkjen Wilts [I41892] 1745 1832 SCHÜRER, Pier Johannes [I41891]
Sintje Sikkes [I37881]   van der MEULEN, Andries Theunis [I37880]
Sioerd Alles [I23378] geschat 1570 , Eets [I35252], , Geak Tierds [I24107]
Sioerd Tialles [I29904]    
Sioerd Wopkes [I40959]     van MARTENA, Anna Keimpedr [I40424]
Siouck Baukes [I44604] 6 maart 1740 voor 1840  
Siouck Bruchts [I40761]     , Hendrik Ruyrds [I40760]
Siouck Hansen [I29565]   , Oene Minnerts [I36224]
Siouck Lenses [I26976] 20 september 1663 , Johannes Harmens [I26199]
Siouck Oenes [I26600] 11 mei 1662 , Fooke Ybeles [I28731]
Siouck Tiebbes [I27957]   , Rieuw Alles [I31279]
Siouck Tiebes [I27214]   , Fooke Feddes [I32847]
Sioucke Pyters [I33713]   voor 13 mei 1692 , Trijn Auckes [I27599]
Sioucke Tymens [I30214] 20 april 1721 , Elbrig Bouwes [I31000]
Siouk Jans [I44179] 9 mei 1700 voor 1800  
Sipke Emkes [I45491]   voor 1813 van der WOUDE, Tjeerdje Sierds [I36814]
Sipke Gabes [I44533]     , Hinke Geerts [I44534]
Sipke Gjolts [I45350] 6 april 1766 voor 1866  
Sipke Jans [I40649] 22 november 1711 1777  
Sipke Sibrens [I44846] 8 april 1698 voor 1798  
Sipke Sipkes [I44544] geschat 1740 voor 1811 , Sjoukje Simons [I44545]
Sipke Sipkes [I44548] 28 augustus 1767 voor 1867  
Sipke Symons [I36549] 30 juli 1790 voor 1890 de VRIES, Tapke Sierks [I43515]
Sipke Wijbes [I45354]     , Trijntje Tammes [I45355]
Sipkien Jorrits [I43846]     SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
Siucke Bauckez [I40582]   voor 1600
Sjieuwke Egberts [I34280]   , Frans Gjalts [I25087]
Sjoerd Alles [I31604] rond 1626 voor 1674 , Iets Hedmans [I23433]
Sjoerd Hedzers [I45476]     , Beitske Jelles [I45477]
Sjoerd Jans [I45384]  
Sjoerd Pijtters [I44938] 24 juni 1731 voor 1831  
Sjoerd Sydzes [I44830]   voor 1820 KOOPMANS, IJtske Dircks [I44824]
Sjoerd Wopkes [I40423]   van MARTENA, Anna Keimpedr [I40424]
Sjoerdt Daems [I39794] rond 1597 voor 1657 , Amarensie Dircks [I44097]
Sjouck Ybeles [I33236] rond 1660 rond april 1676  
Sjouckjen Wijtses [I9386] 8 maart 1733 22 maart 1783 , Jolke Molles [I9384]
Sjouk Beernts [I40105] 19 maart 1713 voor 1813  
Sjouk Fritses [I30125]   , Jentje Doeijes [I28196]
Sjouk Tammes [I26973] 12 november 1758  
Sjouk Tjeerds [I28597] geschat 1585 5 november 1614 , Alle Ebeles [I35972]
Sjouke Iedes [I37211] 31 maart 1784 voor 1884  
Sjouke Klases [I37488] 10 augustus 1749 voor 1849  
Sjouke Sybrens [I37513] 15 november 1788 voor 1888  
Sjoukje Andries [I44752]     van der VEEN, Anne Baukes [I44751]
Sjoukje Annes [I45081]     , Bein Eelkes [I45080]
Sjoukje Eelkes [I45076]   rond 1780 , Sije Harmens [I45077]
Sjoukje Elias [I43964] 5 oktober 1721    
Sjoukje Geerts (of Koops) [I45790]     STORM, Rinse Sybes [I30506]
Sjoukje Harmens [I34715]   , Hessel Idzes [I34316]
Sjoukje Hendriks [I41194]     van der TUIN, Gerke Eerdes [I41193]
Sjoukje Idzes [I25656] rond 1695 rond 1712  
Sjoukje Jans [I42047]     TJALKENS, Tjalling [I42046]
Sjoukje Jans [I44019]     , Wybe Sytzes [I44018]
Sjoukje Klazes [I45396] rond 1610    
Sjoukje Klazes [I45408] 1695  
Sjoukje Mients [I9926]   SINNEMA, Jan Tjebbes [I9891]
Sjoukje Minnes [I35569] 8 juni 1774 HALBERSMA, Hidde Jacobus [I35181]
Sjoukje Simons [I44545]   5 april 1785 , Sipke Sipkes [I44544]
Sjoukje Symons [I36548] 4 februari 1788 voor 1888  
Sjoukje Upts [I27955]   , Johannes Scheltes [I23323]
Sjoukje Wygers [I26510] rond 1767 5 juni 1807 de JONG, Eelke Jelles [I32823]
Sjoukjen Jacobs [I23751] 4 april 1726  
Sjoukjen Jitses [I40553]     , Ale Jelles [I40552]
Sjoukjen Luijtsens [I34244] 6 augustus 1675 voor 1775 , Beernd Molles [I34144]
Sjoukjen Teunes [I40902] 17 augustus 1738 voor 1838  
Sjutje Rimmerts [I41339]     , Pieter Barteles [I41338]
