GROOT

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam GROOT. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aebeltje Piers [I36888] 10 oktober 1804 voor 1904 RIJPSTRA, Hedzer Pieters [I36899], MEEK, Luitzen Kornelis [I38201]
Andries [I33765]   LAROOI, Joukje [I24925]
Ankje Sierks [I37154] rond 1828 voor 1928 BOORSMA, Tjerk Izaaks [I36600]
Anne [I45456] 31 maart 1872 voor 1972  
Antje Johannes [I27489] 31 januari 1819 4 mei 1873 JANSMA, Jelle Meinderts [I24785]
Antje Pieters [I35938] 2 juni 1822 23 februari 1888 WIERDA, Jacob Aukes [I34619]
Antje [I1313] 2 juli 1900 voor 2000 KUPERUS, Franke [I1123]
Antje [I36041] 2 mei 1833  
Blijke Johannes [I1544]   VISSER, Eling Klaas [I1511]
Bortsen [I9504]   AARTS, Harmanus [I9503]
Catharina Elisabeth Aukes [I24071] 9 september 1764 1 november 1823 BOSCH, Douwe Pieters [I34289], de JONG, Johannes Berends [I25445]
Catharina Elisabeth [I44222] 22 november 1816 voor 1916 SINIA, Thomas Renses [I44230]
Catharina Pieters [I0427] 5 december 1826 17 augustus 1911 SINNEMA, Aelze Eelses [I24318], van BORSSUM WAALKES, Jan [I35719]
Cornelius Philippus [I43714]     HOFSTEDE, Anna Geertruida [I43715]
Dieuwke Piers [I36885] 12 oktober 1788 voor 1836 REITSMA, Klaas Abes [I36891]
Doetje [I45457] 9 juli 1873 voor 1973  
Douwe Johannes [I23609] 8 januari 1830 voor 1920 BOTMA, Aaltje Engberts [I38846]
Ebeltje Johannes [I44228] rond 1815   VIERSEN, Ype Oebeles [I44229]
Eebeltje Pieters [I38827] rond 1821 voor 1921 KLAZINGA, Berend Jans [I38828]
Froukje Johannes [I41221] 20 december 1826 voor 1834  
Geertje Klazes [I31437]   van der WAL, Jacob Sjoukes [I29221]
Geertruida Gesina [I45455] 22 april 1870 voor 1970  
Gesina Geertruida [I45460] 4 april 1880 voor 1980  
Gjalt [I27947] 29 augustus 1885 EPEMA, Jitske [I35814]
Hinke Piers [I25011] 21 maart 1793 4 april 1845 van DIJK, Haebele Abes [I30652], HOEKSTRA, Kornelis Gaeles [I32281]
Jacob Aedes [I44919] rond 1787 voor 1887 DIJKSTRA, Rinske Broers [I44918]
Jan Harms [I45445]     REINDERSMA, Anna Geerts [I45446]
Jan [I35199] rond 1895 de JONG, Antje [I33370]
Jan [I45444] rond 1826 voor 1926 SINNEMA, Gesina Geertruida [I45437]
Jan [I45454] 5 april 1867 voor 1967 VELLINGA, Catharina [I45462]
Jantina [I45459] 16 december 1876 voor 1976  
Jentje Klazes [I24283]   SINNEMA, Romkje Jacobus [I28549]
Johanna Maria [I41219] 17 september 1821 voor 1921 WIERSMA, Hessel Meinderts [I44233]
Johannes Johannes [I23884] rond 1808 voor 1823 BOORSMA, Jeltje Wytzes [I32897]
Johannes Johannes [I36611]   VISSER, Hiltje Baukes [I36612]
Johannes Piers [I26693] 30 maart 1791 25 juli 1866 BOSCH, Saakje Douwes [I31052], WIERSMA, Wemalina Albertus [I38838], TALSMA, Ruurdtje Sytzes [I38831]
Johannes Th. [I1314]   van der BERG, Emkje Jans [I1315]
Johannes [I26629] 19 oktober 1835  
Johannes [I38845] rond 1848 voor 1948 de GROOT, Wytske [I38849]
Johannes [I45458] 21 februari 1875 voor 1881  
Johannes [I45461] 19 juli 1881 voor 1981  
Maaike Piers [I36886] 26 augustus 1797 14 maart 1848 BOSCH, Pieter Douwes [I30867]
Neeltje Pyters [I39766]     , Lenaert Willems [I39318]
Petrus Hofstede [I43713] 8 oktober 1802 voor 1902 van HERWERDEN, Geertruida Agneta [I8705]
Pier Johannes [I29069] 27 maart 1763 13 december 1836 , Maartje Bastiaans [I34449], WIERSMA, Heebeltje Pieters [I25600]
Pier Johannes [I41220] 27 maart 1824 voor 1924  
Pier Piers [I36889] 26 maart 1807 voor 1907 WOUDA, Pietje Johannes [I38835]
Pier [I38841] rond 1845 voor 1945 HOEKEMA, Fettje [I38842]
Pier [I38854] rond 1877 voor 1977 de JONG, Klaaske [I38855]
Pier [I38858] rond 1847 voor 1947 KUIKEN, Klaasje [I38859]
Pier [I38860] rond 1859 31 mei 1923  
Pieter Johannes [I44227] 25 februari 1834 voor 1934 TERPSTRA, Aaltje Sjoerds [I44236]
Pieter Piers [I26654] 31 juli 1795 26 januari 1830 WESTRA, Sijke Klases [I30542], BOSCH, Aaltje Douwes [I27277]
Sierk Reinders [I34383]   van der VEEN, Aaltje Bokkes [I35075]
Sierk Reinders [I37155]   KROOTSMA, Korneliske Klazes [I37156]
Sjoukje Jarigs [I0519] 16 juli 1890 MIEDEMA, Lieuwe Gerrits [I0391]
Sybren Klazen [I37681] rond 1786 voor 1886 SIDERIUS, Eeke Dirks [I23659]
Sytske Klases [I38110]   TOONSTRA, Pieter Gerbens [I38109]
Sytske [I33643]   SPOELSTRA, Johannes Oebeles [I33281]
Vroukjen Piers [I36884] 17 juli 1786 voor 1886 VIERSEN, Oebele Ypes [I36890]
Wytske [I38849] rond 1857 voor 1957 de GROOT, Johannes [I38845]
Ytje Piers [I0207] 4 juni 1803 1 februari 1844 HELLINGA, Hendrik Martens [I0151], HIJMA, Hette Heins [I25422]