GROUSTRA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam GROUSTRA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Antje [I1232] 15 september 1915 13 januari 1970 KINGMA, Harm [I1233]
Antje Jans [I37451] 17 mei 1818 voor 1918 de VRIES, Berend Jans [I40289]
Arjen Jans [I37448] rond 1817 voor 1917 BRUINING, Beitske Sybrens [I40284]
Bouke Willems [I44915]     ALGERA, Houkje Gerkes [I37657]
Dieuwke Jans [I37447] 23 maart 1820 voor 1920 BRUINSMA, Homme Jans [I40278]
Engeltje [I40277] 7 november 1826 15 november 1826  
Gabe [I1248] 13 juli 1925 31 mei 1996
Geertje Jans [I37449] 4 oktober 1824 voor 1924 RIJPSTRA, Aan Gerrits [I40281]
Gerben [I1229] 9 maart 1889 6 april 1928 HELLINGA, Stijntje [I1112]
Haije [I1237] 9 augustus 1917 KONIJN, Aafje [I1238]
Haye Gerbens [I31682] 3 juli 1859 19 juni 1913 GOSLIGA, Sytske Sietzes [I34112]
Jan Arjens [I37446] rond 1785 9 oktober 1859 KOOPMANS, Henke Jentjes [I37435]
Jellina Agatha [I1925]   na mei 1814 BROUWER, Johan Willem [I1924]
Jinke Jans [I37450] 10 juni 1822 10 juni 1898  
Lieuwe [I1926]   RIEMERSMA, Debora [I1927]
Sietske [I1241] 13 augustus 1919 1999 BROUWER, Tjallie [I1242]