Soeck Gerbens [I36351]   , Eeble Sijbrens [I35114]
Sophia Magdalena Andries [I23598] 20 maart 1780 voor 1880  
Steintje Gerks [I45100]   , Gauke Beins [I45099]
Steintje Pieters [I44685] rond 1770 voor 1870 de BOER, Gerk Tjallings [I39468]
Steven Claesz [I39343]     , n.n. Claesdr [I39344]
Stijntje Bartles [I44176]     , Wopke Hendriks [I44175]
Swaantje Derksen [I32425] geschat 1758 10 december 1808 VARENHORST, Peter Ernst [I25515]
Sybe Bouwes [I33427] 5 februari 1787 voor 1887  
Sybe Cornelis [I40274] 27 maart 1725 voor 1825  
Sybe Johannes [I45202] 28 maart 1762 voor 1768  
Sybe Klazes [I41217]     , Tjitske Boeles [I41218]
Sybe Klazes [I44220]     , Tjitske Boeles [I44221]
Sybe Pieters [I44162]     , Lysbeth Oenes [I44163]
Sybe Riencx [I25989]    
Sybe Siuckez [I40584]     , Trijn Pietersdr [I40585], , Antcke Hendricxdr [I40586]
Sybrand Jans [I37728]   , Antje Wouters [I37729]
Sybrand Melis [I41589]     , Margje Jans [I41590]
Sybrant Augustinii [I40832] rond 1580 1626 , Neelke Jacobs [I40833]
Sybren Jans [I26357]   , Antje Harmens [I35080]
Sybren Tjibbeles [I37508]   , Gerritje Gerrits [I37509]
Sybren Wessels [I37146]   , Foekje Hylkes [I37147]
Sybrichje Harkes [I41136]   voor 1782 , Kornelis Rykles [I37773]
Sybrichje Jans [I29956] 25 juni 1758  
Sybrig Goffes [I27102] rond 1763 26 augustus 1818 ROSIER, Johannes Stephanuszn [I36179]
Sybrigje Tjitzes [I28610] geschat 1715 geschat 1759 , Jan Aetzes [I9373]
Sybrigje Willems [I34863]   BURMANIA, Tjeerd Pieters [I33045]
Syde Ritskes [I45211] 19 februari 1699 voor 1799 , Trijntje Cornelis [I45212]
Syds Hielkes [I41616] 4 oktober 1663    
Sydske Martens [I37473]   , Durk Jans [I37472]
Sydtske Hessels [I45698] 11 september 1729 voor 1829  
Syger Baukes [I44606] 28 maart 1745 voor 1845  
Syke Alderts [I37739]   ROBIJN, Fokke Gerbens [I37738]
Syke Minnes [I45784]     , Tabe Hessels [I45785], , Outger Jansz [I27643]
Symen Jans [I30776] 2 oktober 1757  
Symen Ybeles [I29300] rond 1732 21 oktober 1816  
Symon Hindriks [I8935] , Orseltien Luitjes [I8936]
Symon Jacobs [I9021]   , Rinske Harmens [I9022]
Syoert Harings [I40597] 15 juni 1634    
Syouck [I40802]     BRANTSUM, Claes Syeckes [I40801]
Syouck Ides [I40569]     , Haye Lous [I40568]
Sypkjen Oebles [I44643]      
Syts Aelzes [I9857]    
Sytse Egberts [I24819] rond 1736 25 april 1806 , Wytske Gerkes [I31233]
Sytse Hansen [I45775]      
Sytse Klazes [I37484] 10 januari 1734 voor 1834  
Sytse Martens [I36287]   HYLARIDES, Sijtske Lammerts [I29464]
Sytske Aelses [I26323]   FABER, Tetman Cornelis [I34452]
Sytske Arjans [I33949]   HYLARIDES OOSTERDIJCK, Petrus [I29198]
Sytske Aukes [I28213] SINNEMA, Jacob Eelses [I9934]
Sytske Everts [I42066]     HAAGSMA, Fedde Harmens [I42065]
Sytske Gjolts [I45109]   voor 1777 STORM, Auke Sybes [I32979]
Sytske Hendrix [I40641]     SINNEMA, Haring Wybes [I40565]
Sytske Jans [I37485]   , Claas Eeltjes [I37482]
Sytske Jans [I45744]     , Gosse AEdes [I45743]
Sytske Oeges [I9910]   SINNEMA, Eelse Tjebbes [I9889]
Sytske Sipkes [I35708] 1715 ALGRA, Symen Folkerts [I31141]
Sytske Symens [I37229]   , Johannes Bouwes [I25543]
Sytske Theunis [I44093]     van der MOLEN, Karste Koops [I44092]
Syttie Hayes [I9036]    
Taapke Tjallings [I35066]   van der WAL, Geele Martens [I25514]
Tabe Geles [I44786] rond 1719 voor 1819  
Tabe Hessels [I45785]   voor 17 september 1645 , Syke Minnes [I45784]
Taco Jelles [I23579]   SALVERDA, Ittje Lamerts [I24940]
Taeke Brands [I25787]   , Fetje Sierds [I36181]
Taeke Jans [I44016] 24 september 1783 voor 1883 , Tytie Botes [I44021]
Taetske Gaeles [I37608] 13 oktober 1756 voor 1857  
Taetske Jans [I37611]   , Keimpe Feitses [I37610]
