BOCK

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOCK. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Arjen Hansen [I33929]    
Dirk Pytters [I38964]   van der LEIJ, Ytje Jarichs [I38963]
Hans Obbes [I38956]   van HEMERT, Grietje Arjens [I38957]
Obbe Hansen [I31913]    
Tiesck Obbesdr [I38966]   van HEMERT, Pytter Freerks [I38965]