BROERSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BROERSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Douwe Obbes [I41237] rond 1537 rond 1590 , Aelcke Harmensdr [I41238]
Fonger Obbes [I41246] 14 november 1652 voor 1752 , Antie Jacobs [I41247]
Gesina [I39823]     BRUCH, n.n. [I39824], SIERSMA, Gysbert Sierks [I39805]
Hans Obbes [I41236] rond 1593 juni 1633 , Anna Thomasdr [I41242]
Meindert Age [I9895]   SINNEMA, Froukje Jacobs [I9894]
Nieske Douwes [I24196]   FOKKINGA, Eelze Jelkes [I35637]
Obbe Douwes [I41229] rond 1593 juni 1633 LAQUART, Auck Gijsberts [I41228]
Obbe Fongers [I41248]      
Obbe Hans [I41243] rond 1610 na 1681 , Jancke Lamberts [I41245]
Rynck Hylckes [I40813]   12 mei 1601 FOGELSANGH, Dyerck Gerrits [I40812]
Sjoerd [I1253]  
Wobbina [I43859]     SIDERIUS, Meindert Matthijses [I43857]