Taetske Jans [I40410]     , Keimpe Feitzes [I40409]
Taetske Mients [I39603] 6 maart 1687 7 maart 1687  
Taetske Mients [I39605] 2 maart 1690 voor 1790  
Taetske Oeges [I44770]     , Lieuwe Palles [I44766]
Taetske Palles [I44763] 29 maart 1739 voor 1752  
Taetske Palles [I44767] 2 januari 1752 voor 1852 VENEMA, Feye Minnes [I44769]
Taetske Tjeerds [I44781]     , Lieuwe Gaeles [I44778]
Tamme Everts [I34461] geschat 1635 , Wytske Oenes [I33082]
Tamme Molles [I29589] 22 maart 1726 voor 1826 , Lutske Jacobs [I23825]
Tamme Sipkes [I45361] 20 juli 1722 voor 1822  
Tarck Aelzes [I9858]    
Teacke Poppes [I9043]  
Teake Sapes [I8939] tussen 1671 en 1672 29 september 1751 , Aat Rinnerts [I8940], , Fopke Jans [I8941]
Teetske Annes [I31083]   , Pier Gerrits [I35685]
Teetske Lieppes [I37188] 5 december 1731 voor 1831 , Brand Feitzes [I37187]
Teetske Lieuwes [I45789]   voor 1782 STORM, Rinse Sybes [I30506]
Teetske Tjipkes [I42062]     FABERSMA, Sybren Franzes [I42061]
Teije Aebeles [I40868] rond 1480 rond 1545 , Tyetje [I40869]
Tet Jolkes [I9378] 6 mei 1688 voor 1788 , Douwe Folkerts [I9379]
Tetje Eelkes [I45074] rond 1742 29 april 1830 LIEKELEMA, Liekele Louwes [I45075]
Tetje Kornelis [I36851]   KLEINHUIS, Bindert Holstes [I36849]
Tetje Kornelis [I37354] 17 maart 1778 voor 1878  
Tetje Symons [I33359]   , Dirk Jelmers [I30452]
Tetje Tjerks [I45492]   voor 1813 van der PLOEG, Wyger Gerrits [I45488]
Tetman Cornelis [I37535]   , Gelbje Minnes [I37536]
Tetske Martens [I43505] rond 1650   van der LEIJ, Jacob Jarigs [I38954]
Tettje Pieters [I38992]   MIEDEMA, Douwe Bouwes [I38991]
Tettje Rykles [I37769] 23 juni 1737  
Tettje Tjallings [I32122] rond 1695 , Egbert Bartels [I32880]
Tettje Wybrens [I43517]     de VRIES, Sierk Louws [I43516]
Teunis Annes [I37213] rond 1713 voor 1813 , Aafke Iedes [I37214]
Teunis Jacobs [I37652] 16 oktober 1718 voor 1818 , Wytske Sjoerds [I37653]
Teunis Jans [I37007] 2 oktober 1807 voor 1907  
Teunis Sipkes [I34020] rond 1763 , Japke Hedzers [I30166]
Teunis Tjepkes [I36804] 15 december 1737 voor 1837  
Teuntje Teunis [I44896] 4 februari 1644 voor 1744  
Theeke Halbes [I36860] 13 september 1765 voor 1865  
Theunis Auckes [I45385] rond 1665 voor 1729 , Joukje Klazes [I45386]
Theunis Elizas [I43958] 12 juli 1722    
Theunis Hessels [I45696] 29 oktober 1724 voor 1824  
Theunis Jan [I36778]   , Dieuwke Cornelis [I36779]
Theunis Luitzens [I37884]   , Jantje Johannes [I37885]
Theunis Theunis [I45414] 1703  
Theunisjen Theunis [I44903] 27 februari 1647 voor 1747  
Thijs Geukes [I41332]     , Houkjen Kornelis [I41333]
Thijs Hendriks [I41577] 5 september 1751    
Thomas Guillaans [I41244] rond 1560  
Thomas Poulus [I40601]   voor 1654 , Lysbeth Hoytes [I40600]
Thomaske Thomas [I37298]   SPOELSTRA, Mindert Hendriks [I37297]
Thys Jansen [I38974]  
Tiaerd Harkes [I9855]   , Ulk Aelzes [I9854]
Tiaerdt Wyllums [I39304]     , Maertie Symmens [I39305]
Tiebbe Brugts [I32447] 15 oktober 1742 , Antje Krijns [I31992]
Tiebe Wanders [I40115] 19 februari 1756 voor 1856 , Grietje Jacobs [I40119]
Tiebe Ybeles [I27842] rond 1660  
Tieke Jans [I24128] geschat 1706 DEUNSTRA, Ties Wytzes [I31868]
Tiepke Aukes [I36782]  
Tiepke Jans [I38333] 6 maart 1712 voor 1812  
Tierck Bonnes [I40842]     , Aat Ates [I8998]
Tiete Jacobs [I35959]   WAPSE, Meine Hendriks [I26146]
Tietje Cornelis [I40272] 6 mei 1719 voor 1819  
Tietje Hendriks [I39367]     BOUMA, Klaas UIlkes [I39365]
Tietje Jans [I39623]     WILMAN, Johannes Theodorus [I39609]
Tietje Jans [I40647]      
Tietje Klazes [I36479]   , Hylke Hylkes [I26095]
Tietske Sierds [I36825]    
Tijmen Jans [I41686]     , Marchien Willems [I41687]
Tijtje Willems [I39314] 19 april 1744 voor 1844  
