ELZINGA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam ELZINGA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Antje [I1391]   BOSMA, Herman [I1390]
Eve Melles [I44759] rond 1818 voor 1918 de HAAN, Aaltje Polles [I44758]
Foeke Pieters [I37743] 13 maart 1767 voor 1867 van der HEIDE, Aukje Geerts [I43725], KINGSBERGEN, Ykjen Rommerts [I41066]
Foekje Pieters [I36586] rond 1826 voor 1926 BOORSMA, Tjeerd [I31698]
Froukje Sybes [I38406] 18 februari 1805 24 oktober 1872
Jitske Baukes [I30013]   voor 1898 KALFSBEEK, Gosse Arends [I36008]
Klaas Sybrens [I34618] 12 september 1877 EPEMA, Aafke Jogchums [I23556]
Melle Jan [I44760]     DIJKSTRA, Dieuke Ietes [I44761]
Oege [I27425] 30 maart 1877  
Pieter Pieters [I36587]   de LANG, Baukje Jans [I36588]
Sijke Reinders [I37278]   FOKKEMA, Meindert Lieuwes [I37277]
Sybren Klazes [I23900]   TERPSTRA, Tjaltje Pieters [I26769]