BANGMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BANGMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Antje Jans [I29655]   HYLARIDES, Hein Petrus [I25100]
Antje Jans [I35876] 1725 BANGMA, Johannes Douwes [I27692]
Grietje Johannes [I26230] 6 januari 1751 1794 HYLARIDES, Schelte Lammerts [I32662]
Johannes Douwes [I27692] 1723 BANGMA, Antje Jans [I35876]
Lieuwkje Sikkes [I31098]   BROUWER, Sikke Jans [I36110]