Tinte Baukes [I44607] 21 augustus 1747 voor 1847  
Titie Heins [I37533] 5 april 1769  
Titie Johannes [I45514] juni 1724 voor 1824  
Tjalling Hendriks [I8993] , Yck Sapes [I8994]
Tjalling Joekes [I40004] rond 1660 1723 , Antje Tjepkes [I40005]
Tjalling Romkes [I44696]      
Tjalling Tjepkes [I44711]      
Tjaltje Frankes [I27259]   , Wybe Sygers [I33736]
Tjaltje Jacobs [I41602]     , Engel Hielkes [I41601]
Tjaltje Sjoerds [I25290]   , Alle Gurbes [I32366]
Tjaltje Wytzes [I34114] rond 14 mei 1751 24 januari 1836 , Otte Ybeles [I34879]
Tjamke Abes [I8808]   , Sibren Martens [I8807]
Tjeerd Bartels [I44946]     , Antje Botes [I44947]
Tjeerd Beins [I45097]   1734 , Wytske Cornelis [I45098]
Tjeerd Fokkes [I37622] 29 mei 1773 voor 1773  
Tjeerd Fokkes [I37625] 10 april 1777 voor 1877  
Tjeerd Lieuwes [I44782] 11 april 1717 voor 1817  
Tjeerd Ludzers [I40884]      
Tjeerd Ludzers [I40886] 1699 , Maaike Klazes [I43970], , Janke Andries [I43971]
Tjeerd Reyners [I38969]  
Tjeerd Seijens [I40880]     , Sieuke Jacobs [I40881]
Tjeerd Sierds [I36818] 21 februari 1717 voor 1817
Tjeerdje Elias [I43969] 26 augustus 1736    
Tjeerdje Sierds [I38104]   de HOOP, Sippe Emkes [I38103]
Tjeerdje Tjeerds [I36821]   , Sierd Hayes [I36820]
Tjepke Hanses [I36723] rond 1705 voor 1805 , Grietje Jans [I36724]
Tjepke Hylkes [I30216] 4 november 1670 1 november 1748  
Tjepke Romkes [I44697]      
Tjepke Tjallings [I44709] rond 1700 voor 1800 , Aafke Jans [I44710]
Tjepkjen Martens [I44646] 11 mei 1774 23 juni 1845 JAGER, Harmen Alberts [I44648]
Tjerk Abes [I23590] rond 1661 rond 1731 van der MEIJ, Geertje Jans [I30390]
Tjerk Harmens [I26978] geschat 1725 rond 1779 , Antje Binnes [I30934]
Tjerk Heins [I37530] 15 december 1781 voor 1881  
Tjerk Pieters [I39196]     ROSIER, Jantie [I39188]
Tjerk Tjepkes [I36594]   , Maartje Jans [I36595]
Tjerkje Rienks [I25488]   , Ruurd Idzes [I24929]
Tjets Lieuwes [I32036] 24 mei 1668 rond 1693 , Bouwe Bouwes [I23687]
Tjibbe Brugts [I33486] 21 januari 1683 31 oktober 1745 , Wybrig Annes [I25496]
Tjieds Jacobs [I25180] 19 oktober 1749  
Tjiesse Baukes [I40124]     , Janke Wanders [I40113]
Tjietske Jelmers [I40550]   rond 1760 SINNAMA, Yede Abes [I29963]
Tjimkjen Pyters [I37748]   1780 , Foeke Douwes [I37746]
Tjipke Symons [I36551] 23 november 1795 voor 1895 de ROOS, Ankje Hendriks [I43518], MEELBURG, Sjoukje Sybes [I45468]
Tjiske Jans [I33053] rond 1655 na 1734 , Otte Ybeles [I34609]
Tjitske Aans [I35644]   18 november 1826 WESTRA, Tjipke Jans [I23970]
Tjitske Aarts [I45078]     WENSELAAR, Waling Jarigs [I37330]
Tjitske Baukes [I32341]   , Binne Martens [I28915]
Tjitske Boeles [I41218]     , Sybe Klazes [I41217]
Tjitske Boeles [I44221]     , Sybe Klazes [I44220]
Tjitske Dirks [I28131]   KUIK, Jelle Johannes [I34040]
Tjitske Franzes [I43592]     LIPSTRA, Bauke Nammens [I43591]
Tjitske Gaeles [I32141]   , Marten Doejes [I28829]
Tjitske Gaukes [I44935] 24 november 1765 voor 1865  
Tjitske Girbes [I24145] van de BOS, Otte Tammes [I30916]
Tjitske Heeres [I44026] 31 december 1774 voor 1874  
Tjitske Heeres [I45120]   voor 1814 SIDERIUS, Foppe Everts [I36239]
Tjitske Jacobs [I44817]     JELTEMA, Minze Hanzes [I44816]
Tjitske Kornelis [I37357] 18 juli 1786 voor 1886 van der MEER, Rients Douwes [I37365]
Tjitske Liebbes [I34608]   de BOER, Halbe Aukes [I30621]
Tjitske Ludzers [I43954] 29 januari 1699 , Hinne Symens [I43956]
Tjitske Meintes [I9006]   , Klaas Deddes [I9005]
Tjitske Melles [I43961]     , Elias Ludzers [I40885]
Tjitske Oenes [I9400]   9 september 1788 , Molle Jolkes [I9387], , Geuke Gauckes [I9401]
Tjitske Ritskes [I32738]   BERGHUIS, Pybe Eeltjes [I32212]
Tjitske Rykles [I37772] 28 september 1749  
