BRANTSUM

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BRANTSUM. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Claes Syeckes [I40801]     , Syouck [I40802]
Siedts Claesdr [I40794] rond 1542 15 januari 1585 FOGELSANGH, Syecke Gerrits [I40793]