CROMWAL

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam CROMWAL. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Pieter Upckes [I41965]     van der LEIJ, Anna Jarichs [I41958]
Pyter Pyters [I41966]     SYLVIUS, Trynke Jans [I41967]