Tjitske Sippes [I45916]   VEENSTRA, Feitze Brands [I37189]
Tjitske Sjoerds [I37465] geschat 1760 voor 1824 , Albert Wanders [I37464]
Tjitske Sjoerds [I44924]     ALGERA, Gerke Pieters [I44923]
Tjitske Wibes [I44294]     , Brand Feitzes [I37187]
Tjitske Wybes [I24182]   SINNEMA, Gatze Pieters [I9919]
Tjitske Wygers [I34730] 25 mei 1755 27 december 1830 , Bauke Rykles [I27164], , Willem Liebbes [I40383]
Tjitze Sybrens [I37515] 13 december 1796 voor 1896  
Tonis Cornelis [I44096] rond 1635    
Trienke Freerks [I9868]   , Douwe Mients [I9852]
Trientje Baukes [I44610] 17 februari 1754 voor 1854  
Trientje Lammerts [I24718]   HIELEMA, Jacob Roelfs [I26569]
Trientje Roelofs [I31826]   , Geert Claeses [I29769]
Trijn Auckes [I27599]   voor 13 mei 1692 , Sioucke Pyters [I33713]
Trijn Barteledr [I44204]     , Enne Claesz [I44203]
Trijn Berends [I26509]   , Lense Hendriks [I27659]
Trijn Karstes [I40756]     , Jan Beerns [I40755]
Trijn Pietersdr [I40585]     , Sybe Siuckez [I40584]
Trijntie Reingjens [I44886] 11 oktober 1767 voor 1867  
Trijntje Baukes [I44916] 2 september 1794 voor 1894 KROL, Alle Jochums [I44925]
Trijntje Beins [I45082] 28 februari 1766 voor 1866  
Trijntje Berends [I41783]   1 februari 1812 NIJHOLT, Heine Wybes [I41782]
Trijntje Broers [I45682]     van der ZEE, Ruurd Thomas [I45681]
Trijntje Broers [I8988]   voor 13 mei 1679 , Jacob Jarichs [I8987], , Pybe Sybrens [I8990]
Trijntje Cornelis [I44695]     , Romke Tjallings [I44693]
Trijntje Cornelis [I45212]     , Syde Ritskes [I45211]
Trijntje Doejes [I33360] 23 februari 1727 voor 1827 , Pieter Dirks [I34475]
Trijntje Douwes [I37757] 10 november 1689 voor 16 december 1691  
Trijntje Douwes [I37758] 20 december 1691  
Trijntje Durks [I27849]   HOEKSTRA, Sikke Kornelis [I33956]
Trijntje Edses [I45073]     , Eelke Beyns [I45072]
Trijntje Edzerts [I45770]     SPOELSTRA, Tjepke Aukes [I36677]
Trijntje Eebleles [I41553]   , Klaas Luitjens [I41552]
Trijntje Elizas [I30574]   , Egbert Hotses [I25056]
Trijntje Errits [I37977]   KONING, Jan Jans [I37976]
Trijntje Geerts [I39492]     WIERSMA, Folkert Jelmers [I39491]
Trijntje Geles [I44787] rond 1723 voor 1823  
Trijntje Gerks [I37620]   de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
Trijntje Gerrits [I43793]   voor 1675 MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836], KROL, Lukas P. [I43794]
Trijntje Gerritsdr [I39327]   voor 1626 , Barthout Barthoutsz [I42083]
Trijntje Gjolts [I45349] 17 juni 1764 voor 1864  
Trijntje Halbes [I36856] 29 april 1759 voor 1760  
Trijntje Halbes [I36858] 8 november 1760 voor 1860  
Trijntje Harings [I24134] geschat 1702 24 december 1772 , Hessel Thuenus [I45694], , Evert Klazes [I26535]
Trijntje Harryts [I36448] rond 1680 voor 1721 , Jan Ottes [I29608]
Trijntje Hayesdr [I40579]     , Gercke Gerrits [I40605]
Trijntje Heerens [I8934] 1 oktober 1706 21 november 1742 WOUDBEEK, Klaas Simon [I8933]
Trijntje Hendriks [I36682] 24 december 1756 23 augustus 1831 , Sikke Reins [I36684]
Trijntje Hendriks [I41575] 4 april 1745    
Trijntje Hendriks [I9918]   SINNEMA, Pieter Tjebbes [I9890]
Trijntje Hotzes [I44599]     van KALSBEEK, Rombartus Johannes [I44598]
Trijntje Jacobs [I34464] 2 april 1743 voor 1843  
Trijntje Jacobs [I45417] 10 juni 1714 voor 1814  
Trijntje Jacobs [I8931] 1719 13 november 1812 , Jurjen Egberts [I8930]
Trijntje Jans [I8925] , Binne Freerks [I8924]
Trijntje Jelles [I44583] oktober 1744    
Trijntje Jelles [I44586]     van KALSBEEK, Hotse Johannes [I44585]
Trijntje Jeltes [I36708]   voor 1806 HULDER, Jacob Theunis [I35673]
Trijntje Johannes [I34720] 22 januari 1747 voor 1847  
Trijntje KLazes [I44134]     van der MEER, Douwe Sytzes [I44133]
Trijntje Klazens [I33477]   POSTHUMUS, Jorrit Cornelis [I33162]
Trijntje Klazes [I31262] rond 1730 31 oktober 1817 de JONG, Jitze Wytzes [I29074]
Trijntje Klazes [I33892]   BOERSMA, Anske Rientzes [I28495]
Trijntje Lykles [I37521]   DIJKSTRA, Wybren Gerbens [I37520]
Trijntje Martens [I42055]     , Gerben Jelmers [I42054]
Trijntje Meines [I35521]   , Hendrik Jochems [I36440]
Trijntje Oedses [I9381] 30 april 1682 voor 1782 BAKKER, Hepke Jolkes [I9376]
Trijntje Oedses [I9390]   , Jacob Binnerts [I9389]
Trijntje Rienks [I44375]   voor 1774 , Jacob Jans [I44374]
Trijntje Rinses [I34036] 20 januari 1754 28 september 1839 EPEMA, Jogchum Brugts [I33020]
Trijntje Ruurds [I41342] 30 oktober 1772 voor 1872  
Trijntje Sikkes [I37351] 7 oktober 1826 , Cornelis Benedictus [I35464]
Trijntje Sipkes [I40614] 21 september 1686   , Jan Pieters [I40615]
Trijntje Sjoerds [I26081] rond 1779 22 november 1809 HOEKSTRA, Sikke Kornelis [I33956]
Trijntje Sjoerds [I26614]   SPOELSTRA, Jan Brugts [I24869]
Trijntje Tabes [I37337] 1703 , Klaas Martens [I37332]
Trijntje Tammes [I45355]     , Sipke Wijbes [I45354]
Trijntje Theunis [I45364] 8 augustus 1779 voor 1785  
Trijntje Tjeerds [I23783]   HALBERTSMA, Bartele [I25000]
Trijntje Tjepkes [I36798] 25 februari 1720 voor 1820  
Trijntje Tymens [I27096] 17 februari 1726  
Trijntje Wanders [I40112] 29 november 1747 voor 1847  
Trijntje Wiebes [I26898]   , Otte Tammens [I23867]
Trijntje Wiegers [I25970] geschat 1765 18 februari 1815 van der KOOI, Lieuwe Pieters [I23773]
Trijntje Willems [I35718]   , Hans Jans [I30029]
Trijntje Ypes [I45228] 21 juli 1661 voor 1771  
Trijntje Ypes [I45382]     KONING, Jan Jans [I45371]
Tryn Tyalkedr [I29673]   , Reyn Binckesz [I23471]
Trynke Ockes [I45719]     , Gosse Johannes [I45718]
Tryntje Jelles [I37479] 1 februari 1761 voor 1861  
Tyam Rinckes [I27073]   BONNEMA, Haytse Jellesz [I29426]
Tyetje [I40869] rond 1483 voor 1547 , Teije Aebeles [I40868]
Tymen Brugts [I34895] 16 maart 1749  
Tymen Siouckes [I36180] rond 1688 3 februari 1748 , Antie Jochems [I29277]
Tytie Botes [I44021] rond 1787   , Taeke Jans [I44016]
Tytje Freerks [I34809]   STORM, Siebe Roels [I36082]
Tytje Heins [I37531] 12 mei 1786 25 oktober 1852  
Tytje Sierds [I34293]   , Rinze Wytzes [I27737]
Tytje Sybes [I26417] rond 1759 7 februari 1814 de VRIES, Bouwe Johannes [I29520]
Tyttje Melles [I33899] 9 februari 1696 , Gerben Bouwes [I26884]
Tziepke Daems [I39778] 13 april 1673 voor 1773  
Uble Wybes [I34668]   , Romkje Ybeles [I32470]
Uilke Aebeles [I29669]   , Antje Jans [I23740]
Uilkje Ruurds [I41334] 15 januari 1764    
Uilkje Ruurds [I41336] 1 januari 1757 voor 1764  
Ulbe Ruirds [I32852] rond 1710 voor 1810 , Wypkjen Haytes [I32236]
Ulk Aelzes [I9854]   , Tiaerd Harkes [I9855]
Vroukje Piers [I36883] rond 1735   , Johannes Taekes [I36882]
Vroukje Reinkes [I44889] 15 maart 1775 voor 1875  
Vroukje Roels [I32601] 23 december 1770  
Vroukje Tjeerds [I41545]     , Klaas Feijen [I41544]
Vroukjen Janz [I39170]   ROSIER, Gerrit Stephanuszn [I39129]
Vrouwkjen Dirks [I34348] van de BOS, Jacob Tammes [I35144]
Vrouwkjen Jans [I37706] 21 oktober 1772 8 oktober 1855 van der POEL, Auke Jacobs [I37717]
Waling Daems [I39793] rond 1596 voor 1696  
Wander Jacobs [I40110] rond 1720 voor 1820 , Lutske Alberts [I40111]
Wander Tjebbes [I40120] 17 januari 1786 voor 1886  
Wapke Rinzes [I45668]     , Rinze Hoytes [I45667]
Wib Johannes [I9019]   na 1620 , Egbert Alles [I9018]
Wibbigjen Jacobs [I30806] 28 oktober 1755  
Wibrandus Abes [I40559] 1 april 1708    
Wibrig Brugts [I34554] 26 maart 1745 rond 1794  
Wiebe Roels [I31269] 13 april 1780  
Wiebren Hendriks [I44376]     , Antje Fokkes [I44377]
Wiebrigje Engels [I41625] 5 februari 1643    
Wiebrigje Hielkes [I41615] 25 januari 1657    
Wiebrigje Siestses [I41623]     , Engel Engels [I41622]
Wieger Alles [I41478] 18 mei 1727    
Wieger Baukes [I28064]   , Ymke Douwes [I28395]
Wiegertje Johannes [I25367] 1743 15 april 1820 , Jan Roels [I25942]
Wiemk Rinnerts [I9864]   , Mient Hayes [I9863]
Wiepkje Klazes [I45738]     , Jan Klazes [I45737]
Wiepkje Pieters [I41604] 2 september 1714    
Wierd Bouwes [I41471] 1685   , Wytske Harryts [I41472]
Wigertje Geerts [I37930]   na 1722 PRACKEN, Hendrik [I37929]
Wigger Douwes [I41223] rond 1664   , Lisck Lieuwes [I41224]
Wijbren Joukes [I45152] 31 maart 1743 voor 1843  
Wijger Molles [I28081] 8 mei 1701 voor 1801  
Wijgger Molles [I25695] 12 juli 1689 voor 8 mei 1701  
Wijpkje Simons [I45739] 4 februari 1777 voor 1877  
Wijpkjen Gerbens [I37331]    
Wijtske Daems [I39779] 14 april 1678 voor 1778  
Wijtske Johannes [I34145]   BINNERTS, Gerben [I34474]
Wijtske Klazes [I37219] 14 februari 1740 10 juni 1813 , Sierd Tjeerds [I36810]
Wijtske Roels [I28644] 15 september 1784  
Wijtske Sygers [I44603]   1781 , Bauke Allerts [I44602]
Wijtske Wiebes [I43442]   KUIPERS, Bendix Keimpes [I37403]
Willem Alles [I41476] 5 april 1722 voor 1730  
Willem Alles [I41479] rond 1730    
Willem Dircks [I39338]     , Neeltie Aertsdr [I39337]
Willem Douwes [I29062] 30 april 1768 voor 1868  
Willem Foockes [I9007] geschat 1575 , Mettie Dirks [I9008]
Willem Gerrits Jans [I39390]     , Katrijna Claessen [I39391]
Willem Johannes [I36879] 18 december 1780 voor 1880  
Willem Klazen [I45336]   22 februari 1808  
Willem Lammerts [I31208]   SNOEK, Jantje Romkes [I26939]
Willem Leenderts [I37901] rond 1704 geschat 1763 , Dirkjen Laurens [I39316], , Mintje Idses [I39432], , Janke Johannes [I39315]
Willem Liebbes [I40383]     , Tjitske Wygers [I34730]
Willem Sjoerds [I45475]     , Beitske Hedzers [I45473]
Willem Stevensz [I39347]    
Willem Wytzes [I33274]   , Wytske Jans [I30639]
Willemke Engels [I41624] 21 februari 1641    
Willemke Hendriks [I32593]   , Ebele Ottes [I32734]
Willemptien Jans [I40510]     KETEL, Hermen Jans [I40509]
Willemtie Leenaarts [I44558]     , Johannes Simons [I39764]
Wimke [I31156]   , Anne Eises [I33205]
Wimke Hedmans [I27420] rond 1625 , Roelof Gosses [I31002]
Wipke Bouwes [I37774]   , Kornelis Rykles [I37773]
Wipke Taekes [I27321]   BOSMA, Jetze Machiels [I25644]
Wobbe Alles [I24693] rond 1629  
Wobbe Rutgers [I34595] geschat 1650 voor 1684 , Martje Jacobs [I9367]
Wobbeltje Iebels [I34103]   , Harmen Jelles [I25581]
Wobbigje Kleizes [I27015] 11 september 1760 23 april 1822 de BOER, Meine Bartelds [I25804]
Wobbigje Sybrands [I44112]     BROUWER, Bene Klazes [I44111]
Wobke Klazes [I28865]   , Goytse Jans [I28384]
Wolter Jans [I23335]   , Reintje Jacobs [I23550]
Wolter Martens [I24787] 20 december 1792  
Wopke Hendriks [I44175]     , Stijntje Bartles [I44176]
Wopke Sjoerds [I40425]   van DOUWAMA, Aduwe Bottes [I40426]
Wouter Reines [I39285]     SIDERIUS, Tette Arnoldus [I39284]
Wouter Sibrens [I44843] 13 februari 1684 voor 1784  
Wouter Sybrens [I37733] 23 september 1745 voor 1845  
Wybe Aukes [I44692]     , Aaltje Tjallings [I44691]
Wybe Sygers [I33736]   , Tjaltje Frankes [I27259]
Wybe Sytzes [I44018]     , Sjoukje Jans [I44019]
Wybe Ybeles [I33096] rond 1735 , Lysbeth Uilkes [I24948]
Wybrig Annes [I25496] 2 december 1746 , Pyter Gerbens [I27646], , Tjibbe Brugts [I33486]
Wybrig Brugts [I24340] 29 november 1739 voor 1745  
Wybrig Sytses [I41618]     , Engel Engels [I41617]
Wyger Baukes [I37763] 16 juli 1776 voor 11 juli 1778  
Wyger Baukes [I37764] 11 juli 1778  
Wyger Joukes [I40381]   31 juli 1789 , Lutske Jans [I40382]
Wyger Wanders [I40118] 12 maart 1769 voor 1869  
Wypkje Elias [I43967] 27 maart 1729    
Wypkje Klazes [I29501]   LOURENS, Dirk Jan [I33866]
Wypkje Syberens [I45741]     , Klaas Reinders [I45740]
Wypkjen Cornelis [I31743] 1814 , Jan Maghiels [I23391]
Wypkjen Haytes [I32236]   , Ulbe Ruirds [I32852]
Wytse Jans [I41267] 3 maart 1791 voor 1891  
Wytse Joekes [I44707]     , Janke Tjallings [I44708]
Wytske Cornelis [I45098] 1700 , Tjeerd Beins [I45097]
Wytske Gerkes [I31233]   na 1776 , Sytse Egberts [I24819]
Wytske Harryts [I41472]     , Wierd Bouwes [I41471]
Wytske Jans [I30639]   , Willem Wytzes [I33274]
Wytske Jans [I40968]     , Freerk Takes [I40967]
Wytske Jans [I41265] 26 december 1782 voor 1797  
Wytske Jans [I41269] 6 april 1797 voor 1897  
Wytske Jans [I45401] rond 1655   , Klaas Jacobs [I45388]
Wytske Jeeps [I44624]     SIEZINGA, Andries Jans [I44623]
Wytske Johannes [I39833]     , Pieter Tjeerds [I38207]
Wytske Jurjens [I37036] rond 1746 26 januari 1834 HOGEVEEN, Wiebe Gerrits [I37035], de VRIES, Joeke Berends [I37951]
Wytske Oenes [I33082] geschat 1635 , Tamme Everts [I34461]
Wytske Ottes [I31759] rond 1700  
Wytske Sjoerds [I37653]   , Teunis Jacobs [I37652]
Wytske Theunis [I45413] 1701 1764  
Wytze Jans [I36508] 1721 13 november 1807 , Jeltje Alles [I31710]
Wytze Sippes [I29467]   , Grietje Jurjens [I29700]
Ybele Jacobs [I26646] 19 februari 1741 voor 1841  
Ybele Ottes [I34220] rond 1680 rond 1740 , Gielke Symens [I25248]
Ybeltje Alles [I41473]     , Molle Wygers [I30110]
Ybeltje Alles [I41477] 22 oktober 1724    
Ybeltje Alles [I41480] 17 januari 1734    
Ybeltje Baukes [I36833] 1 oktober 1741 8 april 1815 VEEN, Rommert Holstes [I36832]
Ybeltje Johannes [I29507]   KOOISTRA, Hendrik Jans [I26012]
Yck Sapes [I8994] , Tjalling Hendriks [I8993]
Yde Allaerts [I40575]     , Dyucke Harings [I40576]
Yde Wijbes [I44630] 10 juli 1763 voor 1863  
Yfke Jacobs [I33310] 16 juni 1788 , Jolke Jacobs [I25058]
Ym Andries [I44639]   1743 , Oeble Cornelis [I44638]
Ymke Douwes [I28395]   , Wieger Baukes [I28064]
Ymkje Ruurds [I30786] geschat 1731 voor 1827 ROORDA, Sake Hendriks [I33996]
Ymkje Ypes [I36855]   , Bauke Holstes [I36848]
Ymkjen Folkerts [I45346]     KONING, Tymen Jans [I45376]
Ymkjen Jans [I45658]     , Ede Jacobs [I45588]
Ymkjen Jilles [I45370]     LEISTRA, Wietse Arends [I45369]
Ymkjen Luitsens [I33577]   KLEINSTRA, Pieter Hendriks [I27991]
Ymkjen Minnes [I23392] 11 december 1757  
Ymkjen Tjietzes [I29640]   , Johannes Molles [I28092]
Ynske Ates [I27468]   , Diemer Jans [I27192]
Yntje Fookes [I35871] rond 1690  
Ype Baukes [I36872] 25 november 1778 24 januari 1801  
Ype Theunis [I45363] 5 april 1778 voor 1782  
Ype Theunis [I45365] 22 juni 1782 voor 1882  
Ysak Tjerks [I36596] 21 juli 1736  
Ytie Luijtiens [I45677]     , Rinse Eelkes [I45676], , Claas Jacobs [I45679]
Ytie Nannes [I45757] 8 maart 1744 voor 1844  
Ytje Fokkes [I37626] 9 september 1778 voor 1782  
Ytje Fokkes [I37628] 15 juni 1782 voor 1882  
Ytje Jans [I40650] 8 oktober 1713    
Ytje Johannes [I45205] 29 oktober 1769 voor 1869  
Ytje Tjeerds [I44952] 19 juli 1761 voor 1861  
Ytske Paulus [I45754]     , Nanne Joostens [I45753]
Ytske Tietes [I38023]   VEENSTRA, Sipke Wijnsens [I38022]
Yttie Wanders [I40116] 7 mei 1759 voor 1859  
Zwaantje Wytses [I45687]     DOUWEMA, Dauwe Binderts [I45686]
Zytse Diemers [I40258] 27 juni 1761 voor 1861  
n.n. Arentsdr Tou van der Burg [I39353]     , Barthout Willemsz [I39352]
n.n. Claesdr [I39344]     , Steven Claesz [I39343]
n.n. Jacobs [I32211] 17 juli 1747 voor 1847  
n.n. Martens [I39438]     , Goffe Gosses [I39437]
onbekend [I29423]   STORM, Wipkje Sjoukes [I35321]
onbekend Heerens [I27354]    
onbekend Heerens [I28106]   SCHOLTENS [I29927]